Det här dokumentet beskriver maxgränsen för storleken på en bild som är användbart i Adobe Photoshop Elements. Sorteraren och redigeraren har olika begränsningar för en bilds mått. Vad du kan göra med en bild som är över maxdimensionerna är också annorlunda för sorteraren och redigeraren. Du kan åsidosätta gränsen för sorteraren genom att redigera en nyckel i Windows-registret.

Maximal bildstorlek, begränsningar i redigeraren

Redigeraren i Photoshop Elements begränsar maxdimensionerna av en bild till 30 000 x 30 000 pixlar. Du kan inte öppna eller skapa en bild som är över gränsen i redigeraren

Maximal bildstorlek, begränsningar i sorteraren

Sorteraren i Photoshop Elements begränsar maxdimensionerna av en bild beroende på hur mycket RAM-minne som är installerat i datorn. Begränsningen finns för att förhindra att Photoshop Elements att försöka använda för mycket minne, vilket kan medföra att programmet saktas ned eller verkar frysa till när du arbetar med mycket stora bilder.

Om en bild överskrider gränsen kan du importera bilden till en katalog i sorteraren, men sorteraren kommer inte att visa en miniatyrbild för bilden eller visa bilden i ett bildspel eller annan utformning. Dessutom, om du försöker skriva ut bilden så visar sorteraren felmeddelandet ” det går inte att skriva ut [filnamn], Adobe Photoshop Elements kommer att hoppa över att skriva ut den här filen”. Om bilden inte överskrider den maximala bildmåtten för redigeraren på 30 000 gånger 30 000 pixlar, kan du välja redigera > gå till hel redigering, för att visa och redigera bilden i redigeraren.

Gränserna för bilddimensioner beskrivs i tabellen nedan. Multiplicera bredd x höjd i pixlar att avgöra dimensionerna för en bild. För att finna bildens bredd och höjd i pixlar, öppna bilden i redigeraren i Photoshop Elements, välj sedan

Bild > Ändra storlek > bildstorlek och notera siffrorna i rutan för pixeldimensioner.

Obs! Gränsvärdena visas i megapixlar. En megapixel motsvarar 1024 x 1024 pixlar eller 1 048 576 pixlar.

Mängden RAM-minne som är installerat
Gränser för bilddimension
Mindre än 512 MB
18 megapixlar (18 874 368 pixlar)
512 MB till 1 GB
36 megapixlar (37 748 736 pixlar)
1 GB till 2 GB 54 megapixlar (56 623 104 pixlar)
Mer än 2 GB 72 megapixlar (75 497 472 pixlar)

Särskild gräns för PSD-filer med lager

Sorteraren har en extra begränsning av bilddimensionen för PSD-filer med lager. Om storleken på en PSD-fil i lager överstiger hälften av den normala bildstorleksgränsen kommer att sorteraren inte visa en miniatyrbild för PSD-filen. Lager kräver mer minne att rita än filer utan lager, därför begränsar sorteraren PSD-filer med lager.

Hur du åsidosätter gränsen i sorteraren

Du kan åsidosätta gränsen för maximal bildstorlek i sorteraren genom att lägga till ett nyckelvärde i Windows-registret. På så sätt kan du öppna bilder som är större än den normala gränsen för hur mycket RAM-minne som är installerat på datorn. I de flesta fall när du lägger till den här nyckeln påverkas inte Photoshop Elements negativt. När du arbetar med mycket stora bilder kan sorteraren sakta ned eller verka frysa till.

Friskrivningsklausul: Denna procedur innefattar redigering av Windows-registret. Adobe ger inget stöd för redigering av registret, som innehåller kritisk information om systemet och installerade program. Mer information om Windows Registerredigerare finns i dokumentationen för Windows eller om du kontaktar Microsoft teknisk support. Du kanske inte har alla dessa filer.

Viktigt! Gör en säkerhetskopia av registret innan du redigerar det.

Gör följande för att åsidosätta den maximala bildstorleksbegränsningen för sorteraren:

1. Avsluta sorteraren.

2. Välj Starta > Kör.

3. Skriv regedit i Öppna-fältet och klicka på OK.

4.I den vänstra panelen, navigera till

För 32-bitars operativsystem:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Elements Organizer\0 

OBS: X är versionsnumret, så om du har Photoshop Elements 10.0 navigera till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe Organizer\10.0\Organizer;

För 64-bitars operativsystem:

HKEY_LOCAL_MACHINE Wow6432Node \PROGRAM Files\adobe\\\ elements organizer X.0 organizer

OBS: X är versionsnumret, så om du har Photoshop Elements 10.0 navigera till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\elements organizer\10.0\Organizer

Obs!

Om du inte vet vilken version av Windows du använder, se ”Fastställ om din dator kör en 32-bitars- eller en 64-bitarsversion av Windows (kb407673)."

5. Markera sorterarmappen i den vänstra rutan.

6. Välj redigera > nytt > DWORD-värde och ge det nya värdet namnet MaxImageSize.

7. Markera MaxImageSize DWORD och välj redigera > ändra.

8. Ändra basen till decimal.

9. Ange den nya maximistorleken för en bild i pixlar i datafältet.

Tille exempel, om du vill ändra gränsen till 58 megapixlar, ange då 60817408.

(Om du vill bestämma ett megapixelvärde i pixlar, multiplicera värdet med 1024 x 1024.)

Om det finns en viss bildstorlek som du försöker importera, använd då följande formel: bredd x höjd x 1024 x 1024.

10. Klicka på OK.

11. Avsluta registret.

12. Om du har tidigare importerade bilder som är över gränsen, ta då bort dem från katalogen och importera dem igen för att visa miniatyrbilden.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy