Fälttyper

Översikt över redigerade fält

När du redigerar ett dokument kan du placera fält för att samla in mottagardata. Dessa data kan omfatta allt från universella signaturer och initiala fält till mer exotiska alternativ såsom beräknade värden och hyperlänkar till externa webbsidor och externa bifogade filer.

Den här artikeln innehåller en kort sammanfattning av varje fältfamilj och de inkluderade unika fälten i varje familj. Det finns en länk till en mer detaljerad artikel för  


Vanliga jämfört med avancerade formulärfält

Medan alla konton har tillgång till de gemensamma fälttyperna har högre tjänstenivåer tillgång till ytterligare en uppsättning med avancerade formulärfält och funktioner:

Signaturfält:

 • Signering
 • Digital signatur
 • Initialer
 • Signaturblock
 • Stämpel

Fält för signerarinformation:

 • Titel
 • Företag
 • Namn
 • E-post
 • Datum

Datafält:

 • Textinmatning
 • Listruta
 • Kryssruta
 • Alternativknapp

Transaktionsfält:

 • Deltagandestämpel
 • Transaktionsnummer

Datafält:

 • Bild

Fler fält:

 • Bifogad fil
 • Hyperlänk

Betalningsfält:

 • Betalningar (betalningsfält är unika eftersom de kräver integrering med en tredjepartstjänst).

 

Förutom fälttyperna ovan tillhandahåller ”avancerade formulärfält” även följande funktioner:

 • Villkorlig fältsynlighet – tillgänglig för alla fälttyper utom hyperlänks- och transaktionsfält
 • Beräknade fältvärden – en egenskap hos fältet textinmatning
 • Fältvalidering: anpassad – reguljärt uttryck – ett valideringsalternativ för fältet textinmatning som tillåter att man använder ett anpassat kodat reguljärt uttryck
 • Fältvalidering: anpassad – formel – ett valideringsalternativ för fältet textinmatning som tillåter att man använder ett beräknat värde


Val av fälttyp på fältnivå

I egenskaperna för de flesta fälttyper finns det en listruta där du kan ändra typen av fält till en annan fälttyp.

När det används tillsammans med automatisk fältidentifiering kommer det avsevärt att snabba på formulärskapandet.

Digital signatur


Signaturfält

Signerarfält

Kryssrutan Obligatoriskt i fältegenskaperna

Som standard är signatur- och initialfält obligatoriska, vilket den röda asterisken visar. Du kan avmarkera kryssrutan Obligatoriskt i fältegenskaperna om du vill göra dem valfria. Varje signerare måste ha tilldelats ett obligatoriskt signaturfält. Om en signerare inte har tilldelats ett obligatoriskt signaturfält eller bara har tilldelats ett valfritt signaturfält, kommer ett signaturblock att läggas till längst ned i dokumentet i Adobe Acrobat Sign.

Fält för initialer

Fält för signaturblock

Signaturblock består av en grupp med fält. Signaturblocksfälten kan inte göras valfria, de är alltid obligatoriska.

Som standard innehåller signaturblocken både ett signaturfält och ett e-postfält.

 

Kontoadministratören kan ändra vilka fält som ska ingå i signaturblocket. Fälten jobbtitel och företagsnamn kan dessutom inkluderas förutom signatur- och e-postfälten.

Signaturblock med alla fält tillagda

De läggs till genom att du går till sidan Konto, Signaturinställningar och markerar alternativen som heter:

 • Kräv av signerare att de tillhandahåller sin jobbtitel när de e-signerar
 • Kräv av signerare att de tillhandahåller sitt företagsnamn när de e-signerar
Obs!

Om signaturblock visas i slutet av dokumentet, gick det inte att hitta ett obligatoriskt signaturfält för en eller flera signerare. Alla signerare måste ha tilldelats minst ett obligatoriskt signaturfält.

Ett signaturblock läggs också till när signaturinställningarna har ställts in på Kräv av signerare att de tillhandahåller sin jobbtitel när de e-signerar och separata fält inte har lagts till.

För webbformulär krävs att det både finns ett signaturfält och Acrobat Sign e-postfält för alla signerare.

Stämpelfält kan fungera antingen som fristående signaturer eller tillsammans med andra signaturfält.  Du kan t.ex. behöva placera en personlig signatur och ett företagssigill eller en Hanko-stämpel.

Klicka här om du vill ha mer information om stämpelfält.

Stämpel

Fält för signerarinformation

Fält för signerarinformation

Fält för signerarinformation används för att samla in specifik information som lagras i Acrobat Sign. Registrerade användare har denna information i sin profil.

Vanligtvis fylls dessa fält i automatiskt med informationen på posten för den tilldelade användaren.

Fälten Titel och Företag

Fälten Titel och Företag fylls i automatiskt med värden om signeraren redan har ett Acrobat Sign-konto. Om signeraren saknar ett Acrobat Sign-konto kan han/hon klicka i dessa fält och ange ett värde. Värdet behålls och används automatiskt för dessa fälttyper i dokument som hen signerar i framtiden.

Titel- och företagsfälten kan inte vara valfria, de är alltid obligatoriska fält vilket den röda asterisken anger.

Storleken på titel- och företagsfälten kan ändras genom att dra markeringarna i det nedre högra hörnet av fältet.

Fälten Namn, E-post och Datum

Dessa fält är skrivskyddade och fylls i automatiskt med sparade data för signeraren.

Till fältet Signerarnamn hämtas namnvärdet som angetts i signaturfältet.

E-postfältet fylls i automatiskt med den e-postadress som du har skickat avtalet till.

Datumfältet fylls i automatiskt med det datum då avtalet öppnas.

Obs!

Om du vill ändra datumet eller ange e-postadressen manuellt, ska du använda ett formulärfält och ställa in det med en egen validering.

Datafält

Datafält

Datafält används för att samla in ytterligare information från mottagaren. De innehåller även objekt som mottagaren kan använda för att göra markeringar eller välja alternativ.

Textfältet är den mest mångsidiga fälttypen. Det är ett ifyllbart textfält och som standard kan det innehålla alla typer av data, till exempel en adress eller en kort mening.

Storleken på textfältet kan ändras genom att dra markeringarna i det nedre högra hörnet av fältet.

Obs!

Som standard kan du i textfält bara skriva en textrad. Om du vill skapa ett fält som kan innehålla flera textrader, öppnar du alternativfönstret för textfältet. Välj sedan Datainmatning på flera rader. Anpassa fältstorleken för att få plats med flera rader med data.

Egenskaper för textfält

Listruta med fältegenskaper

Fältet Listruta består av en lista med alternativ där du bara kan göra ett val. Ett exempel är en listruta med länder där signeraren endast kan välja ett land.

Storleken på listrutefältet kan ändras genom att dra markeringarna i det nedre högra hörnet av fältet.

Egenskaper för kryssruta

Kryssrutor är objekt och kan endast markeras eller avmarkeras. Detta alternativ är användbart för fall där man vill tillämpa alla alternativ eller som en omkopplare för ett enda val, som att välja en framtida kontakt.

 

 

Egenskaper för alternativknapp

Alternativknappar är grupperade tillsammans. För gruppen krävs minst två knappar och endast en alternativknapp i taget kan markeras i gruppen. Om en alternativknapp markeras i gruppen, avmarkeras den andra. Detta alternativ är användbart i de fall där man kan välja ett av alternativen eller när man ska välja Ja eller Nej.

Bildfältet kan användas när en mottagare ska bifoga en bild som senare kan exporteras. Bilder på student-ID eller skannade bilder av dokument som till exempel socialförsäkringskort kan användas.

Klicka här om du vill ha mer information om bildfält

Bild

Fler fält

Fliken Fler fält

Egenskaper för fältet Bifogad fil

Fältet för bifogad fil kan användas för att bifoga dokument eller bilder i transaktionen.

Bilagefälten kan användas för att samla in dokument eller bilder från signerare under signeringsprocessen. De överförda dokumenten inkluderas som en del av det signerade dokumentet och bifogas i slutet av det signerade avtalet när signeringsprocessen är klar.

Storleken på fältet för bifogade filer kan ändras genom att dra markeringarna i det nedre högra hörnet av fältet.

Obs!

Bifogade filer får högst innehålla 25 sidor och vara 5 MB stort.

Format som stöds: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM eller HTML

Egenskaper för fältet Hyperlänk

Hyperlänksfältet är endast tillgängligt för konton på Business- och Enterprise-nivå, och det kan användas för att vägleda användaren till en plats i dokumentet eller till en extern webbadress.

Storleken på hyperlänksfältet kan ändras genom att dra markeringarna i det nedre högra hörnet av fältet.

Hyperlänkar kan tilldelas med hjälp av deltagarrollen Alla, vilket innebär att alla mottagare kan klicka på länken.

Transaktionsfält

Fliken Stämplar

Deltagandestämpel Egenskaper

Deltagandestämplar används när den tilldelade mottagaren signerar avtalet. Därför kan de inte öppnas eller redigeras av mottagaren.

Som standard innehåller stämpeln deltagarens:

 • Namn
 • Signeringstidpunkt
 • E-postadress
 • Titel*
 • Företag*

*Titel- och företagsvärden importeras från fälten Titel och Företag som tilldelats deltagaren i avtalet.

 • Om fältet Titel och/eller Företag inte finns i avtalet importeras värdena från deltagarens Acrobat Sign-profil (om det finns någon).
 • Annars lämnas värdena tomma
Ifylld deltagarstämpel

Om du vill kan du utesluta deltagarens titel och företagsvärden genom att välja Exkludera företagsnamn och befattning i deltagandestämpeln på administratörens meny under Signaturinställningar > Ytterligare inställningar:

Fältkontroller för deltagande

Egenskaper för Transaktionsnummer

Stämpeln Transaktionsnummer fyller automatiskt i ett unikt nummer som identifierar avtalet i Acrobat Sign-systemet.  Mottagaren kan inte använda fältet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto