Chyby „Base product not installed“ a „updates failed“ | Creative Suite

Chyby při aktualizací produktů Creative Suite

Při aktualizaci produktu Creative Suite se v aplikaci Adobe Application Manager zobrazí následující zpráva: 

Some updates failed to install. The following updates were unable to install. If you want to install these updates, please fix the problem below and retry. <Product and Version>. Installation failed. (Instalace některých aktualizací se nezdařila. Následující aktualizace nebylo možné nainstalovat. Chcete-li tyto aktualizace nainstalovat, vyřešte problém uvedený níže a opakujte akci. <Produkt a verze>. Instalace se nezdařila.)

V protokolu instalace sady Creative Suite se rovněž zobrazí jedna či více z následujících zpráv:

  • The base product is not installed, Unable to proceed with the patch operation. (Základní produkt není nainstalován. Nelze pokračovat v operaci opravy.)
  • Exit Code: 28 - The base product is not installed. (Ukončovací kód: 28 – Základní produkt není nainstalován.)

Řešení: Odinstalace původního produktu a jeho opětovná instalace

Odinstalujte produkt, poté jej znovu nainstalujte z původních instalačních médií a následně znovu proveďte aktualizace.

Poznámka:

Při tomto postupu jsou potřeba původní instalační média (například disk DVD).

  1. Odinstalujte produkt, který chcete aktualizovat.

    Důležité upozornění: Pokud používáte systém Mac OS X, nepřetahujte aplikaci do koše. Pokyny k bezpečné odinstalaci produktů Creative Suite v systému Windows a Mac OS naleznete v části Odinstalace softwaru.

  2. Přeinstalujte původní produkt pomocí instalačních médií.

  3. Spusťte produkt a potom vyberte možnost Nápověda > Aktualizace.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Proč k těmto chybám dochází?

K těmto chybám aktualizace dochází, pokud aktualizace nemůže zjistit číslo sestavení původní aplikace v počítači. Je možné, že je nainstalován původní produkt, ale aktualizaci nelze nainstalovat, protože číslo sestavení neodpovídá.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.