İçe aktarılan bitmap'ler ve Flash

İçe aktarılan bitmap'lerle çalışma

Flash Professional'a bir bitmap içe aktardığınızda, çeşitli yollarla bitmap'i değiştirebilir ve Flash Professional belgenizde kullanabilirsiniz.

Bir Flash Professional belgesi içe aktarılmış bir bitmap'i orijinalinden daha büyük bir boyutta görüntülerse, görüntü bozulabilir. Görüntülerin düzgün görüntülendiğinden emin olmak için içe aktarılmış bitmap'leri önizleyin.

Sahne Alanı'nda bir bitmap seçtiğinizde, Özellik denetçisi, bitmap'in sembol adını, piksel boyutlarını ve Sahne Alanı üzerindeki konumunu görüntüler. Özellik denetçisini kullanarak, bir bitmap örneğini takas edebilirsiniz, yani, örneği geçerli belgedeki başka bir bitmap'in örneğiyle değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki eğitim videosu Flash Professional'da bitmap kullanımını anlatır:

Özellik denetçisini bitmap özellikleriyle görüntüleme

 1. Sahne Alanı'nda bir bitmap örneği seçin.

 2. Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.

Bir bitmap örneğini başka bir bitmap'in örneğiyle değiştirme

 1. Sahne Alanı'nda bir bitmap örneği seçin.

 2. Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin ve Takas Et'i tıklatın.

 3. Örneğe geçerli olarak atanmış bitmap'i değiştirmek için bir bitmap seçin.

Bitmap özelliklerini ayarlama

Görüntüdeki kenarları düzgünleştirmek için içe aktarılmış bir bitmap'e kenar yumuşatma uygulayabilirsiniz. Ayrıca, bitmap dosyasının boyutunu küçültmek ve dosyayı web’de görüntülemek amacıyla biçimlendirmek için bir sıkıştırma seçeneği seçebilirsiniz.

 1. Kütüphane panelinden bir bitmap seçin ve Kütüphane panelinin alt tarafındaki Özellikler düğmesini tıklatın.
 2. Düzgünleştirmeye İzin Ver'i seçin. Düzleştirme, ölçeklendiğinde bitmap görüntülerinin kalitesini artırır.
 3. Sıkıştırma için şunlardan birini seçin:

  Fotoğraf (JPEG)

  Görüntüyü JPEG biçiminde sıkıştırır. İçe aktarılan görüntü için varsayılan sıkıştırma kalitesini kullanmak için Varsayılan Belge Kalitesini Kullan'ı seçin. Yeni bir kalitede sıkıştırma ayarı belirtmek için Varsayılan Belge Kalitesini Kullan'ın seçimini kaldırın ve Kalite metin alanına 1 ile 100 arasında bir değer girin. (Daha yüksek bir ayar görüntü doğruluğunu daha iyi korur, fakat daha büyük bir dosya boyutu ortaya çıkarır.)

  Kayıpsız (PNG/GIF)

  Görüntüyü, hiçbir verinin görüntüden atılmadığı kayıpsız sıkıştırmayla sıkıştırır.

  not: Fotoğraf sıkıştırmasını, fotoğraflar veya degrade dolgularına sahip görüntüler gibi, karmaşık renk veya tonsal çeşitliliğe sahip görüntüler için kullanın. Basit şekiller ve nispeten daha az sayıda renge sahip görüntüler için kayıpsız sıkıştırmayı kullanın.

 4. Dosya sıkıştırmasının sonuçlarını belirlemek için Test Et'i tıklatın. Seçili sıkıştırma ayarının kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek için orijinal dosya boyutuyla sıkıştırılmış dosya boyutunu karşılaştırın.
 5. Tamam'ı tıklatın.
Not:

Yayınlama Ayarları iletişim kutusunda seçtiğiniz JPEG Kalitesi ayarları, içe aktarılan JPEG dosyaları için bir kalite ayarı belirtmez. Bitmap Özellikleri iletişim kutusunda, içe aktarılan her JPEG dosyası için bir kalite ayarı belirtin.

(Yalnızca Flash Professional CC) Birden fazla bitmap'i takas etme

Bitmap'i Takas Et seçeneği sembolleri ve bitmap'leri seçili bir sembol veya bitmap ile takas etmenize izin verir.

 1. Flash Pro CC'de sahne alanında birden fazla bitmap seçin.
 2. Özellikler panelinde, TAKAS ET seçeneğini tıklatın.
 3. Sembolü Takas Et iletişim kutusunda, tüm seçilen sembolleri/bitmap'leri değiştirmek istediğiniz bitmap'i seçin.
 4. Tamam'ı tıklatın.

Bitmap’i çalışma zamanında içe aktarma

Çalışma zamanında bir belgeye bitmap'ler eklemek için ActionScript® 2.0 veya ActionScript 3.0 BitmapData komutunu kullanın. Bu amaçla bitmap için bir bağlantı tanımlayıcısı belirtin. Daha fazla bilgi için, Adobe Flash'ta ActionScript 2.0'ı Öğrenme bölümünde bulunan Kütüphanedeki varlıklara bağlantı atama başlığına veya ActionScript 3.0 Geliştirici Kılavuzu bölümünde bulunan ActionScript için kütüphane sembollerini dışa aktarma başlığına bakın.

 1. Kütüphane panelindeki bitmap'i seçin.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Panelin sağ üst köşesindeki Panel menüsünden, Bağlantı'yı seçin.

  • Kütüphane panelindeki bitmap dosyasının adını sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Özellikler’i seçin.

   Bağlantı özellikleri Özellikler iletişim kutusunda görünür değilse, Gelişmiş'i tıklatın.

 3. Bağlantı için ActionScript İçin Dışa Aktar'ı seçin.
 4. Metin alanına bir kimlik dizesi girin ve Tamam'ı tıklatın.

Bitmap'i dolgu olarak uygulama

Bir bitmap'i bir grafik nesnesinde dolgu olarak kullanmak için Renk panelini kullanın. Bir bitmap'i dolgu olarak uygulamak nesneyi doldurmak üzere nesneyi döşer. Degrade Dönüştürme aracı, bir görüntüyü ve bitmap dolgusunu ölçeklemenize, döndürmenize ve eğmenize izin verir.

 1. Dolguyu varolan resimlere uygulamak için Sahne Alanı'nda bir grafik nesnesini veya nesnelerini seçin.
 2. Pencere > Renk'i seçin.
 3. Panelin sağ üst kısmındaki açılır menüden Bitmap'i seçin.
 4. Geçerli belgedeki daha çok bitmap'i görüntülemek üzere daha büyük bir önizleme penceresi kullanmak için Renk panelini genişletmek amacıyla sağ alt köşedeki oku tıklatın.
 5. Seçmek için bir bitmap'i tıklatın.

  Bitmap, geçerli dolgu rengi olur. 3. adımda resim seçtiyseniz, bitmap resme bir dolgu olarak uygulanır.

Bitmap'i harici düzenleyicide düzenleme

Düzleştirilmiş bir bitmap olarak içe aktarılan bir Fireworks PNG dosyasını düzenliyorsanız, mevcutsa, bitmap'in kaynak PNG dosyasını düzenleyin.

Not:

PNG dosyalarından düzenlenebilir nesneler olarak içe aktarılan bitmap'leri, harici bir görüntü düzenleyicide düzenleyemezsiniz.

Fireworks 3 veya daha sonrası ya da başka bir görüntü düzenleme uygulaması sisteminizde kuruluysa, içe aktarılmış bir bitmap'i düzenlemek için uygulamayı Flash Professional'dan başlatabilirsiniz.

Photoshop CS5 veya daha üstü ile bitmap düzenleme

Not:

Flash Pro CS5.5 kullanıyorsanız, bu özelliğe erişmek için Photoshop CS5.1 kullanmanız gerekir.

 1. Kütüphane panelinde, bitmap simgesini sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Photoshop CS5 ile Düzenle’yi seçin.

 2. Photoshop'ta dosyaya istenilen değişiklikleri yapın.

 3. Photoshop'ta, Dosya > Kaydet'i seçin. (Dosya adını veya biçimini değiştirmeyin.)

 4. Flash Professional'a geri dönün.

  Dosya Flash Professional'da otomatik olarak güncellenir.

Fireworks 3 veya daha sonrasıyla bitmap düzenleme

 1. Kütüphane panelinde, bitmap’in simgesini sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Fireworks 3 ile Düzenle’yi seçin.

 2. PNG kaynak dosyasını mı, bitmap dosyasını mı açacağınızı belirtin.

 3. Fireworks'te dosyaya istenilen değişiklikleri yapın.

 4. Fireworks'te, Dosya > Güncelle'yi seçin.

 5. Flash Professional'a geri dönün.

  Dosya Flash Professional'da otomatik olarak güncellenir.

Başka bir görüntü düzenleme uygulamasıyla bitmap düzenleme

 1. Kütüphane panelinde, bitmap’in simgesini sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Birlikte Düzenle’yi seçin.

 2. Bitmap dosyasını açmak için bir görüntü düzenleme uygulaması seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 3. Görüntü düzenleme uygulamasında dosyaya istenilen değişiklikleri yapın.

 4. Görüntü düzenleme uygulamasında dosyayı kaydedin.

  Dosya Flash Professional'da otomatik olarak güncellenir.

 5. Belgeyi düzenlemeye devam etmek için Flash Professional'a dönün.

Bitmap parçalama ve bitmap dolgusu oluşturma

Sahne Alanı’ndaki bir bitmap’in parçalara ayrılması, Sahne Alanı’ndaki resmi kendi kütüphane öğesinden ayırır ve bir bitmap örneğinden bir şekle dönüştürür. Bir bitmap’i parçaladığınızda, bitmap’i Flash Professional çizim ve boyama araçlarıyla değiştirebilirsiniz. Sihirli Değnek aracını kullanarak, aynı veya benzer renkleri içeren bitmap alanlarını seçebilirsiniz.

Parçalanmış bir bitmap'le birlikte boyamak için Damlalık aracıyla bitmap'i seçip, bitmap'i Boya Kovası aracıyla veya başka bir çizim aracıyla birlikte dolgu olarak uygulayın.

Bitmap parçalama

 1. Geçerli sahnede bir bitmap seçin.

 2. Değiştir > Parçala'yı seçin.

Parçalanmış bir bitmap'in alanlarının dolgusunu değiştirme

 1. Araçlar Paneli'nde Sihirli Değnek aracını seçin. Sihirli Değnek aracı görünmüyorsa, Kement Aracı'nı tıklatın ve açılır menüden Sihirli Değnek aracını seçin. Özellik Denetçisi'nde şu seçenekleri belirleyin:

  • Eşik alanına, seçime dahil edilmeleri için bitişik piksellerin renklerinin ne kadar yakın eşleşmesi gerektiğini belirtmek amacıyla, 1 ile 200 arasında bir değer girin. Daha büyük bir sayı, daha geniş bir renk aralığını dahil eder. 0 girerseniz, yalnızca tıklattığınız ilk pikselle tam olarak aynı renkteki pikseller seçilir.

  • Düzgünleştirme alanında, seçimin kenarlarının ne kadar düzgünleştirileceğini belirtmek için bir seçenek seçin.

 2. Bir alanı seçmek için bitmap'i tıklatın. Seçime eklemek için tıklatmaya devam edin.

 3. Bitmap'teki seçilen alanları doldurmak için, Dolgu Rengi denetiminden kullanılacak dolguyu seçin.

 4. Yeni dolguyu uygulamak için Boya Kovası aracını seçin ve seçili alandaki herhangi bir yeri tıklatın.

Bitmap'i vektör grafiğine dönüştürme

Bitmap'i İzle komutu, bitmap'i, düzenlenebilir, ayrık renk alanları içeren bir vektör grafiğine dönüştürür. Görüntüyü bir vektör grafiği olarak işlersiniz ve dosya boyutunu azaltabilirsiniz.

Bir bitmap’i vektör grafiğine dönüştürdükten sonra vektör grafiği artık Kütüphane panelindeki bitmap sembolüne bağlı olmaz.

Not:

İçe aktarılan bitmap karmaşık şekiller ve çok sayıda renk içeriyorsa, dönüştürülmüş vektör grafiği, orijinal bitmap'ten daha büyük bir dosya boyutuna sahip olabilir. Dosya boyutu ve görüntü kalitesi arasında denge kurmak için Bitmap'i İzle iletişim kutusunda çeşitli ayarları deneyin.

Ayrıca, görüntüyü Flash Professional çizim ve boyama araçlarıyla değiştirmek için bir bitmap'i parçalayabilirsiniz.

 1. Geçerli sahnede bir bitmap seçin.

 2. Değiştir > Bitmap > Bitmap'i İzle'yi seçin.

 3. Bir Renk Eşiği değeri girin.

  İki piksel karşılaştırıldığında, RGB renk değerlerindeki farklılık renk eşiğinden azsa, iki piksel aynı renkte sayılır. Eşik değerini artırdıkça, renklerin sayısını azaltırsınız.

 4. Minimum Alan için bir piksele renk atarken hesaba katılacak çevreleyen piksellerin sayısını ayarlamak amacıyla bir değer girin.

 5. Eğim Düzgünlüğü için anahatların ne kadar düzgün çizileceğini belirlemek amacıyla bir seçenek seçin.

 6. Köşe Eşiği için keskin kenarların korunmasını veya düzeltilmesini belirlemek amacıyla bir seçenek seçin.

  Orijinal bitmap'e en çok benzeyen bir vektör grafiği oluşturmak için şu değerleri girin:

  • Renk Eşiği: 10

  • Minimum Alan: 1 piksel

  • Eğim Düzgünlüğü: Piksel

  • Köşe Eşiği: Çok Sayıda Köşe

Bitmap dolgusu uygulamak için damlalık aracını kullanma

 1. Damlalık aracını seçin ve Sahne Alanı'ndaki parçalanmış bitmap'i tıklatın. Damlalık aracı bitmap'i geçerli dolgu olarak ayarlar ve Boya Kovası'nı etkin araç yapar.

 2. Şunlardan birini yapın:

  • Bitmap'i dolgu olarak uygulamak için varolan bir grafik nesnesini Boya Kovası aracıyla tıklatın.

  • Oval, Dikdörtgen veya Kalem aracını seçin ve yeni bir nesne çizin. Nesne, parçalanmış bitmap'le doldurulur.

   Bitmap dolgusunu ölçeklemek, döndürmek veya eğriltmek için Serbest Dönüştürme aracını kullanın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?