Chyby „Base product not installed“ a „updates failed“ | Creative Cloud

Problém: Chyby při aktualizaci aplikací Creative Cloud

Při aktualizaci aplikace Creative Cloud se v protokolu instalace aplikace Creative Cloud zobrazí jedna či více z následujících zpráv:

  • Some updates failed to install. The following updates were unable to install. If you want to install these updates, please fix the problem below and retry. <Product and Version>. Installation failed. (Instalace některých aktualizací se nezdařila. Následující aktualizace nebylo možné nainstalovat. Chcete-li tyto aktualizace nainstalovat, vyřešte problém uvedený níže a opakujte akci. <Produkt a verze>. Instalace se nezdařila.)
  • The base product is not installed, Unable to proceed with the patch operation. (Základní produkt není nainstalován. Nelze pokračovat v operaci opravy.)
  • Exit Code: 28 - The base product is not installed. (Ukončovací kód: 28 – Základní produkt není nainstalován.)

Řešení: Odinstalace aplikace a její opětovná instalace

  1. Odinstalujte aplikaci Creative Cloud, kterou chcete aktualizovat. Viz Odinstalace nebo odebrání aplikací Creative Cloud.

  2. Nainstalujte aplikaci znovu a spusťte ji. Viz Stažení dalších aplikací.

    Nyní je nainstalována nejnovější verze aplikace, takže nejsou potřeba žádné aktualizace.

Proč k těmto chybám dochází?

K těmto chybám aktualizace dochází, pokud aktualizace nemůže zjistit číslo sestavení původní aplikace v počítači. Je možné, že je nainstalován původní produkt, ale aktualizaci nelze nainstalovat, protože číslo sestavení neodpovídá.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?