Problem vid användning av filter och effekter

Har du problem med att använda filter och effekter i Photoshop? Försök med lösningarna i det här dokumentet.

  Borttagning av 3D-funktioner i Photoshop

Photoshop 3D-funktionerna tas bort i framtida uppdateringar. Användare som arbetar med 3D uppmanas att utforska Adobes nya Substance 3D-samling som är nästa generations 3D-verktyg från Adobe. Mer information om att de borttagna Photoshop 3D-funktionerna finns här: Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna 3D-funktioner.

Hitta ditt problem här nedan och försök med lösningarna som listas för det.

Problem/Fråga

Föreslagna lösningar

Vissa filter är gråmarkerade eller inte tillgängliga för bilden jag redigerar. Vad är problemet?

Vissa filter är bara tillgängliga för bilder med 8-bitar per färgkanal eller 16 bitar per färgkanal och i vissa färglägen, t ex CMYK. Adobe Camera Raw, 3D-effekter, Vanishing Point och Filter Gallery-alternativ är exempel på sådana effekter.

Välj Image > Mode i Photoshop för att kontrollera färgdjupet i det aktuella dokumentet. För hjälpfull relaterad information, se Image information.

Kontrollera färgdjupet och färgläget av din bild

Ändringar applicerade med ej tillgängliga filter kan inte appliceras även om du kan se dem i förväg. För hjälpfull relaterad information, se Filter basics.

Blur Gallery, Liquify eller Oil Paint-effekterna är inte tillgängliga eller markerade med grått. Hur aktiverar jag dem?

Vissa Photoshop-funktioner har särskilda systemkrav. Till exempel kräver Liquify och Oil Paint att datorn har en kompatibel grafikprocessor (GPU) installerad. Kontrollera även att inställningen Prestanda > Preferenser > Använd grafikprocessor är aktiverad i Photoshop.

Vidare gynnas prestandan hos vissa funktioner om Open CL är aktiverat.

När jag försöker utföra en handling varnar Photoshop för att det inte finns tillräckligt med minne (RAM). Hur löser jag problemet?

Försök lägga till scratchdiskar. Se även till att du har betydligt mer fritt diskutrymme på din dator än storleken på dokumentet du redigerar. Vanligtvis behöver du 2-3 gånger fritt diskutrymme jämfört med dokumentets storlek.

Jag försökte göra en bild skarpare, men texten i bilden är fortfarande suddig. Hur åtgärdar jag detta?

Se tii att bilden du försöker skärpa har en upplösning på 300 px eller mer. Du kan också försöka använda Type > Anti-Alias kommandotpå Type Layers för att skärpa dem.

Jag kan inte hitta Förfina kant-verktyget i den senaste versionen av Photoshop. Har det ersatts av ett nytt verktyg?

Arbetsytan Markera och maskera ersätter dialogrutan Förfina kant i tidigare versioner av Photoshop. Den innehåller samma funktioner, men på ett mer strömlinjeformat sätt. SeSelect And Mask | Tools at a glance.

Jag kan inte öppna Adobe Camera Raw-filtret när jag redigerar vissa bilder.

Adobe Camera Raw stöder bilder med ett färgdjup på 8 bitar per kanal och 16 bitar per kanal. Se till att bilden du försöker redigera uppfyller detta.

Välj Image > Mode i Photoshop för att kontrollera färgdjupet i det aktuella dokumentet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online