Använda filter

Du kan använda filter för att snygga till eller retuschera foton, men du kan också använda specialeffekter som får bilden att likna en teckning eller en impressionistisk målning eller så kan du skapa unika omformningar med hjälp av distorsioner och belysningseffekter. Adobes filter visas på menyn Filter. En del filter från andra tillverkare finns som plugin-program. När du har installerat ett sådant plugin-filter visas det längst ned på menyn Filter.

Genom att använda smarta filter på smarta objekt kan filtren användas på ett icke-förstörande sätt. Smarta filter lagras som lagereffekter i panelen Lager och kan justeras om när som helst, med utgångspunkt från den ursprungliga bildinformation som har lagrats i det smarta objektet. Mer information om smarta filter och icke-förstörande redigering finns i avsnittet Icke-förstörande redigering.

Om du vill använda ett filter väljer du motsvarande kommando på undermenyn på menyn Filter. De här riktlinjerna kan vara till hjälp när du ska välja filter:

 • Filter används på det aktiva, synliga lagret eller på en markering.

 • I bilder med 8 bitar per kanal kan de flesta filter användas tillsammans via Filtergalleriet. Alla filter kan användas individuellt.

 • Filter kan inte användas på bilder i bitmappsläge eller på indexerade färgbilder.

 • Vissa filter fungerar bara för RGB-bilder.

 • Alla filter kan användas i 8-bitarsbilder.

 • Följande filter kan användas för 16-bitarsbilder: Gör flytande, Gränspunkt, Medel, Oskärpa, Mer oskärpa, Rutoskärpa, Gaussisk oskärpa, Linsoskärpa, Rörelseoskärpa, Radiell oskärpa, Ytoskärpa, Formoskärpa, Linskorrigering, Lägg till brus, Ytutjämning, Damm och repor, Median, Reducera brus, Fiber, Moln, Differensmoln, Linsöverstrålning, Skärpa, Kantskärpa, Mera skärpa, Smart skärpa, Oskarp mask, Relief, Hitta konturer, Solarisera, Ej sammanflätning, NTSC-färger, Egen, Högpass, Maximum, Minimum och Förskjutning.

 • Följande filter kan användas för 32-bitarsbilder: Medel, Rutoskärpa, Gaussisk oskärpa, Rörelseoskärpa, Radiell oskärpa, Formoskärpa, Ytoskärpa, Lägg till brus, Moln, Linsöverstrålning, Smart skärpa, Oskarp mask, Ej sammanflätning, NTSC-färger, Relief, Högpass, Maximum, Minimum och Förskjutning.

 • Vissa filter bearbetas helt i RAM-minnet. Om det inte finns tillräckligt med ledigt RAM-minne för att bearbeta en filtereffekt kan det resultera i ett felmeddelande.

Använda ett filter på menyn Filter

Du kan använda ett filter på det aktiva lagret eller på ett smart objekt. Filter som används på ett smart objekt är icke-förstörande och kan ändras när som helst.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda ett filter på ett helt lager kontrollerar du att lagret är aktivt eller markerat.

  • Om du vill använda ett filter på ett område av ett lager markerar du området.

  • Om du vill använda ett filter på ett icke-förstörande sätt så att du kan ändra filterinställningarna senare markerar du det smarta objekt som innehåller det bildinnehåll som du vill filtrera.

 2. Välj ett filter på undermenyerna på menyn Filter.

  Om ingen dialogruta visas används filtereffekten direkt.

 3. Om en dialogruta eller filtergalleriet visas anger du önskade värden eller alternativ och klickar sedan på OK.

Obs!

Det kan ta lång tid att lägga till filter i stora bilder, men du kan förhandsvisa effekten i filterdialogrutan. Genom att dra med musen i förhandsvisningsfönstret kan du centrera ett visst område av bilden. Med vissa filter kan du klicka i bilden för att centrera den där du klickar. Du kan zooma in eller ut i bilden genom att klicka på knapparna + eller - under förhandsvisningsfönstret.

I Filtergalleriet kan du se förhandsvisningar av många av specialeffektsfiltren. Du kan använda flera filter samtidigt, aktivera eller avaktivera effekten av ett filter, återställa alternativen för ett filter och ändra den ordning filtren används i. När du är nöjd med resultatet kan du sedan använda det på bilden. Inte alla filter på menyn Filter är tillgängliga i Filtergalleriet.

Dialogrutan Filtergalleri
Dialogrutan Filtergalleri

A. Förhandsvisa B. Filterkategori C. Miniatyr av valt filter D. Visa/göm filterminiatyrer E. Snabbmeny för filter F. Alternativ för valt filter G. Lista över filtereffekter att använda eller ordna H. Filtereffekt som har markerats men inte använts I. Filtereffekter som har använts tillsammans men inte markerats J. Dold filtereffekt 
 1. Välj Filter > Filtergalleri. Om du klickar på en filterkategori visas miniatyrer med de tillgängliga filtereffekterna.

Zooma in i eller ut ur förhandsvisningen

 1. Klicka på + eller - under förhandsvisningsområdet eller ange en zoomprocentvärde.

Visa en annan del av förhandsvisningen

 1. Dra med handverktyget i visningsområdet..

Dölja filterminiatyrer

 1. Klicka på Visa/Dölj överst i galleriet..

Filtereffekter används i den ordning som du markerar dem. Du kan byta ordning på filtren när du har använt dem genom att dra ett filternamn till en annan plats i listan. Om du byter ordning på filtren kan bildens utseende ändras avsevärt. Klicka på ögonikonen  bredvid ett filter om du vill dölja filtrets effekt i förhandsvisningen. Du kan också ta bort ett filter som har använts genom att markera filtret och klicka på ikonen Ta bort lager ().

Obs!

Du kan spara tid när du prövar olika filter genom att experimentera på en liten, representativ del av bilden.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda ett filter på ett helt lager ser du först till att lagret är aktivt eller markerat.

  • Om du vill använda ett filter på ett område av ett lager markerar du området.

  • Om du vill använda ett filter på ett icke-förstörande sätt så att du kan ändra filterinställningarna senare, markerar du det smarta objekt som innehåller det bildinnehåll som du vill filtrera.

 2. Välj Filter > Filtergalleri.
 3. Klicka på namnet på det första filter du vill använda. Ibland kan du behöva klicka på triangeln bredvid en filterkategori för att du ska kunna se hela listan med filter. När du har lagt till ett filter visas det i listan med använda filter längst ned till höger i dialogrutan Filtergalleri.
 4. Ange värden eller välj olika alternativ för det filter som du har markerat.
 5. Gör något av följande:
  • Om du vill använda flera filter tillsammans klickar du på ikonen Nytt effektlager () och väljer ytterligare ett filter. Upprepa om du vill lägga till ännu fler filter.

  • Du kan ändra ordningen på de filter som används genom att dra ett filter till en ny plats i filterlistan längst ned till höger i dialogrutan Filtergalleri.

  • Du kan ta bort ett använt filter genom att markera filtret i filterlistan och klicka på ikonen Ta bort lager .

 6. Klicka på OK när du är nöjd med resultatet.

Blanda och tona filtereffekter

Med kommandot Tona kan du ändra opaciteten och blandningsläget för alla filter, målarverktyg, raderverktyg och färgjusteringar. Blandningslägena för kommandot Tona utgör en del av blandningslägena för målar- och redigeringsverktygen (utom lägena Lägg bakom och Radera). När du använder kommandot Tona är det ungefär detsamma som om du använder filtereffekten på ett separat lager och därefter använder kontrollerna för lageropacitet och blandningsläge.

Obs!

Kommandot Tona kan också användas för att ändra effekterna av kommandot Gör flytande och penseldragsfiltren.

 1. Använd ett filter, ett målarverktyg eller en färgjustering på en bild eller en markering.
 2. Välj Redigera > Toning. Förhandsvisa effekten genom att markera Förhandsvisa.
 3. Justera opaciteten från 0 % (genomskinligt) till 100 % genom att dra i skjutreglaget.
 4. Välj ett blandningsläge på menyn Läge.

  Obs!

  Blandningslägena Färgskugga, Efterbelys med färg, Ljusare, Mörkare, Differens och Uteslutning fungerar inte på Lab-bilder.

 5. Klicka på OK.

Tips om hur du skapar specialeffekter

Skapa kanteffekter

Du kan använda olika metoder för att behandla kanterna på en effekt som bara används på en del av en bild. Om du vill lämna en tydlig kant använder du bara filtret. Om du vill åstadkomma en mjuk övergång gör du kanten luddig och använder sedan filtret. Om du vill uppnå en genomskinlig effekt använder du filtret och använder sedan kommandot Tona för att justera markeringens blandningsläge och opacitet.

Använda filter på lager

Du kan använda filter på enskilda lager eller på flera lager efter varandra för att bygga upp en effekt. För att ett filter ska kunna påverka ett lager måste lagret vara synligt och innehålla pixlar, t.ex. en neutral fyllningsfärg.

Använda filter på enskilda kanaler

Du kan använda ett filter på en enskild kanal, använda olika effekter på varje färgkanal eller använda samma filter men med olika inställningar.

Skapa bakgrunder

Genom att använda effekter på enfärgade former eller gråskaleformer kan du skapa många olika bakgrunder och texturer. Därefter kan du använda oskärpa på texturerna. Vissa filter ger en mycket liten effekt eller ingen synlig effekt alls om de används på enfärgade ytor (t.ex. Glas), men andra ger intressanta effekter.

Kombinera flera effekter med masker eller duplicerade bilder

Om du använder masker för att skapa markeringsområden får du bättre kontroll över övergångarna mellan olika effekter. Du kan t.ex. filtrera den markering som skapas med en mask.

Du kan också använda Händelsepenseln för att måla en filtereffekt på en del av bilden. Använd först filtret på en hel bild. Stega därefter bakåt i panelen Händelser, till bildläget innan filtret användes, och ange det filtrerade läget som källa för händelsepenseln genom att klicka i rutan till vänster om händelseläget. Måla sedan bilden.

Förbättra kvaliteten och enhetligheten i en bild

Du kan kamouflera brister, förändra eller förbättra bilder eller skapa ett enhetligt utseende för en serie bilder genom att använda samma effekt på alla bilderna. Med hjälp av panelen Funktionsmakron kan du spela in de åtgärder som du utför när du ändrar en bild. Sedan kan du använda makrot på andra bilder.

Förbättra filtrens prestanda

Vissa filtereffekter kan vara minneskrävande, särskilt om de används på en bild med hög upplösning.

 1. Du kan förbättra prestanda på följande sätt:
  • Testa filtren och inställningarna på en liten del av en bild.

  • Använd effekten på enskilda kanaler, t.ex. på var och en av RGB-kanalerna, om bilden är stor och du har problem med otillräckligt minne. (För vissa filter varierar effekterna om de används på de enskilda kanalerna i stället för på den sammansatta kanalen, särskilt om filtret ändrar pixlar slumpmässigt.)

  • Frigör minne innan du kör filtret genom att använda kommandot Rensa.

  • Tilldela mer RAM-minne till Photoshop. Om det behövs kan du avsluta andra program för att göra mer minne tillgängligt för Photoshop.

  • Pröva att ändra inställningarna för att öka hastigheten för minneskrävande filter, t.ex. Ljuseffekter, Stansa ut, Målat glas, Krom, Krusning, Stänk, Sprejade streck och Glas. (För filtret Målat glas kan du t.ex. öka cellstorleken. För filtret Stansa ut kan du öka värdet för Kantens tydlighet eller minska värdet för Kantens följsamhet eller bådadera.)

  • Om du tänker skriva ut bilden på en gråskaleskrivare kan du konvertera en kopia av den till gråskala innan du använder filter. Om du använder ett filter på en färgbild och sedan konverterar den till gråskala, är det emellertid inte säkert att du får samma effekt som om du använder filtret på en gråskaleversion av bilden.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy