Animate CC'de ses kullanma

Sesler ve Animate CC hakkında

Adobe Animate ses kullanımı için birkaç yol sunar. Zaman Çizelgesi'nden bağımsız olarak sürekli çalan sesler oluşturun veya animasyonu bir ses parçasıyla senkronize etmek için Zaman Çizelgesi'ni kullanın. Düğmeleri daha etkileşimli hale getirmek için onlara sesler ekleyin ve daha kaliteli bir ses parçası için seslerin yavaşça açılmasını ya da kısılmasını sağlayın.

Animate'te iki tür ses vardır: olay sesleri ve akış sesleri. Bir olay sesi çalmaya başlamadan önce tamamen yüklenmiş olmalıdır ve bu ses açıkça durdurulana kadar çalmaya devam eder. Akış sesleri, ilk birkaç kare için yeterli veri indirilir indirilmez çalmaya başlar; akış sesleri bir web sitesinde çalınmak üzere Zaman Çizelgesi ile senkronizedir.

Mobil cihazlar için Animate içeriği oluşturuyorsanız, Animate ayrıca yayınlanan SWF dosyanıza cihaz seslerini dahil etmenizi sağlar. Cihaz sesleri MIDI, MFi veya SMAF gibi cihazın yerel olarak desteklenen ses biçiminde kodlanmıştır.

Bir sesi birden çok belgeye bağlamak için paylaşılan kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir sesin tamamlanması sonrasında bir olayı tetiklemek için ActionScript® 2.0 onSoundComplete olayını veya ActionScript® 3.0 soundComplete olayını da kullanabilirsiniz.

Önceden yazılmış davranışları veya medya bileşenlerini kullanarak ses yükleyebilir ve ses oynatmasını kontrol edebilirsiniz; medya bileşenleri ayrıca durdurma, duraklatma, geri sarma ve benzeri işlemler için bir denetleyici sağlar. Ayrıca ActionScript 2.0 veya 3.0'ı sesleri dinamik olarak yüklemek için kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. attachSound (Sound.attachSound yöntemi) ve loadSound (Sound.loadSound yöntemi), ActionScript 2.0 Dil Başvurusu ya da Sound sınıfı, ActionScript 3.0 Dil ve Bileşenler Başvurusu.

Not:

(Yalnızca Animate Professional CC) ActionScript 2.0 ve ActionScript 1.0 Animate CC'de desteklenmez.

Not:

(Yalnızca Animate CC) Animate CC'de seslerle çalışmak için QuickTime veya iTunes'un önceden yüklenmesine gerek yoktur.

Aşağıdaki videolar ve makaleler Animate'te ses kullanma hakkında ayrıntılı talimatlar sağlar.

Sesleri içe aktarma

Ses dosyalarını kütüphaneye içe aktararak veya bunları doğrudan sahne alanına içe aktararak Animate'e yerleştirebilirsiniz.

Dosya > İçe Aktar > Kütüphaneye İçe Aktar menü seçeneği, ses dosyasını yalnızca kütüphaneye yerleştirir; zaman çizelgesine yerleştirmez.

Dosya > İçe Aktar > Sahne Alanına İçe Aktar menü seçeneğini kullanarak veya ses dosyasını doğrudan sahne alanına sürükleyip bırakarak bir ses dosyasını içe aktardığınızda, ses dosyası aktif katmanın aktif karesine yerleştirilir. Birden fazla ses dosyasını sürükleyip bırakırsanız, bir kare yalnızca bir ses dosyası içerebileceğinden, yalnızca bir ses dosyası içe aktarılır. 

Ses dosyasını içe aktarmak için şu yöntemlerden birini kullanın:

 • Kütüphaneye bir ses dosyasını içe aktarmak için Dosya > İçe Aktar > Kütüphaneye İçe Aktar seçeneğini belirleyin ve içe aktarmak istediğiniz ses dosyasını seçin.
 • Sahne alanına bir ses dosyasını içe aktarmak için Dosya > İçe Aktar > Sahne Alanına İçe Aktar seçeneğini belirleyin ve içe aktarmak istediğiniz ses dosyasını seçin. 
 • Ses dosyasını doğrudan sahne alanına sürükleyip bırakın.
Not:

Ayrıca ortak bir kütüphaneden geçerli belgenin kütüphanesine bir ses sürükleyebilirsiniz.

Animate sesleri bitmap'ler ve sembollerle birlikte kütüphanede depolar. Bir sesi belgenizde birden çok şekilde kullanmak için o ses dosyasının sadece bir kopyasına ihtiyacınız vardır.

Sesleri Animate belgeleri arasında paylaşmak isterseniz, sesleri paylaşılan kütüphanelerin içine dahil edebilirsiniz.

Animate, efektler için kullanılabilecek birçok kullanışlı sesi içeren bir Sesler kütüphanesini içerir. Sesler kütüphanesini açmak için, Pencere > Ortak Kütüphaneler > Sesler seçeneklerini belirleyin. Sesler kütüphanesindeki bir sesi Animate dosyanıza içe aktarmak için, Sesler kütüphanesinden sesi Animate dosyanızın Kütüphane paneline sürükleyin. Sesler kütüphanesindeki sesleri, paylaşılan başka kütüphanelere de sürükleyebilirsiniz.

Sesler büyük miktarda disk alanı ve RAM kullanabilir. Ancak mp3 ses verileri sıkıştırılmıştır ve WAV veya AIFF ses verilerinden daha küçüktür. WAW veya AIFF dosyaları ile genelde 16-22 kHz mono sesler kullanmak en iyisidir (stereo, mononun iki katı kadar veri kullanır) ancak Animate, 8 ya da 16 bit sesleri, 11, 22 veya 44 kHz örnek hızlarında içe aktarabilir. 11 Khz’nin katları olmayan (8, 32 veya 96 khz gibi) biçimlerde kaydedilen sesler Animate'e içe aktarıldığında yeniden örneklenir. Animate, dışa aktarmada sesleri daha düşük örnek hızlarına dönüştürebilir.

Animate'te seslere efekt eklemek isterseniz, sesleri 16 bit olarak içe aktarmak en iyisidir. Sınırlı RAM'iniz varsa, ses kliplerinizi kısa tutun veya 16 bit seslerin yerine 8 bit seslerle çalışın.

not: (Yalnızca Animate CC) Animate'te sesleri içe aktarmak veya çalmak için QuickTime veya iTunes'un önceden yüklenmesine gerek yoktur.

 

Desteklenen ses dosyası biçimleri

Şu ses dosyası biçimlerini Animate'e içe aktarabilirsiniz:

 • Adobe Sound (.asnd). Bu, Adobe® Soundbooth™ uygulamasının yerel ses formatıdır.

 • Wave (.wav)

 • AIFF (.aif, .aifc)

 • mp3

  Şu ek ses dosyası biçimlerini de içe aktarabilirsiniz:

 • Sound Designer® II (.sd2)

 • Sun AU (.au, .snd)

 • FLAC (.flac)

 • Ogg Vorbis (.ogg, .oga)

Not:
 • ASND biçimi, Adobe Soundbooth için yerel olan ve bozulmaya yol açmayan bir ses dosyası biçimidir. ASND dosyaları, daha sonra değiştirilebilen efektlerin yer aldığı ses verilerini, Soundbooth çoklu parça oturumlarını ve ASND dosyasının bir önceki durumuna geri dönmenizi sağlayan anlık görüntüleri içerebilir.
 • WebGL ve HTML5 Canvas belge türleri yalnızca MP3 ve WAV formatlarını destekler.

Doğrudan bilgisayarınızdan Zaman Çizelgenize ses ekleme

Ses dosyasını aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bilgisayarınızdan doğrudan Zaman Çizelgesine içe aktarabilirsiniz:

 • İçe aktarmak istediğiniz ses dosyasını seçmek için Dosya > İçe Aktar > Sahne Alanına İçe Aktar seçeneğini belirleyin.
 • Ses dosyasını sahne alanı/zaman çizelgesine sürükleyip bırakın. 

Ses dosyalarını tek tek ekleyebileceğinizi unutmayın. Birden çok ses dosyasını sürükleyip bıraktığınızda zaman çizelgesine yalnızca bir ses dosyası içe aktarılır.

Kütüphaneden Zaman Çizelgesine ses ekleme

Kütüphaneyi kullanarak bir belgeye ses ekleyebilirsiniz veya Sound nesnesinin loadSound yöntemini kullanarak çalışma zamanında bir SWF dosyasına ses yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, ActionScript 2.0 Dil Başvurusu bölümünde bulunan loadSound (Sound.loadSound yöntemi) öğesine veya ActionScript 3.0 Başvurusu bölümünde bulunan Sound Sınıfı öğesine bakın.

 1. Önceden içe aktarılmadıysa, sesi kütüphaneye içe aktarın.
 2. Ekle > Zaman Çizelgesi > Katman'ı seçin.
 3. Yeni ses katmanı seçiliyken, sesi Kütüphane panelinden Sahne Alanı'nın üzerine sürükleyin. Ses geçerli katmana eklenir.

  Birden çok sesi bir katman üzerine veya başka nesneler içeren katmanlar üzerine yerleştirebilirsiniz. Ancak her sesin ayrı bir katman üzerine yerleştirilmesi önerilir. Her katman ayrı bir ses kanalı olarak davranır. Tüm katmanlardaki sesler SWF dosyasını oynattığınızda birleşirler.

 4. Zaman Çizelgesi'nde ses dosyasını içeren ilk kareyi seçin.
 5. Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin ve Özellik denetçisini genişletmek için sağ alt köşedeki oku tıklatın.
 6. Özellik denetçisinde, Ses açılır menüsünden ses dosyasını seçin.
 7. Efektler açılır menüsünden bir efekt seçeneği seçin:

  Yok

  Ses dosyasına hiçbir efekt uygulamaz. Önceden uygulanmış efektleri kaldırmak için bu seçeneği seçin.

  Sol Kanal/Sağ Kanal

  Sesi sadece sol veya sadece sağ kanalda çalar.

  Ses Soldan Sağa/Ses Sağdan Sola

  Sesi bir kanaldan diğerine kaydırır.

  Sesi Aç

  Bir sesin ses düzeyini, sesin süresi boyunca giderek artırır.

  Sesi Kıs

  Bir sesin ses düzeyini, sesin süresi boyunca giderek azaltır.

  Özel

  Zarfı Düzenle'yi kullanarak ses için özel giriş ve çıkış noktaları oluşturmanızı sağlar.

  Not:

  Efektler WebGL ve HTML5 Canvas belgelerinde desteklenmez.

 8. Senkr açılır menüsünden bir senkronizasyon seçeneği seçin:

  Olay

  Sesi bir olayın oluşuyla senkronize eder. Olay sesinin başlangıç anahtar karesi ilk kez göründüğünde ve tamamen oynatıldığında, SWF dosyası oynatmayı durdursa da, Zaman Çizelgesi'ndeki oynatma kafasından bağımsız olarak bir olay sesi çalar. Olay sesleri yayınlanan SWF dosyanızı oynattığınızda karıştırılır.

  Bir olay sesi çalarsa ve bu ses tekrar örneklenirse (örneğin, kullanıcının tekrar düğmeyi tıklaması ya da oynatma kafasının sesin başlangıç anahtar karesinden geçmesiyle), sesin ilk örneği çalmaya devam eder, aynı sesin ikinci örneği ise çalmaya başlar ve birincisiyle aynı anda çalmaya devam eder. Uzun sesler kullanırken bu noktayı göz önünde bulundurun; sesler birbiriyle çakışıp istenmeyen ses efektlerine neden olabilir.

  Başlat

  Ses zaten çalınıyorsa sesin yeni bir örneğinin çalınmaması dışında, Olay seçeneğiyle aynıdır.

  Durdur

  Belirtilen sesi susturur.

  Akış

  Sesi bir web sitesinde çalmak için senkronize eder. Animate, animasyonu akış seslerine adım uydurmaya zorlar. Animate animasyon karelerini yeterli hızda çizemezse onları atlar. Olay seslerinden farklı olarak, SWF dosyası oynatılmayı bırakırsa akış sesleri durur. Ayrıca, bir akış sesi asla bulunduğu karelerin uzunluğundan daha uzun bir süre çalamaz. Akış sesleri SWF dosyanızı yayınladığınızda karıştırılır.

  Akış sesine bir örnek, bir animasyonda birden çok karede çalınan bir karakter sesidir.

  Not: Akış sesi olarak bir mp3 sesi kullanırsanız, sesi dışa aktarma için yeniden sıkıştırmalısınız. Sesi bir mp3 dosyası olarak, içe aktarmada kullanılan sıkıştırma ayarlarının aynısıyla dışa aktarabilirsiniz.

  Bu seçimler InfiniteSkills.com adresinde Andy Anderson tarafından sağlanan bu eğitim videosunda açıklanmakta ve gösterilmektedir.

  Animate, özellik denetçisinde ses senkronizasyon seçeneklerini hatırlar. Özellik Denetçisi'nin “Ses” bölümünden bir ses seçildikten sonra Özellik Denetçisi'nden yeni bir anahtar karede başka bir ses ayarlanmaya çalışılırsa Animate, önceki sesin “Akış” veya “Olay” senkronizasyon seçeneklerini hatırlar.

  Not:

  WebGL ve HTML5 Canvas belgelerinde akış ayarları desteklenmez.

 9. Sesin kaç döngü yapacağını belirtmek için Tekrarla'ya bir değer girin veya sesi durmadan tekrarlamak için Döngü'yü seçin.

  Sürekli çalmak için sesi uzun bir süre çalmaya yetecek büyüklükte bir sayı girin. Örneğin, 15 saniyelik bir döngüyü 15 dakika boyunca çalmak için 60 girin. Akış seslerinin döngülenmesi önerilmez. Bir akış sesi döngüye ayarlanmışsa, dosyaya kareler eklenir ve dosya boyutu sesin döngü sayısı arttıkça artar.

 10. Sesi test etmek için oynatma kafasını sesi içeren karelerin üzerine sürükleyin ya da Denetleyici'deki veya Kontrol menüsündeki komutları kullanın.

Zaman Çizelgesi'nden sesi kaldırma

 1. Sesi içeren Zaman Çizelgesi katmanında, yine sesi içeren bir kare seçin.
 2. Özellik denetçisinde Ses bölümüne gidin ve Ad menüsünde Hiçbiri seçeneğini belirleyin.

  Animate, sesi Zaman Çizelgesi katmanından siler.

Düğmeye ses ekleme

Sesleri bir düğme sembolünün farklı durumlarıyla ilişkilendirebilirsiniz. Sesler sembolle birlikte depolandığından, sembolün tüm örnekleri için geçerlidirler.

 1. Kütüphane panelinde düğmeyi seçin.
 2. Panelin sağ üst köşesindeki Panel menüsünden Düzenle'yi seçin.
 3. Düğmenin Zaman Çizelgesi'nde ses için bir katman ekleyin (Ekle > Zaman Çizelgesi > Katman).
 4. Ses katmanında, bir ses eklemek istediğiniz düğme durumuyla ilişkilendirmek üzere normal veya boş bir anahtar kare oluşturun (Ekle > Zaman Çizelgesi > Anahtar Kare veya Ekle > Zaman Çizelgesi > Boş Anahtar Kare).

  Örneğin, düğmeyi tıklattığınızda çalan bir ses eklemek için Aşağı etiketli karenin içinde bir anahtar kare oluşturun.

 5. Oluşturduğunuz anahtar kareyi tıklatın.
 6. Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.
 7. Özellik denetçisinde, Ses açılır menüsünden bir ses dosyası seçin.
 8. Senkr açılır menüsünden Olay'ı seçin.

  Düğmenin her anahtar karesiyle farklı bir ses ilişkilendirmek için boş bir anahtar kare oluşturun ve her bir anahtar kare için başka bir ses dosyası ekleyin. Ayrıca aynı ses dosyasını kullanabilir ve her bir düğme anahtar karesine farklı bir ses efekti uygulayabilirsiniz.

Sesi animasyonla senkronize etme

Bir sesi animasyonla senkronize etmek için sesi anahtar karelerde başlatır ve durdurursunuz.

 1. Zaman Çizelgesi'nde sesi kendi katmanına ekleme (talimatlar için yukarıdaki kısma bakın).
 2. Bu sesi sahnedeki bir olayla senkronize etmek için, sahnede meydana geldiğinde sesin tetiklenmesini istediğiniz olayın anahtar karesine karşılık gelen ses için bir başlangıç anahtar karesi oluşturun. Yukarıda açıklanan senkronizasyon seçeneklerinden herhangi birini belirleyebilirsiniz (bkz. Zaman Çizelgesi'ne ses ekleme).
 3. Ses katmanının Zaman Çizelgesi'nde, sesin bitmesini istediğiniz karede bir anahtar kare oluşturun. Zaman Çizelgesi'nde ses dosyasının bir temsili görünür.
 4. Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin ve Özellik denetçisini genişletmek için sağ alt köşedeki oku tıklatın.
 5. Özellik denetçisinde, Ses açılır menüsünden aynı sesi seçin.
 6. Özellik denetçisindeyken, Senkronizasyon açılır menüsünde Durdur'u seçin.

  SWF dosyasını oynattığınızda, ses bitiş anahtar karesine ulaştığında çalmayı bırakır.

 7. Sesi oynatmak için, oynatma kafasını Zaman Çizelgesi'nde sürükleyin.

Animate'te ses düzenleme

Animate'te, bir sesin başlangıç noktasını tanımlayabilirsiniz veya çalarken sesin düzeyini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bir sesin çalmaya başladığı ve durduğu noktayı değiştirebilirsiniz. Bu, kullanılmayan bölümleri kaldırarak ses dosyalarını daha küçük hale getirmek için faydalıdır.

 1. Bir kareye ses ekleyin veya zaten ses içeren bir kare seçin.
 2. Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.
 3. Özellik denetçisinin sağ tarafındaki Düzenle düğmesini tıklatın.
 4. Şunlardan herhangi birini yapın:
  • Bir sesin başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirmek için Zarfı Düzenle'deki Başlangıç Zamanı ve Bitiş Zamanı kontrollerini sürükleyin.

  • Ses zarfını değiştirmek için sesin farklı noktalardaki düzeylerini değiştirmek üzere zarf tutamaçlarını sürükleyin. Zarf çizgileri sesin çalarken sahip olduğu düzeyi gösterir. İlave zarf tutamaçları oluşturmak için (toplam sekize kadar) zarf çizgilerini tıklatın. Bir zarf tutamacını kaldırmak için onu pencerenin dışına sürükleyin.

  • Sesin daha fazlasını veya daha azını pencerede görüntülemek için Yakınlaştır veya Uzaklaştır düğmelerini tıklatın.

  • Zaman birimlerini saniye ve kare arasında değiştirmek için Saniye ve Kareler düğmelerini tıklatın.

 5. Düzenlenmiş sesi dinlemek için Oynat/Çal düğmesini tıklatın.

Zaman çizelgesinde bir sesi bölme

Zaman çizelgesine gömülü olan akış sesini, Sesi Böl bağlam menüsünü kullanarak bölebilirsiniz. Sesi Böl özelliği sesi gerektiği zaman duraklatmanızı ve zaman çizelgesinde daha sonraki bir karede ses yürütmesini kaldığı yerden devam ettirmenizi sağlar.

Zaman çizelgenizde bir ses klibini bölmek için:

 1. Dosya > İçe Aktar > Kütüphaneye içe aktar'ı seçin. 
 2. Ses klibini seçin ve kütüphaneye içe aktarın. 
 3. Zaman çizelgenizde yeni bir katman oluşturun ve klibi katmana ekleyin. 
 4. Özellikler > Ses altında Senkronizasyon türünü Akış olarak belirleyin.
 5. Sesi bölmek istediğiniz kareyi sağ tıklatın ve Sesi Böl'ü tıklatın. 

Zaman çizelgesinde sesi döngüye alma

Ses döngüsü, zaman çizelgenizde birkaç kare boyunca küçük bir bölümdeki sesi sürekli tekrarlamak anlamına gelir. Zaman çizelgesinde “döngü” seçeneği açıkken diğer animasyonlarla birlikte kare aralığında akış sesini döngüye alabilirsiniz.

Bir döngü oluşturmak için zaman çizelgenizdeki döngü seçeneğini şu şekilde açmanız yeterlidir:

Zaman çizelgesinde Ses Döngüsü düğmesi

Soundbooth'ta ses düzenleme

Adobe Soundbooth yüklüyse, Animate dosyanıza içe aktardığınız sesleri düzenlemek için Soundbooth'u kullanabilirsiniz. Soundbooth'da değişiklik yaptıktan sonra dosyayı kaydedip orijinalin üzerine yazdığınızda, değişiklikler otomatik olarak Animate dosyasına yansıtılır.

Düzenledikten sonra sesin dosya adını veya formatını değiştirirseniz, ses dosyasını Animate'e yeniden içe aktarmanız gerekir.

Animate'i Soundbooth ile birlikte kullanma hakkında bir eğitim videosu için www.adobe.com/go/lrvid4100_xp_tr sayfasındaki Soundbooth ve Animate ile Çalışma başlığına bakın.

Not:

Soundbooth yalnızca Windows yüklü bilgisayarlarda ve Intel® tabanlı Macintosh'larda kullanılabilir.

Soundbooth'ta içe aktarılan bir sesi düzenlemek için:

 1. Kütüphane panelinde sesi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basarak tıklatın (Macintosh).
 2. Bağlam menüsünde Soundbooth'ta Düzenle seçeneğini belirleyin. Dosya Soundbooth'ta açılır.
 3. Dosyayı Soundbooth'ta düzenleyin.
 4. İşiniz bittiğinde dosyayı kaydedin. Değişiklikleri bozulmaya yol açmayacak bir biçimde kaydetmek için ASND biçimini seçin.

  Dosyayı orijinalden farklı bir formatta kaydederseniz, ses dosyasını Flash Professional'a yeniden içe aktarmanız gerekir.

 5. Kütüphane panelinde ses dosyasının düzenlenmiş sürümünü görmek için Flash Professional'a geri dönün.
Not:

Sesleri Soundbooth'ta Düzenle komutu ile Sesler kütüphanesinden (Pencere > Ortak Kütüphaneler > Sesler) düzenleyemezsiniz. Bu sesleri Soundbooth'ta düzenlemek için, Soundbooth'u açın ve Kaynak Merkezi panelinden sesi seçin. Sesi düzenleyip Flash Professional'a içe aktarın.

Flash Lite'ta ses kullanma

Adobe® Flash® Lite iki tür sesi destekler: Flash Professional masaüstü uygulamalarında kullanılanlar gibi standart Flash Professional sesleri ve aygıt sesleri. Flash Lite sadece aygıt seslerini destekler; Flash Lite 1.1 ve 2.x hem standart sesleri hem de aygıt seslerini destekler.

Aygıt sesleri, yayınlanan SWF dosyasında kendi ses biçimlerinde (MIDI veya MFi gibi) saklanır; çalınma sırasında Flash Lite ses verilerini sesin kodunu çözen ve sesi çalan aygıta aktarır. Çoğu aygıt ses biçimini Flash Professional'a içe aktaramayacağınızdan, bunun yerine belirttiğiniz harici bir aygıt sesiyle değiştirilecek, desteklenen bir biçimdeki (mp3 veya AIFF gibi) bir vekil sesi içe aktarırsınız.

Aygıt seslerini sadece olay sesleri olarak kullanabilirsiniz; aygıt seslerini standart seslerde olduğu gibi Zaman Çizelgesi ile senkronize edemezsiniz.

Flash Lite 1.0 ve Flash Lite 1.1, Flash® Player'ın masaüstü sürümünde kullanılabilir olan şu özellikleri desteklemez:

 • ActionScript Sound nesnesi

 • Harici mp3 dosyalarının yüklenmesi

 • Konuşma Ses Sıkıştırma seçeneği

Daha fazla bilgi için, bkz. “Working with Sound, Video, and Images”, Developing Flash Lite 2.x Applications veya “Working with Sound”, Developing Flash Lite 1.x Applications.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın