Rozšířený nástroj Tužka

Nástroj Tužka byl vylepšen tak, aby umožňoval lepší přizpůsobování křivek, automatické uzavírání cest a kreslení omezených i neomezených úseček.

Nástroj Tužka

Přednastavení

Dvojitým kliknutím na nástroj Tužka na panelu nástrojů otevřete dialog Volby nástroje tužka. Posuvník Věrnost nabízí čtyři možná přednastavení. Předvolba posuvníku nacházející se nejvíce vlevo (Přesně) představuje nejpřesnější nastavení vykreslování cest. Předvolba posuvníku nacházející se nejvíce vpravo (Vyhlazení) vytvoří nejvyhlazenější cestu. Vyberte předvolbu, která nejvíce odpovídá vašim potřebám při kreslení.

<b>(vlevo)</b> Illustrator CC (verze 17.x) <br/><b>(vpravo)</b> Illustrator CC 2014 (přidané nastavení Věrnosti, zaškrtávací políčko pro klávesu Alt)

Další přednastavení Věrnost

Posuvník Věrnost má nyní od verze Illustrator CC 2014 pět přednastavení. Bylo přidáno nové přednastavení posuvníku (nejpřesnější přednastavení), pomocí kterého můžete nakreslit co nejpřesnější cestu. Dále bylo přednastavení přidáno v dialozích nástrojů vyhlazení, štětec a štětec kapka.

Volba Klávesa Alt přepne na nástroj vyhlazení

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, tak můžete při práci s nástrojem tužka nebo nástrojem štětec stisknutím klávesy Alt přejít do nástroje vyhlazení.

Automatické uzavírání cest

Když se koncové body kreslené cesty nacházejí blízko sebe v určitém, předem definovaném rozmezí pixelů, zobrazí se kurzor uzavření cesty (). Při uvolnění tlačítka myši dojde k automatickému uzavření cesty.

Tento předem definovaný počet pixelů se nastavuje v dialogu Volby nástroje tužka v poli V rozmezí.   

Kreslení omezených nebo neomezených úseček

Pomocí nástroje tužka můžete kreslit jak omezené, tak neomezené úsečky. Při kreslení úsečky se zobrazí kurzor úsečky ().

Omezené úsečky

Stiskněte klávesu Shift a pomocí nástroje tužka nakreslete úsečky omezené na 0, 45 a 90 stupňů.

Neomezené úsečky

Stiskněte klávesu Alt/Option a nakreslete neomezené úsečky. Chcete-li ale nakreslit cestu skládající se z více úseček:

  1. Nakreslete úsečku.
  2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    1. Podržte stisknutou klávesu Shift nebo Alt a umístěte kurzor na koncový bod čáry. Až se zobrazí kurzor pro pokračování cesty (), klikněte tlačítkem myši a nakreslete další čáru.
    2. Podržte stisknuté tlačítko myši, uvolněte a znovu stiskněte klávesu Shift nebo Alt a nakreslete další úsek.

Pokračování v cestě

Když se ukazatel myši nachází v předem nadefinované vzdálenosti o určitém počtu pixelů od koncového bodu, zobrazí se kurzor pokračování cesty ().

Tento předem definovaný počet pixelů se nastavuje v dialogu Volby nástroje tužka v poli V rozmezí.

Sloučení cest

Chcete-li sloučit dvě cesty:

  1. Vyberte cesty, které chcete sloučit.
  2. Prodlužte jednu cestu a přibližte ji k druhé cestě.
  3. Jakmile se zobrazí kurzor sloučení cest (), tak uvolněním tlačítka myši cesty slučte.

Nástroj Vyhlazení

Přednastavení

Dvojitým kliknutím na nástroj Vyhlazení na panelu nástrojů otevřete dialog Volby nástroje vyhlazení. Pro nástroj Vyhlazení máte k dispozici nastavitelný posuvník Věrnost.

<b>(vlevo)</b> Illustrator CC (verze 17.x) <br/><b>(vpravo)</b> Illustrator CC 2014 (přidané nastavení Věrnost)

Poznámka:

Nástroj vyhlazení již není dostupný podržením klávesy Alt/Option při používání nástroje tužka.

Nástroje štětec a štětec kapka

Posuvník se čtyřmi předvolbami se nachází také v dialozích Volby nástroje štětec a Volby nástroje štětec kapka.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?