Arbeta med automatisk fältidentifiering

Den automatiska fältidentifieringsfunktionen i redigeringsmiljön är som standard aktiverad för alla tjänstenivåer.

Obs!

En begränsad distribution av en förbättrad version av automatisk identifiering av formulärfält finns i NA1-, NA2- och NA4-miljöerna.

Konton på dessa shards har förbättrad maskininlärningslogik för placering av formulärfält. Övriga shards läggs till i distributionen av framtida versioner.

Översikt

När du laddar upp ett nytt formulär till redigeringsmiljön utvärderar Adobe Acrobat Sign dokumentet och identifierar landmärken på sidan som indikerar var kandidatfält sannolikt behövs.

Förslagsfält som är i närheten av ett signaturfält utvärderas för att avgöra om fälttypen kan förutsägas och en logisk fälttyp placeras (t.ex. fullständigt namn, signeringsdatum, titel, företag).

Kandidatfält kan accepteras på den plats de placerats, tas bort eller ändras till andra fälttyper av författaren.

Så här aktiverar och inaktiverar du

Fältidentifiering sker automatisk när ett dokument skickas till redigeringsmiljön. Detta inkluderar processen för att skapa en mall, ett webbformulär eller under en enskild överföringshändelse.

  • Popup-dialogrutan ”Placera alla fält” visas längst upp i redigeringsfönstret vid identifiering av kandidatfält.
  • Samtliga sidor i dokumentet utvärderas och alla fält placeras när du klickar på knappen Placera alla fält.
  • Klicka på X högst upp till höger i popupfönstret för att stänga dialogrutan utan att placera fält.
ML-version av automatisk fältidentifiering

  • Om dialogrutan för fältplacering är stängd och du vill visa den igen väljer du Återställ fält längst ned till höger i fönstret (ovanför knapparna Bakåt och Skicka).
Länk för att återställa fält

  • Om inga kandidatfält identifieras visas inte dialogrutan Placera alla fält.
Obs!

Fältidentifiering aktiveras inte om:

Författaren ska utvärdera varje fält för att ange fältegenskaper, särskilt om avtalet är avsett för mer än en mottagare.

  • Det faktiska namnet anges inte i Acrobat Sign och alla fält har ett generiskt namn (till exempel Anpassat fält 1). 
  • Acrobat Sign kan inte avgöra till vilken mottagare fältet ska tilldelas. Som standard tilldelas den första mottagaren i mottagarlistan samtliga fält.
Redigera mottagare och fältnamn

 

Vi rekommenderar att du börjar med att ta bort extrafält som inte placerats korrekt.

Ta bort eventuella extrafält

Obs!

Du kan markera flera fält genom att hålla ned tangenten Skift och sedan använda musen för att klicka på formuläret och rita en ruta. Alla fält som rör vid rutan markeras.

Sedan kan du flytta eller ta bort gruppen med fält.

 

Ändra sedan storlek på/flytta fält som är felplacerade.

Ändra storlek på och flytta fält efter behov

Placera eventuella fält som saknas efter behov.

Placera fälten efter behov

När formuläret har rätt antal fält kan du förhandsgranska varje fält i turordning genom att öppna dem med ett dubbelklick.

Ange ett beskrivande namn för att göra rapporterna lättare att läsa och datamappningen enklare att utforma.

Om du vill döpa om fältet ska du klicka på ikonen Redigera bredvid fältnamnet och skriva in fältets fullständiga namn.

Redigera fältnamnet

 

Om den första mottagaren måste ange allt innehåll enligt formatet används exakt det standardvärde för Tilldelad till som behövs.

Om avsändaren däremot behöver fylla i fält i förväg eller om det finns fler mottagare, ska fältet Tilldelad till markeras och anpassas efter behov.

Redigera fältmottagaren

En annan sak som ska bestämmas på fältnivån är Fälttyp.

De vanligaste placerade kandidatfälten är Textfält. Fälten kan dock enkelt ändras till de flesta vanliga fälttyperna med en rad:

  • Signaturfält
  • Fält för signerarinformation
  • Textfält
Redigera fälttyp

Obs!

Automatiskt placerade fält har stöd för vanliga fältalternativ, som regler för fältverifiering, villkorssatser, verktyg för teckensnitt osv.

 

Gå igenom dokumentet och uppdatera/verifiera fälten.

När alla fält är på plats klickar du på Spara eller Skicka för att slutföra redigeringsprocessen.

Om du skapar en mall kan du redigera fälten från sidan Hantera.

Om du lämnar redigeringsmiljön innan du sparat eller skickat dokumentet hittar du det på sidan Hantera under avsnittet Utkast, men med alla fältplaceringar nollställda.

Så aktiverar och inaktiverar du

Den automatiska fältidentifieringsfunktionen kan endast aktiveras eller inaktiveras av Acrobat Signs support på konto- och/eller gruppnivå.

Inställningar på gruppnivå tillåts och åsidosätter värdena på kontonivå. 

Bra att veta

Avtal med ett totalt sidantal över 25 sidor aktiverar inte automatisk fältidentifiering.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?