Etiket düzenleyici ve etiket kitaplığı işlevleri

Yeni etiket eklemek, mevcut etiketleri düzenlemek ve etiketlerle ilgili referans bilgilerine erişmek için etiket düzenleyicileri kullanabilirsiniz. Etiket Seçici, kullanıcıların etiketlerini sıklıkla kullandıkları etiketleri kolaylıkla seçebilecekleri şekilde düzenlemelerini sağlar. Dreamweaver ile birlikte sunulan etiket kitaplıkları standartları esas alan işaretleme dillerinde ve en yaygın kullanılan etiketleri esas alan komut dosyası dillerinde kullanılan etiketlerle ilgili bilgileri depolar. Uzantılarınızdaki etiket düzenleyiciler ve etiket kitaplıklarına erişim sağlamanız ve bunlarla çalışmanız gerektiğinde JavaScript Etiket düzenleyicisi, Etiket Seçici ve Etiket kitaplığı işlevlerini kullanabilirsiniz.

dom.getTagSelectorTag()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver MX.

Açıklama

Bu işlev, belge penceresinin alt kısmındaki Etiket Seçici çubuğunda geçerli olarak seçilmiş etiket için DOM düğümünü alır.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Geçerli olarak seçili etiket için DOM düğümü; seçili etiket yoksa null.

dreamweaver.popupInsertTagDialog()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver MX.

Açıklama

Bu işlev, etiket düzenleyicinin etiket için tanımlanmış olup olmadığını görmek üzere VTM dosyalarını denetler. Tanımlanmışsa, söz konusu etiket için düzenleyici açılır ve başlangıç etiketini kabul eder. Tanımlanmamışsa, başlangıç etiketi kullanıcı belgesine değiştirilmemiş şekilde eklenir.

Bağımsız Değişkenler

start_tag_string

Şu başlangıç değeri türlerinden birini içeren bir başlangıç etiketi dizesi:

 • <input> gibi bir etiket

 • <input type='text'> gibi niteliklere sahip bir etiket

 • <%= %> gibi bir yönerge

Şunu Döndürür:

Bir Boolean değeri: Belgeye herhangi bir şey eklendiyse true; eklenmediyse false.

dreamweaver.popupEditTagDialog()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver MX.

Açıklama

Etiket seçilmişse bu işlev söz konusu etiket için Etiket düzenleyiciyi açar, böylece etiketi düzenleyebilirsiniz.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

Etkinleştirici

dreamweaver.showTagChooser()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver MX (Dreamweaver CS5.5'ten itibaren kullanılmamaktadır)

Açıklama

Bu işlev Etiket Seçici iletişim kutusunu görüntüler, ön plana getirir ve odaklar.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dreamweaver.showTagLibraryEditor()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver MX.

Açıklama

Bu işlev Etiket Kitaplığı düzenleyicisini açar.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Yok.

dreamweaver.tagLibrary.getTagLibraryDOM()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver MX.

Açıklama

Bir filename.vtm dosyasının URL'si belirtildiğinde bu işlev söz konusu dosya için DOM döndürür, böylece dosya içerikleri düzenlenebilir. Bu işlev yalnızca Etiket Kitaplığı düzenleyicisi etkin olduğunda çağrılmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

fileURL

 • fileURL bağımsız değişkeni filename.vtm dosyasının URL'sidir (Yapılandırma/Etiket Kitaplıkları klasörüyle ilgili) ve şu örnekte gösterildiği gibidir: "HTML/img.vtm"

Şunu Döndürür:

Etiket Kitaplıkları klasöründeki yeni veya önceden bulunmuş olan bir dosyaya ilişkin DOM işaretçisi.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedLibrary()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver MX.

Açıklama

Etiket Kitaplığı düzenleyicisinde bir kitaplık düğümü seçildiyse bu işlev kitaplık adını alır.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Bir dize: Etiket Kitaplığı düzenleyicisinde geçerli olarak seçili kitaplığın adı; seçili kitaplık yoksa boş bir dize döndürür.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedTag()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver MX.

Açıklama

Geçerli olarak bir nitelik düğümü seçilmişse bu işlev niteliği içeren etiketin adını alır.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Bir dize: Etiket Kitaplığı düzenleyicisinde geçerli olarak seçili etiketin adı; seçili etiket yoksa boş bir dize döndürür.

dreamweaver.tagLibrary.importDTDOrSchema()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver MX.

Açıklama

Bu işlev, etiket kitaplığına uzak bir sunucudan DTD veya şema dosyası içe aktarır.

Bağımsız Değişkenler

fileURL, Prefix

 • fileURL bağımsız değişkeni DTD veya şema dosyasına giden yoldur, yerel URL formatındadır.

 • Prefix bağımsız değişkeni, bu etiket kitaplığındaki tüm etiketlere eklenmesi gereken önek dizesidir.

Şunu Döndürür:

İçe aktarılan etiket kitaplığının adı.

dreamweaver.tagLibrary.getImportedTagList()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver MX.

Açıklama

Bu işlev, içe aktarılan bir etiket kitaplığından bir tagInfo nesnesi listesi oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

libname

 • libname bağımsız değişkeni, içe aktarılan etiket kitaplığının adıdır.

Şunu Döndürür:

tagInfo nesnesi dizisi.

taginfo nesnesi, etiket kitaplığına eklenen tek bir etiket ile ilgili bilgileri içerir. Aşağıdaki özellikler bir tagInfo nesnesi içinde tanımlanır:

 • Bir dize olan tagName özelliği

 • Bir dize dizisi olan attributes özelliği. Her bir dize, bu etiket için tanımlanan bir niteliğin adıdır.

Örnek:

Aşağıdaki örnekte, dw.tagLibrary.getImportedTagList() işlevi kullanıldığında libName kitaplığından bir etiket dizisi alınabileceği gösterilmektedir:

   // "fileURL" and "prefix" have been entered by the user. 
  // tell the Tag Library to Import the DTD/Schema 
var libName = dw.tagLibrary.importDTDOrSchema(fileURL, prefix); 
 
  // get the array of tags for this library 
  // this is the TagInfo object 
var tagArray = dw.tagLibrary.getImportedTagList(libName); 
 
  // now I have an array of tagInfo objects. 
  // I can get info out of them. This gets info out of the first one. 
  // note: this assumes there is at least one TagInfo in the array. 
var firstTagName = tagArray[0].name; 
var firstTagAttributes = tagArray[0].attributes; 
  // note that firstTagAttributes is an array of attributes. 
 
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın