En folio indeholder en eller flere Digital Publishing-artikler. En folio vises som en udgave i biblioteket for enten Adobe Content Viewer eller en brugerdefineret fremviser til flere udgaver. Hvis du opretter en brugerdefineret fremviser til en enkelt udgave, omfatter folioen indholdet af denne fremviser-app.

Adobe anbefaler

Adobe anbefaler
<a href="http://goo.gl/qgbfz">oprettelse af folioer (på engelsk)</a>
Colin Fleming

Oversigt over panelet Folio Builder

Brug panelet Folio Builder til at oprette folioer og tilføje artikler. Du kan åbne panelet ved at vælge Vindue > Folio Builder. Panelet Folio Builder viser de folioer, som du har adgang til. Panelet Folio Builder indeholder tre visninger: foliovisning, artikelvisning og layoutvisning. Benyt en af følgende fremgangsmåder, når du vil navigere:

 • Dobbeltklik på en folio, og klik på pilen til højre for folioen for at få vist folioens artikler.

 • Dobbeltklik på en artikel, og klik på pilen til højre for artiklen for at få vist artiklens layout.

 • Klik på pilikonet i øverste venstre hjørne af panelet for at flytte et niveau op.

Panelet Folio Builder
Panelet Folio Builder

A. Foliovisning B. Artikelvisning C. Layoutvisning 

Filtrering af foliovisning

Du kan finde ud af, hvilke folioer der vises, ved at vælge Alle, Alle lokale, I skyen (for at skjule lokale folioer), Private (for at skjule delte folioer) eller Delte i rullemenuen i foliovisningen.

Sortering af folier

Vælg en indstilling i rullemenuen Sorter i foliovisning for at bestemme sorteringsrækkefølgen for folioerne i panelet Folio Builder. Vælg Vis liste omvendt for at bytte om på rækkefølgen for en valgt folio.

Logon til Folio Builder -panelet

Det er valgfrit, om du vil logge på panelet Folio Builder. Hvis du logger på panelet, kan du overføre folioer til Folio Producer Service og afprøve dem. Du kan derefter hente folioer til Adobe Content Viewer på en mobil enhed og dele folioer med andre brugere. Hvis du ikke logger på panelet, kan du stadig oprette og få en visning på skærmen af lokale folioer, og du kan bygge en Single Edition-app. Brug et godkendt Adobe-id til at logge på panelet Folio Builder.

 1. Sørg for, at computeren har forbindelse til internettet.

 2. I panelet Folio Builder skal du klikke på Log på og derefter logge på med et godkendt Adobe-id.

 3. Hvis du ikke har et godkendt Adobe-id, kan du gøre et af følgende:

  • Hvis du har et Enterprise- eller Professional-abonnement til DPS, kan du bruge værktøjet Account Administration til at oprette et Adobe-id med rollen Program. Brug det korrekte Adobe-id til at logge på panelet Folio Builder. Se Værktøjet Account Administration.

  • Hvis du vil bekræfte et Adobe-id til at arbejde sammen med DPS, skal du gå til https://digitalpublishing.acrobat.com/ og klikke på Create Account. For at få en konto skal du tilmelde dig med en gyldig e-mailadresse. Adobe sender en bekræftelsesmeddelelse til dig. Åbn meddelelsen, og bekræft den. Brug derefter dette Adobe-id til at logge på panelet Folio Builder. Se Brug af Adobe ID'er til digital publicering.

Oprettelse af en folio

En folio er en samling af artikler. Alle med InDesign CS5 eller nyere kan oprette folioer. DPS understøtter dog ikke længere InDesign CS5 og InDesign CS5.5 i v32-udgivelsen, som er planlagt til august 2014.

Når du logger på og opretter en folio, oprettes der et arbejdsrum på webserveren på acrobat.com. Indholdet af artikler, du føjer til folioen, overføres til dette arbejdsrum.

 1. Vælg Vindue > Folio Builder for at åbne panelet Folio Builder.

 2. Hvis du ikke allerede er logget på, skal du klikke på Log på og logge på ved hjælp af et bekræftet Adobe-id.

  Hvis du ikke logger på panelet Folio Builder, kan du oprette en offlinefolio. Derefter kan du overføre offlinefolioen, når du har logget på.

 3. Klik på Ny for at oprette en ny folio.

  Du kan også vælge, Fil > Ny > Folio i InDesign CS6 for at oprette en folio.

 4. Angiv følgende indstillinger, og klik på OK.

  Klik på OK
  Oprettelse af en ny folio.

  Folionavn

  Angiv folionavnet. Folionavnet adskiller sig fra publikationsnavnet, der vises i fremviseren. Folionavnet bruges kun internt til navto://-links og til konfiguration af gengivelser, så brug et enkelt navn, og undgå at bruge specialtegn. Et folionavn kan maksimalt bestå af 60 tegn.

  Fremviserversion

  Angiv målversionen af fremviseren. Denne indstilling er især nyttig, hvis den nyeste version af Adobe Content Viewer afventer godkendelse, eller hvis du opretter folioer til en tidligere fremviser-app, som endnu ikke er opdateret. Når du har oprettet en folio, kan du redigere egenskaber for folioen for at forøge versionsnummeret, men du kan ikke gå tilbage til en tidligere version. Opret i stedet en ny folio. Du kan ikke angive en tidligere fremviserversion end v20.

  Bemærk:

  I de fleste DPS-udgivelser skifter selve fremviseren, men ikke det folioformat, der er angivet for "Fremviserversion". Eksempelvis er der forskelle på fremviserapps i versionerne v26 og v30, men der er ingen forskel på folioformaterne v26 og v30. De bedste resultater opnås ved at bruge standardindstillingen på v26 under Fremviserversion.

  Målenhed

  Vælg målenheden eller angiv brugerdefinerede dimensioner for målenheden, f.eks. 1024 x 768 for en iPad.

  Se Oprettelse af dokumenter til flere enheder.

  Retning

  Angiv, om folioen kun er i højformat, kun i tværformat eller dobbeltretning. Hvis du vil se en skærmversion af folioen eller udgive den, skal alle artiklerne matche folioens retning. Hvis en folio med dobbeltretning f.eks. indeholder en artikel, der kun er i højformat, kan folioen ikke hentes til Adobe Content Viewer-biblioteket.

  Standardformat

  Vælg en standardindstilling for folioen. Individuelle artikler kan have forskellige indstillinger for artikelformat.

  Vælg Automatisk, hvis du ønsker, at InDesign skal afgøre, om siderne skal eksporteres som JPEG eller PNG. Hvis du vælger PDF, kan brugerne knibe for at zoome ind og ud, vektorerne bliver bevaret, og filens størrelse bliver mindre. Det er særlig vigtigt at angive standardformatet, når du importerer flere artikler. Ved import af flere artikler benytter artiklerne standardbilledformatet. Se Forskelle mellem JPG-, PNG- og PDF-billedformater (på engelsk).

  Standard for JPEG-kvalitet

  Hvis der er valgt Automatisk eller JPEG for Standardbilledformat, skal du angive JPEG-kvalitet. Jo højere kvalitet, du vælger, desto større bliver filen.

  Eksempel på forside

  Et skærmversionbillede repræsenterer alle de folioer, der er tilføjet i fremviseren i fremviserbiblioteket. Angiv forsidebilleder i højformat og tværformat. Opret forsidebilleder som 72-dpi JPG- eller PNG-filer ved hjælp af samme pixeldimensioner som målenheden, f.eks. 1024 x 768.

  Opret offlinefolio

  Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil overføre folioindholdet til serveren på nuværende tidspunkt. Du kan senere vælge Upload til Folio Producer i panelmenuen for at oploade folioindhold.

Du kan finde oplysninger om fejlfinding i Folio Builder under Fejlfinding i Folio Builder (på engelsk) og Fejlfinding i artikeloverførsel i panelet Folio Builder (på engelsk).

Ændring af folioegenskaber

Når du har oprettet en folio, kan du bruge dialogboksen Egenskaber for folio til at angive et udgivelsesnavn, ændre fremviserversionen og vælge billeder til en skærmversion af forsiden. Nogle folioegenskaber som f.eks. retning, billedformat og foliostørrelse kan ikke redigeres i dialogboksen Egenskaber for folio. Opret om nødvendigt en ny folio med de rigtige indstillinger.

Når du er klar til at publicere din folio, skal du bruge Folio Producer Organizer til at angive folioegenskaber for publicering.

 1. I panelet Folio Builder skal du vælge den folio, du vil redigere.

 2. Vælg Folioegenskaber i panelmenuen Folio Builder.

  Vælg Egenskaber for folio
  Redigering af folioegenskaber

 3. Angiv følgende indstillinger, og klik på OK.

  Publikationsnavn

  Det publikationsnavn, du angiver, vises i fremviserbiblioteket. Men hvis du bruger den samme værdi for publikationsnavn til alle folioer, der vises i din app – og hvis du bruger den samme værdi, der er angivet for "Title (Library View)" (titel (biblioteksvisning)) i DPS App Builder – medfører designet, at publikationsnavnet ikke vises i iPad-biblioteket. Dette gælder kun for iPad.

  Et publikationsnavn kan maksimalt bestå af 60 tegn.

  Bemærk:

  Du kan undgå problemer ved kun at bruge alfanumeriske eller numeriske tegn i publikationsnavnet. Brug ikke specialtegn, f.eks. apostroffer ('), da der ellers kan opstå uventede resultater, f.eks. en "[svr.InvalidParameter]"-fejlmeddelelse.

  Fremviserversion

  Hvis du vil angive en anden fremviserversion til folioen, skal du vælge den ønskede version. Du kan vælge en nyere version, men ikke en tidligere version. Hvis du vil benytte en tidligere version, skal du oprette en ny folio.

  Når fremviserversionen for en folio opdateres, bliver artiklerne i folioen ikke automatisk opdateret. Hvis du vil udnytte en ny funktion, der findes i den nyere fremviserversion, skal du også opdatere artiklerne.

  Bemærk:

  I de fleste DPS-udgivelser skifter selve fremviseren, men ikke det folioformat, der er angivet for "Fremviserversion". Eksempelvis er der forskelle på apps i versionerne v26 og v30, men der er ingen forskel på folioformaterne v26 og v30. De bedste resultater opnås ved at bruge standardindstillingen på v26 under "Fremviserversion".

  Indbinding ved højre kant

  Vælg denne indstilling for at vise artikler fra højre mod venstre i stedet for fra venstre mod højre i fremviseren. Denne indstilling er særligt nyttig for asiatiske sprog.

  Eksempel på forside

  Et skærmversionbillede repræsenterer alle de folioer, der er tilføjet i fremviseren i fremviserbiblioteket. Angiv forsidebilleder i højformat og tværformat. Opret forsidebilleder som 72-dpi JPG- eller PNG-filer ved hjælp af samme pixeldimensioner som målenheden, f.eks. 1024 x 768.

 4. Hvis du vil ændre yderligere folioegenskaber ved publicering af en folio, skal du vælge Folio Producer i panelmenuen i Folio Builder og angive indstillinger i Folio Producer Organizer. Se Folio Producer Organizer

  Folionavn

  Folionavnet vises i panelet Folio Producer og Folio Builder, men det vises ikke i fremviseren. Hvis du opretter gengivelser til forskellige enheder, skal du sørge for, at indstillingerne for folionavn er de samme i alle gengivelserne.

  Publikationsnavn

  Publikationsnavnet vises i fremviserbiblioteket og på fremviserens navigationslinje. Men hvis det samme publikationsnavn bruges til alle folioer i en app, medfører designet, at publikationsnavnet ikke vises i biblioteket.

  Et publikationsnavn kan maksimalt bestå af 60 tegn.

  Folio Number

  Folionummeret kan være et tal eller en beskrivelse, f.eks. "Maj 2013." Et folionummer kan maksimalt bestå af 60 tegn.

  DPS Folio Producer
  Publikationsnavnet og folionummeret vises i fremviseren.

  Publication Date

  Udgivelsesdatoen bestemmer rækkefølgen af folioerne i biblioteket. De nyeste folioer vises øverst. Udgivelsesdatoen er særligt vigtig for abonnementsfremvisere, hvor kunderne har ret til folioer i en bestemt periode, som bestemmes af indstillingerne for udgivelsesdato. De bedste resultater opnås ved at vælge en udgivelsesdato manuelt.

  Product ID

  Det produkt-id, du angav, da du udgav folioen, vises. Du kan ikke redigere dette felt direkte. Produkt-id'et er særligt vigtigt ved detailfolioer. Det knytter folioen til produkt-id'et for køb i app'en i app-butikken. Brug et forskelligt produkt-id (f.eks. "com.pubhouse.minapp.2014januar") for hver folio. Brug kun det samme produkt-id til forskellige folioer, hvis de indgår i et sæt gengivelser.

  Et produkt-id kan maksimalt bestå af 60 tegn.

  Published

  Der vises en afkrydsning i kolonnen Udgivet, hvis folioen er udgivet.

  Låst

  Vælg denne indstilling for at forhindre nogen i at overføre en ny version af artiklen eller ændre artiklens metadata. Der vises et låst ikon ud for artiklen i panelet Folio Builder for alle, der har adgang til folioen.

  Cover Previews

  Angiv .png- eller .jpg-filer til de billeder, der vises i fremviserbiblioteket.

  Beskrivelse

  Beskrivelsen vises i fremviserbiblioteket og på fremviserens navigationslinje.

  Library Filter

  Skriv filternavnet for hver folio i din app. Et biblioteksfilter kan maksimalt bestå af 60 tegn. Se Oprettelse af biblioteksfiltre.

  Indbinding ved højre kant

  Hvis du vælger dette i området med foliodetaljer, vises artikler fra højre mod venstre i stedet for fra venstre mod højre i fremviseren. Denne indstilling er særligt nyttig for asiatiske sprog.

  Dato på titelblad

  Datoen på titelbladet er en ekstra metadatakontrol, som giver visse Enterprise-udgivere bedre kontrol over direkte rettigheder.

Oprettelse af offlinefolioer

En offlinefolio, eller lokal folio, overføres ikke til tjenesten acrobat.com på internettet. Det er især praktisk at oprette en offlinefolio, hvis du ikke er tilsluttet internettet, eller hvis tjenesten acrobat.com er midlertidigt ude af drift.

Adobe anbefaler

Adobe anbefaler
<a href="http://goo.gl/RUv2b">Arbejde offline</a>
Colin Fleming

Du kan ikke konvertere en folio, du har overført, til en offlinefolio.

Ikon, som viser offlinefolio
Et ikon angiver, at en folio er offline.

 1. Benyt en af nedenstående fremgangsmåder for at oprette en offlinefolio:

  • Klik på Opret ny folio i panelet Folio Builder, hvis du ikke er logget ind.

  • Klik på Ny i panelet Folio Builder, og vælg derefter Opret offlinefolio.

 2. Tilføj artikler, og rediger folioen.

  Du kan få vist offlinefolioer på din pc eller ved hjælp af Skærmversion på enheden. Se Skærmversion af folioer og artikler

  Når du får vist eller overfører en offlinefolio, opdateres folioen automatisk med ændringer af InDesign-kildedokumenterne. Det er ikke nødvendigt at vælge Opdater for at opdatere en offlinefolio.

 3. Hvis du vil opdatere folioen, skal du logge på panelet Folio Builder, vælge folioen og vælge Upload til Folio Producer i panelmenuen.

  Du kan kun overføre en offlinefolio, hvis kildefilerne er tilgængelige.

  Når du har overført en folio, kan du ikke gøre folioen lokal.

Deling af folioer

Du kan dele en folio, hvis du ønsker, at andre personer skal læse korrektur på den folio, du arbejder på, eller hvis du vil gøre den tilgængelig for dem. Hvis du f.eks. opretter en annonce for en udgiver, kan du dele den folio, der indeholder annoncen, med udgiveren. Eller hvis du er udgiver, kan du dele en folio med forskellige designere, så de kan overføre artikler.

Når du opdaterer en artikel i en delt folio, får modtagerne besked om, at der er en opdatering tilgængelig, når de åbner biblioteket i Adobe Content Viewer. Hvis modtagerne ikke skal se opdateringerne, skal du undlade at dele folioen.

Videoselvstudium

Videoselvstudium
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/sharing-folios/">Deling af folioer (på engelsk)</a>
Colin Fleming

 1. Vælg en folio i panelet Folio Builder.

 2. Vælg Del i panelmenuen Folio Builder.

 3. Skriv e-mailadresserne på de personer, du vil dele folioen med, i dialogboksen Del. Brug komma eller semikolon til at adskille e-mailadresserne. Tryk på Tab for at gå til næste felt.

 4. Skriv emnet og meddelelsen, og klik på Del.

Når modtagere åbner Adobe Content Viewer på en mobilenhed, kan den delte folio hentes.

Når de åbner folioen i panelet Folio Builder, vises der et delingsikon ud for folionavnet i Folio Builder. Modtagerne kan åbne folioen og tilføje artikler. Men de kan ikke redigere eksisterende artikler.

Fjernelse af deling af folioer

Hvis du ikke længere vil dele en folio, du har delt med andre, skal du vælge folioen i panelet Folio Builder og vælge Fjern deling i panelmenuen. Vælg de modtagere, du vil fjerne delingen for, og klik på OK. Når du fjerner delingen af folioen, kan den ikke længere hentes, og den fjernes fra delingsmodtagernes Folio Builder-panel. De folioer, der allerede er hentet til enheder, fjernes ikke. Hvis du sletter en delt folio, kan den heller ikke længere hentes.

Fjernelse af en folio, der er delt med dig

Hvis en anden har delt en folio med dig, og du ikke længere vil have adgang til den, skal du vælge folien i panelet Folio Builder og klikke på papirkurven. Når du sletter en delt folio, fjernes dine oplysninger fra ejerens liste over dem, der har adgang til folioen.

Kopiering af folioer

Du kan kopiere en folio fra din konto, eller du kan kopiere en folio, som deles med dig fra en anden konto. Hvis en udgivet eller ikke-udgivet folio kopieres, oprettes der en ny folio på Folio Producer-serveren (acrobat.com), ikke Distribution Service. Derefter kan du redigere og udgive den kopierede folio.

Du kan se en video om kopiering af folioer her: Kopiering af folioer for at strømline produktionen.

 1. Vælg en folio i Folio Producer Organizer, og klik på Copy.

 2. Angiv navnet på den kopierede folio, og klik på Copy.

Når du kopierer en folio, er der ingen forbindelse mellem folioerne. Hvis du vil redigere artikler ved at ændre kildefilerne, skal du bruge adgang til kildefilerne. Hvis folioen var en, der blev delt med dig fra en anden computer, kan du hente kildefilerne og oprette links til artiklerne igen for at redigere folioindholdet.

Hvis kildefilerne skal vedligeholdes på den oprindelige computer, skal ejeren foretage ændringerne i kildefilerne i den overordnede folio og opdatere artiklen. Ændringerne afspejles i modtagerens delte folio, men ikke i den kopierede folio. Modtageren kan derefter enten kopiere folioen igen (dette anbefales ikke, hvis den kopierede folio udgives som Offentlig) eller bruge funktionen Kopier til eller Tilføj for at føje den opdaterede artikel til den kopierede folio og fjerne den forrige version af artiklen. Det anbefales at kopiere den opdaterede artikel, hvis den kopierede folio publiceres, så du kan opdatere folioen i stedet for at ophæve udgivelsen og derefter udgive den igen.

Låste folioer kan ikke kopieres.

Sletning af en folio

Når du sletter en folio, fjerner du arbejdsrummet fra serveren, og du sletter alle artikler i folioen, men ikke kildedokumenterne. Hvis du udgiver en folio på Distribution Service, skal du bruge Folio Producer Organizer til at ophæve udgivelsen af denne folio, inden du sletter den. Undgå at ophæve udgivelsen af og slette detailfolioer.

 1. Hvis folioen udgives, kan du bruge knappen til ophævelse af udgivelse i Folio Producer Organizer til at fjerne folioen fra Distribution Service.

 2. Marker en folio i panelet Folio Builder, og klik på knappen Papirkurv.

Hvis en folio blev hentet i en fremviser, før den blev slettet, forbliver den i fremviserbiblioteket, indtil den fjernes.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online