Переміщення, дублювання та видалення сторінок та розворотів

Можна скористатися панеллю «Сторінки» для вільного упорядкування, дублювання та реорганізації сторінок і розворотів. Під час додавання, упорядкування, дублювання або видалення сторінок пам’ятайте про наступне:

 • InDesign зберігає потоки між текстовими кадрами.

 • InDesign перерозподіляє сторінки відповідно тому, як налаштовано команду «Дозволити перемішування сторінок документа».

 • Об'єкт, що займає декілька сторінок, залишається на сторінці, на якій рамка розміру охоплює більшу область.

Переміщення сторінок за допомогою команди «Перемістити сторінки»

 1. Виберіть пункт меню Макет > Сторінки > Перемістити сторінки або виберіть пункт меню «Перемістити сторінки» на панелі «Сторінки».
 2. Визначте сторінку або сторінки, які необхідно перемістити.
 3. У полі «Ціль» в разі необхідності вкажіть місце для переміщення сторінок і визначте сторінку. Натисніть кнопку «OK».

Переміщення сторінок перетягуванням

 1. Під час перетягування вертикальна смуга показує, де опиниться сторінка після перетягування. Якщо чорний прямокутник або смуга торкається розвороту, коли функцію «Дозволити перемішувати сторінки» вимкнуто, розворот перетягуваної сторінки буде розширено; в іншому разі сторінки документа будуть перерозподілені відповідно до параметра «Розворот» у діалоговому вікні «Файл» > Параметри документа.

  На панелі «Сторінки» перетягніть значок сторінки до нового розташування в межах документа.

  Переміщення позиції сторінки за допомогою панелі «Сторінки»
  Переміщення позиції сторінки за допомогою панелі «Сторінки»

Дублювання сторінки або розвороту

 1. На панелі «Сторінки» виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Перетягніть номери діапазону сторінок розвороту на кнопку «Нова сторінка». Новий розворот опиниться в кінці документа.

  • Виділіть сторінку або розворот, а потім у меню панелі «Сторінки» виберіть «Дублювати сторінку» або «Дублювати розворот». Нова сторінка або розворот з’явиться в кінці документа.

  • Натисніть клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) під час перетягування до нового розташування значка сторінки або номерів діапазону сторінок розвороту.

Примітка.

Дублювання сторінки або розвороту дублює також усі об’єкти на сторінці або розвороті. Текстові потоки з дубльованого розвороту на інші розвороти розриваються, але усі текстові блоки в межах дубльованого розвороту залишаються. Те ж стосується усіх текстових блоків на початковому розвороті.

Видалення сторінки з розвороту зі збереженням її в документі

 1. Виділіть розворот і зніміть виділення з пункту «Дозволити перемішування обраних розворотів» в меню панелі «Сторінки».
 2. На панелі «Сторінки» перетягніть сторінку за межі розвороту, доки вертикальна смуга не торкнеться інших сторінок.

Видалення сторінки або розвороту з документа

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На панелі «Сторінки» перетягніть один або більше значків сторінок або номерів діапазонів сторінок на значок «Видалити».

  • Виділіть один або більше значків сторінок на панелі «Сторінки» і клацніть значок «Видалити».

  • Виділіть один або більше значків сторінок на панелі «Сторінки», а потім у меню панелі «Сторінки» виберіть «Видалити сторінки» або «Видалити розвороти».

Під час переміщення або копіювання сторінки або розвороту з одного документа до іншого всі елементи сторінки або розвороту, включно з графікою, зв'язками і текстом, копіюються в новий документ. Маркери розділу зберігаються. Зв’язані текстові кадри також включаються, але текст, зв’язаний зі сторінками поза розворотом, не передається. Якщо сторінка або розворот, що копіюється, містить стилі, шари або шаблони з однаковими назвами з відповідними елементами в документі призначення, параметри документа призначення застосовуються до сторінки або розвороту.

Якщо сторінка копіюється з документа, розмір якого не співпадає з розміром документа, в який виконується копіювання, положення сторінки та елемента сторінки можуть не співпадати точно.

Примітка.

Щоб перемістити або скопіювати багатосторінковий розворот, зніміть виділення з пункту «Дозволити перемішування сторінок документа» в документі призначенні, щоб зберегти цілісність розвороту.

Переміщення та копіювання сторінок між документами

 1. Щоб перемістити сторінки з одного документа до іншого, відкрийте обидва документи.
 2. Виберіть пункт меню «Макет» > «Сторінки» > Перемістити сторінки або виберіть пункт меню «Перемістити сторінки» на панелі «Сторінки».
 3. Визначте сторінку або сторінки, які необхідно перемістити.
 4. Виберіть назву документа призначення з меню «Перемістити до».
 5. У полі «Ціль» в разі необхідності вкажіть місце для переміщення сторінок і визначте сторінку.
 6. Щоб видалити сторінки з початкового документа, виберіть «Видалити сторінки після переміщення».

Примітка.

Під час копіювання сторінок між документами зв’язані з ними шаблони копіюються автоматично. Якщо новий документ містить шаблон із тим самим ім’ям, що й шаблон, застосований до скопійованих сторінок, шаблон нового документа буде застосовано до скопійованих сторінок.

Переміщення та копіювання сторінок між документами за допомогою перетягування

 1. Щоб перемістити сторінки з одного документа до іншого, переконайтеся, що обидва документи відкриті та видимі.

  Примітка.

  Виберіть «Вікно» > «Впорядкувати» > «Мозаїка», щоб відобразити документи поруч один з одним.

 2. Перетягніть значок сторінки документа до нового документа.
 3. У діалоговому вікні «Вставити сторінки» визначте, де необхідно додати сторінки.
 4. Якщо необхідно видалити сторінки з початкового документа, виберіть пункт «Видалити сторінки після вставки».

Керування нумерацією сторінок розвороту

У більшості документів використовуються виключно двосторінкові розвороти. Під час додавання або видалення сторінок перед розворотом сторінки перемішуються за замовчуванням. Однак може бути необхідно зберегти певні сторінки в розвороті. Наприклад, можна створити складене або буклетне компонування за допомогою створення багатосторінкового розвороту (також має назву ізольований розворот) і додавання сторінок до нього. Забороняючи переміщення, можна зберегти сторінки в тому ж самому розвороті.

Панель «Сторінки»
Панель «Сторінки»

A. Односторінковий розворот B. Чотиристорінковий розворот, визначений дужками навколо номерів сторінок C. Виділено весь двосторінковий розворот 

Створення багатосторінкового розвороту

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб зберегти цілісність розвороту, виділіть розворот на панелі «Сторінки», а потім зніміть позначку з пункту «Дозволити перемішування обраних розворотів» у меню панелі «Сторінки». Визначити ізольований розворот на панелі «Сторінки» можна за допомогою дужок навколо номерів сторінок.

  • Щоб дозволити створення розворотів з більше ніж двох сторінок у всьому документі і зберегти ці розвороти під час додавання, видалення або упорядкування попередніх сторінок, зніміть виділення з пункту меню «Дозволити перемішування сторінок документа» на панелі «Сторінки». InDesign збереже розвороти з більше ніж з двох сторінок, дозволяючи при цьому змінювати нумерацію двосторінкових розворотів звичайним способом.

 2. Додайте сторінки до виділеного розвороту за допомогою команди «Вставити сторінки», щоб вставити нову сторінку всередину розвороту, або перетягуючи існуючу сторінку до розвороту на панелі «Сторінки». Щоб перетягнути весь розворот, перетягніть номери його сторінок.
Додавання сторінки до розвороту за допомогою панелі «Сторінки»
Додавання сторінки до розвороту за допомогою панелі «Сторінки»

Примітка.

Розворот може містити до десяти сторінок. Коли досягнуто межу, чорна вертикальна смуга не з’являється.

Перерозподіл сторінок

Сторінки розвороту можна перерозподілити відповідно до параметра «Розворот» у діалоговому вікні «Файл» > «Параметри документа ».

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Якщо дозволити перемішування окремого розвороту, виділіть розворот і виберіть пункт меню «Дозволити перемішування обраного розвороту» на панелі «Сторінки».

  • Якщо дозволено перемішування сторінок документа і до розвороту додано сторінки, виберіть пункт «Дозволити перемішування сторінок документа» в меню панелі «Сторінки», щоб встановити на ньому позначку. Клацніть «Ні», щоб перерозподілити сторінки. Якщо клацнути «Так», щоб зберегти багатосторінкові розвороти, з’являться дужки навколо номерів розворотів на панелі «Сторінки», сповіщаючи, що ці розвороти не дозволено перемішувати.

Запуск документа з двосторінковим розворотом

Замість того, щоб починати документ з окремої сторінки, можна почати документ із двосторінкового розвороту.

 1. Виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Щоб створити документ, виберіть «Файл» > «Новий документ».

  • Щоб відредагувати існуючий документ, виберіть «Файл» > «Параметри документа».

 2. Укажіть парне число (наприклад, 2) для параметра «Початкова сторінка #», а потім натисніть «OK».

Обертання вигляду розвороту

У деяких випадках може знадобитися редагування повернутого вмісту. Замість того, щоб повертати голову, змінюючи кут перегляд, щоб подивитися на повернутий вміст, можна повертати сам розворот сторінок. Ця функція особливо корисна в роботі з календарями та таблицями, що повертаються.

Поворот перегляду розвороту не впливає на друк або вивід.

Поворот розвороту
Поворот розвороту

A. Перед поворотом розвороту B. Перегляд повернутого розвороту C. Значок повороту на панелі «Сторінки». 
 1. На панелі «Сторінки» виберіть сторінку або розворот, яку/який треба повернути.

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  • У меню панелі «Сторінки» виберіть «Повернути перегляд розвороту» > «90° за стрілкою годинника», «90° проти стрілки годинника» або «180°».

  • Оберіть «Перегляд» > «Повернути розворот» > «90° за стрілкою годинника», «90° проти стрілки годинника» або «180°».

Поряд із повернутим розворотом на панелі «Сторінки» з'являється значок повороту .

Об'єкти, які поміщаються або створюються, віддзеркалюють повернутий вигляд. Наприклад, якщо ви створюєте текстовий кадр з повернутим на 90 градусів виглядом розвороту, текстовий кадр також повертається. Однак, об'єкти, що вставляються, не повертаються.

Під час трансформації об'єктів не забувайте, що ви працюєте з повернутим виглядом розвороту. Наприклад, якщо ви редагуєте таблицю на повернутому розвороті, то зміна «лівої» сторони таблиці вплине на те, що з'явиться вгорі таблиці у повернутому вигляді.

Примітка.

Перед виводом файлу або відправленням його іншим користувачам доречним буде скасувати поворот, щоб уникнути непорозуміння. Оберіть «Перегляд» > «Повернути розворот» > «Скасувати поворот».

Використання кількох розмірів сторінок

Для сторінок в одному й тому ж документі можна визначити різні розміри. Ця функція може виявитись особливо корисною, коли потрібно працювати з кількома пов'язаними між собою варіантами оформлення в одному файлі. Наприклад, один документ може містити в собі сторінки для візитної картки, листівки, фірмового бланка та конверта. Декілька розмірів сторінок в одному документі також можуть стати у нагоді під час створення макетів-«хвірток» для журналів.

Див. навчальне відео Використання сторінок різного розміру за допомогою нового інструмента «Сторінка».

Різні розміри сторінок в одному документі
Різні розміри сторінок в одному документі

A. Сторінка журналу B. Сторінка-«хвіртка» C. Сторінка корінця 

Створення сторінок різного розміру всередині документа

За допомогою інструмента «Сторінка» виберіть сторінку-шаблон або сторінку макета, розмір якої треба змінити, а потім змініть її параметри в панелі керування. Сторінка успадковує розмір від своєї сторінки-шаблона, але розмір сторінки макета можна змінити, щоб він відрізнявся від розміру застосованої до неї сторінки-шаблона. Сторінка-шаблон може базуватись на сторінці-шаблоні іншого розміру; таким чином, декілька сторінок із різними розмірами можуть мати спільний шаблонний вміст.

Примітка.

Щоб швидко застосувати інший розмір сторінки, виберіть сторінку на панелі «Сторінки», а потім виберіть розмір сторінки, натиснувши кнопку «Редагувати розмір сторінки».

 1. За допомогою інструмента «Сторінка»  виберіть одну чи кілька сторінок-шаблонів або сторінок макета, розмір яких треба змінити.

  Переконайтесь, що сторінку повністю виділено в макеті, а не лише на панелі «Сторінки».

 2. Щоб змінити розмір вибраних сторінок, укажіть в панелі керування наведені нижче параметри.

  Значення X та Y

  Змініть значення Y, щоб визначити вертикальне положення сторінки відносно інших сторінок на розвороті.

  Значення розміру сторінки W та H

  Змініть ширину та висоту вибраних сторінок. Також можна вибрати попередньо створений розмір сторінки в меню. Щоб створити власний розмір сторінок, що буде додано до цього списку, виберіть в меню пункт «Власний розмір сторінки», вкажіть параметри розміру та натисніть кнопку OK.

  Орієнтація

  Виберіть альбомну або книжну орієнтацію сторінки.

  Дозволити коригування макета

  Виберіть цей параметр, щоб дозволити автоматичне коригування положень об'єктів у разі зміни розміру сторінки. Див. розділ Про автоматичне коригування макета.

  Показати перекриття сторінки-шаблона

  Виберіть цей параметр, щоб поверх усіх сторінок, що вибрано за допомогою інструмента «Сторінка», відображувалось перекриття сторінки-шаблона.

  Об'єкти пересуваються разом із сторінкою

  Виберіть цей параметр, щоб об'єкти переміщувалися разом зі сторінкою під час налаштування значень X та Y.

Використання перекриття сторінки-шаблона

Якщо увімкнено параметр «Показати перекриття сторінки-шаблона», після вибору сторінки за допомогою інструмента «Сторінка» на вибраній сторінці з'являється затінене поле. Перекриття сторінки-шаблона можна переміщати таким чином, щоб елементи сторінки-шаблона відображувались у потрібних місцях. Параметр «Показати перекриття сторінки-шаблона» може стати у нагоді, коли сторінка-шаблон та сторінка документа мають різні розміри.

Вирівнювання перекриття сторінки-шаблона відносно сторінки макета меншого розміру
Вирівнювання перекриття сторінки-шаблона відносно сторінки макета меншого розміру

 1. За допомогою інструмента «Сторінка» виберіть сторінку.

 2. В панелі керування виберіть параметр «Показати перекриття сторінки-шаблона».

 3. Намалюйте край перекриття сторінки-шаблона, щоб визначити положення елементів сторінки.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності