Příručka uživatele Zrušit

Geoprostorové dokumenty PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Informace o geoprostorových dokumentech PDF

Geoprostorový soubor PDF obsahuje informace, které jsou nutné k vytváření geografických referencí na údaje o poloze. Při importu geoprostorových dat do souboru PDF aplikace Acrobat zachová geoprostorové souřadnice. S těmito souřadnicemi můžete prohlížet a interaktivně používat soubory PDF k hledání a označování údajů o poloze.

Geoprostorová data mohou být buďto vektory, rastry nebo kombinace obojího. Po importu geoprostorových dat do aplikace Acrobat můžete tyto údaje využívat mnoha různými způsoby:

 • Hledání a označování souřadnic polohy.

 • Měření vzdálenosti, obvodu a plochy.

 • Změna souřadnicového systému a měrných jednotek.

 • Kopírování souřadnic polohy do schránky a jejich následné využití k zobrazení míst v různých webových mapovacích službách.

Vytváření geoprostorových souborů PDF

Geoprostorový soubor PDF lze vytvořit jedním z následujících způsobů:

 • Otevřením souboru TIFF (GeoTIFF) nebo JPEG 2000 s podporou geoprostorových dat

 • Georegistrace mapy PDF nebo skenování geoprostorových dat

Při otevření importovaného souboru se měření, polohy bodů a délky zobrazí v geografických souřadnicích, které můžete měnit, měřit a označovat. Mapu PDF je možné sestavit z mnoha různých zdrojů.

Otevření souborů GeoTIFF a JPEG 2000

Soubory GeoTIFF a JPEG 2000 jsou rastrové obrázky, které můžete do již existujícího dokumentu importovat jako nové dokumenty nebo jako nové vrstvy. Aplikace Acrobat chrání geografické souřadnice vložené do souboru. Tyto soubory si při importu uchovávají své geoprostorové údaje. Pokud tyto soubory importujete do již existujících dokumentů, jejich souřadnicový systém je převeden do souřadnicového systému dokumentu.

 1. Vyberte Soubor > Vytvořit > PDF ze souboru.

 2. Vyberte soubor s podporou geoprostorových dat k importu.
 3. Vyberte nastavení a klikněte na tlačítko OK.

Import souborů s údaji o tvaru

Soubor s údaji o tvaru můžete do již existujícího souboru PDF importovat jako novou vrstvu. Soubor s údaji o tvaru musí překrývat aktuální mapu PDF. V opačném případě nebude import proveden. Pokud je překryv pouze částečný, je importována pouze ta část, která překrývá aktuální soubor PDF.

Soubor s údaji o tvaru se skládá z několika souborů s různými příponami názvu. Aplikace Acrobat k importu vyžaduje soubor SHP i DBF.

 1. Otevřete mapu PDF a zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Vrstvy.

 2. Na postranním pruhu Vrstvy klikněte na možnost Možnosti a vyberte příkaz Importovat jako vrstvu.

 3. Vyhledejte soubor SHP a vyberte ho.
 4. Klikněte na tlačítko Nastavení a změňte Vlastnosti čáry na plnou čáru a její barvu změňte na modrou.

Interakce s geoprostorovými PDF

Pokud otevřete soubor s podporou geoprostorových dat, můžete hledat umístění, měřit vzdálenosti a přidávat značky umístění. Souřadnice také můžete zkopírovat do schránky a použít je s webovou mapovací službou.

Zobrazte geoprostorové měřicí nástroje zvolením možnost Nástroje > Měřit.

Pomocí nástroje Geoprostorové umístění můžete provádět následující úlohy:

 • Zobrazení zeměpisné šířky a délky, když se kurzor nachází nad oblastí s geoprostorovými údaji.

 • Označení umístění pomocí geoprostorové anotace.

 • Vyhledání umístění v dokumentu.

Nalezení poloh na mapě

 1. Otevřete geoprostorový soubor PDF a vyberte Nástroje > Měřit > Nástroj geoprostorová poloha.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši do mapy a klikněte na příkaz Najít umístění.

 3. Zadejte hodnoty zeměpisné šířky a délky (stupně, minuty, sekundy nebo desetinné hodnoty) do dvou textových polí a klikněte na tlačítko Hledat.

  Pokud je dostupné alespoň jedno umístění, je toto umístění zvýrazněno modrým čtverečkem a stránka je vycentrována na zvýrazněnou oblast.

 4. Pokud soubor PDF obsahuje více map, klikněte na tlačítko Další nebo Předchozí a zobrazte si další výsledky – jsou-li k dispozici. Více umístění je dostupných v několika situacích:

  • Pokud dokument obsahuje více map ( např. když dokument PDF obsahuje menší mapu v rámci větší mapy, například mapa města v mapě státu nebo země). Když hledáte umístění ve městě, aplikace Acrobat ho nalezne na velké mapě i na mapě města.

  • Když dokument obsahuje více stránek s mapou (například když je strana jedna mapou země a strana dvě je mapou státu nebo města v zemi).

 5. (Volitelné) Chcete-li přidat poznámku (jako je název místa nebo adresa), klikněte na značkovač umístění a do okna s poznámkou zadejte požadované informace.
 6. Chcete-li hledání ukončit, klikněte pravým tlačítkem myši do mapy. Pole hledání následně skryjete možností Skrýt hledání umístění.

Označení geoprostorových umístění

 1. Otevřete geoprostorový soubor PDF a vyberte Nástroje > Měřit > Nástroj geoprostorová poloha.

 2. Přejeďte ukazatelem myši přes dokument a zobrazte si hodnoty zeměpisné šířky a délky oblastí obsahujících geoprostorové informace. Klikněte pravým tlačítkem do mapy a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li nalézt umístění, klikněte na příkaz Najít umístění. Zadejte hodnoty zeměpisné šířky a délky a klikněte na tlačítko Hledat.

  • Chcete-li označit umístění geoprostorovými údaji, klikněte na příkaz Označit umístění.

 3. (Volitelné) Chcete-li přidat poznámku (jako je název místa nebo adresa), klikněte na značkovač umístění a do okna s poznámkou zadejte požadované informace.

Měření vzdálenosti, obvodu a plochy na mapách

Když otevřete geoprostorový soubor PDF, nástroje měření aplikace Acrobat přečtou geoprostorové informace a místo rozměrů stránky nebo objektů změří vzdálenost a plochu. Nástroje měření lze použít k výpočtu vzdálenosti, obvodu a plochy u libovolného souboru PDF s podporou geoprostorových údajů. Když přejedete kurzorem myši nad obsahem dokumentu, zobrazí se uchopovací značky indikující, že se nacházíte na cestě nebo nad koncovém bodu cesty. Když se kurzor nachází nad geoprostorovým obsahem, uvidíte rovněž zeměpisnou šířku a délku v místě kurzoru.

 1. Zvolte Nástroje > Měřit > Nástroj měření.

 2. V okně Nástroj měření vyberte typ měření: Vzdálenost , Plocha nebo Obvod .

 3. Vyberte možnost přitahování:
  • Přitahovat k cestám

  • Přitahovat ke koncovým bodům

  • Přitahovat ke středním bodům

  • Přitahovat k průsečíkům

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud používáte nástroj Vzdálenost, klikněte na libovolné místo počátku měření, poté přejeďte kurzorem myši do koncového bodu a klikněte podruhé. Vzdálenost se zobrazí v pravém dolním rohu.

  • Pokud používáte nástroj Obvod, klikněte do mapy v jednom rohu obvodu a poté přejeďte kurzorem myši do každého dalšího rohu. V každém rohu klikněte a nakonec měření v koncovém rohu ukončete dvojitým kliknutím. Zobrazí se informační okno s údajem o obvodu.

  • Pokud používáte nástroj Plocha, klikněte do mapy v jednom rohu plochy a poté přejeďte kurzorem myši do dalšího rohu. Před změnou směru vždy klikněte. Měření ukončete dvojitým kliknutím a zobrazte si celkovou plochu.

 5. Měření ukončíte kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem příkazu Ukončit měření. Můžete také vybrat příkaz Zrušit měření.

Kopírování souřadnic umístění do schránky pro použití s webovou mapovací službou

Po nalezení umístění v geoprostorovém souboru PDF můžete souřadnice zkopírovat do schránky. Ze schránky můžete data vložit do webové mapovací služby, která čte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Měřit > Nástroj geoprostorová poloha a poté klikněte pravým tlačítkem na mapě a vyberte možnost Označit umístění.

 2. Otevřete poznámku k umístění a zkopírujte informace o umístění.

  Aplikace Acrobat zkopíruje data v následujícím formátu: zeměpisná šířka a délka, oddělené mezerou. Vložte údaje do adresního řádku webové mapovací služby, která dokáže interpretovat údaje o umístění.

Změna jednotek měření v dokumentu

Chcete-li změnit typ jednotek měření, klikněte pravým tlačítkem myši do mapy nástrojem Měření a zvolte možnost Délkové jednotky nebo Plošné jednotky. Poté vyberte typ měření.

Změna předvoleb geoprostorového měření

Jednotky měření pro všechny geoprostorové soubory PDF můžete změnit v dialogovém okně Předvolby. V části Kategorie klikněte na položku Měření (Geo).

Zapnout značky měření

Přidá popisek ke geoprostorovému měření. Když je vybrána možnosti Zapnout značky měření, zvolte možnost Použít popisek a zadejte popisek měření.

Nastavení přitahování

Vyberte části cesty ke kterým chcete přitahovat měření.

Zobrazit hodnotu jako

Určuje způsob výpočtu hodnot zeměpisné šířky a délky. Pro zobrazení zeměpisné šířky a délky ve formě desetinného čísla vyberte možnost Decimálně. Volbou Stupně, Minuty, Sekundy rozdělíte každý stupeň zeměpisné délky do 60 minut rozdělených na 60 sekund.

Zobrazit směr jako

Zvolte mezi Označený a Pojmenovaný. Pojmenovaný směr zobrazuje pro zeměpisnou šířku s (sever) nebo J (jih) a pro zeměpisnou délku v (východ) a z (západ).

Vždy zobrazovat zeměpisnou šířku a délku v systému WGS 1984

Po výběru této možnosti bude zeměpisná šířka a délka využívat aktuální standardní referenční rámec pro zemi (World Geodetic System 1984). U starších map nakreslených se starší souřadnicovou sítí (jako je NAD 1927) můžete tuto možnost zrušit a zobrazit původní hodnoty. Pokud je starší mapa registrována ve svých nativních souřadnicích, mohou se polohy souřadnic lišit od současných standardů používaných v zařízeních GPS a webových mapovacích službách.

Použít výchozí délkové jednotky

Vyberte jednotku měření, kterou chcete použít.

Použít výchozí plošné jednotky

Plocha může být měřena odlišnými jednotkami nežli je délka.

Nezobrazovat vrstvu průhlednosti v obrázcích GeoTIFF a JPEG 2000

Formáty rastrových obrázků zahrnují vrstvu průhlednosti, kterou můžete odstranit.

Export označení polohy a měření

Data geoprostorového umístění a měření můžete exportovat do souboru FDF. Každá geoprostorová anotace obsahuje položku GPTS. Tato položka odpovídá zeměpisné šířce a délce pro každý z bodů anotace. Exportovat lze následující typy informací:

 • Označená umístění zadaná pomocí nástroje Geoprostorové umístění

 • Měření vzdálenosti, obvodu (složená vzdálenost) a plochy zadaná pomocí nástroje Měření v geoprostorovém obsahu

Geoprostorová data můžete exportovat pomocí panelu Seznam poznámek.

 1. Chcete-li exportovat všechny poznámky, otevřete panel Seznam poznámek (Nástroje > Poznámky) a vyberte možnost Možnosti > Exportovat vše do datového souboru.

 2. Chcete-li exportovat podmnožinu poznámek, vyberte poznámky a zvolte možnost Možnosti > Exportovat vybrané do datového souboru. Zadejte název souboru a klikněte na příkaz Uložit. Soubor FDF je uložen.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.