Översikt över kurvor

Med kurvjustering justerar du punkter i hela tonomfånget för en bild. Bildens färgton representeras först av en rak, diagonal linje i ett diagram. När du anpassar en RGB-bild representerar diagrammets övre högra del högdagrar medan den nedre vänstra delen representerar skuggor. Den vågräta axeln i diagrammet representerar indatanivåerna (ursprungliga bildvärden) och den lodräta axeln representerar utdatanivåerna (nya, justerade värden). Allteftersom du lägger till kontrollpunkter på raden och flyttar dem ändrar sig kurvans form och återspeglar dina bildjusteringar. Kurvans brantare delar representerar bildområden med högre kontrast och kurvans plattare delar representerar bildområden med lägre kontrast.

Du kan spara kurvjusteringar som förinställningar. Se Spara justeringsinställningar och Använda justeringsinställningar igen.

Obs!

Kurvanpassning kan även tillämpas på CMYK-, LAB- och gråtonsbilder. För CMYK-bilder visar diagrammet procentuella värden för tryckfärg/pigment. För LAB- och gråtonsbilder visar diagrammet ljusa värden.

Photoshop: Alternativet Kurvor
Alternativet Kurvor i panelen Egenskaper

A. Verktyget I bild-justering B. Prov i bild för att definiera svartpunkt. C. Prov i bild för att definiera gråpunkt. D. Prov i bild för att definiera vitpunkt. E. Ändra kurvan genom att redigera punkter. F. Ändra kurvan genom att rita. G. Menyn Kurvförinställningar H. Ange svartpunkt. I. Ange gråpunkt. J. Ange vitpunkt. K. Visa bortfall. 

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves
lynda.com

Justera bildens färg och ton med Kurvor

Om du flyttar en punkt i den övre delen av kurvan justeras högdagrarna. Om du flyttar en punkt i mitten av kurvan justeras mellantonerna, och om du flyttar en punkt i den nedre delen av kurvan justeras skuggorna. Om du vill göra högdagrarna mörkare flyttar du en punkt i kurvans övre del nedåt. När du flyttar en punkt nedåt eller till höger kopplas ingångsvärdet till ett lägre utdatavärde och bilden blir mörkare. Om du vill göra skuggorna ljusare flyttar du en punkt i kurvans nedre del uppåt. Om du flyttar en punkt uppåt eller till vänster mappas ett lägre indatavärde till ett högre utdatavärde och bilden blir ljusare.

 1. Om du vill använda en kurvjustering gör du något av följande:

  • Klicka på ikonen Kurvor i panelen Justeringar.
  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Kurvor. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Om du väljer Bild > Justeringar > Kurvor används justeringen direkt på bildlagret och bildinformationen kastas bort.

 2. (Valfritt) Justera färgbalansen genom att välja den kanal du vill justera på menyn till vänster om knappen Automatiskt i panelen Egenskaper.

 3. Gör något av följande i panelen Egenskaper:

  • Klicka direkt på kurvans linje och dra sedan kontrollpunkten för att justera ett färgtonsområde.
  • Välj verktyget för justering på bild och dra sedan i det område i bilden som du vill justera.
  • Välj verktyget för justering på bild och klicka sedan på de färgtonsområden i bilden som du vill justera. På så vis placeras kontrollpunkter ut längs kurvans linje.
  • Välj en förinställning i förinställningsmenyn.

  Genom att dra en kontrollpunkt upp eller ner gör du det färgtonsområde du justerar ljusare eller mörkare. Genom att dra en kontrollpunkt åt vänster eller höger ökar eller minskar du kontrasten. Du kan lägga till upp till 14 kontrollpunkter på kurvan. Om du vill ta bort en kontrollpunkt drar du ut den ur diagrammet. När du justerar färgtonen fortsätter diagrammet att visa den ursprungliga, diagonala baslinjen och bildens histogram som referenser. Dessa alternativ kan stängas av. Mer information finns i Ange visningsalternativ för kurvor.

 4. (Valfritt) Gör något av följande för att ändra justeringarna:

  • Lägg till fler punkter direkt på kurvan för att justera olika färgtonsområden.
  • Klicka på verktyget för justering på bild i andra områden i bilden och dra upp eller ner.
  • Rör på reglagen för svarta och vita punkter eller använd pipettverktyget för att ange de mörkaste och ljusaste värdena i bilden.
  • Klicka på en punkt på kurvan och ange ingångs- och utgångsvärden för punkten i textrutan.
  • Dra en ny kurva över den befintliga kurvan med hjälp av pennsymbolen. Klicka på ikonen Jämna ut kurvvärden när du är klar eller om du vill jämna ut kurvan du ritade. Klicka mer än en gång om du vill jämna ut kurvan ytterligare.

  Punkter på kurvan förblir förankrade tills du flyttar på dem. Du kan göra en justering i ett färgtonsområde utan att övriga områden påverkas.

Photoshop: Verktyget I bild-justering
Om du klickar på verktyget för justering på bild i bilden läggs ytterligare kontrollpunkter till på kurvan. Om kontrollpunkterna flyttas justeras bildens färgton.

Ta bort kontrollpunkter från en kurva

Om du vill ta bort en kontrollpunkt gör du något av följande:

 • Dra bort kontrollpunkten från diagrammet.
 • Markera kontrollpunkten och tryck på Ta bort.
 • Ctrl-klicka (Windows) respektive Kommando-klicka (macOS) på kontrollpunkten.

 

Ange visningsalternativ för kurvor

Du kan ändra hur kurvrutnätet visas under Visningsalternativ för kurvor.

 1. Använda en kurvanpassning.

 2. Välj Visningsalternativ för kurvor på menyn i panelen Egenskaper.

  Obs!

  Utvidga Visningsalternativ för kurvor i dialogrutan Kurvor, om du väljer Bild > Justeringar > Kurvor.

 3. Välj ett av följande alternativ i dialogrutan Visningsalternativ för kurvor:

  Ljus (0-255) visar intensitetsvärdena för RGB-bilder i intervallet 0 till 255, med svart (0) längst ned i det vänstra hörnet.
  Pigment/färg % visar procentvärdena för CMYK-bilder i intervallet 0 till 100, med högdagrar (0 %) längst ned i det vänstra hörnet.
  Enkelt stödraster visar stödraster i steg om 25 %.
  Detaljerat stödraster visar stödraster i steg om 10 %.
  Visa Kanalövertäckning visar kurvor för färgkanaler över den sammansatta kurvan.
  Histogram visar histogram över bildens ursprungliga färgtonsvärden bakom diagrammet.
  Baslinje  visar den ursprungliga bildfärgen och färgtonen som en 45-gradig vinkellinje för referens,
  Skärningslinje  visar vågräta och lodräta linjer som hjälper dig att anpassa kontrollpunkter när du drar dem i förhållande till histogrammet eller rutnätet.

  Obs!

  Om du vill växla mellan enkelt och detaljerat rutnät håller du ned Alt och klickar i rutnätet.

Använda automatisk korrigering i Kurvor

 1. Klicka på Auto i panelen Egenskaper.

Med Auto utförs en automatisk färgkorrigering med den aktuella standardinställningen. Om du vill ändra standardinställningar väljer du Auto-alternativ på menyn i panelen Egenskaper och ändrar alternativen i dialogrutan Alternativ för automatisk färgkorrigering. Du kan använda korrigeringarna Automatisk färg, Autokontrast eller Automatisk toning i en bild. Mer information om dessa alternativ finns i avsnittet Ange alternativ för automatisk justering.

Ange svarta och vita punkter med reglagen för svarta och vita punkter

När du använder en kurvanpassning använder du skjutreglagen för svart och vitt för att snabbt ange svartpunkt och vitpunkt i bilden (rena svarta och vita värden).

 1. Dra svart- och vitpunktsreglagen till valfri punkt längs den vågräta axeln. Observera att indatavärdet ändras när du drar.

 2. Gör något av följande om du vill förhandsvisa bortfallet när du justerar svart- och vitpunkter:

  • Håll ned Alt.
  • Välj Visa bortfall för svarta/vita punkter på menyn i panelen.

Lägga till kontrast i ett fotos mellantoner med Kurvor

Om hela tonomfånget används, men mer mellantonskontrast behövs i bilden, klickar du på ikonen Kurvor  i panelen Justeringar. Dra kurvan till en S-form.

Photoshop: Öka lutningen i kurvor
När du ökar lutningen i mitten på kurvan ökar mellantonskontrasten.

Kortkommandon: Kurvor

Du kan använda följande kortkommandon för kommandot Kurvor:

 • Om du vill definiera en punkt på kurvan för vald färg i varje färgkomponentkanal (men inte i den sammansatta kanalen) håller du ned Skift+Ctrl (Windows) eller Skift+Kommando (Mac OS) och klickar i bilden.

 • Om du vill markera flera punkter håller du ned Skift och klickar på punkterna på kurvan. Markerade punkter är fyllda med svart.

 • Om du vill avmarkera alla punkter på kurvan klickar du i rutnätet. Du kan också trycka på Ctrl+D (Windows) eller Kommando+D (Mac OS).

 • Om du vill markera nästa högre punkt på kurvan trycker på plustangenten. Om du vill markera nästa lägre punkt trycker på minustangenten.

 • Om du vill flytta markerade punkter på kurvan trycker du på piltangenterna.

 • (Dialogrutan Kurvor) Du kan ange en punkt på kurvan för den aktuella kanalen genom att hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klicka i bilden.

Obs!

Om du i stället använder kurvanpassning klickar du bara i bilden med verktyget för justering på bild .

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy