Vytváření a úprava původních aplikací pro systém Android využívající prostředí AIR již není podporována. Stávající původní aplikace budou i nadále v zařízení se systémem použitelné, ale doporučujeme co nejdříve přejít z původních aplikací pro systém Android na nativní aplikace Android. Viz Sestavení nativních aplikací pro systém Android v nástroji DPS.