Självsignering med alternativ för redigering och autentisering

Översikt

Självsignering är en av två metoder som gör att användare kan signera sina egna dokument utan att inkludera en annan mottagare.

Den andra metoden är Fyll i och signera som är en process utan fält som gör att användaren kan klicka på sidan och börja skriva. Biblioteksmallar med aktiverade fält eller användarautentisering kan inte användas.

 

Självsignering använder en startsida som liknar sidan Skicka utan mottagare och användaren kan använda en mall från kontots bibliotek.

Dessutom kan självsignering inkludera användarautentisering och inställningarna för Kräv identitetsautentisering kan användas.


Så här fungerar det

I processerna nedan förutsätts att självsignering är standard. Om självsigneringsfunktionen inte läses in kan du klicka på länken Växla till klassiskt Endast jag signerar

 1. Starta transaktionen genom att klicka på Fyll i och signera ett dokumentstartsidan

  Självsignering – Starta från startsidan

 2. Sidan Fyll i och signera visas.

  Dra och släpp filen som du vill signera till fältet Filer eller klicka på Lägg till filer och bifoga ett dokument från ditt lokala system eller en nätverksplats.

  • Om du lägger till en fil från avsnittet Biblioteksdokument läggs formuläret och alla fält som redan har skapats i mallen till
  • Du kan lägga till flera filer från olika källor
  Självsignering – Bifoga en fil

  När du har lagt till den första filen kommer fältet Avtalsnamn att få det filnamnet (om ett namnvärde inte redan har lagts till).

  • Värdet för avtalsnamn kan ändras om det tilldelade filnamnet inte är lämpligt.
  Självsignera med tillagd fil

  Obs!

  Det finns ett alternativ för att lösenordsskydda det signerade dokumentet.

  När det är aktiverat måste användaren ange ett lösenord innan den slutliga PDF-filen kan öppnas.

   

  • Klicka på Signera när du är redo att signera dokumentet
 3. Signeringssidan öppnas.

  Indata kan anges i alla befintliga fält.

  • Det kommer alltid att finnas minst ett signaturfält
  Självsigneringssida

 4. När du har signerat avtalet klickar du på Klicka för att signera för att slutföra avtalet.

  Självsignering – Klicka för att signera

 5. Avtalet bearbetas en stund och sedan visas sidan Klart.

  Nu kan du:

  • Skicka en kopia av avtalet – Sidan Skicka en kopia öppnas så att du kan ange en eller flera e-postadresser som det signerade dokumentet ska skickas till. 
   • Den signerade PDF-filen är redan bifogad.
   • Om du har lösenordsskyddat den signerade PDF-filen måste du skicka lösenordet till mottagarna separat. (Inkludera det inte i meddelandet med den bifogade PDF-filen)
  • Hämta en kopia av det signerade dokumentet – Hämtar en kopia av den signerade PDF-filen till ditt lokala system.
  • Hantera avtalet – Det här alternativet läser in sidan Hantera
  • Signera ett annat avtal – Med det här alternativet återgår du till den ursprungliga självsigneringssidan där du kan börja om.
  Självsignering – Klart

   

  Det signerade avtalet är tillgängligt på din hanteringssida i avsnittet Slutfört

  Självsignering – slutförd på sidan Hantering

 1. Starta transaktionen genom att klicka på Fyll i och signera ett dokumentstartsidan

  Självsignering – Starta från startsidan

 2. Sidan Fyll i och signera visas.

  Dra och släpp filen som du vill signera till fältet Filer eller klicka på Lägg till filer och bifoga ett dokument från ditt lokala system eller en nätverksplats.

  • Om du lägger till en fil från avsnittet Biblioteksdokument läggs formuläret och alla fält som redan har skapats i mallen till
  • Du kan lägga till flera filer från olika källor
  Självsignering – Bifoga en fil

  När du har lagt till den första filen kommer fältet Avtalsnamn att få det filnamnet (om ett namnvärde inte redan har lagts till).

  • Värdet för avtalsnamn kan ändras om det tilldelade filnamnet inte är lämpligt.
  Självsignera med tillagd fil

  Obs!

  Det finns ett alternativ för att lösenordsskydda det signerade dokumentet.

  När det är aktiverat måste användaren ange ett lösenord innan den slutliga PDF-filen kan öppnas.

 3. Skicka filerna för redigering.

  • Markera rutan Förhandsvisa och lägg till signaturfält.
  • Klicka på Nästa
  Förhandsvisningsalternativ för självsignering

 4. Redigeringsmiljön har lästs in.

  Om det inte finns några fält i de markerade/överförda dokumenten kommer automatisk fältidentifiering att lägga till en bubbla i det övre vänstra hörnet som anger hur många troliga fält som har identifierats.

  • Klicka på den knappen.
  Obs!

  Automatisk fältidentifiering aktiveras inte om ett av de överförda dokumenten redan innehåller fält eller om det totala antalet sidor överstiger 25 sidor.

  Redigera självsignering – fältidentifiering

   

  Fältidentifiering beror till stor del på det överförda formuläret och de flesta fält som identifieras är textfält utan validering.

  Om du vill ta bort överflödiga fält markerar du fältet genom att klicka på det och trycker sedan på Delete-tangenten.

  Redigera självsignering – identifierade fält

   

  Du lägger till fler fält genom att dra och släppa från listan med fält till höger.

  Redigera självsignering – manuell fältplacering

  Nedan visas några viktiga fälttyper och egenskaper som är vanliga vid självsignering. 

  Här är en fullständig lista över fälttyper.

  • Signaturfält – Förmodligen behöver du ett signaturfält. 
   • Om du inte placerar ett, läggs det till i slutet av dokumentet
   • Digitala signaturer stöds, men är begränsade till en. Ytterligare signaturfält måste vara fält för elektroniska signaturer
  • Initialfält – Om du behöver lägga till initialer i stället för den fullständiga signaturen
  • Datumfält – Fältet Datum i användargränssnittet är skrivskyddat och programmet infogar signeringsdatumet automatiskt.
   • Om du behöver infoga ett datum som inte är signeringsdatumet ska du använda ett textfält med datumvalidering och/eller beräkning
  • Fullständiga namnfält – Skrivskyddade fält som infogar en skriven version av ditt namn (som anges när signaturen läggs till)
  • Textfält – För inmatning av allmän text. Den vanligaste fälttypen för inmatning
   • Datainmatning på flera rader (egenskap för textfält) – Gör att mer än en textrad kan anges i ett fält med radbrytningar

   

  Klicka på Signera längst ned i högra hörnet när alla fält har placerats.

 5. Signeringssidan öppnas.

  Alla placerade fält kan användas för inmatning.

  Självsigneringssida

 6. När du har lagt till innehållet i avtalet klickar du på Klicka för att signera för att slutföra avtalet.

  Självsignering – Klicka för att signera

 7. Avtalet bearbetas en stund och sedan visas sidan Klart.

  Nu kan du:

  • Skicka en kopia av avtalet – Sidan Skicka en kopia öppnas så att du kan ange en eller flera e-postadresser som det signerade dokumentet ska skickas till. 
   • Den signerade PDF-filen är redan bifogad.
   • Om du har lösenordsskyddat den signerade PDF-filen måste du skicka lösenordet till mottagarna separat. (Inkludera det inte i meddelandet med den bifogade PDF-filen)
  • Hämta en kopia av det signerade dokumentet – Hämtar en kopia av den signerade PDF-filen till ditt lokala system.
  • Hantera avtalet – Det här alternativet läser in sidan Hantera
  • Signera ett annat avtal – Med det här alternativet återgår du till den ursprungliga självsigneringssidan där du kan börja om.
  Självsignering – Klart

   

  Det signerade avtalet är tillgängligt på din hanteringssida i avsnittet Slutfört

  Självsignering – slutförd på sidan Hantering

 1. Starta transaktionen genom att klicka på knappen Fyll i och signera ett dokumentstartsidan

  Självsignering – Starta från startsidan

 2. Sidan Fyll i och signera visas.

  Dra och släpp filen som du vill signera till fältet Filer eller klicka på Lägg till filer och bifoga ett dokument från ditt lokala system eller en nätverksplats.

  • Om du lägger till en fil från avsnittet Biblioteksdokument läggs formuläret och alla fält som redan har skapats i mallen till
  • Du kan lägga till flera filer från olika källor
  Självsignering – Bifoga en fil

  När du har lagt till den första filen kommer fältet Avtalsnamn att få det filnamnet (om ett namnvärde inte redan har lagts till).

  • Värdet för avtalsnamn kan ändras om det tilldelade filnamnet inte är lämpligt.
  Självsignera med tillagd fil

  Obs!

  Det finns ett alternativ för att lösenordsskydda det signerade dokumentet.

  När det är aktiverat måste användaren ange ett lösenord innan den slutliga PDF-filen kan öppnas.

   

  • Klicka på Signera när du är redo att signera dokumentet
 3. Autentisera för att öppna avtalet.

  • För Kräv identitetsautentisering måste signeraren alltid autentisera när avtalet öppnas.
  • Acrobat Sign-autentisering är den enda autentiseringsmetoden som stöds för självsignering
  Självsignering med autentisering

  Obs!

  Beroende på dina inställningar kan ytterligare autentisering krävas när du använder en signatur och/eller när avtalet slutförs.

 4. Signeringssidan öppnas.

  Indata kan anges i alla befintliga fält.

  • Det kommer alltid att finnas minst ett signaturfält
  Självsigneringssida

 5. När du har signerat avtalet klickar du på Klicka för att signera för att slutföra avtalet.

  Självsignering – Klicka för att signera

 6. Avtalet bearbetas en stund och sedan visas sidan Klart.

  Nu kan du:

  • Skicka en kopia av avtalet – Sidan Skicka en kopia öppnas så att du kan ange en eller flera e-postadresser som det signerade dokumentet ska skickas till. 
   • Den signerade PDF-filen är redan bifogad.
   • Om du har lösenordsskyddat den signerade PDF-filen måste du skicka lösenordet till mottagarna separat. (Inkludera det inte i meddelandet med den bifogade PDF-filen)
  • Hämta en kopia av det signerade dokumentet – Hämtar en kopia av den signerade PDF-filen till ditt lokala system.
  • Hantera avtalet – Det här alternativet läser in sidan Hantera
  • Signera ett annat avtal – Med det här alternativet återgår du till den ursprungliga självsigneringssidan där du kan börja om.
  Självsignering – Klart

   

  Det signerade avtalet är tillgängligt på din hanteringssida i avsnittet Slutfört

  Självsignering – slutförd på sidan Hantering


Gör så här för att aktivera/inaktivera

Du aktiverar självsignering på konto- och/eller gruppnivå (inställningar på gruppnivå åsidosätter inställningar på kontonivå).

Du kan aktivera funktionen genom att gå till Konto > Kontoinställningar > Globala inställningar > Arbetsflöde för självsignering

 • Aktivera alternativet för att använda den nya funktionen för strukturerad självsignering
 • Du kan också aktivera växlingslänken så att användarna kan växla mellan upplevelserna
 • Klicka på Spara
Gå till inställningarna


Konfigurationsalternativ

Autentisera användaren

Administratörer kan konfigurera kontot och/eller gruppen att använda Kräv identitetsautentisering för att hämta en systemautentiserad signatur.

Autentisering för självsignering utförs alltid med metoden Acrobat Sign-autentisering som måste aktiveras för signeraren.

 • Om du aktiverar Autentisering för interna mottagare måste du aktivera Acrobat Sign-autentisering för interna mottagare
 • Om du inte aktiverar Autentisering för interna mottagare ska du aktivera Acrobat Sign-autentisering i avsnittet för standardautentisering.
 • Acrobat Sign-autentisering måste inte vara standardautentiseringsmetoden, men det måste vara ett tillgängligt alternativ.

När du vill konfigurera autentiseringsmetoderna går du till Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Identitetsautentiseringsmetoder

Gå till autentiseringsmetoder

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto