Användarhandbok Avbryt

Lägga till beräkningsfält i ett formulär

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång

Beräkningsfält är en del av avancerade formulär, och ingår endast i tjänsterna för flera licenser.


Översikt

Med Adobe Acrobat Sign kan du uppdatera fälten i ett dokument (avtal) dynamiskt baserat på de data som anges av signeraren när avtalet signeras. Det kan du göra med hjälp av beräkningsfält. Du kan använda beräkningsfält för att ange regler i ett dokument (eller en dokumentmall) innan det skickas för signatur. De här reglerna bearbetas när signeraren interagerar med dokumentet och uppdaterar dokumentet dynamiskt baserat på fälten/värdena.

Beräkningsfält kan definieras i dokumentet med hjälp av någon av följande funktioner:


Exempel på hur beräkningsfält kan användas

Beräkningsfält kan användas i alla scenarier där dokumentet behöver uppdateras dynamiskt vid signering. Nedan beskrivs några exempel på när beräkningsfält kan användas. De här användningsområdena är endast exempel.

1. Konfigurera ett beställningsformulär – Beräkningsfält kan användas för att konfigurera ett beställningsformulär i vilket signeraren kan välja mellan objekt i en lista och ange antal. När ett objekt i listan markeras uppdateras formuläret automatiskt med priset för det markerade objektet. När signeraren väljer antal beräknas totalkostnaden för objektet automatiskt. Formuläret kan även innehålla ytterligare beräkningar för att räkna ut det totala momsbeloppet på beställningen eller för att räkna ut en volymrabatt baserat på verksamhetens regler om att erbjuda kundrabatter.

2. Fylla i utgångsdatumet för ett avtal automatiskt – I avtal där kunderna kan välja avtalslängden vid signering (6 månader, 12 månader, 24 månader osv.) kan ett beräkningsfält användas för att automatiskt fylla i avtalets slutdatum utifrån det val kunden gör vid signering.

3. Registreringsformulär med flera alternativ – Ett beräkningsfält kan användas för att konfigurera registreringsformulär (till exempel medlemsansökningar) där personen som signerar formuläret kan välja mellan ett antal olika alternativ. De alternativ som signeraren gör kan påverka andra dynamiska aspekter av formuläret, såsom vilka villkor signeraren godkänner, avtalets längd och totalkostnaden.


Grunderna för beräkningsfält

Alla formulärfält, fält för kryssrutor eller fält för alternativknappar i ett Acrobat Sign-formulär kan markeras som ett beräkningsfält. Vid signering kan signeraren inte ange värden direkt i ett fält markerat som ett beräkningsfält, utan fältets värde beräknas automatiskt baserat på de regler som definierats i formuläret.

En definition för beräkningsfält består av två delar: uttrycket och formatet.

Uttryck

Obligatoriskt

Definierar formeln/regeln för hur värdet för det angivna fältet beräknas. Acrobat Sign utvärderar uttrycket vid signering och resultatvärdet visas i fältet.

Format

Valfritt

Resultatvärdet i ett beräkningsfält kan även formateras som ett datum, en siffra eller en valuta genom att ange ett format.

Beräkningsfält kan definieras med hjälp av Acrobat Sign-texttaggar, Acrobat Sign-webbprogrammet eller PDF-formulärfält. När du använder Acrobat Sign-texttaggar eller PDF-formulärfält för att definiera beräkningsfält definieras uttrycket för beräkningen med ett direktiv som kallas ”calc”. Beräkningsfältets formatering kan anges med ett direktiv som heter ”format”.

Exempel

{{someCalculatedField_es_:signer1:calc(someExpn):format(formatType, someFormat)}}

Det här exemplet visar texttaggar med namnet "someCalculatedField" som används för att definiera ett fält i ett dokument. Det här fältet har tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Fältets värde beräknas baserat på formeln som anges i "someExpn". Vilken typ av resultatvärde anges av parametern "formatType" och formateras baserat på vilket format som definieras som "someFormat".

I Acrobat Sign-webbprogrammets redigeringsmiljö finns ett funktionellt uttrycksverktyg som definierar formler för beräkningsfält. Mer information om hur du skapar uttryck finns i Använda uttrycksverktyget för att ange beräkningsfält.


Uttryck i beräkningsfält

Uttrycket definierar formeln/regeln för att fastställa beräkningsfältets värde. Ett uttryck kan bestå av ett eller flera av följande element:

Literal

Anger ett faktiskt värde som används som en del av uttrycket. Uttrycken kan vara strängvärden, siffror eller datum. Till exempel:

 • {{helloField_es_:signer1:calc(“Hello”)}} – Den här literalen anger värdet för fältet med namnet "helloField" till Hello.
 • {{numField_es_:signer1:calc(10)}} – Den här literalen anger värdet för fältet med namnet "numField" till 10.
 • {{date_es_:isdate(format="mmm d, yyyy")}} – Denna sträng innehåller ett komma, som är en speciell avgränsare. För att kommat ska vara en del av den formaterade strängen måste uttrycket anges som ett bokstavsvärde.
 • {{date_es_:isdate(format='d "day of" mmmm, yyyy')}} – Det går att infoga en teckensträng i en datumberäkning.  Teckensträngen måste omges av enkla eller dubbla citattecken. 
  • Beräkningen ovan skapar en sträng som 12 december 2012

Strängar som måste ingå i ett uttryck måste omges med citattecken (dubbla (") eller enkla (')). Om resultatvärdet måste innehålla ett citattecken (ett enkelt eller dubbelt citattecken), kan detta uppnås med hjälp av ett omvänt snedstreck (\) för att avsluta citattecknet.

Obs! I alla kommande exempel visas endast uttrycket, och texttaggens fullständiga syntax visas inte.

Operatorer

Operatorer används för att utföra en eller flera åtgärder som en del av uttrycket. Till exempel:

• 6 + 4 – Den här operatorn gör att värdet 10 skrivs in i beräkningsfältet.

• 5/22/2016 - 3 – Den här operatorn gör att värdet 5/19/2016 skrivs in i beräkningsfältet.

I Operatorer som stöds finns en lista med de operatorer som stöds i uttryck.

Fält

Befintliga fält i ett dokument kan användas för att definiera ett uttryck genom att referera till fältet med dess namn. Fälten kan vara Acrobat Sign-fält (till exempel fält för signatur, datum, signerarens namn eller signerarens företag, osv.) eller fält som definieras i dokumentet eller andra beräkningsfält. Till exempel:

• price * quantity – Det här uttrycket referera till två andra fält i dokumentet med namnen "price" och "quantity". Resultatet av multiplikationen av värdena i de här två fälten skrivs in i beräkningsfältet.

signerName & “employee of “ & signerCompany – det här uttrycket refererar till två fält i dokumentet, nämligen ”signerName” och ”signerCompany”. De fylls i förväg av Acrobat Sign om informationen finns tillgänglig och sammankopplas sedan. Om signerarens namn är "Casey Jones" och signerarens företag heter "Acme Corp" gör uttrycket så att resultatvärdet "Casey Jones employee of Acme Corp" fylls i beräkningsfältet.

Om ett fältnamn innehåller ett blanksteg måste fältnamnet placeras inom hakparenteser ([]) för att kunna referera till den i ett uttryck. Till exempel refererar [fältnamn med blanksteg] till ett fält i dokumentet som heter "fältnamn med blanksteg".

Funktioner

Uttryck kan även innehålla en eller fler funktioner från Acrobat Sign-listan med funktioner som stöds. De angivna funktionerna utvärderas under signeringsprocessen och resultatvärdet visas i beräkningsfältet. Till exempel:

• dateAdd(d, signedDate, 3) – Det här uttrycket använder funktionen "dateAdd" och anger att 3 dagar ska läggas till det datum som avtalet signeras på. Om dokumentet signeras 5/22/2016 blir uttryckets resultatvärde 5/25/2016.

Negativa tal kan användas för att subtrahera från datumet.

I Funktioner som stöds finns en lista med de funktioner som stöds i uttryck.


Operatorer som stöds

Följande operatorer stöds i beräkningsfält.

+

Lägger ihop två tal.

-

Subtraherar två tal.

/

Dividerar två tal.

*

Multiplicerar två tal.

&

Sammankopplar två strängar.

=

Lika med. Jämför två värden och returnerar true om de två värdena är lika, och false om de inte är det.

!=

Inte lika med. Jämför två värden och returnerar true om de två värdena inte är lika, och false om de är det.

Mindre än. Jämför två värden och returnerar Boolesk (true eller false) om det första värdet är mindre än det andra värdet.

>=

Större än eller lika med. Jämför två värden och returnerar Boolesk (true eller false) om det första värdet är större än eller lika med det andra värdet.

<=

Mindre än eller lika med. Jämför två värden och returnerar Boolesk (true eller false) om det första värdet är mindre än eller lika med det andra värdet.

Större än. Jämför två värden och returnerar Boolesk (true eller false) om det första värdet är större än det andra värdet.

%

Modulooperator. Returnerar det resterande värdet efter division av två tal.

^

Exponentoperator. Returnerar det exponentiella värdet för de angivna talen.


Funktioner som stöds

Följande funktioner stöds när du anger uttryck i ett beräkningsfält.

Funktion

Kategori

Beskrivning

abs(number1)

Matematisk

Returnerar det absoluta värdet av talet "number1".

roundUp(number1)

Matematisk

Rundar upp talet "number1".

roundDown(number1)

Matematisk

Rundar ned talet "number1".

round(number1)

Matematisk

Avrundar talet "number1" till närmaste heltal.

min(number1,number2)

Matematisk

Returnerar det minsta av de två talen "number1" och "number2".

max(number1,number2)

Matematisk

Returnerar det största av de två talen "number1" och "number2".

datePart(part, date)

Datum

Returnerar den del av datumet som anges av det första argument som ett heltal. Till exempel returnerar datePart(m, 5/22/2016) 5, vilket motsvarar månaden i datumet.

Mer information om vilka värden som är godtagbara som delattribut finns i Godkända värden för datumdelar nedan.

dateAdd(part, date, addition)

Datum

Lägger till det angivna antalet delar (t.ex. "d" för dag, "m" för månad eller "y" för år) till ett datum för att beräkna ett kommande datum. Du kan använda tal eller fältnamn.

Till exempel skulle dateAdd("m", "Jan 1, 2016", 3) returnera datumet Apr 1, 2016. I det här exemplet lägger formeln till 3 månader till det angivna datumet.

Negativa tal kan användas för att subtrahera från datumet.

dateDiff(part, date1, date2)

Datum

Returnerar antalet delar (t.ex. "d" för dagar, "h" för timmar eller "n" för minuter) mellan två datum. Du kan använda tal eller fältnamn.

Till exempel skulle dateDiff("d", "Jan 1, 2016", "Jan 2, 2016") returnera värdet 1 för att representera 1 dag mellan 1 januari och 2 januari.

daysIn(part, date)

Datum

Returnerar antalet dagar som delen (t.ex. "d" för dag, "m" för månad eller "y" för år) innehåller för det angivna datumet. Du kan använda tal eller fältnamn.

Till exempel returnerar daysIn("m", "Feb 1, 2016") värdet 29 för antalet dagar i februari 2016, och daysIn("y", "02/01/2015") returnerar 365 för antalet dagar under 2015.

date(string)

Datum

Konverterar ett strängvärde som "1/1/2016" till ett datumobjekt som kan användas i olika funktioner.

now()

Datum

Returnerar datum och tid för när formeln utvärderades, oftast när e-signeringssidan läses in.

if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Logisk

Utvärderar "logical_test". "logical_test" kan vara ett annat uttryck. Om det är TRUE returneras värdet som anges i "value_if_true". Om värdet är FALSE returneras värdet för " value_if_false". Båda attributen "value_if_true" och "value_if_false" kan också vara uttryck.

Till exempel skulle if (1>0, "Korrekt", "Inkorrekt") returnera "Korrekt".

and(logical1, logical2, ...)

Logisk

Returnerar endast true om alla logiska argument utvärderas som TRUE. Annars returnerar det false.

Exempelvis skulle and (1>0, 2>1) returnera "true" och and (1>0, 2=1) skulle returnera "false".

or(logical1, logical2, ...)

Logisk

Returnerar true om något av de logiska argumenten (logical1, logical2,...) utvärderas som TRUE. Om alla logiska argument utvärderas som FALSE, returneras false.

Till exempel returnerar or (1>0, 2>1) "true". or (1>0, 2=1) returnerar "false".

not(logical)

Logisk

Returnerar det motsatta värdet till "logical". Om "logical" utvärderas som FALSE returneras alltså true. Om det utvärderas som TRUE, returneras false. Till exempel skulle not (1>0) returnera "false".
lookup(sourceField,("value1=return1,value2=return2", "default_value") Logisk

Utvärderar ett källfälts ”returvärde” (används i dropboxes och alternativknappar) för att fylla i ett standardvärde i beräkningsfältet, baserat på en lista med möjliga värden.

Till exempel: lookup(stateField, “CA=California,UT=Utah,MA=Massachusetts,WA=Washington”,”None”)

Skulle returnera Kalifornien om stateField var CA, eller Utah om stateField var UT, osv.  Om ingen matchning hittas returnerar den Inga.


Godkända värden för datumdelar

Följande värden kan användas i datumrelaterade funktioner när du anger den del av datumet som funktionen ska tillämpas på.

Del

Del av datumet som funktionen ska tillämpas på

y

År

q

Kvartal

m

Månad

d

Dag

h

Timme

n

Minut

s

Sekund


Formatera beräkningsfält

Förutom att ange uttrycket för ett beräkningsfält kan utdatavärdet även formateras. Utdata kan formateras som text (standard) eller som ett tal eller datum.

I texttaggar används två argument för formatdirektiv: FormatType och Format.

FormatType

Anger vilken typ av värde som beräkningsfältet representerar. Godkända värden för den här parametern är: tal och datum.

Format

Anger strukturen för utdatavärdet som ska placeras i beräkningsfältet.


Formatera beräkningsfält som tal

Följande tecken kan användas för att ange formateringen för utdata i form av ett tal.

Formateringstecken

Beskrivning

_

(Understreck.) Representerar en platshållare för valfri siffra.

9

Representerar en platshållare för valfri siffra.

.

Platsen för ett obligatoriskt decimaltecken (enligt lokala språkregler).

0

Placerad till vänster eller höger om ett obligatoriskt decimaltecken. Rutor med nollor.

( )

Om värdet är mindre än noll sätts parenteser runt masken.

+

Lägger till ett plustecken före ett positivt tal och ett minustecken före ett negativt tal.

-

Lägger till ett mellanrum före ett positivt tal och ett minustecken före ett negativt tal.

,

Delar upp varje tredje decimal med ett kommatecken (eller symbol för gällande avgränsningstecken för språket).

$

Placerar ett dollartecken (eller annat lämpligt tecken) före ett formaterat tal. När det anges måste det vara det första tecknet i formatsträngen.

%

Konverterar talvärdet i fältet till ett procenttal. Multiplicerar det med 100 och placerar

procenttecknet % i slutet. När det anges det måste vara det sista tecknet i formatsträngen.


Formatera beräkningsfält som datum

Följande tecken kan användas för att ange formateringen för utdata i form av ett datum.

Format

Beskrivning

Exempel

s

Sekunder av en minut mellan 0–59.

"0" till "59"

ss

Sekunder av minuten med inledande nolla vid behov.

"00" till "59"

n

Minut av timmen mellan 0–59.

"0" eller "59"

nn

Minut av timmen med inledande nolla vid behov.

"00" eller "59"

h

Timme på dagen mellan 1–12.

"1" till "12"

hh

Timme på dagen med inledande nolla vid behov.

"01" till "12"

H

Timme på dagen mellan 0–23.

"0" till "23"

HH

Timme på dagen med inledande nolla vid behov.

"00" till "23"

d

Dag i månaden mellan 1 och 31.

"1" till "31"

dd

Dag i månaden med inledande nolla vid behov.

"01" till "31"

ddd

Förkortat namn på dagar.

"Mån" till "Sön"

dddd

Det fullständiga namnet på dagen.

"Måndag" till "Söndag"

m

Månad på året mellan 1–12.

"1" till "12"

mm

Månad på året med inledande nolla vid behov.

"01" till "12"

mmm

Förkortat månadsnamn.

"Jan" till "Dec"

mmmm

Det fullständiga månadsnamnet.

"January" till "December"

yy

Året som ett tvåsiffriga tal.

"99" eller "15"

yyyy

Året med fyra siffror.

"1999" eller "2015"

t

Visar det första tecknet i AM-/PM-utnämnaren.

"A" eller "P"

tt

Visar den AM-/PM-utnämnaren.

"AM" eller "PM"


Formateringsexempel

I följande exempel visas hur du formaterar beräkningsfält för datum och tal.

 • Ett beräkningsfält som är formaterat som ett datum:

{{myField_es_:calc(otherDateField + 3):format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Utdata blir "Maj 22, 2016."

 • Ett beräkningsfält som är formaterade som ett tal.

{{myTax_es_:calc(total * taxrate):format(number, "$,.00") }}

Utdata blir ”$1,987.65”.


Använda uttrycksverktyget för att ange beräkningsfält

Beräkningsfält kan anges via redigeringsmiljön för Acrobat Sign. Stegen nedan vägleder dig genom stegen för att definiera ett beräkningsfält när du arbetar i redigeringsmiljön.

1. Dra och släppa ett fält i dokumentet. Dubbelklicka på fältet som du just har lagt till för att öppna dialogrutan Fältegenskaper. Ge fältet ett passande namn. Ändra attributet Värdetyp i rullgardinsmenyn till Beräknat värde. Det här anger att fältvärdet kommer att fastställas baserat på en beräkning vid signering.

Fältet Värdetyp

 

2. Ange beräkningsuttrycket i textfältet Formel eller klicka på funktionsknappen (fx) för att öppna uttrycksverktyget.

Formelverktyget

 

3. Använd uttrycksverktyget för att definiera beräkningsfältets uttryck (se bilden nedan). Uttrycksområdet längst upp visar formeln som kommer att användas för att beräkna fältets värde. Du kan skriva in formeln i uttrycksområdet eller använda redigeringsmiljön för att konstruera formeln. I uttrycksverktyget finns en lista med alla tillgängliga funktioner, en lista över befintliga formulärfält i dokumentet samt en lista över vilka operatorer som stöds för att hjälpa dig att konstruera uttryck. Du kan lägga till ett fält eller en funktion till en formel genom att dubbelklicka på objektet i listområdet i uttrycksverktyget. Du kan även lägga till operatorer till uttrycket genom att klicka på den specifika operatorn i listan över operatorer.

4. När du har definierat uttrycket kan du kontrollera uttryckets syntax genom att klicka på knappen Kontrollera syntax och sedan spara ändringarna.

5. Ange typen för beräkningsfälten med hjälp av rullgardinsmenyn Visa som.

Fältet Visa som

 

6. Om värdet för Visa som är Datum eller Nummer, ska du ställa in fältvärdet Datum/Nummer med hjälp av rullgardinslistan. Du kan även välja Anpassad formatering för att definiera en egen formatering för fältet.

Fältet Nummerformat


Beräkningsfält med formatet Valuta

Formatet Valuta bör ett beräkningsfält infogar en valutasymbol före det beräknade värdet. (Beräkningen är i övrigt enkel matematik enligt formeln.)

Vilken symbol som infogas baseras på följande regler:     

 • Om källfälten innehåller en validering av Valuta för USA, visas tecknet för amerikanska dollar: $
 • Om källfälten innehåller en validering av Valuta för Storbritannien, visas tecknet för brittiska pund: £

För att formateringen för Valuta ska fungera, måste beräkningsfältet konfigureras med:

 • värdet för Visa som angett som Nummer
 • värdet för Nummerformat angett som Valuta
Beräkningsfält – Valutaformat

Källfälten som används i beräkningen kan valideras antingen via Nummer eller Valuta:

Beräkningsfält – Källnummer
Nummervaliderat källfält

Beräkningsfält – Källvaluta
Valutavaliderat källfält

Viktigt:

När du beräknar värdet i ett fält formaterat för Valuta, tar Acrobat Sign inte någon typ av valutaväxling (Forex) i beaktande.

 • Beräkningsfältet utför endast beräkningsmatematiken
 • Fältets format (Valuta) infogar bara valutasymbolen

Alla formulär som behöver använda en annan valutasymbol än dollar ($) eller pund (£), måste antingen lägga till tecknet i dokumentfilen eller lägga till ett skrivskyddat fält med valutasymbolen inställd som standardvärde.

När du använder fältalternativet bör följande gälla för fältet för valutasymbol:

 • Tilldelad till: Avsändare (förifyllnad)
 • Skrivskyddat aktiverat
 • Standardvärdet inställt på valutasymbolen (euro används i exemplet nedan)
Nummerformat

Textkällfält måste vara formaterade som Nummer (inte Valuta)

Beräkningsfält – Källnummer
Nummervaliderat källfält

Fältet som används för att beräkna det slutliga värdet måste vara konfigurerat för att ha:

 • Visa som-värdet inställt på Nummer
 • Nummerformat-fältet inställt på det format som du vill använda
Beräknat fält – nummerformatExempel på beräkningsfält

 

 • {{shipState_es_:signer1:calc([billingState]):showif(sameAs=unchecked)}}
  • Ett fält i dokumentet som tilldelats den första signeraren och som bara visas när ett annat fält (en kryssruta) med namnet "sameAs" inte är markerat. Värdet för fältet fylls i automatiskt med värdet för fältet "billingState" som signeraren har angett i dokumentet.
 • {{total_es_:signer1:calc(q1*pr1):format(Number,”$,0.00”):align(right)}}
  • Ett fält i dokumentet som tilldelats den första signeraren. Dess värde beräknas automatiskt som produkten av värdena i fältet "q1" och "pr1". Resultatvärdet formateras som valuta, visas med ett dollartecknet ($) framför resultatvärdet och innehåller två decimaltecken. Resultatvärdet är dessutom högerjusterat i fältet.
 • price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}
  • Ett fält i dokumentet som kallas "price" och som beräknas utifrån det värde som signeraren markerat i ett annat fält med namnet "pn1" i dokumentet. Om fältet "pn1" är lika med W1 är värdet som visas i fältet "price" 9.99. Om fältet "pn1" är lika med W2 är värdet som visas i fältet "price" 5.99 och så vidare. Om inget av värdena stämmer överens med värdet i fältet "pn1" är värdet som visas i "price" 0. Med hjälp av den här funktionen kan beräkningsfält användas för att automatiskt fylla i priset på ett objekt utifrån de val som en signerare gjort under signeringsprocessen.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online