Export souborů SWF

Příkazy exportu aplikace SWF neukládají nastavení exportu samostatně s každým souborem, jako to dělá příkaz Publikovat. (Chcete-li vytvořit všechny soubory, které potřebujete k odeslání obsahu aplikace Flash Professional na web, použijte příkaz Publikovat.)

Volba Exportovat film vyexportuje dokument aplikace Flash Professional do formátu statického obrazu, vytvoří očíslovaný soubor obrazu pro každý snímek v dokumentu a vyexportuje zvuk v dokumentu jako soubor WAV (pouze Windows).

 1. Otevřete dokument aplikace Flash Professional, který chcete exportovat, nebo v aktuálním dokumentu vyberte snímek nebo obraz, který chcete exportovat.
 2. Vyberte položky Soubor > Exportovat > Exportovat film nebo Soubor > Exportovat > Exportovat obraz.
 3. Zadejte název výstupního souboru.
 4. Vyberte formát souboru a klikněte na tlačítko Uložit. Pokud formát, který jste vybrali, vyžaduje více informací, zobrazí se dialogové okno Export.
 5. Nastavte volby exportu pro formát, který jste vybrali. Viz O formátech souborů pro export.
 6. Klikněte na tlačítko OK a pak klikněte na tlačítko Uložit.

O formátech souborů pro export

Zapamatujte si následující:

 • Pokud formát, který jste vybrali, vyžaduje více informací, zobrazí se dialogové okno Export.

 • Když uložíte obraz aplikace Flash Professional jako bitmapový soubor GIF, JPEG, PICT (Macintosh) nebo BMP (Windows), obraz ztratí vektorové informace a uloží se pouze s informacemi o obrazových bodech. Obrazy exportované jako bitmapy můžete upravovat v editorech obrazů jako je aplikace Adobe® Photoshop®, ale už je nebudete moci upravovat v kreslicích aplikacích pracujících s vektorovou grafikou.

 • Při exportu souboru aplikace Flash Professional do formátu SWF se text zakóduje jako Unicode a tím poskytuje podporu pro mezinárodní znakové sady včetně písem s dvoubytovými znaky. Aplikace Flash Professional Player 6 a novější verze podporují kódování Unicode.

Obsah aplikace Flash Professional se exportuje jako sekvence a obrazy se exportují jako jednotlivé soubory. PNG je jediný bitmapový formát nezávislý na platformě, který podporuje průhlednost (jako kanál alfa). Jiné než bitmapové formáty pro export nepodporují efekty alfa (průhlednost) ani vrstvy masek.

V následující tabulce jsou uvedeny formáty, do kterých můžete exportovat obsah a obrazy:

Aktualizace souborů SWF pro program Dreamweaver

Chcete-li do stránky přidat obsah, exportujte soubory SWF přímo na webovou stránku aplikace Adobe® Dreamweaver®. Dreamweaver vytvoří všechny potřebné kódy HTML. Chcete-li aktualizovat obsah, můžete aplikaci Flash Professional spustit z Dreamweaveru. V aplikaci Dreamweaver můžete aktualizovat dokument aplikace Flash Professional (soubor FLA) a aktualizovaný obsah pak automaticky reexportovat.

Další informace o práci s Dreamweaverem najdete v tématu Používání Dreamweaveru v Nápovědě Dreamweaveru.

 1. V Dreamweaveru otevřete stránku HTML s obsahem aplikace Flash Professional.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte obsah aplikace Flash Professional na stránce HTML a klikněte na Upravit.

  • V zobrazení Návrh stiskněte Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh) a dvakrát klikněte na obsah aplikace Flash Professional.

  • V zobrazení Návrh klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obsah aplikace Flash Professional a vyberte Upravit pomocí programu Flash.

  • V zobrazení Návrh na panelu Web klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obsah aplikace Flash Professional a vyberte Otevřít v programu Flash.

 3. Pokud se soubor FLA pro exportovaný soubor neotevře, zobrazí se dialogové okno Otevřít soubor. Vyhledejte soubor FLA a klikněte na Otevřít.
 4. Pokud uživatel použil v Dreamweaveru funkci Změnit odkaz v celém webovém místě, zobrazí se upozornění. Chcete-li aplikovat změny vazeb na soubor SWF, klikněte na tlačítko OK. Chcete-li zabránit zobrazování výstražné zprávy při aktualizaci souboru SWF, klikněte na možnost Příště neupozorňovat.
 5. Podle potřeby aktualizujte soubor FLA v aplikaci Flash Professional.
 6. Chcete-li uložit soubor FLA a reexportovat ho do Dreamweaveru, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud chcete aktualizovat soubor a zavřít aplikaci Flash Professional, klikněte na tlačítko Hotovo nad levým horním rohem vymezené plochy.

  • Chcete-li soubor aktualizovat a nechat aplikaci Flash Professional otevřenou, vyberte Soubor > Aktualizovat pro Dreamweaver.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online