Justera bildens färg och ton

Översikt över justering av bildens färg och ton

Två sätt att justera färg och ton är att använda justeringslager eller redigera i Adobe Camera Raw. Båda sätten ger utrymme för kontroll och flexibilitet utan att de permanent ändrar eller skadar den ursprungliga bildinformationen. Den ursprungliga bildens egenskaper bevaras. Den här icke-förstörande redigeringen ger dig flexibilitet att göra ytterligare ändringar, börja från början med ny redigering eller ångra justeringarna även efter att du har sparat ändringarna.

Med justeringslager använder du ändringar i ett separat lager och inte i den ursprungliga bilden (bakgrundslagret). Det enklaste sättet att komma åt justeringslagerverktygen är att klicka på en ikon i panelen Justeringar. Du kan lägga till fler än ett justeringslager om du vill använda dig av en mer avancerad bildredigering. Du kan också använda en mask för att använda ändringen i en viss del av bilden. Mer information finns i Maskera lager.

Adobe Camera Raw är ett plugin-program till Photoshop för färg- och tonjusteringar. I redigeringsfönstret finns en stor förhandsvisningsbild och justeringsverktygen är placerade i den ordning som du vanligtvis använder dem. Trots sitt namn kan Camera Raw redigera såväl JPEG- och TIFF-filer som Camera Raw-filer. Om du vill använda samma justering i flera bilder kan du spara inställningarna som en förinställning och använda den när du vill.

Obs!

Använd inte kommandona på menyn Bild > Justeringar, om inte en viss justering varken finns som justeringslager eller i Camera Raw. Justeringarna under menyn Bild ändrar eller raderar permanent pixelinformation i bilden.

Justera bildens färg och ton med justeringslager

 1. I panelen Justeringar klickar du på verktygsikonen för den justering du vill göra:

 2. Anpassa justeringslagerverktygen via panelen Egenskaper.

Justera bildens färg och ton i Camera Raw

 1. Välj Arkiv > Öppna.

 2. I fönstret Öppna väljer du en eller flera Camera Raw-, TIFF- eller JPEG-filer och väljer sedan Camera Raw på menyn Format.

 3. Klicka på Öppna.

 4. Använd kontrollerna i Adobe Camera Raw för att justera inställningarna. Du kan använda verktyget Justeringspensel för att använda ändringar i vissa delar av bilden. Mer information finns i Göra färg- och tonjusteringar i Camera Raw.

Obs!

Du kan även ange att JPEG- och TIFF-filer alltid ska öppnas i Camera Raw.

Tips! Titta på den här självstudiekursvideofilmen av Terry White för tips om hur du får dina JPG-filer att öppnas i Adobe Camera Raw.

Aktivera redigering av JPEG- och TIFF-filer i Camera Raw.

 1. Välj (Windows) Redigera > Inställningar > Camera Raw eller (macOS) Photoshop > Inställningar > Camera Raw.

 2. Gör något av följande i avsnittet JPEG- och TIFF-hantering i dialogrutan Inställningar:

  • På menyn JPEG väljer du Öppna alla JPEG-filer som stöds automatiskt.
  • På menyn TIFF väljer du Öppna alla TIFF-filer som stöds automatiskt.
Obs!

Utöver de två arbetsflöden som beskrivs ovan kan du även använda smarta objekt för att redigera lager på ett icke-förstörande sätt. Mer information finns i Länkade smarta objekt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?