Så här serialiserar du Adobe Photoshop Elements och Premiere Elements med hjälp av verktyget Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE)

Serialisera Photoshop Elements eller Premiere Elements med ett serienummer med hjälp av verktyget Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE).

Relevanta produkter

 • Photoshop Elements version 2022 Win och Mac
 • Premiere Elements version 2022 Win och Mac
 • Photoshop Elements version 2021 Win och Mac
 • Premiere Elements version 2021 Win och Mac
 • Photoshop Elements version 2020 Mac (macOS 10.15 och senare)
 • Premiere Elements version 2020 Mac (macOS 10.15 och senare)

Steg

Följ stegen nedan för att serialisera Photoshop Elements eller Premiere Elements med ett annat serienummer med hjälp av verktyget APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition):

 1. Hämta APTEE-verktyget:

  Windows

  Hämta zip-filen och packa upp filen Adobe_Provisioning_Toolkit_10_0_ALL.exe.

  Mac

  Hämta zip-filen och packa upp filen Adobe_Provisioning_Toolkit_10_0_ALL.dmg.

 2. Kopiera filen dispatchable.xml från följande platser:

  Photoshop Elements eller Premiere Elements 2021

  Photoshop Elements eller Premiere Elements 2020

  Win: <installationsplats>\Adobe\Photoshop Elements 2021\CustomHook\dispatchtable.xml

  Mac: <installationsplats>/Adobe Photoshop Elements 2021/Support Files/AMT/CustomHook/dispatchtable.xml

  Mac: <installationsplats>/Adobe Elements 2020/Organizer.app/Contents/Required/dispatchtable.xml

 3. Placera dispatchable.xml parallellt med adobe_prtk så som visas på skärmbilden.

  PRTK-verktyget på Windows

  För Mac ska du packa upp innehållet i den hämtade PRTK-mappen och kopiera appen adobe_prtk till en separat mapp. Placera XML-filen i samma mapp.

  PRTK-verktyget på macOS

 4. Öppna kommandotolken (Win) eller Terminal (Mac) som administratör och gå till platsen där PRTK-verktyget finns.

 5. Kör följande kommando med administrativa behörigheter i Kommandotolken (Windows) eller Terminal (Mac):

  Win: adobe_prtk.exe --tool=Serialize --leid=<LEID> --serial=<serienummer> --regsuppress=ss

  PRTK-verktyget på Windows

  macOS:  Sudo adobe_prtk.exe --tool=Serialize --leid=<LEID> --serial=<serienummer> --regsuppress=ss

  PRTK-verktyget på macOS

 6. Detta serialiserar produkten och inloggning efterfrågas inte när redigeraren startas, och när du öppnar hjälpmenyn kan du se att användar-id visas som xyz@adobe.com.

Obs!

Returkoden för kommandot kan vara 0 eller 29. Returkod 0 anger att licensen har aktiverats.

Relevanta produkter

 • Photoshop Elements version 2020 Win
 • Premiere Elements version 2020 Win
 • Photoshop Elements version 2020 Mac (macOS version 10.14 och tidigare)
 • Premiere Elements version 2020 Mac (macOS version 10.14 och tidigare)

Steg

Följ stegen nedan för att serialisera Elements med ett annat serienummer med hjälp av verktyget APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition):

 1. Hämta APTEE-verktyget:

  Windows

  Hämta zip-filen och packa upp filen Adobe_Provisioning_Toolkit_10_0_ALL.exe.

  Mac

  Hämta zip-filen och packa upp filen Adobe_Provisioning_Toolkit_10_0_ALL.dmg.

 2. Öppna kommandotolken (Win) eller Terminal (Mac) som administratör och gå till platsen där PRTK-verktyget finns.

 3. Kör följande kommando med administrativa behörigheter i Kommandotolken (Windows) eller Terminal (Mac):

  Win: adobe_prtk.exe --tool=Serialize --leid=<LEID> --serial=<serienummer> --regsuppress=ss

  PRTK-verktyget på Windows

  macOS:  Sudo adobe_prtk.exe --tool=Serialize --leid=<LEID> --serial=<serienummer> --regsuppress=ss

  PRTK-verktyget på macOS

 4. Detta serialiserar produkten och inloggning efterfrågas inte när redigeraren startas, och när du öppnar hjälpmenyn kan du se att användar-id visas som xyz@adobe.com.

Obs!

Returkoden för kommandot kan vara 0 eller 29. Returkod 0 anger att licensen har aktiverats.

Elements-licensidentifierare (LEID)

Produkt

macOS LEIDS

Windows-LEIDS

Photoshop Elements 2020

V7{}PhotoshopElements-2020-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2020-Win-GM

Premiere Elements 2020

V7{}PremiereElements-2020-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2020-Win-GM

Photoshop Elements 2021

V7{}PhotoshopElements-2021-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2021-Win-GM

Premiere Elements 2021

V7{}PremiereElements-2021-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2021-Win-GM

Photoshop Elements 2022

V7{}PhotoshopElements-2022-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2022-Win-GM

Premiere Elements 2022

V7{}PremiereElements-2022-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2022-Win-GM

 

Mer information finns i licensidentifierare (LEID).

Så här stoppar du visning av licensavtalet efter serialisering av apparna med hjälp av ovanstående steg.

Ovanstående steg serialiserar produkten och inloggning eller serienummer efterfrågas inte när redigerare startas, men licensavtalet visas om en användare startar Elements Organizer.

Om administratören har samtyckt till licensavtalet å sin organisations vägnar så att slutanvändarna inte behöver utföra den uppgiften ska du använda följande kommando för att stoppa visning av licensavtalet i EO när produkterna har serialiserats med hjälp av ovanstående kommandon.

Kommando:

Windows: ”adobe_prtk --tool=EULA --leid=<LEID for EO> --eulasuppress

Mac: ”Sudo adobe_prtk --tool=EULA --leid=<LEID for EO> --eulasuppress

Produkt

macOS LEID

Windows-LEID

Elements Organizer 2020

V7{}ElementsOrganizer-2020-Mac-GM

V7{}ElementsOrganizer-2020-Win-GM

Elements Organizer 2021

V7{}ElementsOrganizer-2021-Mac-GM

V7{}ElementsOrganizer-2021-Win-GM

Elements Organizer 2022

V7{}ElementsOrganizer-2022-Mac-GM

V7{}ElementsOrganizer-2022-Win-GM

Mer information finns i licensidentifierare (LEID).

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?