Photoshop Elements kraschar vid start efter macOS 12.3-uppdatering.

Problem

Om Photoshop Elements 2021 och 2022 kraschar vid start när du har uppdaterat till macOS 12.3 kan du lösa problemet på följande sätt. 

 

Lösning

  1. Uppdatera till Apple MacOS 12.4 eller senare. Detta bör göra så att programmet inte kraschar eller fryser vid start.

Om ovanstående lösning inte fungerar eller om du inte kan uppdatera din MacOS till 12.4 eller senare kan du prova lösningen nedan.

Lösning

  1. I Finder öppnar du menyn Gå.

  2. Välj Gå till mapp...och gå till följande platser:

    [PSE 2022]: /Applications/Adobe Photoshop Elements 2022/Support Files/Adobe Photoshop Elements Editor.app/Contents/MacOS

    [PSE 2021]: /Applications/Adobe Photoshop Elements 2021/Support Files/Adobe Photoshop Elements Editor.app/Contents/MacOS

  3. I MacOS-mappen letar du efter den körbara filen sniffer fil och ändrar namn på den till "pse_sniffer".

  4. Starta Redigeraren i Photoshop Elements och se om problemet kvarstår.

Fråga i vårt användarforum

Om du fortfarande har problem eller ytterligare frågor kan du ställa dem och få svar från experter i Photoshop Elements användarforum.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?