Příručka uživatele Zrušit

Měření 3D objektů v souborech PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Naučte se, jak s nástrojem měření ve 3D měřit v souborech PDF 3D modely, a to na základě měření vzdáleností mezi body nebo okraji modelu.

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Měření 3D objektů

Nástroj měření ve 3D umožňuje provádět čtyři typy měření, včetně kolmé vzdálenosti mezi dvěma rovnými hranami, přímé vzdálenosti mezi dvěma body, poloměru kruhových hran a úhlu mezi dvěma hranami (nebo třemi body).

Zobrazení měření ve 3D
Zobrazení měření ve 3D

 1. Chcete-li začít měřit 3D model v souboru PDF, musíte 3D model vybrat, abyste se vykreslil pro použití nástrojů.

 2. Otevřete panel nástrojů 3D kliknutím pravým tlačítkem myši na 3D objekt a výběrem možnosti Zobrazit panel nástrojů. Pokud je zobrazení panelu nástrojů 3D nastavené na sbalené nástroje, z rozbalovací nabídky vedle Navigačního nástroje vyberte Nástroj měření ve 3D .

 3. Klikněte na ikonu Nástroje měření ve 3D na panelu nástrojů 3D. Tím se aktivují Povolená připnutí a typy měření.

 4. Vyberte požadované možnosti v panelu nástrojů Povolená připnutí a typy měření.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na pozadí modelu a změňte možnosti dle potřeby. Ponechte paletu Nástroj měření ve 3D otevřenou.

 6. Změřte 3D model:
  • Chcete-li změřit vzdálenost mezi dvěma pozicemi na 3D modelu, vyberte počáteční bod a pak přesuňte ukazatel buď na jiného místo, nebo na okraj.
  • Chcete-li změřit obvod kruhového tvaru, přesuňte ukazatel nad jeho okraj, a až se zobrazí kruh, jednou klikněte.
  • Pokud chcete pro měření vytvořit a použít anotaci, klikněte pravým tlačítkem myši na pozadí objektu a vyberte možnost Změnit popis označení. Zadejte popis označení a změřte 3D model tak, jak bylo popsáno výše. Jedním kliknutím nastavte koncový bod a dalším kliknutím nastavte místo měření a popisek.
  • Pokud chcete měření nastavit jako poznámku, vyberte nástroj Ručička, klikněte pravým tlačítkem myši na měření a poté vyberte možnost Převést na poznámku.
  • Chcete-li měření zastavit, klikněte pravým tlačítkem na 3D model a vyberte možnost Zrušit měření.
  • Pokud chcete odstranit značku měření, vyberte ji nástrojem na měření ve 3D a stiskněte klávesu Delete.
  Poznámka:

  Chcete-li se dozvědět, jak je možné využít při měření otáčení, posouvání, zvětšení a připínání, klikněte pravým tlačítkem myši na model a vyberte možnost Tipy pro měření ve 3D.  

Možnosti v části Povolená připnutí v paletě Nástroj měření ve 3D

3D připnutí ke koncovým bodům okrajů

Přitahování k celému okraji.

3D připnutí k lineárním okrajům

Připnutí k segmentu okraje ve tvaru rovné čáry.

3D připnutí k radiálním okrajům

Připnutí k obvodu.

3D připnutí k siluetám 

Připnutí ke zřejmému okraji součásti, jako je například strana válce.

3D připnutí k planárním ploškám

Přitahování ke geometrické rovině tvořící plošku součásti.

Možnosti v části Typy měření v paletě Nástroj měření ve 3D

3D měření z bodu do bodu  

 

Měření vzdálenosti mezi dvěma pozicemi na 3D modelu. Kliknutím nastavíte počáteční bod a dalším kliknutím na jiném místě nastavíte koncový bod nebo okraj.

3D kolmý rozměr

Měření vzdálenosti mezi dvěma hranami, provedené v pravém úhlu k počáteční hraně.

3D radiální rozměr

 

Měření poloměru v místě kliknutí.

3D měření úhlu

Měření úhlu mezi dvěma hranami.

Možnosti jednotek a označení

Chcete-li použít nástroje měření jednotek a značek, vyberte Nástroj měření ve 3D a klikněte pravým tlačítkem myši dovnitř 3D modelu. Poté přejděte do části Předvolby a vyhledejte následující položky:

Definovat jednotky modelu

Vyberte, pokud chcete změnit jednotky měření.

Zapnout zobrazení souřadnic

Zobrazí nebo skryje souřadnice umístění ukazatele myši v informačním okně měření.

Změnit popis označení

Zadejte text, který se má zobrazovat spolu s měřením jak v oblasti 3D modelu, tak v panelu Poznámky. (Není dostupné, pokud není vybraná možnost Značky měření.)

Vypnout značky měření

Vyberte, pokud chcete provádět měření v modelu, ale nechcete je přidávat do dokumentu. Měření jsou viditelná pouze tehdy, když je aktivní aktuální měření. Pokud zahájíte další měření nebo změníte nástroje, značka zmizí.

Nepřipínat k 3D obsahu

Vypne možnost připnutí textového kurzoru k pravděpodobnému cíli. Tuto možnost vyberte, když chcete zlepšit výkon při práci s velkým modelem. Chcete-li zajistit přesné měření v 3D objektech, vraťte nastavení zpět na Připínat na 3D obsah.

Tipy pro měření ve 3D

Otevře dialogové okno, které zobrazuje seznam klávesových zkratek pro několik navigačních zkratek. Tyto zkratky můžete použít při měření.

Předvolby

Otevře dialogové okno Měření (3D) - Předvolby.

Skrýt/Zobrazit informační okno Měření

Informační okno Měření zobrazuje nastavení jednotek a označení pro daný model. Vyberte, pokud chcete odstranit toto okno z okna modelu.

Skrýt/zobrazit pruh nástrojů Měření

Skryje/zobrazí paletu Nástroj měření ve 3D.

Předvolby měření

Změnou předvoleb 3D měření určíte, jak se budou měřit 3D data. Chcete-li zobrazit tyto možnosti, stiskem kláves Command+K otevřete možnost Předvolby a přejděte na panel Měření (3D).

Poznámka:

V aplikaci Adobe Acrobat Reader tyto předvolby platí pouze pro soubory PDF, ve kterých je povoleno vytváření poznámek.

Použít měřítko a jednotky z modelu (když existují)

Zobrazí měření na základě jednotek modelu, pokud existují, generovaných z původního 3D modelu. Odznačte tuto možnost, chcete-li určit jednotky měření ručně. Toto nastavení můžete změnit v paletě Nástroj měření ve 3D.

Použít výchozí jednotky zobrazení

Použije jednotky měření, které zde určíte, místo jednotek měření z 3D modelu.

Zobrazit významné číslice

Určuje maximální počet číslic v číslu s výsledkem měření.

Barva čáry měření 3D

Určuje barvu čáry, která se zobrazuje, když kliknete nebo táhnete při měření objektu.

Velikost odezvy měření

Nastavuje velikost textu pro zobrazení měření.

Úhlové měření zobrazit jako

Definuje jednotky jako stupně nebo radiány.

Kruhové měření zobrazit jako

Určuje, zda je u kruhových součástí měřen průměr nebo poloměr.

Zobrazit kroužek pro kruhová měření

Zobrazí obvod související s kruhovým měřením.

Nastavení připnutí pro 3D

Zapne připnutí a určuje, zda se připíná na body, oblouky, hrany, hrany siluet nebo plošky. Citlivost označuje, jak blízko musí být ukazatel k určité položce, aby došlo k jeho připnutí na ni. V možnosti Barva tipů připnutí určete barvu čáry připnutí, která se objeví, když podržíte ukazatel nad 3D objektem.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online