Розробка сторінки починається з таких базових кроків: запуск нового документа, налаштування сторінок, розташування полів і колонок або зміна параметрів сітки.

Під час створення документа можна вибрати один із двох робочих процесів: «Сітка макета» або «Поля і колонки».

Примітка. Тип файлу документа не залежить від обраного робочого процесу. Ви можете переглядати створену в документі сітку макета, скориставшись вікном «Поля і колонки», або приховати сітку макета документа, створену за допомогою параметра «Сітка макета», змінивши режим перегляду.

Робочий процес, заснований на побудові набору з використанням сітки макета, доступний лише для східномовних версій. Після вибору параметра «Сітка макета» в документі відображається сітка з квадратів. Визначити кількість окремих квадратів (число рядків чи символів) можна у налаштуваннях розміру сторінки. Одночасно з цим будуть визначені поля сторінки. Сітка макета дозволяє точно розташувати об'єкт на сторінці, використовуючи клітинки сітки як одиниці виміру.

Параметр робочого процесу «Поля і колонки» є таким самим, як у робочих процесах Western. Конфігурація робочих процесів Western визначається у вікні «Поля і колонки», і об'єкти розташовуються на сторінках без сіток макета. Ви можете вибрати горизонтальний чи вертикальний напрямок розташування тексту, використовуючи як робочий процес «Поля і колонки», так і робочий процес «Сітка макета».

Документ із відображенням сітки макета (ліворуч) Документ із відображенням полів і колонок (праворуч)

Створення нового документа

 1. Виберіть команди меню «Файл» > «Створити» > «Документ».

  Діалогове вікно «Новий документ» об’єднує в собі діалогові вікна Параметри документа і «Поля і колонки»; таким чином розмір сторінок, полів і колонок тепер можна налаштувати в єдиному вікні. Ці параметри можна змінити в будь-який час.

 2. Встановлення налаштувань документа. (Див. Параметри нового документа.)

  Щоб визначити розміри областей випуску за обріз та службового поля, виберіть пункт Додаткові параметри. Області випуску за обріз та службове поле знаходяться поза краями, визначеними розміром сторінки. Щоб області випуску за обріз та службові поля простягалися рівномірно з усіх сторін, клацніть значок «Зробити всі параметри однаковими» .

 3. Натисніть кнопку «OK», щоб відкрити новий документ із визначеними параметрами.

Примітка.

Щоб установити параметри макета за замовчуванням для всіх нових документів, виберіть команди меню «Файл» > «Параметри документа» або «Макет» > «Поля і колонки» й налаштуйте параметри (під час цього всі документи мають бути закриті).

Створення нового документа з використанням сітки макета

 1. Виберіть команди меню «Файл» > «Створити» > «Документ».

 2. Змініть число сторінок, розмір сторінок та інші параметри. Щоб визначити розміри областей випуску за обріз і службового поля, клацніть «Додаткові параметри».

 3. Відкрийте діалогове вікно «Сітка макета» і визначте параметри сітки макета. (Див. Layout Grid options (Параметри сітки макета).)

 4. Натисніть кнопку «OК», щоб відкрити новий документ із визначеними параметрами.

Сітка макета призначена виключно для компонування. Щоб додати текст до документа, необхідно додати сітки кадрів або текстові кадри.

Створення нового документа з використанням полів і колонок

Під час створення документа з робочим процесом стиля Western слід використовувати процес «Поля і колонки». Якщо загальні параметри макета, наприклад поля і число колонок у документі, вже відомі, простіше за все скористатися діалоговим вікном «Поля і колонки».

 1. Виберіть команди меню «Файл» > «Створити» > «Документ».

 2. Задайте параметри в діалоговому вікні «Новий документ». Кожен із параметрів є таким самим, як під час створення документа з використанням сітки макета.

 3. Клацніть «Поля і колонки» та виберіть потрібні параметри, використовуючи діалогове вікно «Створити поля і колонки». Параметри є такими самими, як у діалоговому вікні «Поля і колонки». (Див. Зміна параметрів документа, полів і стовпців.)

 4. Натисніть  кнопку «OК».

Навіть якщо документ було створено з використанням процесу «Поля і колонки», сітку макета можна переглянути, вибравши команди меню «Перегляд» > «Сітки та напрямні» > «Показати сітку макета». Змінити параметри сітки макета можна, вибравши команди меню «Макет» > «Сітка макета».

Примітка.

Щоб установити параметри за замовчуванням для всіх нових документів, виберіть команди меню «Файл» > «Параметри документа», «Макет» > «Поля і колонки» або «Макет» > «Налаштування сітки макета» і налаштуйте параметри (під час цього всі документи мають бути закриті).

Параметри нового документа

Стиль документа

Виберіть стиль, збережений вами раніше.

Метод

Якщо у разі створення документа для виводу до PDF або SWF для використання на веб-сторінках вибрати параметр «Web», зміниться кілька параметрів у діалоговому вікні, наприклад, вимкнеться параметр «Розворот», орієнтація зміниться з портретної на альбомну, і використовуватиметься розмір сторінки залежно від роздільної здатності монітора. Можна редагувати будь-який із цих параметрів, але після створення документа неможливо змінити параметр «Метод».

CS6: метод «Цифрове публікування» було додано для створення матеріалів, призначених для Digital Publishing Suite.

Кількість сторінок

Вкажіть кількість сторінок, яку необхідно створити в новому документі.

Початкова сторінка №

Укажіть номер початкової сторінки документа. Якщо вказати парне число (наприклад, 2) за вибраного параметра «Розворот», документ починатиметься із двосторінкового розвороту. Див. Запуск документа з двосторінковим розворотом.

Розворот

Виберіть цей параметр, щоб змусити ліву та праву сторінку виглядати як двосторінковий розворот, як у книгах та журналах. Зніміть виділення з цього параметра, щоб дозволити кожній сторінці стояти окремо, як під час друку флаєрів чи плакатів, або якщо ви бажаєте, щоб об'єкти були обрізані біля корінця.

Після створення документа можна використовувати панель «Сторінки» для створення розворотів більше, ніж з двох сторінок або примусово відкрити перші дві сторінки як розворот. (Див. Керування нумерацією сторінок розвороту.)

Шаблонний текстовий кадр

У CS5.5 та більш ранніх версіях: оберіть цей параметр, щоб створити текстовий кадр зі вказаними атрибутами стовпців та полів. Шаблонний текстовий кадр додається до шаблону A‑Master. (Див. Застосування текстових кадрів на шаблонах сторінок.)

Параметр «Шаблонний текстовий кадр» доступний лише за вибору команд меню «Файл» > «Створити» > «Документ».

Головний текстовий кадр

Тільки у CS6 : оберіть цей параметр, щоб додати головний текстовий кадр на шаблон сторінки. За умови створення нового шаблона сторінки вміст головного текстового кадру автоматично переноситься у головний текстовий кадр нового шаблону.

Розмір сторінки

Оберіть розмір сторінки з меню або введіть значення ширини та висоти. Розмір сторінки представляє кінцевий необхідний розмір після обрізання області випуску або інших позначок за межами сторінки.

Орієнтація

Виберіть «Книжна»  (вертикальна) або «Альбомна»  (горизонтальна). Ці значки динамічно взаємодіють із розмірами, введеними в поле «Розмір сторінки». Коли значення висоти більше, вибрано значок «Книжна». Коли значення ширини більше, вибирається значок «Альбомна». Натискання невиділеного значка перемикає значення висоти та ширини.

Порада. Щоб визначити розміри областей випуску за обріз та службового поля, клацніть «Інші параметри» у діалоговому вікні «Новий документ». Щоб області випуску за обріз та службових полів простягалися рівномірно з усіх сторін, клацніть значок «Зробити всі параметри однаковими» .

Дообрізний формат

Область випуску за обріз дозволяє друкувати об’єкти, які розміщені на зовнішньому краю сторінки з визначеним розміром. Якщо на сторінці з потрібними розмірами об’єкт розміщено на краю, через неправильне розташування під час друку або обрізки на краю може з’явитися білий колір. Тому об’єкт, який знаходиться на краю сторінки з потрібними розмірами, необхідно розмістити за межами краю, а потім обрізати після друку. Область випуску за обріз позначена в документі червоною лінією. Параметри області випуску за обріз можна встановити в розділі «Область випуску за обріз» діалогового вікна «Друк».

Службове поле

Область службового поля втрачається під час обрізання документа до кінцевого розміру сторінки. Область службового поля містить інформацію для друку, інформацію про налаштовану колірну шкалу або відображає інші інструкції та описи про інші об'єкти в документі. Об’єкти (включно з текстовими кадрами), розміщені в області службового поля, друкуються, але зникнуть під час обрізання документа до кінцевого розміру сторінки.

Об’єкти, які знаходяться поза межами області випуску за обріз та службового поля (яким би не був його розмір), не підлягають друку.

Примітка.

Щоб зберегти параметри документа для використання в подальшому, можна також вибрати параметр «Зберегти стиль документа».

Огляд вікна документа

Кожна сторінка або розворот в документі мають власний монтажний стіл і напрямні, які є видимими в звичайному режимі. (Щоб переключитися у звичайний режим, виберіть пункт меню «Перегляд» > «Режим екрана» > «Звичайний».) Монтажний стіл замінюється сірим фоном, коли документ переглядається за допомогою одного з режимів перегляду. (Див. Перегляд документів.) Змінити колір фона перегляду і колір напрямних можна в параметрах «Напрямні та монтажний стіл».

Документ і напрямні в звичайному режимі перегляду

A. Розворот (чорні лінії) B. Сторінка (чорні лінії) C. Напрямні полів (пурпурові лінії) D. Напрямні стовпців (фіолетові лінії) E. Область випуску за обріз (червоні лінії) F. Службова область (сині рядки) 

Примітки про вікно документа:

 • Лінії іншого кольору є напрямними, які, якщо вони присутні, з’являються у кольорі шару під час виділення. Див. Шари.

 • Напрямні колонок розташовуються попереду напрямних полів. Коли напрямна колонки знаходиться точно на позиції напрямної поля, вона приховує напрямну поля.

Створення сторінок із власними розмірами

Можна створити власні розміри сторінок, які відображатимуться в діалоговому вікні «Новий документ» у меню «Розмір сторінки».

 1. Виберіть команди меню «Файл» > «Створити» > «Документ».

 2. Оберіть параметр «Власний розмір сторінки» у розкривному меню «Розмір сторінки».

 3. Введіть назву розміру сторінки, укажіть його параметри та натисніть кнопку «Додати».

Текстовий файл New Doc Sizes.txt, що дозволяє створити власні параметри сторінки, який був доступний у попередніх версіях InDesign, виключено з InDesign CS5 та пізніших версій.

Визначення стилів документа

Можна зберегти такі параметри документа, як розмір сторінки, колонки, поля, області випуску за обріз та службові поля, як стиль, щоб зберегти час та гарантувати узгодженість під час створення однакових документів.

 1. Виберіть команди меню «Файл» > «Стилі документів» > «Визначити».

 2. Клацніть «Створити...» у діалоговому вікні, що з'явиться на екрані.

 3. Введіть назву стилю і виберіть основні параметри макета в діалоговому вікні «Новий стиль документа». (Див. Параметри нового документа для опису кожного параметра.)

 4. Двічі натисніть кнопку «OК».

Примітка.

Стиль документа можна зберегти в окремому файлі та розповсюдити файл між іншими користувачами. Для збереження та завантаження файлів стилів користуйтеся кнопками «Зберегти» та «Завантажити» в діалоговому вікні «Стилі документів».

Створення документа за допомогою стилю

 1. Виконайте одну з таких дій.

  • Виберіть пункт меню «Файл» > «Стиль документа» > [ім’я стилю]. (Утримуйте натисненою клавішу Shift під час вибору стилю для створення нового документа на основі стилю без відкриття діалогового вікна «Новий документ».)

  • Виберіть команди меню «Файл» > «Створити» > «Документ», після чого виберіть стиль із розкривного меню «Стиль документа» у діалоговому вікні «Новий документ».

  Діалогове вікно «Новий документ» містить параметри стилю макета.

 2. У разі потреби змініть параметри і натисніть кнопку  «ОК».

Примітка.

Щоб пропустити діалогове вікно «Новий документ», під час вибору стилю з меню «Стиль документа» натисніть клавішу Shift.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності