Náhled cesty pro nástroj Pero

Pokud jste na kreslicí plátno nejprve neumístili kotevní bod, bývalo při používání nástroje Pero obtížné předvídat nakreslenou cestu. Od verze Illustrator CC 2014 zobrazuje nástroj Pero náhled cesty, která bude nakreslena z předchozího kotevního bodu do aktuální pozice ukazatele.

 1. Když je vybrán nástroj Pero, jedním kliknutím na kreslicí plátno nakreslete hladký bod a tažením myši vytvořte táhla podle potřeby.

  Poznámka:

  Při kreslení hladkého bodu nástrojem Pero budou protější táhla vždy stejná a párová. Když při tažení táhel hladkého bodu stisknete klávesu Cmd/Ctrl, vytvoříte táhla nestejné délky (párování zůstane zachováno).

 2. Uvolněte tlačítko myši. Když ukazatel myši posunujete po kreslicím plátnu, zobrazí se cesta, která ukazuje, co se nakreslí, pokud se rozhodnete umístit v místě ukazatele kotevní bod.  

  A. První kotevní bod a jeho táhla B. Náhled cesty s perem mezi prvním kotevním bodem a ukazatelem myši 

 3. Pokud zobrazený náhled odpovídá cestě, kterou chcete nakreslit, na daném místě klikněte a Illustrator nakreslí čáru podle náhledu.

Poznámka:

Při zobrazeném náhledu můžete stiskem náhled zrušit a zakončit stopu. Jedná se o stejnou akci, jako stisk klávesy P při práci s perem (pokud je náhled vypnutý).

Zapnutí nebo vypnutí funkce náhledu:

 1. Otevřete dialog Předvolby (Ctrl + K)
 2. Přejděte na kartu Zobrazení výběru a kotevních bodů
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit cestu s perem pro nástroj pero.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online