Formulärfältstvalideringar

Fältvalideringar

Du kan ställa in avtalsformulärfält så att endast vissa dataformat kan anges.

Standard är att du i ett formulärfält kan kombinera bokstäver, siffror och specialtecken: `~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Använd valideringen endast om du vill tillåta att ett specifikt dataformat ska kunna anges i fältet. Om valideringen inte godkänns kommer en röd varningsballong att visas i formuläret och formuläret kan inte e-signeras förrän fältet har validerats.

I dra-och-släpp-utvecklingsmiljön kan du ställa in valideringen för ett fält genom att dubbelklicka på fältet och sedan välja ett alternativ i listan Validering.

Tillgängliga valideringsalternativ är:

Sträng – Låter dig välja de data (teckentyper) som ska kunna anges. Du kan dessutom ställa in den maximala postlängden.

Teckenuppsättning: Någon – Detta är detsamma som ingen validering, allt accepteras; bokstäver, siffror och specialtecken.

Bokstäver – Endast bokstäver kan anges. Ett felmeddelande visas för alla siffror och specialtecken.

Siffror – Endast siffror kan anges. Ett felmeddelande visas för alla bokstäver och specialtecken.

Bokstäver och siffror – Endast siffror och bokstäver kan anges (användbart för adressfält). Ett felmeddelande visas för specialtecken.

Maxlängd – Ange det maximala antalet tecken som kan läggas till i fältet.

Till exempel:

I fältet tillåts endast bokstäver och siffror, så om du anger ett specialtecken visas ett varningsmeddelande för signeraren.

Nummer – Endast siffror kan anges. Ett felmeddelande visas för alla bokstäver och specialtecken.

Värdeintervall – Värdeintervall är en valfri inställning. Om värdeintervallet inte anges kan alla numeriska värden anges. Du ställer in värdeintervallet om du vill begränsa talet som kan skrivas in så att det anpassas till ett valt intervall.

Till exempel:

När ett tal utanför det angivna intervallet anges kommer ett varningsmeddelande att visas.

Datum – Endast datum med siffror och omvända snedstreck kan anges i fältet. Standard är att datumet är inställt enligt det amerikanska formatet; mm/dd/åå. Du kan också välja ett annat datumformat i den expanderade listrutan intill Datumformat.

Obs!

Med datumvalideringen kontrolleras endast formateringen och det angivna sifferintervallet.

mm begränsar intervallet till 01–12
dd begränsar intervallet till 01–31
åå begränsar intervallet till 00–99
åååå begränsar intervallet till 0000–9999

Det går teoretiskt att ange ett datumvärde som inte finns, till exempel: 06/31/13

Eftersom juni endast har 30 dagar är det tekniskt ett ogiltigt datumvärde, men det skulle godkännas vid datumvalideringen (dd/mm/åå) eftersom det är värdeintervallen som kontrolleras och inte giltiga kalenderdata.

Till exempel:

Eftersom datumet inte har rätt format visas ett varningsmeddelande.

Tid – Endast ett tidsvärde med siffror och kolon ":" kan anges. Det finns bara ett tillgängligt tidsformat och det är ##:##


När du fyller i detta fält öppnas en textbubbla som visar hur tidsvärdet ska anges.

Obs!

Inga bokstäver är tillåtna, så AM/PM kan inte anges i ett fält som ställts in med en tidsvalidering.

Till exempel:

Eftersom tiden inte har rätt format visas ett varningsmeddelande.

Brittiskt postnummer – Endast ett brittiskformaterat postnummer kan anges.
När du fyller i detta fält öppnas en textbubbla som visar hur det brittiska postnumret ska anges.

Amerikanskt postnummer – Endast ett femsiffrigt amerikanskt postnummer kan anges.
När du fyller i detta fält öppnas en textbubbla som visar hur det amerikanska postnumret ska anges.

Amerikanskt postnummer+4 – Endast ett femsiffrigt amerikanskt postnummer och ett fyrsiffrigt leveranaskodstillägg kan anges.

När du fyller i detta fält öppnas en textbubbla som visar hur det amerikanska postnumret+4 ska anges.

Obs!

Det fyrsiffriga tillägget är en leveranskod som krävs när du använder den här valideringen.

Till exempel:

Eftersom postnumret inte har rätt format visas ett varningsmeddelande.

Telefon – Den här valideringen tillåter endast att ett telefonnummer kan anges.

Land USA – För USA-inställningen måste ett tiosiffrigt nummer anges. Det kan också finnas parenteser, streck och blanksteg för att dela upp numret.

Följande format är till exempel godkända:
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

När du fyller i detta fält öppnas en textbubbla som visar hur amerikanska telefonnummer ska anges.

Land Storbritannien – För den brittiska inställningen måste ett elvasiffrigt nummer anges. Den första siffran måste vara en nolla. Det kan också finnas parenteser och blanksteg för att dela upp numret.

Till exempel är följande format godkända:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

När du fyller i detta fält öppnas en textbubbla som visar hur brittiska telefonnummer ska anges.

Till exempel:

Eftersom telefonnumret inte har rätt format visas ett varningsmeddelande.

Personnummer – Endast niosiffriga tal tillåts. Det finns endast två giltiga format som stöds:

123456789
123-45-6789

När du fyller i detta fält öppnas en textbubbla som visar hur personnummer ska anges.

Till exempel:

Eftersom personnumret inte har rätt format visas ett varningsmeddelande.

E-postadress – Endast en e-postadress kan anges. Det behöver inte vara samma e-postadress som i transaktionen.

När du fyller i detta fält öppnas en textbubbla som visar hur e-postadresser ska anges.

Obs!

Ett textfält med en e-postadressvalidering skiljer sig från e-postfälttypen. Med e-postadressvalideringen kan alla e-postadresser anges, medan e-postfälttypen skapar ett skrivskyddat fält som automatiskt fylls i med signerarens e-postadress.

Till exempel:

Eftersom e-postadressen inte har rätt format visas ett varningsmeddelande.

Valuta – Här anges ett numeriskt valutavärde, antingen med eller utan de lokala valutasymbolerna ($, £) eller en decimalpunkt. Du kan också välja att ställa in ett värdeintervall.

Land – Om informationen i fältet anges med ett oriktigt format, så visas en textbubbla med ett exempel på i vilket format som valutavärdet ska anges i.

USA – Här kan du välja att använda symbolen $

Storbritannien – Här kan du välja att använda symbolen £

Värdeintervall – Du kan välja att ställa in ett intervall för det valutavärde som ska anges.

Om ett felaktigt värde anges visas en textbubbla med det godkända intervallet för fältet.

Till exempel:

Eftersom valutan inte har rätt format visas ett varningsmeddelande.

Procent – Med den här valideringen kan du bara ange siffror och/eller %-symbolen. Du kan också välja att ställa in ett värdeintervall.

Om ett felaktigt värde anges visas en textbubbla med det godkända formatet för ett procentvärde.

Värdeintervall – Du kan välja att ställa in ett intervall för procentvärdet.
Om ett felaktigt värde anges visas en textbubbla med det godkända intervallet för fältet.

Till exempel:

Eftersom endast siffror kan användas för den här typen av valideringsfält, visas ett varningsmeddelande för signeraren.

Anpassat – Reguljärt uttryck – Tillåter att en anpassad valideringskontroll görs och att felmeddelanden visas.

Regelbundet uttryck – Används för att definiera kontroller som antingen tillåter eller förkastar informationen som anges av signeraren.

Felmeddelande – Det egna felmeddelandet visas i den röda ballongvarningen när valideringen inte uppfylls.

Obs!

Detta koncept är avancerat och har många olika användningsområden beroende på situationen. En definition finns på den här sidan.

  • Adobe Acrobat Sign har inte stöd för ”?i” och ”?-i” skiftlägesokänsliga metatecken

Till exempel:

Bara giltiga och vanligt förekommande kreditkortsnummer är tillåtna, så 1234-1234-1234-1234-1234 misslyckas vid en validering.

Anpassad – Formel – Används för att skapa en beräkning och kontrollera den mot förväntad inmatning eller lösning av beräkningen.

Formel – Här kan du antingen ange en egen formel eller använda beräkningsverktyget.

Felmeddelande – Det egna felmeddelandet visas i den röda ballongvarningen när valideringen inte uppfylls.

Till exempel:

Formeln resulterar i en validering som inte tillåter "0" som ett fältvärde.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto