Kom meer te weten over de nieuwste functies in Adobe Connect. In dit artikel vindt u een beknopt overzicht van de nieuwe functies en verbeteringen.
connect_logo

Met Adobe Connect kunt u geavanceerde digitale trainings-, webinar- en samenwerkingservaringen creëren. Zie www.adobe.com/nl/products/adobeconnect.html voor een overzicht van Adobe Connect.

In de onderstaande secties vindt u een beknopt overzicht van de nieuwe functies en verbeteringen in de verschillende releases van Adobe Connect.


Nieuw in Adobe Connect 10.1

Verbeteringen in HTML-client

De HTML-client bevat de volgende verbeteringen voor een prettigere gebruikerservaring:

 • Videopod: De video in de videopod is geoptimaliseerd voor het apparaat van de gebruiker. Op basis van het weergavegebied van een bepaald apparaat, wordt de lay-out van de videopod aangepast om de video-ervaring te verbeteren.
 • Chatpod: De tekst op de chatpod wordt weergegeven in een grijs lettertype. Er wordt niet standaard een bepaalde lettertypekleur gebruikt. 
 • Vergaderruimte: Personen die aan een vergadering deelnemen via de HTML-client in Firefox of Edge, hebben nu de mogelijkheid om de vergaderruimte in de browser of in de desktoptoepassing te openen.
Vergaderruimte openen
 • Als deelnemers de optie Mijn keuze in deze browser onthouden selecteren, onthoudt het systeem de keuze voor toekomstige sessies die worden gestart vanuit dezelfde browser. Deelnemers kunnen de startvoorkeuren ook resetten om te zorgen dat beide keuzes weer worden weergegeven tijdens het starten. Deze optie is echter alleen zichtbaar als de cookievoorkeuren voor de browser zijn ingesteld.
Startvoorkeuren resetten
 • Luidsprekermenu op menubalk in vergaderruimte: Info bij de menu-items is meer beschrijvend. Status van pictogrammen voor Deelnemers dempen en Alle geluiden dempen wordt aangepast zodat ze beter te onderscheiden zijn.
Info bij menu-items van vergaderruimte

Verbeteringen in aanmeldingsscherm

De onderdelen van het aanmeldingsscherm zijn gestroomlijnd zodat het laden minder tijd kost. U kunt desgewenst het aanmeldingsscherm aanpassen.

Verbeteringen in aanmeldingsscherm

 Hier is een lijst van de veranderingen:  

 • Aanbevolen bannergrootte is verkleind zodat aanmeldingsscherm sneller wordt geladen
 • Aanpasbare lettertypekleur voor standaardtekst in tekstvakken voor gebruikersnaam en wachtwoord
 • Aanpasbare lettertypekleur voor tekst op aanmeldingsscherm
 • Gewijzigde logoformaten en standaardweergave

Verbeteringen in Connect Central-webtoepassing

 • Verbeteringen in selectievakjes en tekstblokken bij vragen over type gebeurtenisregistratie.
Verbeteringen in de gebruikersinterface

Nieuw in Adobe Connect 10

Nieuwe en gewijzigde functies

HTML-client voor deelnemers


Adobe Connect bevat nu een HTML-vergaderclient voor desktopdeelnemers. De nieuwe client biedt een responsievere en toegankelijkere ervaring voor deelnemers aan vergaderingen, virtuele lesruimten of webinars via Adobe Connect.

HTML-vergaderclient
HTML-vergaderclient

Met de HTML-client kunnen deelnemers zich naadloos via hun webbrowser aansluiten bij een vergadering, virtuele lesruimte of webinar. Ze hoeven geen extra software te downloaden. In de HTML-client kunnen gebruikers gedeelde schermen bekijken, met notities werken, VoIP gebruiken door audio te verzenden en ontvangen en gedeelde livevideo bekijken. Gebruikers kunnen ook deelnemen aan opiniepeilingen, chats en vraag- en antwoordsessies.

Naast toetreding via de HTML-client kunnen deelnemers ook blijven toetreden via de eerder ondersteunde methoden: de Adobe Connect-desktoptoepassing en de op Adobe Connect Flash-gebaseerde browserclient.

De HTML-client ondersteunt de meest gebruikte functies voor het bijwonen van en deelnemen aan vergaderingen, virtuele lesruimten of webinars. In zijn huidige vorm bevat de HTML-client echter niet alle mogelijkheden die in de andere Adobe Connect-vergaderclients aanwezig zijn. Voor meer informatie over wat er wordt ondersteund zie Adobe Connect-mogelijkheden in HTML-client.

Accountbeheerders en ruimte-eigenaren kunnen kiezen of ze de HTML-client voor deelnemers op account- of ruimteniveau willen in- of uitschakelen. Zie Adobe Connect HTML-client inschakelen voor meer informatie over het inschakelen van deze instellingen.

HD-video

Een nieuwe HD-optie (720p) is nu beschikbaar wanneer u uw videokwaliteit instelt in Adobe Connect 10.

HD-video
HD-video

Zie HD-video van webcam delen voor meer informatie over deze functie.

Single Sign-On (SSO)

Adobe Connect 10 biedt kant-en-klare SSO-mogelijkheden (Single Sign-On) om accounts te koppelen aan SAML 2.0-gebaseerde identiteitsproviders (IDP) van derden. Deze functie verbetert de toegangs- en beveiligingsworkflows aanzienlijk wanneer gebruikers hun account openen.

Zie SSO inschakelen in Adobe Connect voor meer informatie over deze functie.

Verscheidene verbeteringen

 • Nieuwe ervaring op aanmeldpagina.
Aanmeldpagina
 • Verbeteringen in de interface van de Adobe Connect-desktoptoepassing
 • De pagina's Chargebacks en Gegenereerde gebeurtenisleads in Adobe Connect Central zijn opnieuw ontworpen in HTML5.
 • Optie om vraag met selectievakjes toe te voegen als type registratievraag in Gebeurtenismanager
 • Optie om tekstblok toe te voegen ter ondersteuning van enkele HTML-elementen in registratievragen in Gebeurtenismanager

Nieuw in Adobe Connect 9.8

Nieuwe en gewijzigde functies

U kunt nu een verbonden luidspreker selecteren via de nieuwe optie Luidspreker selecteren in de wizard Audio-instellingen. De wizard is beschikbaar in het menu Vergadering in een vergaderruimte en op de pagina van de test voor aanvang van de vergadering wanneer de Adobe Connect-toepassing voor Windows is geïnstalleerd.

Luidspreker selecteren tijdens het configureren van audio met behulp van de wizard
Luidspreker selecteren tijdens het configureren van audio met behulp van de wizard

Als uw audio is uitgeschakeld tijdens het opnemen van een vergadering, kunt u deze nu eenvoudig inschakelen met de optie Audioconferentie inschakelen. Of klik op de knop Opnemen zonder audio om de vergadering op te nemen zonder audio.

Audioconferentie inschakelen tijdens opnemen zonder audio
Audioconferentie inschakelen tijdens opnemen zonder audio

Er is een upgrade van Tomcat uitgevoerd naar versie 8.0.50. Er is een upgrade van JRE uitgevoerd naar versie 1.8.0_162.

Nieuw in Adobe Connect 9.7.5

Nieuwe en gewijzigde functies

Verbeteringen in Adobe Connect-desktoptoepassing

 • Ondersteuning voor optionele snelkoppelingen voor het menu Start en bureaublad (alleen Windows). Gebruikers kunnen kiezen om snelkoppelingen voor het Start-menu en het bureaublad te maken terwijl ze de Adobe Connect-toepassing voor Windows installeren. Deze optie is beschikbaar in het Windows-installatieprogramma voor gebruikers en het MSI-installatieprogramma voor beheerders.
 • Mogelijkheid om een audio-uitvoerspeaker invergadering te selecteren(alleen Windows). Gebruikers van de Adobe Connect-toepassing voor Windows kunnen vanuit de vergaderruimte een audio-uitvoerapparaat kiezen. Deze optie is niet beschikbaar vanuit de Adobe Connect Flash-client voor browsers of in de Adobe Connect-toepassing voor Mac.
 • Optie om een gebruikerssessie te onthouden in de Adobe Connect-toepassing voor een computer. Gebruikers kunnen kiezen of ze de Adobe Connect-toepassing willen toestaan om hun sessie op een computer te onthouden. Tijdens een actieve sessie hoeven gebruikers hun aanmeldingsgegevens niet opnieuw in te voeren wanneer ze deelnemen aan een vergadering vanuit de Adobe Connect-desktoptoepassing.
 • Open een nieuwe toepassingssessie via de sneltoets Ctrl + N (alleen Windows). Gebruikers kunnen een nieuwe sessie van de Adobe Connect-toepassing starten door de sneltoets Ctrl + N in te drukken terwijl ze de Adobe Connect-desktoptoepassinggebruiken.
 • Ondersteuning voor PPT-inhoud in de Adobe Connect-toepassing. Gebruikers kunnen gedeelde PPT-inhoud rechtstreeks vanuit het startscherm van de Adobe Connect-toepassing openen door de URL van de inhoud in te voeren.
 • Gebruikers kunnen een vergaderruimte betreden door op de vergadering te dubbelklikken via de lijstRecentof Favorieten in de Adobe Connect-desktoptoepassing.
 • Gebruikers kunnen alle items wissen uit de lijstRecenten Favorieten in de Adobe Connect-desktoptoepassing.
 • De Adobe Connect-desktoptoepassing vult automatisch de domein-URL van de laatst bezochte Adobe Connect-vergadering inophet hoofdvenster. Gebruikers kunnen deelnemen aan een vergadering door alleen de naam van de vergaderruimte in te voeren via de startpagina van de Adobe Connect-toepassing.

Raadpleeg de volgende pagina's voor meer informatie.

Verbeteringen in Connect Central-webtoepassing

 • De set-uppagina voor Audioprofielen in Adobe Connect Central is opnieuw ontworpen in HTML5. Gebruikers kunnen nieuwe audioprofielen maken of bestaande bewerken. 
 • Via de Adobe Connect Central-startpagina > tabblad Mijn opnames kunnen gebruikers via de opnamelijst naar het scherm met opnamedetails gaan.
 • Via de Adobe Connect Central-startpagina kunnen gebruikers de oude ervaring oproepen, waarin de oudere tabbladen kalender, mijn training, trainingscatalogus, mijn vergaderingen en resources staan. 
 • Via de Adobe Connect Central-startpagina > tabblad Mijn vergaderingen kunnen gebruikers de nieuwe kolom Begindatum oproepen.
 • Via de Adobe Connect Central-startpagina > tabblad Mijn vergaderingen kunnen gebruikers via een nieuw filter de vergaderingen filteren die ze hebben gemaakt.
 • Via de Adobe Connect Central-startpagina > tabblad Mijn opnames kunnen gebruikers via de opnamelijst opnamedetails oproepen.

Zie Adobe Connect Central-startpagina voor meer informatie.

Verscheidene verbeteringen

 • Upgrade van AEM uitgevoerd naar versie 6.2 SP1.
 • Ondersteuning voor de nieuwe Adobe Presenter 7-inhoud wordt stopgezet. Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u inhoud probeert te uploaden die is gemaakt met Adobe Presenter 7 of een eerdere versie.
 • Wanneer een seminarruimte wordt verwijderd, wordt de bijbehorende activiteit ook verwijderd.
 • MSI-installatie wordt voltooid zonder af en opnieuw aan te melden.
 • Upgrade uitgevoerd van MeetingOne-adapter.
 • Upgrade van JRE uitgevoerd naar versie 1.8.0_152
 • Upgrade van Tomcat uitgevoerd naar versie 8.0.47

Nieuw in Adobe Connect 9.7

Nieuwe en gewijzigde functies

Adobe Connect-desktoptoepassing

Adobe Connect 9.7 biedt een desktoptoepassing die zowel voor Microsoft Windows- als Apple Macintosh-gebruikers beschikbaar is. Nu kunt u gemakkelijk vanaf uw bureaublad deelnemen aan vergaderingen en deze beheren. De Adobe Connect-toepassing is een stand-alone toepassing die de oude invoegtoepassing vervangt. Met de nieuwe Adobe Connect-toepassing hoeven gebruikers Adobe Flash Player niet langer te installeren of in te schakelen in browsers om deel te nemen aan vergaderingen of deze te beheren.

De nieuwe zelfstandige toepassing is beschikbaar voor alle gebruikers. Gebruikers die Adobe Flash volledig in hun browser hebben ingeschakeld, kunnen sessies in de browser blijven bijwonen.

Met de Adobe Connect-toepassing kunnen gebruikers veelbezochte ruimten aan hun bladwijzers toevoegen en een geschiedenis van recente vergaderingen bekijken. Zie Adobe Connect-desktoptoepassing voor meer informatie.

Adobe Connect-desktoptoepassing voor Windows

Verbeterde diagnostiek en tests voor aanvang van vergadering

Gebruikers kunnen nu diagnostische tests uitvoeren voor aanvang van de vergadering om te controleren of het systeem aan de vereisten voldoet om deel te nemen aan een Adobe Connect-sessie zonder Flash in de browser te moeten gebruiken. De test vraagt  gebruikers die geen Flash hebben, om de nieuwe toepassing van tevoren te installeren.

Voor gebruikers die de ingebouwde VoIP-functies (Voice over IP) van Adobe Connect gebruiken, biedt de nieuwe testpagina een optie om microfoons en speakers te configureren en testen voordat ze in een vergadering worden gebruikt. Zie Diagnostische test van Adobe Connect voor meer informatie.

Adobe Connect-pagina voor diagnostische test voorafgaand aan vergadering

Adobe Connect Central-startpagina in HTML5

De Adobe Connect Central-startpagina heeft een nieuw ontwerp dat gebruikmaakt van HTML5. Gebruikers kunnen naadloos vergaderingen, opnames en trainingscatalogi vinden en beheren, zonder de Adobe Flash Player in te schakelen. Gebruikers kunnen rechtstreeks vanaf de startpagina de opnames vinden die ze zelf hebben gemaakt of die met hen zijn gedeeld. Zie Adobe Connect Central-startpagina voor meer informatie.

Adobe Connect Central-startpagina in HTML5
Adobe Connect Central-startpagina in HTML5

MSI-installer voor de Adobe Connect-toepassing

Adobe Connect 9.7 heeft nu een nieuwe MSI-installer voor de Adobe Connect-desktoptoepassing. Beheerders kunnen de distributie en implementatie van de Adobe Connect-toepassing in het hele bedrijf via SCCM beheren.

De MSI-installer voor IT-beheerders kan nu worden gedownload via: http://www.adobe.com/go/Connectmsi. Zie Adobe Connect-desktoptoepassing installeren voor meer informatie.

Nieuw in Adobe Connect 9.6

Nieuwe en gewijzigde functies

Verbeterde brainstormruimten

Het presentatorgebied blijft geopend wanneer er een brainstormsessie wordt gestart. Hierdoor kunnen de gastheren de pods die beschikbaar zijn in het presentatorgebied, tijdens de brainstormsessie behouden. Wanneer aanwezigen zich in de brainstormruimten bevinden, kunnen de gastheren blijven werken met de pods die ze in het presentatorgebied hebben geopend. Zie Brainstormruimten maken en beheren voor meer informatie.

Dashboard Betrokkenheid in vergaderingen

Als presentator of gastheer kunt u met het dashboard Betrokkenheid de aandacht en de interactiviteit van de deelnemers in een sessie bekijken. Het dashboard is nu beschikbaar voor vergaderingen zonder gebeurtenis-/trainingsmodules. Zie het artikel Vergaderingsrapporten weergeven voor meer informatie.

de nieuwste Help installeren

Een archief van de Help-artikelen met instructies is nu beschikbaar via www.adobe.com/go/AdobeConnect_Offline_Help voor on-premise klanten. Beheerders kunnen de lokale Help-bestanden downloaden en bijwerken zodat hun gebruikers de nieuwste Help-inhoud krijgen.

Ondersteuning voor Java 8

Adobe Connect 9.6 ondersteunt nu Java 8 om klanten een veilige ervaring te blijven bieden. Java 7 wordt niet langer ondersteund en verdere beveiligingspatches zijn niet beschikbaar.

Nieuw in Adobe Connect 9.5

Nieuwe en gewijzigde functies

Adobe Connect 9.5 heeft een nieuw, fris logo waarmee het oude log wordt vervangen. Dit zal het eerste zijn dat u opmerkt wanneer u zich aanmeldt bij Adobe Connect.

Nieuw Adobe Connect-logo
Nieuw Adobe Connect-logo

Wijzigingen met betrekking tot vergaderingen

Offline opnames in MP4-indeling

Vanaf Adobe Connect 9.5 vindt de conversie naar MP4-indeling nu rechtstreeks op de computer van de gebruiker plaats en zijn er geen wachtrijen op de server. U kunt de kwaliteit en de grootte van het uiteindelijke uitvoerbestand bepalen via de beschikbare instellingen.

Opties om een opname te converteren naar een offline MP4-indeling.
Opties om een opname te converteren naar een offline MP4-indeling.

De werkelijke resolutie van het MP4-uitvoerbestand is afhankelijk van de schermgrootte en de ondersteunde resolutie van de computer die wordt gebruikt om de offline opname te maken.

Zie Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen voor meer informatie.

Pod Slimmere video

De modus filmstrook is verbeterd en biedt een betere webcamvideo-ervaring in Adobe Connect. De modus Filmstrook is met name handig wanneer veel gebruikers hun feed delen en gefocust wordt op de actieve spreker. Vanaf Adobe Connect 9.5 herkent de Pod Video de zichtbare feeds beter en worden de feeds die niet zichtbaar zijn voor de gebruiker automatisch gepauzeerd. Dit vertaalt zich in kleinere bandbreedte en verwerkingscapaciteitvereisten waardoor de algehele kwaliteit van een vergadering wordt verbeterd. Wanneer de gebruiker de feeds mengt en eerder verborgen en gepauzeerde streams toevoegt, begint Adobe Connect 9.5 automatisch de momenteel zichtbare feeds af te spelen.

Nieuw pictogram voor de verbindingsstatus van de vergadering

Het pictogram voor de verbindingsstatus van de vergadering dat in de rechterbovenhoek van een vergaderruimte wordt weergegeven, is aangepast () om de kwaliteit van de beschikbare netwerkverbinding aan te geven. Het geeft de verbindingsstatus van de vergaderruimte weer.

Zie Begrijpen hoe de Connect-vergaderruimte werkt voor meer informatie.

Verbeteringen aan de virtuele lesruimte

Ondersteuning voor de HTML5-inhoud van Adobe

Gebruikers van de virtuele lesruimte kunnen nu de HTML-inhoud die is gemaakt met Adobe Captivate en Adobe Presenter delen, zolang ze de add-in gebruiken. De gebruikerservaring om inhoud te delen blijft op peil met andere inhoudstypen in de pod Delen, want dit inhoudstype ondersteunt synchronisatie, quizzen, opnames en ook de ondersteunde rapportagemogelijkheden.

Enkele vereisten om deze functionaliteit te gebruiken, zijn:

 • Adobe Connect 9.5 biedt ondersteuning voor de HTML-inhoud die via Adobe Captivate 9 of hoger en Adobe Presenter 11 of hoger wordt gepubliceerd.
 • De HTML-inhoud wordt alleen ondersteund in Virtuele lesruimten.
 • De Presentator die HTML-inhoud deelt in een virtuele lesruimte en de deelnemers die HTML-inhoud gebruiken in een virtuele lesruimte hoeven de invoegtoepassing Adobe Connect slechts eenmaal te installeren.

Alle aanwezigen moeten de nieuwste invoegtoepassing hebben om HTML-inhoud te kunnen gebruiken in een virtuele lesruimte. Adobe Connect vraagt gebruikers om de add-in te downloaden wanneer HTML-inhoud wordt gedeeld.

Melding voor gastheer en presentatoren wanneer ze HTML-inhoud delen in een virtuele lesruimte
Melding voor gastheer en presentatoren wanneer ze HTML-inhoud delen in een virtuele lesruimte

Opmerking:

Installeer de nieuwe invoegtoepassing voordat u met een sessie begint om te voorkomen dat er meldingen verschijnen tijdens de sessie.

De Adobe Connect-melding vraagt de Gastheer of Presentator die HTML-inhoud deelt, om te controleren of alle gebruikers in de lesruimte klaar zijn om de gedeelde HTML-inhoud weer te geven. Gebruikers die de gedeelde HTML-inhoud niet kunnen weergeven zijn gemarkeerd in de pod Deelnemers met het pictogram naast hun naam. De componenten die zijn vereist om de gedeelde HTML-inhoud weer te geven, worden automatisch gedownload, en na enige tijd kunnen deze gebruikers de gedeelde HTML-inhoud bekijken. Het automatisch downloaden van de vereiste onderdelen is een eenmalige activiteit die plaatsvindt zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen. Adobe Connect downloadt ook automatisch de vereiste onderdelen wanneer een gebruiker een opname van een virtuele lesruimte met gedeelde HTML-inhoud voor het eerst probeert te bekijken.

De e-mailmelding van de virtuele lesruimte bevat nu instructies en de downloadlink van de invoegtoepassing zodat deelnemers zich kunnen voorbereiden op de sessie. U kunt deze e-mailberichten en de instructies naar wens wijzigen.

Zie Adobe Connect-cursussen en studieprogramma's voor meer informatie.

Verbeteringen met betrekking tot rapporten

Adobe Connect 9.5 biedt twee nieuwe rapporten die Beheerders inzicht bieden in het gebruik van hun Adobe Connect-accounts. Deze rapporten maken deel uit van de systeemverbruiksrapporten op het tabblad Rapporten. U kunt beide rapporten downloaden als CSV-bestand voor verdere analyse.

Het Gebruiksrapport vergadersessies geeft een overzicht van vergadersessies, seminarsessies of virtuele-lesruimtesessies die plaatsvonden gedurende een door de gebruiker gedefinieerde periode en geeft begin- en eindtijd, duur, sessietype, totaalaantal en piek deelnemers, enzovoort.

Het rapport Vergadergebruik geeft een overzicht van de vergaderactiviteiten gedurende een bepaalde periode. Voor elke datum ziet u Piek gelijktijdige vergadergebruikers en Totaalaantal gebruikersminuten.

Zie Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central voor meer informatie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid