Felsöka automatiska uppdateringar i Adobe Photoshop Elements och Premiere Elements.

Felsöka automatiska uppdateringsfel i Photoshop Elements och Premiere Elements.

Har du stött på ett problem vid automatisk uppdatering av Photoshop Elements och Adobe Elements? Här finns allt du behöver veta. 

Felkod 10000: Uppdateringen misslyckades

Om felkod 10000 visas innebär det att du har gjort fler än 5 försök att automatiskt installera uppdateringarna. 

Lösning

Försök att installera uppdateringarna manuellt genom att klicka på knappen Installera nu/Installera vid avslut.

felsöka automatiska uppdateringar

Felkod 10001: Kan inte starta tjänsten

Felkod 10001 anger att Photoshop Elements och Premiere Elements uppdateringstjänst inte kunde startas på enheten, vilket innebär att uppdateringar inte kan installeras automatiskt.

Lösning

Försök att installera uppdateringarna manuellt genom att klicka på knappen Installera nu/Installera vid avslut.

felsöka automatiska uppdateringar

Felkod 10002: Det interna kommandot kunde inte installera uppdateringar

Felkod 10002 anger att det interna kommandot inte har installerat automatiska uppdateringar.

Lösning

Försök att installera uppdateringarna manuellt genom att klicka på knappen Installera nu/Installera vid avslut.

felsöka automatiska uppdateringar

Felkod 10003: Kan inte ansluta till server

Om det interna kommandot för att söka efter automatiska uppdateringar inte kan utföras på enheten visas felkod 10003. Det kan inträffa när enheten saknar internetanslutning.

Lösning

Försök att installera uppdateringarna manuellt genom att klicka på knappen Installera nu/Installera vid avslut.

felsöka automatiska uppdateringar

Felkod 10004: Signeringen misslyckades när tjänsten startades

Felkod 10004 anger att kodsignering misslyckades när uppdateringstjänsten för Photoshop Elements och Premiere Elements startades. Det kan bero på att programmet är skadat eller inte installerat från en verifierad källa.

Lösning

Försök att installera uppdateringarna manuellt genom att klicka på knappen Installera nu/Installera vid avslut.

felsöka automatiska uppdateringar

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?