Reader doldurulabilir formlar oluşturamaz

Ücretsiz Adobe Reader doldurulabilir formlar oluşturamaz. Reader kullanıcılarının ve diğer Acrobat kullanıcılarının doldurabileceği formlar oluşturmak için tam Acrobat ürününe sahip olmanız gerekir.

Acrobat X

Acrobat 9 ve Acrobat X'te, diğer Acrobat veya Reader kullanıcılarının doldurup gönderebileceği interaktif formlar oluşturabilirsiniz. Acrobat Professional veya Pro Extended'deki başka bir seçenek, bir PDF'yi kullanıcıların doğrudan PDF'ye bilgi girebileceği basit bir form şeklinde kaydetmenize olanak tanır.

Acrobat 10.x: 

 

PDF formlar hakkında

Çoğu şirket, kurum ve devlet kuruluşu kağıt formlarını PDF (Portable Document Format) formlarına dönüştürmek için Adobe Acrobat veya Adobe Acrobat Capture kullanır. PDF formlara internetten ya da e-postayla erişilebilir. Bir PDF formda form alanları (örneğin metin alanları, düğmeler, liste kutuları) varsa, formu bir Acrobat ürünüyle ekrandan doldurabilirsiniz. (Acrobat ürünleri Adobe Reader, Acrobat 3D, Acrobat Professional veya Acrobat Standard'ı kapsar.)

Haklar etkinleştirilmiş PDF formları

Adobe LiveCycle Reader Eklentileri ile haklar etkinleştirilmiş bir PDF formu oluşturabilirsiniz. Haklar etkinleştirilmiş bir formla Adobe Reader kullanıcıları formu doldurabilir, kaydedebilir, dağıtabilir, gönderebilir ve dijital imzalar ekleyebilir. Haklar etkinleştirilmiş bir PDF formunu Adobe Reader'da açtığınızda, PDF dosyasının genişletilmiş özelliklerini özetleyen bir iletişim kutusu görüntülenir.

Adobe LiveCycle Reader Eklentileri hakkında daha fazla bilgi için www.adobe.com/products/server/readerextensions adresindeki Adobe web sitesine bakabilirsiniz.

Acrobat ürünlerinin PDF formu özelliklerini belirleyin

Aşağıdaki Acrobat ürünleri PDF formları ile çalışma olanağı sunar:

Adobe Reader özellikleri

Adobe Reader aşağıdaki form özelliklerini sağlar:

 • Form alanı verileri içeren PDF formlarını görüntüleme, gezinme ve yazdırma
 • Formlarda arama yapma (Arama fonksiyonu olan Adobe Reader gerektirir)
 • Bir PDF formundaki alanları doldurma (PDF formundaki değişiklikler kaydedilemez)

Bir PDF formu haklar etkinleştirilmiş ise, Adobe Reader aşağıdaki ek özellikleri sağlar:

 • Formları ve verileri yerel olarak kaydetme
 • Formları çevrimiçi olarak doldurma ve gönderme
 • Formları gözden geçirme ve yorum için başkalarına dağıtma
 • Dijital imzalar ekleme

Acrobat Standard özellikleri

Acrobat Standard, aşağıdakilerin yanı sıra Adobe Reader'ın bütün özelliklerini içerir:

 • PDF formları Formlar Veri Formatında (FDF) dışarı aktarma ve kaydetme. FDF, özellikle PDF form alanlarından dışarı aktarılan veriler için bir metin dosyası formatıdır. FDF dosyaları, bütün formu değil yalnızca form alanı verisini içerdikleri için PDF dosyalarından daha küçüktür.
 • PDF formu bilgilerini PDF dosyası olarak ya da XML tabanlı FDF dosyaları için XFDF formatında Kaydedin ya da Dışarı Aktarın.

Acrobat 3D ve Acrobat Professional özellikleri

Acrobat 3D ve Acrobat Professional, Acrobat Standard'ın bütün özelliklerini içerir ve Adobe PDF form alanları oluşturmanıza olanak tanır. Yalnızca Windows'ta, Acrobat 3D ve Acrobat Professional 6.0 ve 7.0, Adobe LiveCycle Designer 6.0 veya 7.0'ı içerir. Adobe LiveCycle Designer'daki daha gelişmiş özellikler, komut dosyası nesneleri kullanmanıza, bir formu veri kaynağıyla bütünleştirmenize ve dinamik formlar oluşturmanıza izin verir.

Bir PDF formunun ekrandan doldurulup doldurulamayacağını belirleme

Bir PDF formunu ekrandan doldurup dolduramayacağınızı belirlemek için, interaktif form alanları ve kısıtlayıcı güvenlik ayarları olup olmadığına bakın. (PDF güvenlik ayarları hakkında daha fazla bilgi için, Acrobat veya Adobe Reader Yardım'a bakın.)

Bir formun interaktif form alanları olup olmadığını belirlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Formu bir Acrobat ürününde açın.
 2. El aracını seçin, sonra PDF formundaki alanların üzerine sürükleyin. El aracı şu simgelerden birine değişirse formda form alanları vardır:

       I şekli (bir metin alanına metin yazmak için kullandığınız Metin Seçme aracı)

       İşaret eden bir el (bir seçeneği seçmek ya da kutuyu işaretlemek için kullanılır)
 3. Acrobat 3D, Acrobat 7 veya Adobe Reader 7'de Belge Mesaj Çubuğu'nda Alanları Vurgula veya Zorunlu Alanları Vurgula'ya tıklayın. İnteraktif alanlarda renkli bir dolgu görülür.

Not: Acrobat 3D veya Acrobat Professional kullanıyorsanız, bir formun form alanları içerdiğini bir form aracı seçerek doğrulayabilirsiniz. Acrobat bu durumda form alanlarını vurgular. Windows XP'de form alanları maviyle vurgulanır.

PDF formu form alanları içermiyorsa, formu tamamlamak için aşağıdaki seçenekleriniz bulunur:

 • Formu yazdırın ve elle doldurun.
 • Metinleri yazmak için Metin Kutusu aracını (eskiden Serbest Metin aracı) veya Belge Metnini Düzenle aracını kullanın. (Metin Kutusu aracı ve Belge Metnini Düzenle aracını kullanma hakkında daha fazla bilgi için Acrobat Yardım'a bakınız.)

Acrobat 3D veya Acrobat Professional kullanıyorsanız ve PDF formunun kısıtlayıcı güvenlik ayarları yoksa, form alanları oluşturmak için form araçları kullanabilirsiniz. Form alanları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:

 • Acrobat 6 Professional Yardım'da "Adobe PDF Formları Oluşturma ve Doldurma." (Acrobat'ta Yardım > Tam Acrobat 6 veya 7 Yardım'ı seçin.)
 • Acrobat Professional 6 Yardım'da "PDF Formları Oluşturma." (Acrobat'ta Yardım > Nasıl Yapılır > Gelişmiş Düzenleme.)
 • Acrobat 3D veya Acrobat Professional 7.0 Yardım'da "Adobe PDF Formları Oluşturma"
 • Acrobat Forms JavaScript Specification: http://partners.adobe.com/asn/acrobat
 • Acrobat Forms Data Format (FDF) Toolkit SDK: http://partners.adobe.com/public/developer/acrobat/fdf/topic.html

Bir PDF formunun güvenlik ayarlarını kontrol etmek için:

 1. Formu bir Acrobat ürününde açın.
 2. Dosya > Belge Özellikleri'ni seçin, sonra Güvenlik'i seçin.
 3. Belge Güvenliği iletişim kutusunda Belgeyi Değiştirme, Form Alanlarını Doldurma veya Belgeyi İmzalama'nın karşısında İzin Verilmedi görünüyorsa, PDF formunu ekrandan doldurabilmeniz için bu güvenlik ayarlarını İzin Verildi'ye değiştirmeniz gereklidir. Güvenlik ayarlarını değiştirmek için, aşağıdakileri yapın (Adobe Reader kullanıyorsanız güvenlik ayarlarını değiştiremezsiniz):
  1. Belge Özellikleri iletişim kutusunun Güvenlik panelinde, Güvenlik Yöntemi menüsünden Şifre Güvenliği'ni seçin.
  2. Ayarları Değiştir'e tıklayın, İzin şifresini girin ve sonra Tamam'a tıklayın.

   Not: Şifreyi bilmiyorsanız, belgeyi oluşturanla iletişim kurun.
  3. Bir uygunluk seçeneği seçin.
  4. İsterseniz Belgeyi Açmak için Şifre Gerekiyor'u seçin ve ardından bir Belge Açma şifresi girin.
  5. Belgenin ve güvenlik ayarlarının yazdırılmasını ve düzenlenmesini kısıtlamak için Bir Şifre Kullan'ı seçin.
  6. İzin Verilen Yazdırma menüsünden bir yazdırma seçeneği seçin.
  7. İzin Verilen Yazdırma altında "Form Alanlarını doldurma ve Varolan İmza Alanlarını İmzalama"yı veya "Yorum Oluşturma, Form Alanlarını Doldurma ve Varolan İmza Alanlarını İmzalama"yı seçin.
  8. Çıkan bütün iletişim kutularında Tamam'a tıklayın.

  9. Form alanlarına erişmek için belgeyi kaydedin, kapatın ve yeniden açın.

IRS vergi formlarını doldurma

Bazı IRS vergi formlarının PDF sürümlerini, Küçük İşletme Kaynak Kılavuzu CD-ROM'u 2002'de IRS tarafından sunulan herhangi bir Acrobat ürünü ile ekrandan doldurabilirsiniz. Küçük İşletme Kaynak Kılavuzu CD-ROM'u 2002'yi almak için 800-829-3676 numaralı telefondan IRS'yi arayın ve IRS 3207 sayılı Yayın'ı talep edin ya da IRS web sitesini ziyaret edin.

Not: Doldurulmuş PDF formlarını elektronik olarak IRS'ye gönderemezsiniz. Ancak IRS artık doldurulmuş formu Adobe Reader'ı kullanarak kaydedebileceğiniz haklar etkinleştirilmiş PDF formları sunmaktadır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi