Zobrazení prázdné obrazovky smlouvy EULA po spuštění aplikace Acrobat XI

Zobrazení prázdné obrazovky licenční smlouvy po spuštění aplikace Acrobat

Po spuštění aplikace Acrobat XI v systému Mac OS se zobrazí prázdná obrazovka smlouvy EULA. Smlouvu EULA nelze přijmout.

Řešení

Řešení 1: Odhlášení z aplikace Creative Cloud 

 1. Na obrazovce smlouvy EULA klikněte na tlačítko Konec.
 2. Spusťte aplikaci Adobe Creative Cloud.
 3. Odhlaste se z aplikace. Další informace viz Přihlášení a odhlášení | Počítačová aplikace Creative Cloud.
 4. Spusťte aplikaci Acrobat a přijměte smlouvu EULA.
 5. Po zobrazení výzvy klikněte na možnost Licence k tomuto softwaru a přihlaste se pomocí předplatného služby Creative Cloud.

Řešení 2: Odhlášení z jiné aplikace a opětovná aktivace licence softwaru

 1. Na obrazovce smlouvy EULA klikněte na tlačítko Konec.
 2. Spusťte jiný produkt z předplatného služby Creative Cloud.
 3. Proveďte deaktivaci pomocí možnosti Nápověda > Odhlásit se.
 4. Ukončete aplikaci.
 5. Spusťte aplikaci Acrobat a přijměte smlouvu EULA.
 6. Po zobrazení výzvy klikněte na možnost Licence k tomuto softwaru a přihlaste se pomocí předplatného služby Creative Cloud.

Řešení 3: Ruční aktualizace aplikace Adobe Application Manager

Aktualizujte aplikaci Adobe Application Manager (AAM) na verzi 6.2 nebo novější. Spusťte aplikaci AAM a vyčkejte, dokud se automaticky neaktualizuje. Případně ji aktualizujte ručně pomocí odkazů níže.

Odkazy ke stažení: 

Windows: http://www.adobe.com/cz/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4773

Mac OS: http://www.adobe.com/cz/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4774

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?