Informace o různých typech aplikací DPS

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Článek o aplikaci AEM Mobile naleznete v tématu Přehled aplikace Experience Manager Mobile.

Všichni uživatelé, kteří mají nainstalovánu aplikaci InDesign CS6 nebo novější, mohou vytvořit folio a sdílet je s ostatními uživateli. Chcete-li vytvořit vlastní aplikaci pro prohlížení a odeslat ji do podporovaného obchodu, jako jsou Apple App Store, Google Play nebo Windows Store, je třeba mít profesionální nebo podnikové předplatné sady Digital Publishing Suite.

Informace o předplatném sady Digital Publishing Suite najdete na stránce www.adobe.com/products/digitalpublishingsuite/.

Typy uživatelských aplikací prohlížečů

Aplikace Adobe Content Viewer umožňuje zobrazit náhled folia a sdílet ho s uživateli. Chcete-li svoje folia zpřístupnit v obchodu, vytvořte uživatelskou aplikaci prohlížeče pomocí nástroje DPS App Builder.

Společnost Adobe doporučuje

Aplikace prohlížeče s jedním foliem

V aplikaci prohlížeče s jedním foliem je folio vestavěno do aplikace prohlížeče. Prohlížeč neobsahuje žádnou knihovnu.

Chcete-li vytvořit aplikaci pro jedno folio pomocí profesionálních a podnikových odběratelů, exportujte soubor .zip pomocí nástroje Folio Producer Organizer a určete tento soubor .zip pomocí nástroje DPS App Builder.

Pamatujte si, že aplikace pro jedno folio nepodporuje záložky a sdílení na sociálních sítích. Aplikace pro jedno folio se nezobrazí v nabídce Newsstand. Aplikaci prohlížeče s jedním foliem lze vytvořit pro iPad, avšak nikoli pro iPhone nebo zařízení se systémem Android nebo Windows.

Prohlížeč s jedním foliem neobsahuje žádnou knihovnu.

Aplikace prohlížeče s více folii

V aplikaci prohlížeče s více folii vytvoříte v nástroji DSP App Builder prohlížeč, který je v podstatě prostředím. Aplikace prohlížeče, kterou odešlete, neobsahuje žádný obsah. Prostřednictvím organizátoru nástroje Folio Producer publikujte folia ve službě Adobe Distribution Service. Zákazníci v knihovně prohlížeče stáhnout folia, na něž mají nárok.

Pro každou aplikaci prohlížeče s více folii, kterou vytvoříte, použijte odlišný identifikátor Adobe ID. Viz Používání Adobe ID k digitálnímu publikování.

Knihovna prohlížeče s více folii umožňuje zákazníkům stahovat, zobrazovat a nakupovat folia.

Pro aplikaci prohlížeče s více folii můžete vytvořit dva druhy folií – bezplatná folia a folia určená k prodeji. Všechna vámi publikovaná folia, která jsou označena jako bezplatná a veřejná, se automaticky zobrazí v knihovně uživatelského prohlížeče s tlačítkem Stáhnout.

Všechna vámi publikovaná folia, která mají nastavenu možnost Určeno k prodeji a Veřejné, musí být svázána se způsobem platby definovaným v aplikaci, který jste nastavili ve službě iTunes Connect nebo v obchodu Google Play. Při publikování folia použijte stejné ID produktu jako při nastavování způsobu platby definovaném v aplikaci. Folia určená k maloobchodnímu prodeji se zobrazí v knihovně uživatelského prohlížeče s tlačítkem Koupit. Po kliknutí na tlačítko Koupit mohou zákazníci folio zakoupit.

Aplikace prohlížeče s předplatným více folií

Aplikace prohlížeče s předplatným obsahuje tlačítko Přihlásit se a možnost knihovny, která zákazníkům umožňuje vybrat typ požadovaného předplatného. Mohou si například vybrat předplatné na 3 měsíce, 6 měsíců nebo 1 rok. Po přihlášení prohlížeč zkontroluje obchod a určí, která folia mohou zákazníci stáhnout.

Můžete nastavit předplatné, které bude fungovat v obchodě Apple App Store. Pokud jste navíc odběratel podnikového vydání, můžete nastavit vlastní server oprávnění a poskytnout zákazníkům možnost odběru prostřednictvím obchodu nebo prostřednictvím vaší služby.

Knihovna prohlížeče s předplatným

Aplikace prohlížeče podepsaná v podnikovém vydání

Aplikace pro iPad jen pro vnitřní použití mohou vytvářet jen předplatitelé podnikového vydání. Aplikace prohlížeče pro iPad podepsaná v podnikovém vydání je distribuována v rámci společnosti a nelze ji stáhnout z obchodu Apple Store. Viz Vytvoření aplikace prohlížeče pro iPad podepsané v podnikovém vydání.

Typy distribuce aplikací

K distribuci obsahu DPS použijte následující metody.

Prostřednictvím veřejně přístupného obchodu s aplikacemi

Vytvořte aplikaci a odešlete ji do obchodu Apple App Store, Google Play Store nebo Windows Store.

Prostřednictvím veřejně přístupného obchodu s aplikacemi s omezenou distribucí (pouze Podnikové vydání)

Vytvořte aplikaci s předplatným a umístěte ji do obchodu Apple, Google nebo Windows. K určení, která folia mohou uživatelé stahovat a zobrazovat na základě přihlášení k účtu, použijte vlastní servery oprávnění. Viz článek Používání omezené distribuce pomocí sady Digital Publishing Suite.

Prostřednictvím privátního serveru (pouze Podnikové vydání)

Vytvořte vlastní aplikaci a hostujte ji za bránou firewall. Viz Vytvoření aplikace prohlížeče pro iPad podepsané v podnikovém vydání.

Informace o oprávněních a plnění

Oprávnění je povolení stáhnout položku. Plnění je proces zpřístupnění oprávněného obsahu zákazníkům za účelem stahování. Obchod (například Apple App Store nebo Google Play) je místo, kde jsou aplikace prohlížeče k dispozici ke stažení. Pro vytváření uživatelských aplikací pro obchod slouží nástroj DPS App Builder. Distribution Service je služba, kde jsou folia dostupná ke stažení. Folia jsou ve službě Distribution Service publikována prostřednictvím nástroje Folio Producer.

Aplikace s jediným foliem lze zcela stáhnout z obchodu App Store. Když zákazníci stáhnou vaši aplikaci s několika folii a otevřou knihovnu, prohlížeč vyhledá ve službě Adobe Distribution Service folia, která jsou k dispozici pro stažení.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online