Vyřešte chyby při přihlašování pro týmové a podnikové uživatele

Mají vaši uživatelé problémy s přihlášením ke svým aplikacím a službám? Naučte se, jak takové problémy ve škole nebo organizaci vyřešit.

Platí pro: koncové týmové a podnikové uživatele

Chyba: Přístup byl odepřen

Platí pro: správce podniku

Možné příčiny této chyby:

 • Křestní jméno, příjmení nebo e-mailová adresa odesílaná v rámci kontroly SAML se neshodují s informacemi zadanými v konzoli Admin Console.
 • Uživatel není přiřazen ke správnému produktu nebo produkt není přiřazen ke správným oprávněním.
 • Uživatelské jméno SAML je uvedeno v jiné podobě než ve formě e-mailové adresy. Všichni uživatelé se musí nacházet v doméně, kterou jste deklarovali v rámci instalace.
 • Váš klient pro jednotné přihlašování používá jako součást procesu přihlášení JavaScript. Vy se ale pokoušíte přihlásit ke klientovi, který JavaScript nepodporuje (například Creative Cloud Packager).

Řešení:

 • Ověřte konfiguraci řídicího panelu pro uživatele: informace o uživateli a profil produktu.
 • Aktivujte trasování SAML a ověřte, zda se odesílané informace shodují s informacemi na řídicím panelu. Poté odstraňte všechny nesrovnalosti.

Chyba: Aktuálně je přihlášen jiný uživatel

Platí pro: správce podniku

K této chybě dochází, pokud atributy odeslané v rámci kontroly SAML neodpovídají e-mailové adrese, která byla použita k zahájení procesu přihlášení.

Ujistěte se, že e-mailová adresa uživatele pro přihlášení odpovídá následujícímu:

 • e-mailová adresa uživatele uvedená v konzoli Admin Console;
 • uživatelské jméno poskytované v poli NameID v rámci kontroly SAML.

Je přihlášen maximální počet zařízení

Platí pro: koncové týmové a podnikové uživatele

Vaše předplatné služby Creative Cloud vám umožňuje instalaci aplikací do dvou zařízení. Když se přihlásíte k zařízení a společnost Adobe zjistí, že jste překročili limit počtu aktivací zařízení, zobrazí se zpráva uvádějící tento stav. Tento článek popisuje různé situace týkající se limitu počtu aktivací zařízení a také postupy pro jednotlivé případy.

Také se můžete dozvědět více informací o počtu zařízení, v nichž můžete používat předplatné služby Creative Cloud.

Chyba: Osobní účet je deaktivován

Platí pro: koncové týmové a podnikové uživatele

Nemáte-li přístup k aplikacím a službám Adobe:

 1. Odhlaste se a znovu se přihlaste ke svému účtu Adobe. Můžete tak učinit z aplikace nebo služby, kterou používáte. Nebo přejděte ke svému účtu na adrese adobe.com.

 2. Obraťte se na správce IT vaší organizace nebo instituce

Platí pro: týmové a podnikové správce

 1. Ujistěte se, že jste uživatele přidali do konzoly Adobe Admin Console. Podívejte se, jak spravovat uživatele.

 2. Nebo (v případě týmů) ověřte, zda jste přidělili příslušné licence danému uživateli.

 3. Nebo (u podniků a institucí) ověřte, zda jste přiřadili uživatele k profilu produktu.

Chyba: Nelze se spojit se servery

Platí pro: koncové týmové a podnikové uživatele

Vyzkoušejte postupně následující řešení.

 1. Ověřte a nainstalujte čekající aktualizace operačního systému.

 2. Vytvořte nový účet správce týmu.

 3. Odstraňte problémy se sítí a s připojením.

Viz podrobné postupy popsané výše.

Chyba: Přístup byl dočasně zakázán

Platí pro: koncové týmové a podnikové uživatele

Nemáte-li přístup k aplikacím a službám Adobe:

 1. Odhlaste se a znovu se přihlaste ke svému účtu Adobe. Můžete tak učinit z aplikace nebo služby, kterou používáte. Nebo přejděte ke svému účtu na adrese adobe.com.

 2. Obraťte se na správce IT vaší organizace nebo instituce

Platí pro: týmové a podnikové správce

 1. Ujistěte se, že jste uživatele přidali do konzoly Adobe Admin Console. Podívejte se, jak spravovat uživatele.

 2. Nebo (v případě týmů) ověřte, zda jste přidělili příslušné licence danému uživateli.

 3. Nebo (u podniků a institucí) ověřte, zda jste přiřadili uživatele k profilu produktu.

Chyba: Zkuste to znovu

Platí pro: správce podniku

K této chybě obvykle dochází po úspěšném ověření uživatele, kdy poskytovatel Okta úspěšně předá odpověď na ověření společnosti Adobe.

V konzoli Adobe Admin Console ověřte následující:

Na kartě Identita:

 • Zajistěte, že je přidružená doména aktivní.

Na kartě Produkty:

 • Ujistěte se, že je uživatel přiřazen ke správné přezdívce produktu a v doméně s deklarací konfigurace Federated ID.
 • Ujistěte se, že přezdívce produktu byla přiřazena správná oprávnění.

Na kartě Uživatelé:

 • Ujistěte se, že uživatelské jméno uživatele má podobu úplné e-mailové adresy.

Chyba: Nelze se připojit k serverům společnosti Adobe nebo byl můj účet zakázán

Platí pro: koncové týmové a podnikové uživatele

Vyzkoušejte postupně následující řešení.

 1. Ověřte a nainstalujte čekající aktualizace operačního systému.

 2. Vytvořte nový účet správce týmu.

 3. Odstraňte problémy se sítí a s připojením.

Viz podrobné postupy popsané výše.

Chyba: Neautorizovaná verze aplikace

Platí pro: koncové týmové a podnikové uživatele

Nemáte-li přístup k aplikacím a službám Adobe:

 1. Odhlaste se a znovu se přihlaste ke svému účtu Adobe. Můžete tak učinit z aplikace nebo služby, kterou používáte. Nebo přejděte ke svému účtu na adrese adobe.com.

 2. Obraťte se na správce IT vaší organizace nebo instituce

Platí pro: týmové a podnikové správce

 1. Ujistěte se, že jste uživatele přidali do konzoly Adobe Admin Console. Podívejte se, jak spravovat uživatele.

 2. Nebo (v případě týmů) ověřte, zda jste přidělili příslušné licence danému uživateli.

 3. Nebo (u podniků a institucí) ověřte, zda jste přiřadili uživatele k profilu produktu.

Chyba: Platnost licence vypršela

Platí pro: koncové týmové a podnikové uživatele

Nemáte-li přístup k aplikacím a službám Adobe:

 1. Odhlaste se a znovu se přihlaste ke svému účtu Adobe. Můžete tak učinit z aplikace nebo služby, kterou používáte. Nebo přejděte ke svému účtu na adrese adobe.com.

 2. Obraťte se na správce IT vaší organizace nebo instituce

Platí pro: týmové a podnikové správce

 1. Ujistěte se, že jste uživatele přidali do konzoly Adobe Admin Console. Podívejte se, jak spravovat uživatele.

 2. Nebo (v případě týmů) ověřte, zda jste přidělili příslušné licence danému uživateli.

 3. Nebo (u podniků a institucí) ověřte, zda jste přiřadili uživatele k profilu produktu.

Chyba OKTA 400

Platí pro: správce podniku

Ověřte, že bylo odesláno správné vyhodnocení SAML:

 • Ujistěte se, že poskytovatel identity poskytne v rámci kontroly SAML následující atributy (rozlišují se velká a malá písmena): FirstName, LastName, Email. Pokud tyto atributy nejsou nakonfigurovány a poskytovatel identity je neodešle jako součást konfigurace konektoru SAML 2.0, ověřování nebude fungovat.
 • Absence elementu NameID v předmětu. Ověřte, že element předmětu obsahuje prvek NameId. Tento element musí být shodný s atributem Email, tedy s e-mailovou adresou uživatele, u kterého chcete provést ověření.
 • Ověřte možné překlepy, především snadno přehlédnutelné chyby jako je „https“ namísto „http“.
 • Ověřte, zda byl uveden správný certifikát. Poskytovatele identity je třeba nakonfigurovat tak, aby používali nekomprimovaný požadavek/odpovědi SAML.

Podrobnosti naleznete zde: Chyba 400: špatný požadavek.

Chyba: Dříve jste se přihlásili prostřednictvím Google

Platí pro: koncové týmové a podnikové uživatele

Dříve jste se mohli přihlásit ke svému účtu prostřednictvím služeb Facebook, Google nebo Apple (sociální sítě). Nyní se nemůžete přihlásit pomocí svého účtu na sociální síti, nebo již nemáte ke svému účtu na sociální síti přístup.

Přihlaste se pomocí účtu vaší organizace nebo instituce. Podrobnosti o účtu vaší společnosti nebo instituce vám sdělí váš správce IT.

Chyba: Aktualizujte své platební údaje.

Platí pro: správce týmů

Pokud budete chtít aktualizovat podrobnosti o platební kartě, fakturační adresu nebo DIČ, je nutné zakoupit členství Týmy přímo na adrese Adobe.com a musíte být vlastníkem smlouvy k účtu. Prostudujte si postup, jak aktualizovat své platební údaje

Chyba sítě

Platí pro: koncové týmové a podnikové uživatele

Tato chyba je obvykle způsobena špatným připojením k síti. Prověřte následující možné Problémy se sítí a jejich řešení.

Chyba: Nelze se spojit se servery společnosti Adobe

Platí pro: koncové týmové a podnikové uživatele

Vyzkoušejte postupně následující řešení.

 1. Ověřte a nainstalujte čekající aktualizace operačního systému.

 2. Vytvořte nový účet správce týmu.

 3. Odstraňte problémy se sítí a s připojením.

Viz podrobné postupy popsané výše.

Zapojte se do konverzace

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se témat, konceptů nebo postupů popsaných v tomto článku se neváhejte připojit k diskusi.

Zapojte se.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online