Aktivace zvětšování posouváním v článcích

Chcete-li, aby uživatelé mohli posouváním zvětšovat obsah článku, vyberte při vytváření článků formát obrazu PDF. Formát obrazu PDF můžete určit pouze při vytváření článku. Interaktivní překrytí již neznemožňují zvětšování posouváním.

Viz článek Rozdíly mezi PDF a formáty obrazu JPG/PNG pro nástroj DPS.

Zvětšování posouváním není v současnosti podporováno u plynulého posouvání článků.

Při vytváření nebo aktualizaci prohlížeče v systému iOS nezapomeňte v nástroji DPS App Builder vybrat volbu Zapnout změny měřítka PDF.  

U nativních prohlížečů pro systém Android je zvětšení pohybem prstů podporováno ve všech formátech článků, včetně formátů PDF, PNG a JPEG. Zvětšování posouváním je automaticky zapnuto pro aplikace v systému Android.

Funkce zvětšování posouváním není podporována v aplikacích systému Windows.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.