Katılımcı veya Toplantı Sahibi olarak bir toplantıya nasıl katılacağınızı, bir bölmeyi nasıl kullanacağınızı, katılımcı girişini nasıl yöneteceğinizi, toplantı içi bildirimleri ve kullanıcı isteklerini nasıl yöneteceğinizi öğrenin.

Toplantı başlatma

Toplantı sahibiyseniz toplantı odanızda oturum açarak bir toplantı başlatın ve ardından diğer kişileri e-posta veya anlık mesaj ile davet edin. Toplantılar hazırlıksız veya önceden ayarlanmış olabilir.

Bir toplantı odasına girdiğinizde katılımcılar için kurulum görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, konferans bilgilerini belirtin, toplantıya katılma isteklerini kabul edin veya reddedin, bölmeleri yeniden ayarlayın ve notları yazın.

Toplantı odasına girme

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Adobe Connect Central'daki ana sayfada, Toplantılarım'ı ve istediğiniz toplantı için Aç düğmesini tıklatın.

  • Adobe Connect Central'da, belirli bir toplantının Toplantı Bilgileri sayfasına gidin ve Toplantı Odasına Gir'i tıklatın.

  • Aldığınız e-posta davetiyesindeki toplantı URL'sini tıklatın. Adobe Connect oturum açma adınızı ve parolanızı yazın, ardından Odaya Gir'i tıklatın.

  • Tarayıcınıza toplantı URL'sini girin. Adobe Connect oturum açma adınızı ve parolanızı yazın, ardından Odaya Gir'i tıklatın.

  Not:

  Daha sonra toplantı başlatmak istediğinizde hızlı erişim için, bir toplantı odasını ilk ziyaret ettiğinizde yer imiyle işaretleyin.

Adobe Connect toplantı odasını Adobe Connect masaüstü uygulaması'da çalıştırabilirsiniz. Gerekli Adobe Connect uygulamasına sahip değilseniz veya uygulama yüklü değilse Adobe Connect, uygulamayı indirmenizi ve yüklemenizi ister. Yöneticiler, Adobe Connect oturumuna katılmak için Adobe Connect uygulamasını veya uygulamayı yüklemeyi zorunlu hale getirebilir.

Katılımcıların Adobe Connect toplantı odasına aşinalık kazanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir toplantı odasına girdiklerinde animasyonlu ipuçları görüntülenir. İpuçları rol bazlıdır ve toplantı sahipleri, sunum yapan kişiler ve katılımcılar için farklıdır. İpuçları veya kılavuz ipuçları, bir rol için ana iş akışlarını gösterir. Kılavuz ipuçlarını kapatmak için Bunu Tekrar Gösterme'yi tıklatabilirsiniz. Toplantı içi ipuçları animasyonunu Yardım > Toplantı odasında Adobe Connect için İpuçlarını Göster seçeneğinden başlatabilirsiniz.

Yaygın birkaç toplantı içi işlemi anlamanıza yardımcı olacak Kılavuz İpuçları.
Yaygın birkaç toplantı içi işlemi anlamanıza yardımcı olacak Kılavuz İpuçları.

Bir kullanıcı Bunu tekrar gösterme seçeneğini işaretledikten sonra, kullanıcı ipuçları animasyonlarını Yardım > Toplantı odalarında Adobe Connect için İpuçlarını Göster seçeneğinden başlatabilir.

Katılımcıları davet etme ve katılımcılara erişim hakkı verme veya katılımcıların erişim hakkını reddetme

Toplantı odasındayken, toplantı sahipleri kişileri toplantıya katılmaları için davet edebilir. Toplantı sahibi, bir toplantıya erişilmesini engellemeyi ve engellenmiş bir toplantıya giriş isteklerine izin vermeyi veya bu istekleri reddetmeyi seçebilir.

Toplantı devam ederken katılımcı davet etme

Toplantı sahipleri, Adobe Connect toplantı odasından bir toplantıya kişileri davet edebilir.

 1. Menü çubuğunda sırayla Toplantı > Erişim ve Girişi Yönet > Katılımcıları Davet Et seçeneklerini belirleyin.
 2. Katılımcıları Davet Et iletişim kutusunda şunlardan birini yapın:
  • Varsayılan e-posta uygulamanızı açmak ve davetlilere toplantı URL'sini içeren, otomatik olarak oluşturulmuş bir e-posta mesajı göndermek için E-posta Oluştur düğmesini tıklatın.

  • Katılımcıları Davet Et iletişim kutusundaki toplantı URL'sini bir e-posta veya anlık mesaja kopyalayın ve mesajı davetlilere gönderin. Toplantı odasına geri dönün ve iletişim kutusunu kapatmak için İptal'i tıklatın.

Her girişe Toplantı Sahibi izin vermeden katılımcıların katılımına izin verme

Toplantı sahiplerinin herhangi bir müdahalesi olmadan katılımcıların toplantı odasına otomatik olarak girmesine izin vermek için bir toplantı odası oluşturabilirsiniz. Bir toplantı oluştururken, Erişim bölümünde Toplantı URL'sini alan herkes odaya girebilir seçeneğini seçin. Mevcut bir kullanıcı için, Bilgileri Düzenle bölümüne girin ve aynı seçimi yapın.

Dikkat:

URL'ye sahip herkes seçeneğini seçtiğinizde oda genel kullanıma açıktır. Odanıza yüklenen herhangi bir içerik aynı zamanda herkese açıktır. URL'ye sahip herhangi bir kullanıcı, yüklediğiniz içeriğe bilginiz olmadan erişebilir.

Gelen katılımcıları engelleme

 1. Menü çubuğunda sırayla Toplantı > Erişim ve Girişi Yönet > Gelen Katılımcıları Engelle seçeneklerini belirleyin.
 2. Gelen katılımcıların toplantıya giriş isteğinde bulunmasına izin vermek için, Gelen Katılımcılar Giriş İsteğinde Bulunabilir seçeneğini belirleyin.
 3. (İsteğe Bağlı) Metin kutusunda, gelen katılımcılar için mesajı düzenleyin. Mesajı ileride kullanmak üzere kaydetmek için Mesajı Kaydet seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Adobe Connect hesabı olmayan kullanıcıları engelleme

 1. Menü çubuğunda sırayla Toplantı > Erişim ve Girişi Yönet > Misafir Erişimini Engelle seçeneklerini belirleyin.

Bölmelerle çalışma

Toplantı sahipleri, bölmeleri gösterip gizleyebilir, silebilir, yeniden düzenleyebilir ve organize edebilir. Aynı anda bir toplantıda birden fazla bölme (Katılımcılar Bölmesi, Soru ve Cevap Bölmesi, Video Bölmesi ve Katılım Gösterge Panosu hariç) görüntülenebilir.

Not:

Adobe Connect yöneticileri, yönetim standartlarına uymak için bölme, paylaşım ve diğer ayarları değiştirebilir. Bu ayarlar toplantı odalarının düzenini ve toplantı odalarında yapabileceklerinizi etkiler. Daha fazla bilgi için bkz. Uyumluluk ve kontrol ayarlarıyla çalışma.

Bölme gösterme veya gizleme

 • Bir bölme görüntülemek için Bölmeler menüsünden seçin. (Birden fazla örneği olan bölmeler için alt menüden örnek adını seçin.)

  Geçerli olarak toplantıda görünebilen bölmelerin adının yanında bir onay işareti görüntülenir.

 • Bir bölmeyi gizlemek için Bölmeler menüsünden seçimini kaldırın. Ya da bölmenin sağ üst köşesindeki menü simgesini tıklatın ve Gizle öğesini seçin.

Bölme ekleme

 1. Menü çubuğunda Bölmeler seçeneğini belirleyin ve bir bölmenin adını seçin.
 2. Bölme alt menüsünden, Yeni [pod adı] Bölmesi'ni seçin.

Bölmeleri taşıma ve yeniden boyutlandırma

 1. Menü çubuğunda, Bölmeler > Bölmeleri Taşı ve Yeniden Boyutlandır seçeneklerini belirleyin. Seçenek belirlendiğinde yanında bir onay işareti görünür.
 2. Bölmeyi taşımak için başlık çubuğundan sürükleyin. Bölmeyi yeniden boyutlandırmak için sağ alt köşesinden sürükleyin.

Bir bölmeyi maksimum boyutta görüntüleme

Bir bölmeyi büyüttüğünüzde, geçerli tarayıcı penceresini dolduracak şekilde genişler.

 1. Bölmenin sağ üst köşesinden menü simgesini tıklatın ve Büyüt öğesini seçin.
 2. Bölmeyi orijinal boyutuna geri döndürmek için menü simgesini tekrar tıklatın ve Geri Yükle öğesini seçin.

Not:

Paylaşım bölmesini geçerli tarayıcı penceresini de geçip ekranın kenarına kadar genişletmek için Tam Ekran düğmesini tıklatın.

Bölmeleri organize etme

 1. Menü çubuğunda, Bölmeler > Bölmeleri Yönet seçeneklerini belirleyin.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Bölmeleri silmek için listeden seçin ve Sil'i tıklatın.

  • Bir bölmeyi yeniden adlandırmak için listeden seçin ve Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

  • Kullanılmayan tüm bölmeleri bulmak için Kullanılmayanı Seç'i tıklatın. Kullanılmayan bölmeler soldaki listede vurgulanır. Kullanılmayan bölmeleri kaldırmak istiyorsanız Sil'i tıklatın.

 3. Bitti'yi tıklatın.

Yeni bir Adobe Connect kullanıcısı olarak katılma

İlk kez oturum açan yeni kullanıcılara, sistemdeki rollerine bağlı olarak kullanıcı arabiriminde kılavuzluk edilir. Adobe Connect'te yeni kullanıcıların ilk kez oturum açtıklarında gidecekleri yeri yöneten kurallar aşağıda listelenmiştir.

Grup üyeliği

İlk oturum açmada buraya yönlendirilir

Yalnızca Toplantı Sahipleri

Sistem tarafından oluşturulan yeni toplantı

Toplantı Sahipleri ile birlikte başka herhangi bir üye

Sistem tarafından oluşturulan yeni toplantı

Yalnızca Eğitim Moderatörleri

Eğitim sekmesi

Yalnızca Yazarlar

İçerik sekmesi

Yalnızca Seminer Yöneticileri

Seminer sekmesi

Yalnızca Öğrenciler

Ana sayfa sekmesi

Yalnızca Etkinlik Moderatörleri

Etkinlikler sekmesi

Yalnızca Etkinlik Yöneticileri

Ana sayfa sekmesi

İki veya daha fazla üyeden oluşan herhangi bir kombinasyon (Toplantı Sahipleri grubu hariç)

Ana sayfa sekmesi

Yöneticiler, Yöneticiler – Sınırlı veya her ikisi

Ana sayfa sekmesi

Yönetici rollerinin bir veya birkaçı ile birlikte herhangi bir rol (Yöneticiler, Sınırlı Yöneticiler ve Etkinlik Yöneticisi)

Role bağlı olarak kullanılabilir sekme

Bir kullanıcı, sistem tarafından oluşturulan yeni bir Toplantı odasına yönlendirildiğinde Toplantı odası için daha anlamlı bir ad ve URL girebilir. Kullanıcı alternatif olarak, sistem tarafından oluşturulan adı ve URL'yi kullanmaya devam edebilir. Ayrıca kullanıcı, Adobe Connect Central'ı başlatmak ve toplantı odasını konfigüre etmek için soldaki bölmede bulunan Daha Fazla Ayar'ı tıklatabilir. Örneğin kullanıcı bir toplantı sahibi olarak ses profilini toplantı odasıyla ilişkilendirmek isterse.

İlk kez kullanan kullanıcı, sistem tarafından oluşturulan bir toplantı odasına yönlendirilir ve bu odayı yeniden adlandırma seçeneği sunulur.
İlk kez kullanan kullanıcı, sistem tarafından oluşturulan bir toplantı odasına yönlendirilir ve bu odayı yeniden adlandırma seçeneği sunulur.

Not:

Yeni bir kullanıcı hesabında, Toplantılarım klasöründe bir toplantı oluşturulduysa yeni kullanıcı, sistem tarafından oluşturulan toplantı odası yerine Toplantılarım klasörüne yönlendirilir.

Toplantıya katılma

Katılımcılar, toplantı sahibinin belirlediği seçeneklere bağlı olarak bir toplantıya misafir olarak veya kayıtlı bir kullanıcı olarak katılabilir.

Sunucu bağlantısı başarısız olursa, Adobe Connect bir hata mesajı görüntüler. Bağlantı durumunuzu test etme amacıyla sizi bir dizi adıma yönlendiren test etme sihirbazına bir bağlantı sağlar.

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Kuruluşunuzdaki birisi tarafından bir toplantıya davet edildiyseniz, Adobe Connect Ana Sayfa sekmesinde Toplantılarım'ı tıklatın. Soldaki toplantılar listesinde katılmak istediğiniz toplantıyı bulup Giriş'i tıklatın.

  • Toplantının, genelde e-posta veya anlık mesaj ile alınan URL'sini tıklatın.

 2. Toplantı odasında misafir veya Adobe Connect kullanıcısı olarak oturum açın:
  • Misafir Olarak Gir seçeneğini belirleyin. Toplantıda kimliğiniz olarak kullanılacak olan adı yazın. Misafir erişim alanlarına uygun değerleri (örneğin e-posta kimliği ve irtibat numarası) girin, ardından Odaya Gir öğesini tıklatın.

  • Oturum Açma Adınızı ve Parolanızı Kullanarak Giriş Yapın seçeneğini belirleyin. Oturum açma adı adınızı ve parolanızı girin. Odaya Gir'i tıklatın.

  Barındırılan bir hesabın yöneticisiyseniz, Adobe Connect hizmet şartlarını (ToS) varsayılan olarak görüntüler. Bir toplantıda oturum açmak için önce hizmet şartlarını okuyup kabul ettiğinizi onaylayın.

  Bir kullanıcıysanız, hizmet şartları barındırılan hesaplar için görüntülenmez. Yönetici hizmet şartlarını henüz kabul etmemiş olsa bile, hizmet şartlarının süresi dolmadan önce bir toplantıda oturum açabilirsiniz.

  Paylaşılan site hesapları için yönetici veya kullanıcı olmanıza bakılmaksızın Adobe Connect'te ilk oturum açışınızda hizmet şartları görüntülenir. Devam etmek için hizmet şartlarını okuyup kabul ettiğinizi onaylayın. Hizmet şartlarını ve Adobe Çevrimiçi Gizlilik İlkesi'ni okuyup kabul ettiğinizi belirtmek için ekrandaki onay kutusunu seçin.

  Not:

  Toplantınızın yöneticisi istemci tarafı sertifikaları etkinleştirdiyse bir toplantıya girmeye çalıştığınızda Sertifika Seç iletişim kutusu belirir. Bu iletişim kutusu sizden kimliğinizi doğrulamanız için bir sertifika seçmenizi ister. Bir yönetici, bir uyumluluk Kullanım Koşulu bildirimini etkinleştirmiş olabilir. Toplantıya girmek için bu bildirimi kabul edin. (Daha fazla bilgi için bkz. Uyumluluk ve kontrol ayarlarıyla çalışma.)

Toplantıyı beklemeye alma veya sonlandırma

Toplantı sahipleri, toplantı sahipleri ve sunucuların materyalleri hazırlamasına olanak sağlamak amacıyla toplantı odası erişimini geçici olarak sınırlamak için katılımcıları beklemeye alabilir. Sesli konferans çağrıları beklemeye alınır.

Toplantı sahipleri, toplantı sahipleri, sunucular ve katılımcılar dahil olmak üzere herkesi toplantıdan çıkarmak için toplantıyı sonlandırabilir. Sesli konferans çağrılarının bağlantısı kesilir. Adobe Connect hesabı dakika üzerinden faturalandırılıyorsa, bir toplantı oturum dahilinde olmadığında toplantıyı doğrudan sonlandırarak gereksiz ücretlendirmeleri önleyebilirsiniz.

Katılımcıları beklemeye alma

 1. Menü çubuğunda sırayla Toplantı > Erişim ve Girişi Yönet > Katılımcıları Beklemeye Al seçeneklerini belirleyin.
 2. İsterseniz katılımcılara gönderilecek mesajı gözden geçirin ve toplantıyı beklemeye almak için Tamam'ı tıklatın.

Beklemedeki bir toplantıda oturum açan katılımcılar, toplantı devam ettiğinde otomatik olarak toplantıya girer.

Toplantıyı sonlandırma

 1. Menü çubuğunda, Toplantı > Toplantıyı Bitir seçeneklerini belirleyin.
 2. İsterseniz katılımcılara gönderilecek mesajı gözden geçirin ve toplantıyı sonlandırmak için Tamam'ı tıklatın.

Gelecekte kullanmak için bir Beklemeye Al veya Toplantıyı Bitir mesajı kaydetme

Toplantıyı kesmeden Beklemede veya Toplantıyı Bitir mesajı yazabilirsiniz. Bu özellik, toplantı sırasında mesajı oluşturup uygun zamanda gönderme olanağı sağlar.

 1. Menü çubuğunda sırayla Toplantı > Erişim ve Girişi Yönet > Katılımcıları Beklemeye Al seçeneklerini belirleyin.
 2. Mesaj kutusundaki mesajı düzeltin.
 3. İleride kullanmak üzere mesajı kaydetmek için Mesajı Kaydet'i tıklatın ve toplantıya geri dönün.

Beklemede olan veya sonlandırılmış bir toplantıyı yeniden başlatma

 1. Toplantı odasının sağ üst köşesinde, Bekleyen Katılımcılar penceresinde Toplantıyı Başlat öğesini tıklatın.

  Not:

  Bu pencereyi kapattıysanız, Toplantı > Erişim ve Girişi Yönet öğesini seçin ve Katılımcıları Beklemeye Al öğesinin seçimini kaldırın.

Bildirimlerle ve isteklerle çalışma

Bekleyen istekler ve bildirimler menü çubuğunda görüntülenir. Bu özellik size isteklerin ve bildirimlerin birleştirilmiş bir görünümünü sağlar ve bunlara göre işlem yapabilirsiniz. Bekleyen istekleriniz varsa bildirim ve istek simgeleri görüntülenir.

Toplantı içi bildirimler ve istekler.
Toplantı içi bildirimler ve istekler.

A. Kullanıcı girişi isteği B. Söz hakkı isteği C. Bildirimler D. Kayıt bildirimleri 

Ayrıntıları görüntülemek ve gerektiği gibi yanıt vermek için bir istek veya bildirim düğmesini tıklatın. Söz hakkı istekleri ve erişim istekleri ayrı olarak belirtilir. Diğer bildirimler Bilgi düğmesinin altında görüntülenir.

Bilgi'yi tıklatarak toplantı içi bildirimler görüntülenebilir.
Bilgi'yi tıklatarak toplantı içi bildirimler görüntülenebilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi