Sådan administreres cachen i Adobe Bridge CS4 og CS5

Læs denne artikel for at finde ud af, hvordan Adobe Bridge cachelagrer oplysninger om miniaturer, forhåndsvisning og metadata i en database. Databasen forbedrer ydeevnen, når du gennemser eller søger efter filer. Men jo større cachefilen er, jo mere diskplads optager den. Med cacheindstillingerne kan du styre forholdet mellem ydeevnen og cachestørrelsen.

  • Vælg Rediger > Indstillinger > Cache (Windows) eller Bridge > Indstillinger > Cache (Mac OS), og vælg blandt følgende muligheder:

Bevar 100%-forhåndsvisninger i cache

100 % forhåndsvisning (kaldes også cache i fuld størrelse) er en JPEG-fil, der vises med zoom til 100 %. Det er den zoomindstilling, der bruges i diasshow og ved forhåndsvisning på fuld skærm. Det er også den, der bruges, når du anvender lupværktøjet i korrekturtilstand eller forhåndsvisningspanelet. Når du bruger denne cachelagrede fil, undgår du, at et billede i 100 % størrelse skal gengives igen fra den originale kildefil. Det kræver dog ekstra diskplads, og den første behandling tager noget tid.

Når du bruger lupværktøjet eller 100 % zoom, overføres denne forhåndsvisning i 100 % størrelse til hukommelsen fra filen. Med muligheden "Behold 100 % forhåndsvisninger i cachen" kan forhåndsvisninger i 100 % størrelse skrives til den centrale cache, som findes på følgende placering:

  • Mac OS: /Brugere/[Brugernavn]/Bibliotek/Caches/Adobe/Bridge CS[versionsnummer]/Cache/full
  • Windows: /Dokumenter og indstillinger/[Brugernavn]/Application Data/Adobe/Bridge CS[versionsnummer]/Cache/full

Bemærk: I Windows skal du aktivere Vis skjulte filer og mapper, før du kan se denne placering. Se Vis skjulte filer, mapper og filtypenavne | Windows XP, Vista, Windows 7

Du kan også generere forhåndsvisninger i fuld størrelse for alle filerne i en mappe. Klik på knappen for miniature- og forhåndsvisningskvalitet på programlinjen, og vælg Generer 100 % forhåndsvisninger. Disse forhåndsvisninger i fuld størrelse bruges dog kun til 100 % zoom og lupværktøjet. De bruges ikke til miniaturer, diasshow og forhåndsvisninger på skærmen i mindre end 100 % størrelse. De bruges heller ikke i forhåndsvisningspanelet eller korrekturtilstand, når du ikke bruger lupværktøjet.
Eksportér automatisk cache til mapper, når det er muligt

Med denne mulighed synkroniseres de centrale og eksporterede cachedata. Der oprettes eksporterede cachefiler for hver mappe, som gennemses med Adobe Bridge (hvis mapperne ikke er skrivebeskyttede).

Første gang en mappe vises med Adobe Bridge, bliver det kontrolleret, om der findes en eksporteret cache. Hvis der bliver fundet en eksporteret cache, importerer Adobe Bridge alle optegnelserne til den centrale cache. Derefter bruger Adobe Bridge kun den centrale cache til den pågældende mappe. Alle nye eller ændrede miniaturer eller metadata gemmes i den centrale cache. Hvis muligheden "Eksportér automatisk cache til mapper, når det er muligt" er valgt, opdaterer Adobe Bridge også den eksporterede cache med de nyligt genererede eller opdaterede miniaturer eller metadata. Men Bridge læser ikke eksporterede cachedata for mappen, da mappen findes i den centrale cache. Hvad betyder det i praksis? Det sker, når flere forekomster af Adobe Bridge – på den samme computer eller på forskellige computere – ser mappen. F.eks.:

  1. Bridge CS4 har oprettet en eksporteret cache for en mappe.
  2. Bridge CS5 finder mappen, læser den eksporterede cache og importerer alle optegnelserne til den centrale cache i Bridge CS4.
  3. Du anbringer nye filer i mappen eller føjer et nøgleord eller andre metadata til en eksisterende fil.
  4. Bridge CS4 viser mappen og genererer miniaturer for de nye filer. Da "Eksportér automatisk cache til mapper, når det er muligt" er valgt, opdateres den eksporterede cachefil.
  5. Bridge CS5 viser mappen og ignorerer den eksporterede cachefil, fordi den pågældende mappe allerede er set. Programmet genererer miniaturer for de nye filer og føjer dem til den centrale cache.

Hvis du ikke vil bruge diskplads til eksporterede cachefiler for alle de mapper, Adobe Bridge viser, skal du fjerne markeringen af denne mulighed. Du kan eksportere en cache manuelt for enhver individuel mappe ved at vælge Værktøjer > Cache > Opbyg og eksportér cache. Det kan du f.eks. gøre, før du brænder en mappe til en dvd.

Placering

Placeringen viser stien til den centrale cache. Den centrale cache i Adobe Bridge CS3 har en anden placering end i Adobe Bridge CS4 og CS5. Adobe Bridge CS4 og CS5 kan ikke læse den centrale cache fra Bridge CS3.

Cachestørrelse

Hver fil og mappe, som Adobe Bridge cachelagrer, bruger en post i databasen. En databasepost inkluderer en eller flere JPEG-filer, som Adobe Bridge genererer for at kunne vise miniaturer og forhåndsvisninger. Cachen kan indeholde op til 500.000 poster. Standardstørrelsen for cachen er på 100.000 poster. Du kan forbedre ydeevnen ved at øge cachestørrelsen, men jo større cachen er, jo mere diskplads bruger den. 

Komprimer cache

Når cachen komprimeres, fjernes forældede databaseposter og de JPEG-filer, der hører til posterne.

Tøm cache

Hvis cachen tømmes, slettes alle miniaturer og forhåndsvisninger i den centrale cache.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?