Du kan lägga till en mask till ett lager och använda masken för att dölja delar av lagret och visa lagren under. Att maskera lager är en användbar kompositionsteknik när du vill kombinera flera foton i en enda bild eller ta bort en person eller ett föremål från ett foto.

Lager och vektormasker

Det finns två typer av masker du kan skapa:

 • Lagermasker är upplösningsberoende bitmappsbilder som redigeras med hjälp av pensel- eller markeringsverktyg.
 • Vektormasker är upplösningsoberoende och skapas med hjälp av ritstifts- eller formverktyg.

Lager- och vektormasker är icke-förstörande, vilket betyder att du kan redigera maskerna igen utan att de pixlar som döljs av maskerna går förlorade. På panelen Lager visas både lager- och vektormasker som extra miniatyrbilder till höger om lagrets miniatyrbild. För lagermasken representerar miniatyrbilden gråskalekanalen som skapas när du lägger till lagermasken. Miniatyrbilden för vektormasken representerar banan som klipper ut innehållet på lagret.

Om du vill skapa ett lager eller en vektormask i bakgrundslagret konverterar du det först till ett vanligt lager (Lager > Nytt > Lager från bakgrund).

Du kan redigera en lagermask genom att utöka eller förminska det maskerade området. En lagermask är en gråskalebild. De områden som du målar med svart döljs, områden som du målar med vitt visas och de områden som du målar med gråtoner visas med varierande grad av genomskinlighet.

Maskera lager
Maskeringslager: A. Miniatyr av lagermask B. Miniatyr av vektormask C. Länkikon för vektormask D. Lägg till mask
Redigera mask
Redigera lagermask: Svart bakgrund, grå beskrivning och vit korg

En vektormask skapar en form med skarpa kanter på ett lager och är användbar när du vill lägga till ett designelement med rena och tydliga kanter. När du har skapat ett lager med en vektormask kan du använda en eller flera lagerstilar på lagret, redigera dem om det behövs och på så sätt snabbt skapa en användbar knapp, en ruta eller något annat webbdesignelement.

Panelen Egenskaper innehåller flera kontroller som du kan använda till att justera masker. Genom att ändra en masks opacitet kan du låta mer eller mindre innehåll synas igenom. Du kan också invertera masken eller förfina dess kanter, på samma sätt som med ett markeringsområde.

Egenskapspanelen
Egenskapspanelen: A. Lagermask B. Vektormask

Lägga till lagermasker

När du lägger till en lagermask kan du välja att dölja eller visa hela lagret. Du kan även låta masken utgå från en markering eller från genomskinlighet. Senare målar du på masken för att dölja delar av lagret och visa underliggande lager.

Lägga till en mask som visar eller gömmer hela lagret

 1. Se till att ingen del av din bild är markerad. Välj Markera > Avmarkera.
 2. Välj lagret eller gruppen på panelen Lager.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en vektormask som visar hela lagret klickar du på knappen Lägg till lagermask på panelen Lager, eller väljer Lager > Lagermask > Visa alla.

  • Om du vill skapa en mask som döljer hela lagret, klicka på Alt och på knappen Lägg till lagermask´ eller välj Lager > Lagermask > Dölj alla.

Lägga till en lagermask som döljer delar av ett lager

 1. Välj lagret eller gruppen på panelen Lager.
 2. Markera området i bilden och gör något av följande:
  • Klicka på knappen Ny lagermask på panelen Lager för att skapa en mask som visar markeringen.
  • Alt-klicka på knappen Lägg till lagermask i panelen Lager för att skapa en mask som döljer markeringen.
  • Välj Lager > Lagermask > Visa markering eller Dölj markering.

Om du vill ändra ett lagers genomskinlighet direkt gör du följande och skapar en mask:

 1. Markera lagret på panelen Lager.
 2. Välj Lager  > Lagermask > Från Genomskinlighet.

Genomskinligheten omvandlas till en ogenomskinlig färg som döljs av den nyskapade masken. Den genomskinliga färgen varierar helt beroende på filter och på hur lagret har behandlats tidigare. Denna teknik är särskilt användbar för video och arbetsflöden inom 3D.

Använda en lagermask från ett annat lager

Gör något av följande:

 • Flytta masken till ett annat lager genom att dra den till det nya lagret.
 • Duplicera masken genom att Alt-dra den till ett annat lager.

Bryta länkar mellan lager och masker

Som standard länkas ett lager eller en grupp till sin lagermask eller vektormask, vilket indikeras av länkikonen  som visas mellan miniatyrbilderna på panelen Lager. Lagret och masken flyttas tillsammans i bilden när du flyttar någon av dem med verktyget Flytta . När du bryter länken mellan dem kan du flytta dem oberoende av varandra och ändra gränserna för masken oberoende av lagret.

 • Du bryter länken mellan ett lager och dess mask genom att klicka på länkikonen på panelen Lager.

 • Om du vill återupprätta länken mellan lagret och masken klickar du mellan lagrets och maskens miniatyrbilder på panelen Lager.

Avaktivera eller aktivera en lagermask

Gör något av följande:

 • Markera det lager som innehåller den lagermask du vill aktivera eller avaktivera och klicka på knappen Avaktivera/aktivera mask  ii panelen Egenskaper.

 • Skift-klicka på lagermaskens miniatyrbild på panelen Lager.

 • Markera lagret med den lagermask du vill inaktivera eller aktivera och välj Lager > Lagermask > Avaktivera eller Lager > Lagermask > Aktivera.

När masken är avaktiverad visas ett rött kryss över maskens miniatyrbild i panelen Lager och lagerinnehållet visas utan maskeringseffekter.

Använda eller ta bort en lagermask

Du kan använda en lagermask för att ta bort de dolda delarna i ett lager permanent [*]. Eftersom lagermasker lagras som alfakanaler kan filernas storlek minska om du använder och tar bort lagermasker. Du kan även ta bort en lagermask utan att ändra den.

Obs!

[*] Pixlar är gömda och tas inte bort när lagermasker med åtskilda områden läggs till.

 1. Markera på panelen Lager det lager som innehåller lagermasken.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ta bort lagermasken när du har använt den permanent på lagret klickar du på ikonen Använd mask () längst ned i panelen Egenskaper.
  • Om du vill ta bort lagermasken utan att använda den på lagret klickar du på Ta bort längst ned i panelen Egenskaper och därefter klickar du på Ta bort.

  Du kan också använda och ta bort lagermasker på menyn Lager.

  Obs!

  Du kan inte använda en lagermask permanent på ett lager med smarta objekt när du tar bort lagermasken.

Markera och visa lagermaskkanalen

Om du vill redigera lagermasker enklare kan du visa gråskalemasken för sig eller som ett maskeringsfilmöverlägg på lagret.

 1. Gör något av följande på lagerpanelen:

  • Klicka på Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) och på miniatyrbilden av lagermasken om du bara vill visa masken i gråskala. Klicka på Alt eller Alternativ och på miniatyrbilden av lagermasken om du vill visa lager igen. Som alternativ kan du klicka på ögonikonen () i panelen Egenskaper.
  • Håll ned Alt+Skift och klicka på miniatyrbilden av masken om du vill att masken ska visas ovanpå lagret som en röd maskeringsfilm. Håll ned Alt+Skift och klicka på miniatyrbilden igen om du vill stänga av färgvisningen.

Ändra lagermaskens maskeringsfilm eller opacitet

 1. Dubbelklicka på lagermaskkanalen på panelen Kanaler.

 2. Om du vill välja en ny maskfärg klickar du på färgrutan i dialogrutan Visningsalternativ för lagermask och väljer en ny färg.
 3. Om du vill ändra opacitet anger du ett värde mellan 0 % och 100 %.

  Färg- och opacitetsinställningarna påverkar bara maskens utseende och har ingen effekt på underliggande områden. Du kan t.ex. vilja ändra de här inställningarna så att masken framträder tydligare mot färgerna i bilden.

 4. Klicka på OK.

Justera maskens opacitet eller kanter

Du kan använda panelen Egenskaper till att justera opaciteten för en markerad lager- eller vektormask. Ange maskens opacitet med täthetsreglaget. Du kan använda ludd för att jämna till maskens kanter.

Flera alternativ är specifika för lagermasker. Alternativet Invertera kastar om effekten på maskerade och omaskerade områden. Via alternativet Maskkant har du tillgång till olika kontroller för anpassning av maskens kanter, t.ex. kommandona Utjämna och Dra samman/utöka. Mer information om alternativet Färgintervall finns i Skapa och begränsa justerings- och fyllningslager.

Ändra maskdensitet

 1. Markera på panelen Lager det lager som innehåller den mask som ska redigeras.
 2. I panelen Lager klickar du på maskminiatyrbilden. En ram visas runt miniatyrbilden.

 3. I panelen Egenskaper drar du skjutreglaget Täthet för att justera maskopaciteten.

  Vid 100 % täthet är masken helt ogenomskinlig, vilket innebär att alla områden under lagret område inte visas. Alltmer av området under masken blir synligt om du minskar tätheten.

Luddmaskkanter

 1. Markera på panelen Lager det lager som innehåller den mask som ska redigeras.
 2. I panelen Lager klickar du på maskminiatyrbilden. En ram visas runt miniatyrbilden.

 3. Lägg till ludd i maskens kanter genom att dra luddreglaget.

  Med luddfunktionen blir maskens kanter suddiga, vilket ger en mjukare övergång mellan maskerade och omaskerade områden. Ludd läggs till från maskens kanter och utåt, inom det pixelintervall som du anger med reglaget.

Förfina maskkanter

 1. Markera på panelen Lager det lager som innehåller den mask som ska redigeras.
 2. I panelen Lager klickar du på maskminiatyrbilden. En ram visas runt miniatyrbilden.

 3. Klicka på Markera och maskera i alternativfältet. Du kan förfina maskeringens kanter med alternativen på arbetsytan Markera och maskera och visa maskeringen mot olika bakgrunder. 

 4. Klicka på OK på arbetsytan Markera och maskera för att använda ändringarna i lagermasken.