Kräva identitetsautentisering

Funktionen ”Kräv identitetsautentisering” i Adobe Acrobat Sign är tillgänglig på tjänsteplanen för företag och storföretag.

Översikt

Funktionen Kräv identitetsautentisering definierar händelser som uppmanar en mottagare att autentisera igen när hen interagerar med ett avtal.

Den primära autentiseringsutlösaren är att öppna avtalet.

 • Den här autentiseringen måste vara aktiverad för att andra utlösare ska kunna aktiveras.

Andra utlösare kan kräva autentisering när en signatur tillämpas och/eller när signeringsprocessen slutförs.

De aktiverade utlösarna gäller alla signerare som ingår i avtalet (interna och externa).

Funktionen finns på sidan Bioläkemedelsinställningar och är tillgänglig för alla kunder med en tjänsteplanen för företag och storföretag.

Så här fungerar det

Förutsättningar

För att Kräv identitetsautentisering ska fungera måste signeraren autentisera sin identitet med:

 • Telefonautentisering (SMS) – rekommenderas för externa undertecknare
 • Acrobat Sign-autentisering – rekommenderas för interna undertecknare

Autentiseringsmetoden definieras på sidan Skicka-inställningar i avsnittet i ID-autentiseringsmetoder.

 

När Kräv identitetsautentisering är aktiverat måste signeraren autentisera när avtalet öppnas.

Ytterligare autentiseringsutlösare kan konfigureras:

 • Autentisering för varje signaturfält – Mottagaren uppmanas att autentisera när hen klickar i ett signaturfält
 • Autentisering när avtalet slutförs – Mottagaren uppmanas att autentisera när hen klickar på Signering

 

När en autentiseringsuppmaning utlöses visas autentiseringsgränssnittet för mottagaren.

Det finns två möjliga alternativ:

 • Telefonautentisering – en SMS-baserad text med en femsiffrig kod som undertecknaren måste ange innan signaturen kan tillämpas
Mottagarens uppmaning vid telefonautentisering

 

 • Acrobat Sign-autentisering – undertecknarens Acrobat Sign-lösenord måste anges
Acrobat Sign-autentiseringsuppmaning

När signaturen tillämpats kan mottagaren fortsätta att fylla i/signera formuläret.

Konfigurationsalternativ

När Kräv identitetsautentisering är aktiverat finns det tre alternativ som styr när mottagaren uppmanas att autentisera:

 • Autentisera när avtalet öppnas – När avtalet öppnas uppmanas mottagaren att autentisera innan avtalsinnehållet visas.
  • Det här alternativet måste vara aktiverat för att några av de andra autentiseringsuppmaningarna ska kunna aktiveras.
 • Autentisera för varje signaturfält – När det här alternativet är aktiverat uppmanas mottagaren att autentisera varje gång hen klickar i ett signaturfält.
  • Endast signaturfält autentiseras, inte initialfält.
  • Inställningen påverkar både obligatoriska och valfria signaturer och signaturblock.
 • Autentisera när signeringscykeln slutförs – Mottagaren uppmanas att autentisera när hen klickar på Signering.
Klicka på knappen Signera i sidfoten

Så aktiverar och inaktiverar du

Funktionen ”Kräv identitetsautentisering” kan aktiveras på kontonivå av kontoadministratören för Acrobat Sign.

Inställningar på gruppnivå tillåts och åsidosätter värdena på kontonivå. 

 

Gå till: Kontoinställningar > Bioläkemedelsinställningar när du vill komma åt alternativen

Gå till kontrollerna Kräv identitetsautentisering på fliken Bioläkemedel


Saker att tänka på ...

 • Kräv identitetsautentisering fungerar med autentiserad självsignering
 • Kräv identitetsautentisering fungerar på digitala och elektroniska signaturfält
  • Varje signatör kan endast ha ett fält för digitala signaturer och flera fält för elektroniska signaturer
 • Kräv identitetsautentisering gäller inte när endast en stämpel används som signatur
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto