Handboek Annuleren

Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  2. Het gebied Gastheer en presentator in Adobe Connect
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Adobe Connect staat op het punt om sneller, slimmer en jonger te worden met de komende Adobe Connect 12-upgrade, gepland in het voorjaar van 2022.

Met deze nieuwe upgrade is het einde aangebroken van de verouderde, op Flash gebaseerde klassieke weergave van Adobe Connect.Klanten kunnen niet langer gastheer zijn van of deelnemen aan Adobe Connect-sessies in de klassieke weergave.

Zet uw op Flash gebaseerde inhoud en ruimtes over naar de op HTML gebaseerde Standaard weergave voordat Adobe Connect 12 wordt uitgebracht, als u dat nog niet heeft gedaan.

Zie Einde levensduur klassieke weergave Adobe Connect voor meer informatie.

Beheer deelnemers, hun activiteiten en hun machtigingen in een Adobe Connect-vergadering. Pas machtigingen aan voor het delen van statussen en de rollen van deelnemers.

In de pod Deelnemers kan iedereen snel zien wie zich heeft aangemeld bij een vergadering. Gastheren en presentatoren kunnen de namen, rollen en status (zoals Opgestoken hand of Akkoord) van deelnemers controleren. Indien zo geconfigureerd worden de actieve sprekers ook in realtime weergegeven in een speciaal gebied in de pod Deelnemers.

Gebruik de pod Deelnemers om namen, rollen en discussiestatus te controleren.
In de weergaven Deelnemers (A) en Deelnemerstatus (B) kunt u de namen, rollen en discussiestatus in de gaten houden.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden deschermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

De rol van een deelnemer weergeven of wijzigen

Een gastheer kan de rol van een deelnemer wijzigen in de pod Deelnemers om deelnemers indien nodig een hogere of lagere rol te geven.

Informatie over de namen van deelnemers

Gebruikers van Adobe Connect die zich met een wachtwoord hebben aangemeld, worden met hun hele naam weergegeven in de pod Deelnemers, omdat deze naam geregistreerd is in Adobe Connect Central. Als een deelnemer zich als gast heeft aangemeld bij een vergadering, is de naam in de pod Deelnemers de naam die de deelnemer bij de aanmelding opgeeft. Deelnemernamen worden binnen een rollengroep (gastheren, presentatoren en deelnemers) in alfabetische volgorde weergegeven.

In de pod Deelnemers wordt het telefoonnummer weergegeven van de deelnemers die in- of uitbellen via een telefoon. Gastheren van een vergadering kunnen de telefoonnummers van deelnemers verbergen om hun privacy te waarborgen. De optie is beschikbaar in het dialoogvenster Voorkeuren tijdens een vergadering in de sectie pod Deelnemers. De optie is blijvend voor een vergaderruimte.

Opmerking:

De optie waarmee gastheren telefoonnummers kunnen verbergen, wordt alleen ingeschakeld als verbergen voor het gehele cluster is uitgeschakeld.

Namen van deelnemers aanpassen

Standaard wordt de weergavenaam van de deelnemers weergegeven als Voornaam en Achternaam. 

Als host van een vergadering kunt u de weergavenamen van deelnemers wijzigen in de pod Deelnemers. U kunt aangepaste informatie opnemen in de weergavenamen en deelnemers sorteren op basis van de aangepaste weergavenamen.

 1. Kies Voorkeuren in het menu Opties   in de rechterbovenhoek van de pod Deelnemers.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Weergavenaam in het linkerdeelvenster. Selecteer vervolgens Aangepast - Velden selecteren.

 3. Selecteer in de lijst Beschikbare velden aangepaste velden voor de weergavenaam en neem deze op in de lijst Weergegeven velden. De aangepaste velden bevatten aangepaste informatie voor de deelnemers. U kunt deelnemers sorteren op basis van de informatie in deze velden.

 4. Selecteer een aangepast veld in de lijst Beschikbare velden en selecteer dan een scheidingsteken in de bijbehorende lijst onderaan.

  Opmerking:

  Aangepaste wijzigingen in de weergavenaam van een deelnemer zijn onmiddellijk overal in de interface van Adobe Connect zichtbaar, ook in chatpods en opiniepeilingen.

Deelnemers sorteren op basis van hun aangepaste weergavenamen:

 1. Kies Voorkeuren in het menu Opties   in de rechterbovenhoek van de pod Deelnemers.

 2. Selecteer in het dialoogvenster de pod Deelnemers in het linkerdeelvenster.

 3. Selecteer in de lijst Beschikbare velden aangepaste velden waarop u deelnemers wilt sorteren en neem deze velden op in de lijst Sorteren op.

 4. Klik op Gereed om deelnemers te sorteren op basis van de aangepaste velden in de volgorde van de lijst Sorteren op.

Aangepaste velden toevoegen:

Opmerking:

U moet beheerdersrechten hebben om aangepaste velden te kunnen wijzigen. Het wijzigen van aangepaste velden is van invloed op de hele account.

 1. Klik in het hoofdmenu van Adobe Connect op Beheer.

 2. Klik in het menu op het tweede niveau op Gebruikers en groepen.

 3. Klik in menu op het volgende niveau op Gebruikersprofiel aanpassen.

 4. Klik op Vooraf gedefinieerd veld toevoegen om een aangepast veld toe te voegen in Adobe Connect.

De rol van een deelnemer wijzigen

Opmerking:

Als gastheer kunt u uzelf degraderen tot een presentator of deelnemer, om te zien hoe deelnemers met andere rollen de vergaderruimte zien.

 1. Selecteer in de pod Deelnemers één of meer deelnemers. (Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere deelnemers te selecteren.)

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de deelnemers naar de verschillende rollen.

  • Selecteer in het pop-upmenu, Rol wijzigen > Gastheer maken, Presentator maken of Deelnemer maken.

Deelnemers worden naar verschillende rollen gesleept
Deelnemers worden naar verschillende rollen gesleept

Automatisch deelnemers promoveren tot presentatoren

Als alle deelnemers in een vergadering presentator moeten zijn, voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu bovenin de titelbalk, kies Toegang beheren > Deelnemers automatisch promoveren tot presentator.

Uitgebreide deelnemersmachtigingen toewijzen

Een gastheer kan de machtigingen van een deelnemer wijzigen om de deelnemer controle over geselecteerde pods te geven. De machtigingen van een deelnemer worden dan uitgebreid, zonder dat de deelnemer wordt bevorderd tot presentator of gastheer.

 1. Selecteer in de pod Deelnemers de naam van één of meer deelnemers.
 2. Beweeg uw muis over de naam van de deelnemer om toegangsrechten te verlenen. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Rechten uitbreiden.

  Uitgebreide deelnemersrechten verlenen vanuit de opties in de pod Deelnemers
  Uitgebreide deelnemersrechten verlenen vanuit de opties in de pod Deelnemers

 3. Kies in het dialoogvenster de pods waarover de deelnemer de controle mag hebben. U kunt uitgebreide machtigingen verlenen aan diverse pods, zoals Delen, Notities, Bestanden, Webkoppelingen, Vragen en antwoorden en Whiteboard.

  Opties voor presentatorbediening voor deelnemers
  Opties voor presentatorbediening voor deelnemers

Een deelnemer uit een vergadering verwijderen

 1. Selecteer in de pod Deelnemers de deelnemers die u wilt verwijderen.
 2. Beweeg uw muis over de naam van de deelnemer om selecteer Verwijderen.

Status deelnemers weergeven en wijzigen

Standaard is de status van deelnemers leeg in de pod Deelnemers. De deelnemers kunnen hun eigen status echter wijzigen. Wanneer een deelnemer een status selecteert, wordt rechts naast de naam van de desbetreffende deelnemer een pictogram weergegeven. Deelnemers kunnen hun status op een willekeurig moment tijdens een vergadering wissen.

De status van een deelnemer weergeven

 1. In de pod Deelnemers kunt u de statussen bekijken, gegroepeerd op gastheren, presentatoren en deelnemers.

 2. Als u groepen deelnemers wilt weergeven die een status delen (bijvoorbeeld Afwijzen), kiest u Statusweergave in het optiemenu   in de rechterbovenhoek van de pod Deelnemers.

Deelnemerstatus

Pictogram

Pictogram (HTML-client)

Duur

Hand omhoog

Blijft weergegeven totdat de deelnemer of de gastheer de status wist

Akkoord

Blijft weergegeven totdat de deelnemer of de gastheer de status wist

Afwijzen

Blijft weergegeven totdat de deelnemer of de gastheer de status wist

Applaudisseren

10 seconden

Lachen

10 seconden

Even verlaten

Blijft weergegeven totdat de deelnemer deze status wist

Luider spreken

10 seconden

Minder luid spreken

10 seconden

Versnellen


10 seconden

Langzamer


10 seconden

Uw status wijzigen (deelnemer)

Wanneer u een van deze statussen selecteert, wordt het statuspictogram tien seconden weergegeven in de pod Deelnemers:

 • Applaudisseren
 • Lachen
 • Luider spreken
 • Minder luid spreken
 • Versnellen
 • Langzamer

De statuspictogrammen Hand omhoog, Akkoord en Afwijzen blijven zichtbaar totdat u of de gastheer deze handmatig verwijdert. Deelnemers kunnen zelf het statuspictogram Even verlaten verwijderen.

(HTML5-client) Open in een vergadering op de toepassingsbalk het pop-upmenu met statussen om andere statussen op te roepen.
(HTML5-client) Open in een vergadering op de toepassingsbalk het pop-upmenu met statussen om andere statussen op te roepen.

 1. Klik in de toepassingsbalk op het vervolgkeuzemenu rechts van de knop Acties.

 2. Selecteer de status die u aan alle deelnemers wilt tonen.
Opmerking:

Als u de status Opgestoken hand snel wilt in- of uitschakelen, klikt u op de knop links van het menu. (Als u eerst de status Hand omhoog en vervolgens een andere status selecteert, wordt het tweede statuspictogram weergegeven, maar blijft de opgestoken hand van kracht.)

De status van een deelnemer wissen (gastheer)

 1. Selecteer in de pod Deelnemers één of meer namen van deelnemers.
 2. Klik in de toepassingsbalk op het vervolgkeuzemenu rechts van de knop Acties en kies Status wissen.

De status van iedereen wissen (gastheer)

 1. Kies in het menu Opties   in de rechterbovenhoek van de pod Deelnemers Status van iedereen wissen.

Hand omhoog uitschakelen of meldingsduur wijzigen

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu bovenaan de titelbalk en kies Voorkeuren.

 2. Klik in de lijst aan de linkerkant op de menubalk. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • De selectie van de optie Aanwezigen toestaan de functie Hand opsteken te gebruiken ongedaan maken.

  • Kies een meldingsduur in het pop-upmenu. Selecteer Scherm blijven delen als meldingen tijdens het delen van schermen zichtbaar moeten blijven tot een gastheer de schermen sluit.

Verbindingspictogrammen

Er zijn verschillende manieren om deel te nemen aan een Adobe Connect-ruimte via de Adobe Connect HTML-toepassing, de Adobe Connect Mobile-app of de op Flash gebaseerde standaardinterface. 

 • Een browserpictogram wordt naast de naam van een deelnemer weergegeven wanneer hij of zij deelneemt via een HTML-client.
 • Het pictogram van een mobiele app wordt naast de naam van een deelnemer weergegeven wanneer hij of zij deelneemt via de mobiele app op iOS of Android.
 • Een Flash-pictogram wordt naast de naam van een deelnemer weergegeven wanneer hij of zij deelneemt via een op Flash gebaseerde klassieke weergave.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online