Zobrazení obrazů, objektů a 3D modelů

Poznámka:

Informace o kopírování určitých obrazů nebo snímků oblastí stránek najdete na stránce Kopírování obsahu z PDF.

Nezobrazují se mi obrazy v PDF

  1. Otevřete dialog Předvolby a vyberte kategorii Zobrazení stránky.

  2. V části Obsah stránky a informace o stránce vyberte možnost Zobrazovat velké obrazy.

Poznámka:

Pokud zrušíte výběr výše uvedené volby, bude aplikace Reader zobrazovat velké soubory obrazů jako šedá pole, čímž urychlí zobrazování a rolování.

Přesouvání a otáčení 3D modelů

Po kliknutí na 3D model se zobrazí pruh nástrojů 3D. Můžete také kliknout na 3D model pravým tlačítkem a vybráním možnosti Nástroje si zobrazit všechny navigační nástroje 3D dostupné v aplikaci Reader.

Analýza objektů, měření a geoprostorových umístění

Aplikace Acrobat Reader nabízí volby analýzy, pomocí kterých můžete zobrazit metadata pro určité objekty, měřit je nebo pracovat s geoprostorovými daty.

Další informace viz následující témata v nápovědě pro aplikaci Acrobat:

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?