Fyll i och signera ett dokument själv

Ta reda på hur du fyller i formulärfält och lägger till din signatur i ett dokument som du måste signera.

Översikt

Fyll i och signera är en av två tillgängliga metoder som en användare kan använda för att signera sitt eget dokument utan att involvera en annan mottagare.

Det andra alternativet är den självsignerande metoden som gör att du kan använda mallar, redigering och CFR 21 part 11-kompatibla signaturer.

 

Fyll i och signera är utformat att vara ett snabbt och enkelt sätt för användare att överföra dokument, fylla i nödvändigt innehåll och sedan eventuellt signera. 

Text har anges direkt med ett klick så du slipper placera omständliga fält.

Titta på videon om att fylla i och signera här

Obs!

Inställningarna för Automatisk delegering för användaren ignoreras för arbetsflödet Fyll i och signera.

Så fungerar det

 1. Klicka på länken Fyll i och signerastartsidan i Adobe Acrobat Sign

  Starta Fyll i och signera från startsidan

 2. Välj en grupp (om den är tillgänglig)

  • När du väljer gruppen definieras vilka av de konfigurerbara element och mallar som är tillgängliga för signeraren.
  • Om du ändrar gruppen uppdateras sidan och alla konfigurationer som har gjorts tas bort
 3. Lägg till filer som ska signeras.

  • Filer kan läggas till genom att dra och släppa eller via länken Lägg till filer, precis som när du bifogar filer på sidan Skicka.
  • Flera filer kan läggas till och ordnas med dra och släpp
 4. Ange ett avtalsnamn

  • Som standard används i fältet Avtalsnamn namnet för den första filen som släpps i avsnittet Filer
   • Detta värde kan ändras vid behov.
  Välj en grupp och bifoga filen

 5. När filerna har lagts till och är i rätt ordning markerar du rutan Förhandsvisa och lägg till signaturfält och klickar på Nästa

 6. Gränssnittet Fyll i och signera läses in och dokumentfilerna som du överförde visas i den ordning som de finns listade.

  Fyll i dokumentet genom att:

  • Markera en fälttyp
  • Klicka på dokumentet där du vill lägga till fältinnehåll
   • Textfält visar en markör och fältets kontur för inmatning
   • Grafik placeras en gång per musklick

  Du kan justera teckenstorleken i alla fält och enkelt flytta dem för exakt placering

 7. Arbeta dig igenom dokumentet och placera indata där du vill ha dem.

  När dokumentet har fyllts i klickar du på Klart överst till höger i fönstret.

  Obs!

  En signatur krävs inte i Fyll i och signera-processen.


Klart!

När du klickat på knappen Klart, läses sidan in på nytt på sidan ”Slutförd signering”.

Den här sidan innehåller en miniatyrbild till vänster av dokumentet som du precis signerade och fyra ”nästa steg” som du kan klicka på:

○ Skicka en kopia – Det här alternativet påbörjar ett nytt arbetsflöde för att skicka det signerade dokumentet till en eller flera e-postadresser

○ Hämta en kopia – När du klickar på den här länken öppnas en kopia av den signerade PDF-filen på din lokala dator

○ Hantera detta avtal – Med det här alternativet öppnas fliken Hantera

○ Signera ett annat avtal – Med den här länken öppnas sidan Fyll i och signera på nytt så att du kan signera ett annat dokument


Indatatyper

A. Textinmatning – Klicka på det här alternativet och sedan någonstans i dokumentet där du vill lägga till text. Du flyttar till ett annat avsnitt i dokumentet genom att klicka på ett nytt område och sedan kan du börja skriva. Du kan använda radbrytningar när du skriver text, vilket gör det enkelt att skriva kommentarer på flera rader.

B. Kryssmarkering – Det här alternativet placerar ut en kryssmarkering. Är lämpligt för kryssrutor.

C. Fylld punkt – En fylld punkt är en enkel bild som vanligtvis används med alternativknappar, men kan även användas som kryssrutor.

D. Signaturfält – Signaturfältet används för att placera en signatur. Om du har en sparad signatur i ditt konto, används den som standard. I annat fall visas de vanliga tillåtna signeringsalternativen enligt kontoinställningarna.

E. Initialfält – Speglar signaturfältet. Initialer används om det finns en sparad bild och den normala inmatningen används om det inte finns någon sparad bild.


Ändra teckenstorlek

Det går att ändra storlek på alla indatatyper så att de blir större eller mindre, eller får standardstorlek, och alla indatatyper behåller storlekinställningarna åtskilda från de andra indatatyperna.

Det går att ha flera storlekinställningar inom ett avtal för en given indatatyp.

 

Text, markeringar och fyllda punkter har stöd för stegvisa storleksinställningar så att det går att ändra teckensnittet till nästa fördefinierade storlek, antingen mindre eller större.

Högst upp i varje fält finns ett gränssnitt som innehåller en ta-bort-ikon (papperskorgen kan finnas till höger) och två exempel på bokstaven ”A”.

Vänster ”A” är mindre och minskar teckenstorleken med ett steg.

Höger ”A” är större och ökar teckenstorleken med ett steg.

Obs!

En teckenstorleksändring gäller för indatatyper i efterföljande fält av samma typ. 

Bästa resultat får du om du skriver text i det första fältet och sedan ökar eller minskar teckenstorleken så att den anpassas till teckensnittet i det underliggande dokumentet. När du har en lämplig storlek, behöver du troligtvis inte ändra storleken igen.

 

Markeringar, fyllda punkter, signaturer och initialfält kan storleksändras dynamiskt genom att du klickar och drar det blå ”handtaget” i inmatningsfältrutan.

Återigen, storleksändringen är beständig tills indatatypen storleksändras igen (med någon av metoderna).


Flytta inmatningsfälten

Alla inmatningsfält kan flyttas sedan de har placerats ut. Beroende på hur formuläret har skapats, kan det vara enklare att lägga in ett separat avsnitt i formuläret och sedan flytta det till rätt plats.

Så här flyttar du ett fält:

 ○ Klicka en gång för att markera det. Du ser nu fältets begränsningsram.

 ○ När markören är över fältet ändras den till en pil med fyra huvuden.  Klicka på fältet och håll ned musknappen för att dra fältet till den plats där du vill ha det.

Gör så här för att aktivera/inaktivera

Som standard är funktionerna Fyll i och signera/Självsignering tillgängliga för användare på alla tjänstenivåer.

Administratörer som vill ta bort funktionen Fyll i och signera/Självsignering från startsidan kan göra det genom att gå till Konto > Globala inställningar > Fyll i och signera

Den här inställningen är också tillgänglig på gruppnivå.

Navigera till Fyll i och signera

Du kan visa det alternativ du föredrar på två sätt:

○ Standard för ny Fyll i och signera-upplevelse

◘ Markera det här alternativet om du vill att standardarbetsflödet för startsidan ska vara Fyll i och signera

◘ Om du avmarkerar den här rutan behålls standardvärdet för arbetsflödet för Startsidan som den strukturerade upplevelsen Självsignering

○ Tillåt att användare växlar...

◘ Markera den här rutan för att aktivera en länk som gör att användaren enkelt kan växla mellan arbetsflödena

 

Konfigurationsalternativ

Digitala signaturer kan läggas till som signaturalternativ genom att:

 • Aktivera digitala signaturer på kontot
  • Navigera till Konto > Kontoinställningar > Digitala signaturer
  • Aktivera minst en av metoderna för digitala signaturer: moln eller nedladdning
  • Klicka på Spara
Alternativet Digital signatur

 

Alternativet Digital signatur är det tredje alternativet på menyn Signera

När du lägger till en Digital signatur startar processen för elektroniska underskrifter och signeraren går direkt till alternativet att välja signaturleverantör.

När underskriften är klar och användaren har klickat på Klart lagras dokumentet i avsnittet Signerat på fliken Hantera.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto