Lär dig att bli effektivare och hantera transaktioner bättre med dessa Adobe Sign-funktioner. 

Använda delegerarerollen

Lär dig hur du skickar ett avtal till en angiven delegerare som sedan kan delegera signeringen eller godkännandet av ett avtal. Använd den här funktionen om du inte vet e-postadressen till signeraren eller godkännaren, eller om du vill skicka ett avtal via en agent eller en mellanhand. 

Få flera signaturer samtidigt med Mega-signering

Den här videon visar hur du snabbt kan få ett stort antal personer att signera ett dokument genom att använda en CSV-fil för att importera mottagarnas e-postadresser till en enda transaktion. 

Du får även se hur du kan anpassa texten i det e-postmeddelande som skickas till de olika signerarna och i vilket de ombeds signera dokumentet.

Avbryta en transaktion

Du har skickat ett avtal för att det ska bli signerat, men inser att du behöver avbryta det innan det signeras. I den här självstudiekursen får du veta hur du gör det.

Skapa en biblioteksmall för ett dokument

Om du regelbundet skickar ett dokument för signatur kan du skapa en mall baserat på det dokumentet, så att du snabbt kommer åt det från biblioteket.

Redigera eller ta bort en dokumentmall

Du kan redigera en befintlig dokumentmall, ändra formulärfält och/eller ändra åtkomstbehörigheter. Du kan också ta bort en dokumentmall permanent från biblioteket.

Använda godkännanden

En mottagare kan utses till godkännare i ett arbetsflöde för att granska och godkänna ett dokument innan det signeras. I den här självstudiekursen får du se ett exempel med ett anställningsavtal som genomgår godkännande, signering och kontrasignering. 

Om du vill ha mer information om rollen som godkännare klickar du här.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy