Mottagarroller när dokument skickas

Adobe Sign – Business- och Adobe Sign – Enterprise-konton kan välja att expandera rollerna för mottagare av avtal utöver enbart signerare så att de passar arbetsflödet. Rollerna som kan aktiveras är:

  • Signerare (aktiverat för alla kunder)
  • Godkännare (Enterprise och Business)
  • Godkännare (endast Enterprise)
  • Certifierad mottagare (endast Enterprise)
  • Formulärifyllare (endast Enterprise)
  • Delegerande (endast Enterprise)

När det här alternativet är aktiverat kan rollen konfigureras individuellt för varje mottagare med signerare som standardvärde.

När du vill aktivera/inaktivera rollalternativ ska du logga in som kontoadministratör och gå till: Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Tillåtna mottagarroller

Alternativ för att aktivera fler roller finns på sidan Skicka-inställningar

Signerare (alla kontonivåer)

Signerare måste göra minst en signatur i avtalet. Det här är standardrollen för mottagare. Varje signerare av en transaktion måste minst ha ett tilldelat, obligatoriskt fält för signering. Om systemet inte hittar något signaturfält för signeraren, skapas automatiskt ett signaturblock i slutet av dokumentet.

Utseendet på ett signaturblock är en bra indikator på om ett signaturfält har tilldelats korrekt.

Visar signerarrollen på menyn Mottagare

Godkännare (Business och Enterprise)

Godkännare behöver inte signera eller använda något av fälten. Allt som en godkännare behöver göra är att ange sitt namn innan han/hon skickar transaktionen vidare till signeraren. Fält kan tilldelas till godkännare och om dessa fält är obligatoriska så måste de fyllas i.

Godkännarrollen fungerar bra i situationer när någon behöver godkänna ett dokument innan det skickas vidare till signeraren.

Visar godkännarrollen på menyn Mottagare

Godkännare (Enterprise)

Accepterande parter är mekaniskt sett samma som godkännare eftersom de inte behöver skriva sin signatur, men om formulärfält har tilldelats dem är de tillgängliga som förväntat.

Rollen som accepterande är praktisk när mottagaren måste bekräfta att avtalet accepteras utan att formellt godkänna innehållet.

Visar rollen för accepterande på menyn Mottagare

Certifierad mottagare (Enterprise)

Certifierade mottagare kan inte ha formulärfält tilldelade. Under signeringsprocessen uppmanas de att delegera, avvisa eller bekräfta avtalet.

  • Vid delegering överförs rollen som certifierad mottagare till personen som delegerats
  • Avtalet avbryts om det avvisas
  • Om avtalet bekräftas fortsätter signeringsprocessen
Visar den certifierade mottagarrollen på menyn Mottagare

Formulärifyllare (Enterprise)

Avsett för kunder som behöver fylla i formulärinnehåll under signeringsprocessen, men har inte system för att programmatiskt skapa anpassade dokument eller push-överföra fältinnehållet från en databas till ett formulär.

Formulärifyllare kan definieras under en signeringscykel men behöver inte lägga till en signatur av något slag. Alla fälttyper kan tilldelas till en formulärifyllare, inklusive signaturfält om så önskas.

Visar rollen för formulärifyllare på menyn Mottagare

Delegerande (Enterprise)

Rollen som delegerande är utformad för arbetsflöden som kräver att en person bestämmer vem som är rätt person att signera eller godkänna dokumentet.

Den här rollen ersätter inte alternativet där signerare/godkännare ad hoc kan delegera sitt deltagande. I stället används den här rollen när en mänsklig kontrollpunkt eller ett dirigeringsalternativ behövs i ett arbetsflöde där avtal måste initieras utan att den fullständiga mottagarlistan är känd i förväg. 

Visar rollen för delegerande på menyn Mottagare

När rollen för delegerande är vald finns det ytterligare en ikon/meny.  På den underordnade menyn kan du välja vilken roll som ska delegeras.  Signeraren är standard.

Du kan inte delegera till rollen som delegerande.

Visar den andra nivån i rollen Delegerande

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy