Översikt över Nivåer

Du använder justeringen Nivåer för att korrigera tonomfånget och färgbalansen i en bild genom att ange intensitetsnivåerna för bildskuggor, mellantoner och högdagrar. Histogrammet i dialogrutan Nivåer är en visuell guide för justering av bildens tonomfång. Mer information om hur du tolkar ett histogram finns i avsnittet Histogram.

Du kan spara inställningen Nivåer som en förinställning och använda den för andra bilder. Se Spara justeringsinställningar och Använda justeringsinställningar igen.

Photoshop: Justera nivåer
Justera nivåer

A. Skuggor B. Mellantoner C. Högdagrar D. Skjutreglagen Utdatanivåer 

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels
lynda.com

Testa en annan självstudiekurs: Korrigera färg och ton.

Justera tonomfånget med hjälp av Nivåer

De två yttre reglagen för ingångsnivåer kopplar den svarta punkten och den vita punkten till utdatareglagens inställningar. Som standard ligger utdatareglagen på nivå 0, där pixlarna är svarta, och på nivå 255, där pixlarna är vita. Om utdatareglagen är i standardpositionerna mappas pixelvärdet till nivå 0 när du flyttar svartpunktsreglaget och till nivå 255 när du flyttar vitpunktsreglaget. Återstående nivåer fördelas mellan nivåerna 0 och 255. Fördelningen ökar bildens totala tonomfång och ökar kontrasten.

Obs!

När skuggorna faller bort blir pixlarna svarta, utan detaljer. När högdagrarna faller bort blir pixlarna vita, utan detaljer.

Reglaget för mellaninvärdet justerar bildens gamma. Det flyttar mellantonen (nivå 128) och ändrar intensitetsvärdena för mittintervallet av gråtoner utan att ändra högdagrar och skuggor allt för mycket.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Nivåer  i panelen Justeringar, eller välj Nivåer på menyn i panelen.
  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Nivåer. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Om du väljer Bild > Justeringar > Nivåer görs direkta justeringar av bildlagret och bildinformationen kastas bort.

 2. (Valfritt) Vill du justera toner för en viss färgkanal, väljer du ett alternativ på menyn Kanal.
 3. (Valfritt) Om du vill redigera flera färgkanaler samtidigt håller du ned Skift och markerar kanalerna i panelen Kanaler innan du väljer Bild > Justeringar > Nivåer. (Den här metoden fungerar inte i ett justeringslager för Nivåer.) På menyn Kanal visas då förkortningarna för målkanalerna, till exempel CM för cyan och magenta. Menyn innehåller också de enskilda kanalerna i den markerade kombinationen. Redigera dekorfärgskanaler och alfakanaler individuellt.
 4. Om du vill justera skuggor och högdagrar manuellt drar du de svarta och vita ingångsnivåreglagen mot kanten av den första pixelgruppen på respektive sida i histogrammet.

  Om du till exempel flyttar svartpunktsreglaget åt höger till nivå 5 kopplas alla pixlar på nivå 5 och lägre till nivå 0. Om du drar vitpunktsreglaget åt vänster till nivå 243 kopplas alla pixlar på nivå 243 och högre till nivå 255. Kopplingen påverkar de mörkaste och ljusaste pixlarna i varje kanal. De motsvarande pixlarna i övriga kanaler justeras proportionellt för att färgbalansen inte ska ändras.

  Obs!

  Du kan även skriva in värden direkt i den första och tredje textrutan för ingångsnivåer.

  Photoshop: Justera svart- och vitpunkter
  Justera svart- och vitpunkter med reglagen för ingångsnivåer

 5. (Valfritt) Gör något av följande om du vill identifiera områden i bilden som faller bort (blir helt svarta eller helt vita).
  • Håll ned Alt och flytta svartpunkts- och vitpunktsreglagen.
  • Välj Visa bortfall för svarta/vita punkter på menyn i panelen.
 6. När du vill justera mellantoner använder du det mellersta ingångsreglaget och gör en gammajustering.

  Om du flyttar reglaget åt vänster blir hela bilden ljusare. Det här reglaget kopplar en lägre (mörkare) nivå till den mellersta punkten mellan utdatareglagen. Om reglagen står i respektive standardlägen (0 och 255) är mittpunkten nivå 128. I det här exemplet expanderas skuggorna så att de fyller tonomfånget 0 till 128, medan högdagrarna komprimeras. Om du flyttar det mellersta ingångsreglaget till höger får det motsatt effekt och bilden blir mörkare.

  Obs!

  Du kan även ange ett värde för gammajustering direkt i den mellersta rutan för ingångsnivåer.

  Du kan visa det justerade histogrammet i panelen Histogram.

Justera färg med hjälp av Nivåer

 1. Klicka på ikonen Nivåer  i panelen Justeringar eller välj Nivåer på menyn i panelen.

 2. Gör något av följande i panelen Egenskaper för att neutralisera en färgskiftning:

  • Klicka på pipetten för att ange gråpunkt. Klicka därefter i den del av bilden som är neutralt grå.
  • Klicka på Auto för att använda standardjusteringen. Om du vill undersöka andra automatiska justeringsalternativ väljer du Automatiska alternativ på menyn i panelen Egenskaper och ändrar Algoritmer i dialogrutan Alternativ för automatisk färgkorrigering.

  I allmänhet kan du tilldela lika stora färgkomponentvärden för att åstadkomma en neutral grå yta. Exempelvis tilldelar du lika stora värden av rött, grönt och blått om du vill få en neutral grå färg i en RGB-bild.

Lägga till kontrast i ett foto med nivåer

Om bildens övergripande kontrast måste ökas eftersom inte hela tonomfånget används, klickar du på ikonen Nivåer  i panelen Justeringar. Dra därefter indatareglagen för skuggor och högdagrar inåt tills de rör vid ändarna på histogrammet.

Photoshop: Kontrastnivåer
Bildpixlarna når inte ända ut till grafens ändar vilket innebär att hela tonomfånget inte används i bilden.

A. Skjutreglaget för skuggor B. Skjutreglaget för högdagrar 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy