Odstraňování chyb, zablokování | Reader | Windows

Poznámka: Nápovědu k hlavním problémům najdete na stránce nápovědy a podpory pro aplikaci Adobe Reader.

Témata

Základní postupy odstraňování problémů

Středně pokročilé postupy odstraňování problémů

Pokročilé postupy odstraňování problémů

Informace uvedené v tomto dokumentu vám mohou pomoci vyřešit chyby systému, ke kterým dochází při používání aplikace Adobe Reader v systému Windows 2000 nebo XP. Chyby systému se mohou projevit v podobě prázdného nebo blikajícího dialogového okna, zablokovaného kurzoru nebo obrazovky, případně některou z následujících chyb:

– Prázdné nebo blikající dialogové okno

– Zablokovaný kurzor nebo obrazovka

– Modrá obrazovka

– Neočekávané restartování počítače

– Chybová zpráva, například některá z následujících:

Chyba STOP

Závažná chyba systému

Chyba aplikace

Aplikace Reader způsobila obecnou chybu ochrany v modulu [název souboru].

Aplikace Reader způsobila chybu neplatné stránky v modulu [název souboru].

V aplikaci Reader došlo k problému a je třeba ji zavřít.

Instrukce na adrese [adresa paměti] odkazovala na adresu paměti [adresa paměti]. S pamětí nelze provést operaci: read

[Název souboru] generoval chyby a bude systémem Windows uzavřen.

Chyby systému mohou být způsobeny různými faktory, například konflikty mezi ovladači zařízení, softwarem a hardwarem nebo poškozenými prvky v určitých souborech. I když může k chybě systému docházet pouze při práci s aplikací Adobe Reader, neznamená to nutně, že je její příčinou právě tato aplikace. Může to být totiž jediná aplikace s takovými nároky na paměť nebo procesor, že se při jejím používání daný problém projeví.

Chcete-li, aby vám tento dokument pomohl co nejvíce, provádějte příslušné akce v uvedeném pořadí. Informace o všech prováděných akcích a jejich výsledcích (včetně chyb či dalších problémů) si poznamenejte. Pokud budete muset kontaktovat technickou podporu společnosti Adobe, budou vám moci její pracovníci na základě těchto informací lépe pomoci.

Základní postupy odstraňování problémů

Postupy popsané v této části vám mohou pomoci vyřešit nejčastější chyby systému. Pokud dojde k chybě systému, vždy restartujte počítač, aby se aktualizovala paměť. Jestliže počítač nerestartujete a budete pokračovat v práci, může se problém zhoršit.

Poznámka: V některých postupech je třeba najít skryté soubory nebo složky, případně vyhledat soubory podle jejich úplných názvů včetně přípon (například název_souboru.ini). V Průzkumníkovi Windows se skryté soubory, skryté složky ani přípony názvů souborů, které jsou rozpoznány, ve výchozím nastavení nezobrazují.

Zobrazení skrytých souborů, skrytých složek a všech přípon souborů v Průzkumníku Windows:

1. V Průzkumníkovi Windows vyberte možnost Nástroje > Možnosti složky.

2. V dialogovém okně Možnosti složky klikněte na kartu Zobrazení.

3. Vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory a složky.

4. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů.

5. Klikněte na tlačítko OK.

1. Zkontrolujte, zda jsou splněny minimální systémové požadavky pro aplikaci Adobe Reader.

Pokud systém nesplňuje následující požadavky, může se stát, že aplikaci Adobe Reader 8 nepůjde správně spustit:

– Procesor Intel Pentium

– Systém Microsoft Windows XP Professional nebo Home Edition (Service Pack 1 nebo 2), Windows 2000 (Service Pack 2), Windows XP Tablet PC Edition, Windows Server 2003 nebo Windows NT (Service Pack 6 nebo 6a)

– 128 MB paměti RAM (doporučuje se 256 MB)

– 90 MB volného místa na pevném disku

– Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.5 (nebo novější), Netscape 7.1 (nebo 8.0), Firefox 1.0 nebo Mozilla 1.7

2. Nainstalujte si nejnovější verzi aplikace Adobe Reader.

Nejnovější verze aplikace Adobe Reader může být kompatibilnější s operačním systémem a ovladači hardwaru. Než zahájíte instalaci aktualizace nebo upgradu, zkontrolujte, zda má systém požadované parametry.

Aplikace Adobe Reader je zdarma k dispozici na webu společnosti Adobe na adrese http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

3. Ukončete před spuštěním aplikace Adobe Reader všechny aplikace běžící na pozadí.

Některé aplikace běžící na pozadí mohou při současném spuštění s aplikací Adobe Reader způsobovat chyby nebo zablokování systému. Tyto aplikace lze identifikovat a před spuštěním aplikace Adobe Reader je vypnout. Chcete-li identifikovat problematické aplikace běžící pozadí, odeberte aplikace ze složky Po spuštění a zavřete ty z nich, u kterých je v registru nastaveno automatické spouštění.

– Deaktivace položek a služeb otevíraných po spuštění (systém Windows XP):

1. Ukončete všechny aplikace.

2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a klikněte na tlačítko OK.

3. Klikněte na kartu Po spuštění a na kartu Služby. Poznamenejte si všechny položky, které nejsou vybrány.

4. Klikněte na kartu Obecné a vyberte možnost Výběrové spuštění.

5. Zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění. Zkontrolujte, zda jsou zaškrtnuta políčka Zpracovat soubor SYSTEM.INI, Zpracovat soubor WIN.INI a Načíst systémové služby.

6. Klikněte na kartu Služby a zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby společnosti Microsoft.

7. Klikněte na tlačítko Zakázat vše.

8. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

9. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikony v oznamovací oblasti (ve starších verzích systému Windows byla tato oblast označována jako hlavní panel) a zavřete nebo deaktivujte všechny položky otevírané po spuštění, které jsou stále aktivní.

Poznámka: Po restartování se zobrazí oznámení, že nástroj pro konfiguraci systému změnil způsob spouštění systému Windows. Klikněte na tlačítko OK a jakmile se zobrazí nástroj pro konfiguraci systému, klikněte na tlačítko Storno.

Pokuste se problém reprodukovat:

– Pokud se vám to nepodaří, dochází ke konfliktu některé z položek otevíraných po spuštění s aplikací Adobe Reader. Postupně aktivujte a testujte jednotlivé položky otevírané po spuštění, dokud nezjistíte, která z nich konflikt způsobuje. Potom požádejte vývojáře příslušné položky o aktualizaci (pokud je k dispozici).

– Pokud k problému dochází i nadále, nejsou jeho příčinou položky ani služby otevírané po spuštění, takže je můžete zase aktivovat.

– Opětovná aktivace položek a služeb otevíraných po spuštění (systém Windows XP):

1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig a klikněte na tlačítko OK.

2. Na kartě Obecné vyberte možnost Normální spuštění, klikněte na tlačítko OK a restartujte počítač.

Poznámka: Po výběru možnosti Normální spuštění budete muset zrušit výběr všech nevybraných položek, které jste si poznamenali.

– Deaktivace položek a procesů otevíraných po spuštění (systém Windows 2000):

Poznámka: V systému Windows 2000 není k dispozici nástroj MSConfig, pomocí kterého lze deaktivovat položky otevírané po spuštění. Tyto položky můžete deaktivovat ručně.

1. Ukončete všechny aplikace.

2. V Průzkumníkovi Windows přesuňte všechny ikony a zástupce z následujících složek do jiné složky:

– Documents and Settings/All Users/Nabídka Start/Programy/Po spuštění

– Documents and Settings/[profil uživatele]/Nabídka Start/Programy/Po spuštění

3. Restartujte systém Windows.

4. Pravým tlačítkem myši klikněte na hlavní panel a v místní nabídce vyberte příkaz Správce úloh.

Poznámka: Všechny zbývající programy lze nejjednodušeji ukončit tak, že deaktivujete všechny procesy, které nejsou nutné ke spuštění systému. Bez hlubší znalosti architektury systému Windows 20000 lze obvykle snížit počet procesů na 19. Jestliže proces není uveden v seznamu požadovaných procesů, tak jej provedením následujících kroků deaktivujte.

5. Klikněte na kartu Procesy.

6. Vyberte proces, klikněte na tlačítko Ukončit proces a potom na tlačítko Ano.

Důležité informace: Neukončujte následující požadované procesy: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, Nečinné procesy systému, System, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE.

Poznámka: Tyto procesy budete muset ukončit pokaždé, když budete potřebovat restartovat počítač.

Pokuste se problém reprodukovat:

– Pokud k problému již nedochází, přesunujte postupně jednotlivé ikony a zástupce zpět do složky Po spuštění a vždy restartujte počítač, dokud nezjistíte, která položka problém způsobuje. Potom požádejte vývojáře příslušné položky o aktualizaci (pokud je k dispozici).

– Pokud k problému dochází i nadále, nejsou jeho příčinou položky otevírané po spuštění, takže je můžete zase aktivovat.

– Aktivace položek otevíraných po spuštění po dokončení tohoto postupu (systém Windows 2000): Přesuňte ikony a zástupce zpět do příslušných složek Po spuštění a restartujte počítač.

4. Odstraňte potíže způsobené konflikty zásuvných modulů ve složce zásuvných modulů aplikace Adobe Reader.

Zjistěte, zde není problém způsoben zásuvnými moduly.

Odstranění problémů způsobených konflikty zásuvných modulů:

1. Spusťte aplikaci Adobe Reader bez jakýchkoli zásuvných modulů.

a. Klikněte dvakrát na zástupce aplikace Adobe Reader na ploše.

b. Bezprostředně poté, co dvakrát kliknete, stiskněte a podržte klávesu Shift na klávesnici.

– Pokud není v nabídce zobrazen příkaz Poznámky, tak aplikaci Reader zavřete a opakujte krok 1.

– Pokud je v nabídce zobrazen příkaz Poznámky, pokračujte krokem 2.

2. Pokuste se chybu reprodukovat.

– Pokud byl problém odstraněn, pokračujte krokem 3.

– Pokud k problému dochází i nadále, pokračujte krokem 5.

3. Zavřete aplikaci Adobe Reader.

4. Odeberte ze složky zásuvných modulů aplikace Reader zásuvné moduly jiných výrobců. Výchozí umístění složky zásuvných modulů aplikace Reader je Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Reader\Plug_ins.

5. Spusťte aplikaci Adobe Reader a pokuste se chybu reprodukovat.

– Pokud k problému nedochází, pokračujte krokem 8.

– Pokud se problém objeví znovu, pokračujte krokem 6. Zásuvné moduly jiných výrobců nechte umístěné mimo složku zásuvných modulů aplikace Adobe Reader.

6. Přesuňte všechny zbývající zásuvné moduly do nové složky.

7. Obnovujte postupně jednotlivé zásuvné moduly aplikace Adobe Reader a vždy se pokuste chybu reprodukovat.

– Pokud se problém objeví znovu, poznamenejte si název zásuvného modulu, přesuňte jej zpět do nové složky a opakujte krok 6. Po otestování všech zásuvných modulů aplikace Adobe Reader pokračujte krokem 9.

– Pokud k problému nedochází, proveďte znovu krok 6 s dalším zásuvným modulem.

8. Přesuňte jeden zásuvný modul jiného výrobce zpět do složky zásuvných modulů aplikace Reader a pokuste se chybu reprodukovat.

– Pokud k problému nedochází, proveďte znovu krok 8 s dalším zásuvným modulem jiného výrobce.

– Pokud se problém objeví znovu, požádejte o pomoc vývojáře příslušného zásuvného modulu.

9. Spusťte pro aplikaci Adobe Reader, jejíž poškozené zásuvné moduly jste odebrali ze složky aplikace Reader, nástroj Rozpoznat a opravit.

a. Odeberte ze složky zásuvných modulů aplikace Reader všechny poškozené zásuvné moduly, které jste si poznamenali v kroku 7.

b. Vyberte možnost Start > Ovládací panely a dvakrát klikněte na položku Přidat nebo odebrat programy.

c. Vyberte aplikaci Adobe Reader a klikněte na tlačítko Změnit.

d. Po zobrazení výzvy potvrďte, že chcete aplikaci Reader opravit.

5. Znovu vytvořte složku předvoleb aplikace Adobe Reader.

Opětovným vytvořením složky předvoleb aplikace Adobe Reader můžete odstranit problémy způsobené poškozenými soubory předvoleb.

Poznámka: Použití tohoto řešení bude mít vliv na předvolby pro správu barev a další nastavení. Většina předvoleb aplikace Adobe Reader je uložena v registru.

Opětovné vytvoření složky předvoleb aplikace Adobe Reader:

1. Ukončete aplikaci Reader.

2. V Průzkumníkovi Windows přejděte do složky Documents and Settings\[uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0 a přesuňte složku Preferences do jiného umístění (například do složky C:\Temp).

3. Spusťte aplikaci Adobe Reader. Aplikace Adobe Reader vytvoří novou složku předvoleb.

Pokud k problému dojde i po opětovném vytvoření složky předvoleb aplikace Adobe Reader, pak tento problém se složkou předvoleb nesouvisí. Chcete-li obnovit vlastní nastavení, přetáhněte soubor, který jste přesunuli v kroku 2, zpět do jeho původního umístění a kliknutím na tlačítko Ano nahraďte novou složku předvoleb.

Středně pokročilé postupy odstraňování problémů

Jestliže se vám problém nepodařilo vyřešit pomocí postupů uvedených v předchozí části, vyzkoušejte následující pokročilejší postupy.

6. Ukončete všechny ostatní aplikace a spusťte nástroj Rozpoznat a opravit.

1. Ukončete všechny aplikace a restartujte systém Windows.

2. Vyberte možnost Start > Ovládací panely a dvakrát klikněte na položku Přidat nebo odebrat programy.

3. Vyberte aplikaci Adobe Reader a klikněte na tlačítko Změnit.

4. Po zobrazení výzvy potvrďte, že chcete aplikaci Reader opravit.

5. Po dokončení opravy restartujte počítač.

7. Přeinstalujte aplikaci Adobe Reader ve zjednodušeném režimu systému Windows.

Vzhledem k tomu, že otevírání nebo instalaci souborů mohou bránit určité ovladače zařízení, restartujte systém Windows do zjednodušeného režimu s vypnutými ovladači zařízení a nainstalujte aplikaci Adobe Reader v tomto režimu.

1. Deaktivujte položky a služby otevírané po spuštění. (Další informace najdete v části 3 tohoto dokumentu.)

2. Přeinstalujte aplikaci Adobe Reader.

a. Vyberte možnost Start > Ovládací panely a dvakrát klikněte na položku Přidat nebo odebrat programy.

b. Vyberte aplikaci Adobe Reader a klikněte na tlačítko Změnit.

c. Po zobrazení výzvy potvrďte, že chcete aplikaci Reader odebrat.

d. Restartujte počítač.

e. Na webu společnosti Adobe na adrese http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html si stáhněte příslušnou verzi aplikace Adobe Reader.

f. Spusťte stažený instalační soubor.

g. Před opětovnou aktivací položek otevíraných po spuštění ověřte, zda aplikace Adobe Reader funguje správně.

3. Znovu aktivujte položky a služby otevírané po spuštění. (Další informace najdete v části 3 tohoto dokumentu.)

8. Aktualizujte ovladač grafické karty.

Řada výrobců grafických karet své softwarové ovladače často aktualizuje. Pokud jste ovladač grafické karty v nedávné době neaktualizovali, požádejte výrobce karty o aktuální ovladač, případně si tento ovladač stáhněte z webu výrobce. (Informace o výrobci grafické karty jsou uvedeny ve vlastnostech karty ve Správci zařízení.) Skutečnost, zda není ovladač grafické karty zastaralý, lze často zjistit změnou barevné hloubky a rozlišení grafické karty nebo vypnutím hardwarové akcelerace grafiky.

Změna barevné hloubky a rozlišení grafické karty:

1. Vyberte možnost Start > Ovládací panely.

2. Klikněte dvakrát na panel Zobrazení a potom klikněte na kartu Nastavení.

3. Pomocí nabídky Kvalita barev změňte barevnou hloubku.

Poznámka: Výkon aplikace Reader je optimální při výběru 16bitových barev. V závislosti na aktuálním nastavení barevnou hloubku zvyšte nebo snižte.

4. Pomocí posuvníku Rozlišení obrazovky změňte rozlišení.

Poznámka: Výkon aplikace Reader je optimální při rozlišení 800×600. V závislosti na aktuálním nastavení rozlišení obrazovky zvyšte nebo snižte.

5. Klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.

6. Restartujte systém Windows a znovu spusťte aplikaci Adobe Reader. Pokud k problému již nedochází, požádejte výrobce grafické karty o aktuální ovladač.

Vypnutí hardwarové akcelerace grafiky:

1. Vyberte možnost Start > Ovládací panely.

2. Klikněte dvakrát na panel Zobrazení, klikněte na kartu Nastavení a potom na tlačítko Upřesnit.

3. Klikněte na kartu Poradce při potížích.

4. Nastavte jezdec posuvníku Hardwarová akcelerace do polohy Žádná.

5. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte nové nastavení a dalším kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Zobrazení – vlastnosti.

6. Restartujte systém Windows a znovu spusťte aplikaci Adobe Reader.

7. Pokuste se problém reprodukovat.

– Pokud k problému již nedochází, požádejte výrobce grafické karty o aktuální ovladač.

– Pokud se problém objeví znovu, přejděte k dalšímu kroku, ve kterém ověříte kompatibilitu ovladačů zařízení se systémem Windows.

9. Ověřte kompatibilitu ovladačů zařízení se systémem Windows.

Ovladače zařízení jsou soubory, které systému Windows umožňují komunikovat se zařízeními, například se skenerem, grafickou kartou, myší či klávesnicí. U výrobce příslušného zařízení ověřte, zda máte jeho nejnovější ovladač.

Identifikace problémů s ovladači zařízení:

1. Vyberte možnost Start > Ovládací panely.

2. Klikněte dvakrát na panel Systém, klikněte na kartu Hardware a potom na tlačítko Správce zařízení.

3. Klikněte na symbol plus (+), který se zobrazuje nalevo od jednotlivých typů zařízení.

4. Pokud je u zařízení zobrazen černý vykřičník (!) ve žlutém kroužku, klikněte na dané zařízení pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte příkaz Vlastnosti.

5. Zkontrolujte vlastnosti zařízení:

– Zkontrolujte pole Stav zařízení: Pokud zařízení nefunguje správně, mohou vám informace uvedené v tomto poli při odstraňování příslušného problému pomoci.

– Pokud je v dialogovém okně Vlastnosti zobrazena karta Ovladač, klikněte na ni. Jestliže na kartě Ovladač není uveden poskytovatel ovladače, klikněte na tlačítko Podrobnosti o ovladači. Pokud je poskytovatelem společnost Microsoft, jedná se pravděpodobně o obecný ovladač. V takovém případě se pokuste získat nejnovější ovladač poskytovaný výrobcem zařízení.

10. Nainstalujte nejnovější aktualizaci systému Microsoft Windows.

Aktualizace systému Windows (označované také jako aktualizace Service Pack) zlepšují jeho výkon a kompatibilitu s ostatními aplikacemi. Určitá aktualizace Service Pack je sice požadována pro každou verzi aplikace Adobe Reader (viz systémové požadavky v úloze 1 tohoto dokumentu), ale nejnovější aktualizace Service Pack může přinést další zlepšení výkonu. Součástí aktualizací Service Pack jsou obvykle i aktualizované ovladače zařízení a jiné aktualizované součásti systému. Aktualizace Service Pack můžete získat na webu společnosti Microsoft na adrese www.microsoft.com. O pomoc s instalací aktualizace Service Pack požádejte pracovníky technické podpory společnosti Microsoft.

Pokud budete muset po instalaci nejnovější aktualizace Service Pack přeinstalovat nějakou aplikaci nebo systém Windows, přeinstalujte i aktualizaci Service Pack. Některé aplikace totiž instalují společně využívané systémové soubory, které přepíší aktualizované verze nainstalované aktualizací Service Pack.

11. Vypněte software pro kompresi pevného disku.

Vypněte software pro kompresi pevného disku, který může aplikaci Reader bránit v ukládání souborů a prostředků a v přístupu k nim. Další informace najdete v dokumentaci k softwaru pro kompresi nebo v dokumentaci k systému Windows (v případě použití funkce komprese, která je součástí systému Windows).

12. Optimalizujte zpracování dočasných souborů systémem Windows.

Systém Windows a aplikace ukládají pracovní data do dočasných souborů (.tmp), které vytvářejí na pevném disku. Nadbytečné nebo zastaralé dočasné soubory mohou ovlivňovat výkonnost systému Windows nebo aplikací. Odstraňte dočasné soubory a zkontrolujte, zda je na pevném disku, na který jsou dočasné soubory zapisovány, k dispozici alespoň 50 MB volného místa.

Kontrola, zda je na pevném disku, na který jsou dočasné soubory zapisovány, k dispozici alespoň 50 MB volného místa:

1. Ukončete všechny aplikace.

2. Vyberte možnost Start > Ovládací panely > Systém.

3. Klikněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Proměnné prostředí.

4. Ve skupinovém rámečku Uživatelské proměnné pro uživatele [uživatelský profil] najděte ve sloupci Proměnná proměnnou TEMP a poznamenejte si složku uvedenou ve sloupci Hodnota. Pokud není zobrazena celá cesta ke složce, klikněte dvakrát na proměnnou TEMP ve sloupci Proměnná a poznamenejte si název složky uvedený v poli Hodnota proměnné.

Poznámka: Pokud proměnná TEMP neexistuje, požádejte o pomoc správce systému.

5. V Průzkumníkovi Windows zkontrolujte, že složka, kterou jste si poznamenali v kroku 4, existuje a je umístěna na nekomprimovaném diskovém oddílu s nejméně 50 MB volného místa:

– Pokud složka neexistuje, vytvořte ji: Klikněte pravým tlačítkem myši na disk, v místní nabídce vyberte příkaz Nová složka a zadejte název složky, který jste si poznamenali v kroku 4 (například Temp).

– Pokud na disku není dostatek volného místa, uvolněte místo odebráním nepotřebných souborů. Velikost volného místa můžete zjistit tak, že na disk kliknete pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberete příkaz Vlastnosti.

Odstranění dočasných souborů:

Poznámka: Tento postup pravidelně opakujte. Při normálním ukončení systému Windows a aplikací jsou dočasné soubory odstraněny automaticky. Pokud však dochází k chybovému ukončení systému Windows nebo aplikací, mohou se dočasné soubory na pevném disku hromadit.

1. Vyberte možnost Start > Spustit a do textového pole Otevřít zadejte příkaz cmd (v systému Windows XP nebo 2000) nebo příkaz command (v systému Windows 98). Klikněte na tlačítko OK.

2. Zadejte následující příkazy a po zadání každého příkazu stiskněte klávesu Enter:

c:

cd\

cd "C:\Windows\Temp"

Důležité informace: Před zadáním dalšího příkazu zkontrolujte, zda jste na příkazovém řádku přešli do složky C:\Windows\Temp. Při spuštění tohoto příkazu v jiném umístění na pevném disku by mohlo dojít k poškození operačního systému. Společnost Adobe poskytuje tyto informace pouze ze své dobré vůle a nenese odpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout při spuštění tohoto příkazu v nesprávném umístění.

del *.* /s /q

3. Systém Microsoft Windows odstraní z adresáře dočasných souborů systému Windows všechny nechráněné soubory a poté se vrátí na blikající příkazový řádek. Po návratu na blikající příkazový řádek zadejte následující příkazy a po zadání každého příkazu stiskněte klávesu Enter:

cd\

cd %temp%

Důležité informace: Před zadáním dalšího příkazu zkontrolujte, zda jste na příkazovém řádku přešli do složky C:\Documents and Settings\Uživatelské jméno\Local Settings\Temp. Při spuštění tohoto příkazu v jiném umístění na pevném disku by mohlo dojít k poškození operačního systému. Společnost Adobe poskytuje tyto informace pouze ze své dobré vůle a nenese odpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout při spuštění tohoto příkazu v nesprávném umístění.

del *.* /s /q

4. Zadáním příkazu exit zavřete okno příkazového řádku.

13. Zkontrolujte, zda nedochází k problémům s písmy.

Chcete-li zjistit, zda není příčinou problému nějaké písmo, snižte počet aktivních písem přesunutím souborů písem do jiného umístění:

Poznámka: Písma nainstalovaná systémem Windows neodebírejte. Podrobnosti najdete na webu společnosti Microsoft.

1. Vytvořte novou složku (například C:/TrueType).

2. Přejděte do složky s písmy.

– V systému Windows XP: Otevřete složku Windows/Fonts.

– V systému Windows 2000: Otevřete složku Winnt/Fonts.

3. Soubory písem, které nebyly nainstalovány systémem Windows, přesuňte ze složky Fonts do složky vytvořené v kroku 1.

4. Několik písem přesunutých v kroku 3 přesuňte zpět do složky Winnt/Fonts.

5. Spusťte aplikaci Adobe Reader a pokuste se problém reprodukovat:

– Pokud se problém objeví znovu, je jeho příčinou pravděpodobně některé z písem přesunutých v kroku 4. Odeberte tato písma ze složky Fonts a opakujte kroky 4–6 s tím, že tentokrát přidáte vždy pouze jedno písmo. Jestliže k problému dojde znovu, odeberte písma pomocí nástroje pro správu písem, odeberte příslušné písmo a znovu je nainstalujte z původního média, případně požádejte výrobce písma o jeho aktuální verzi.

– Pokud k problému nedochází, opakujte kroky 4–5 a otestujte jiná písma.

14. Spusťte aplikaci Adobe Reader pod jiným uživatelským účtem.

Vytvořte nový uživatelský účet, který bude mít stejná oprávnění jako účet použitý v době, kdy došlo k problému. Jestliže k problému již nedojde, je možné, že je původní uživatelský účet poškozen. Informace o nastavení uživatelského účtu naleznete v dokumentaci k systému Windows 2000 či Windows XP nebo vám je poskytne správce sítě.

15. Opravte a defragmentujte pevné disky.

K chybám systému může docházet v případě, že pevné disky obsahují poškozené sektory nebo fragmentované soubory. Opravte a defragmentujte pevné disky pomocí nástrojů Kontrola chyb a Defragmentace disku, které jsou součástí systému Windows, nebo pomocí diskového nástroje od jiného výrobce, například pomocí softwaru Symantec Norton Utilities. Tyto nástroje je nutné spustit na všech pevných discích nebo oddílech.

Nástroj Kontrola chyb opraví chybné sektory, ztracené alokační jednotky a fragmenty souborů, překřížené soubory a neplatné názvy souborů. Chcete-li spustit nástroj Kontrola chyb, klikněte dvakrát na ikonu Tento počítač, pravým tlačítkem myši klikněte na požadovaný pevný disk a v místní nabídce vyberte příkaz Vlastnosti. V dialogovém okně Místní disk – vlastnosti klikněte na kartu Nástroje a ve skupinovém rámečku Kontrola chyb klikněte na tlačítko Zkontrolovat.

Nástroj Defragmentace disku změní uspořádání souborů a volného místa v počítači tak, aby byly soubory uloženy v souvislých jednotkách a volné místo bylo sloučeno do jednoho souvislého bloku. Chcete-li spustit nástroj Defragmentace disku, vyberte možnost Start > Programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Defragmentace disku.

Další informace o diskových nástrojích jiných výrobců naleznete v dokumentaci k příslušným nástrojům.

16. Zkontrolujte, zda v systému nejsou viry.

Pomocí aktuálního antivirového softwaru, například pomocí programu Norton AntiVirus nebo služby McAfee VirusScan, zkontrolujte, zda v systému nejsou viry. Přítomnost virů může poškodit software a způsobit chyby systému. Další informace naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

17. Podívejte se, zda není v systémovém protokolu uveden záznam o konfliktech softwaru.

Při spuštění systému Windows jsou do systémového protokolu přidány položky s informacemi o aplikacích, systému a nastavení zabezpečení. Ze systémového protokolu můžete zjistit, zda nedochází ke konfliktům softwaru. Pokud zjistíte konflikt softwaru, tak příslušný software přeinstalujte nebo aktualizujte.

Zobrazení systémového protokolu:

1. Vyberte možnost Start > Nastavení > Ovládací panely a klikněte dvakrát na panel Nástroje pro správu.

2. Klikněte dvakrát na položku Prohlížeč událostí, v okně Prohlížeč událostí vyberte položku Systémový protokol a věnujte pozornost následujícím symbolům:

– Bílý křížek (×) v červeném kroužku označuje zastavení služby nebo ovladače (to znamená, že nedošlo ke spuštění nebo načtení).

– Černý vykřičník ve žlutém trojúhelníčku upozorňuje na případný budoucí problém, například na nedostatek místa na disku.

Poznámka: Upozornění týkající se instalace nového ovladače tiskárny můžete ignorovat.

3. Další informace zobrazíte tak, že na příslušnou položku kliknete pravým tlačítkem myši, v místní nabídce vyberete příkaz Vlastnosti a přečtete si popis uvedený ve skupinovém rámečku Popis. Pokud nemůžete zjistit, které události s problémem souvisí, vytvořte systémový protokol znovu:

a. Otevřete Prohlížeč událostí, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Systémový protokol a v místní nabídce vyberte příkaz Vymazat všechny události. Chcete-li aktuální systémový protokol uložit, klikněte po zobrazení dotazu, zda chcete systémový protokol před vymazáním uložit, na tlačítko Ano.

b. Zavřete Prohlížeč událostí a pokuste se problém reprodukovat.

c. Pokud se problém objeví znovu, otevřete Prohlížeč událostí a zobrazte systémový protokol.

4. Podívejte se na popis, zdroj a ID události a vyhledejte řešení chyby na webu společnosti Microsoft na adrese http://support.microsoft.com, případně požádejte o pomoc zástupce společnosti Microsoft či dodavatele hardwaru.

18. Identifikujte soubor nebo aplikaci způsobující daný problém.

Pokud je v chybové zprávě uvedeno, která aplikace problém způsobuje, přeinstalujte ji. Jestliže je příčinou problému v aplikaci Adobe Reader poškozený soubor, může přeinstalací aplikace dojít k odstranění problému. Pokud je v chybové zprávě uvedeno, že se jedná o soubor systému Windows, přeinstalujte systém Windows. Pokud k problému dochází i nadále, pokračujte dalším postupem.

Pokročilé postupy odstraňování problémů

Jestliže se problém nepodařilo vyřešit pomocí postupů uvedených v předchozí části, je možné, že s aplikací Adobe Reader koliduje určitý hardware.

Odmítnutí záruk: Společnost Adobe neposkytuje podporu k hardwaru a tyto informace poskytuje pouze ze své dobré vůle. O další pomoc požádejte výrobce hardwaru nebo autorizovaného prodejce. Pokud se rozhodnete řešit problémy s hardwarem sami, můžete přijít o záruku na počítač.

Poznámka: Než odeberete hardware nebo změníte jeho uspořádání, vypněte napájení počítače i všech periferních zařízení.

19. Přeformátujte pevný disk a znovu nainstalujte pouze systém Windows a aplikaci Reader.

Přeformátujte pevný disk a potom z původního instalačního média znovu nainstalujte pouze systém Windows a aplikaci Reader. Nejprve si zazálohujte všechny osobní soubory, protože při přeformátování dojde k vymazání všech dat na disku. Také ověřte, zda máte všechny instalační disky aplikace a systému.

Poznámka: Dokud si nebudete jisti, že je problém vyřešen, neinstalujte žádný další software ani hardware. Nesnažte se místo přeinstalace systému Windows a aplikace Reader o jejich obnovení ze zálohy. Pokud je problém způsoben aplikací nebo systémem Windows, může při jejich obnovení místo jejich přeinstalace dojít k problému znovu.

Jakmile pevný disk přeformátujete a znovu nainstalujte systém Windows, pokuste se problém reprodukovat:

– Pokud k problému již nedochází, postupně instalujte jednotlivé další aplikace a po instalaci každé aplikace se vždy pokuste problém reprodukovat. Jestliže se problém po instalaci určité aplikace objeví znovu, je jeho příčinou pravděpodobně naposledy nainstalovaná aplikace.

– Pokud k problému dochází i v případě, že je nainstalován pouze systém Windows a aplikace Reader, souvisí jeho příčina s hardwarem, takže byste měli o pomoc požádat výrobce nebo autorizovaného prodejce hardwaru. Než však budete výrobce nebo prodejce kontaktovat, můžete vyzkoušet jeden či více postupů uvedených v následující části.

20. Zkontrolujte, zda nedochází k problémům s paměťovými moduly RAM SIMM nebo DIMM.

Provedením jednoho či několika následujících kroků ověřte, zda jsou paměťové moduly RAM SIMM nebo DIMM nainstalovány správně a nezpůsobují problém:

– Změňte pořadí nainstalovaných paměťových modulů SIMM nebo DIMM.

– Vyjměte téměř všechny paměťové moduly SIMM nebo DIMM. Ponechte jich pouze tolik, kolik jich je nutných ke spuštění systému Windows a aplikace Reader. Potom ověřte, zda k problému dochází i nadále. Pokud ano, znovu nainstalujte vyjmuté moduly SIMM nebo DIMM a vyjměte ponechané moduly. Opět vyzkoušejte, zda k problému dochází i nadále. Jestliže k problému již nedochází, je způsoben jedním či více vyjmutými paměťovými moduly SIMM nebo DIMM. Požádejte o pomoc výrobce paměťových modulů RAM SIMM nebo DIMM.

Další informace

333213: Odstraňování systémových chyb a případů zablokování v aplikaci Acrobat (8.x v systémech Windows 2000 a XP)

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online