Folio Producer Editor

I Folio Producer Editor kan du redigere artikelindstillinger, hvoraf nogle ikke er tilgængelige i panelet Folio Builder. Editoren indeholder to visninger: Miniaturebilledvisning til skærmversioner af artikler og ændring af egenskaber og Listevisning til sortering, låsning og ændring af andre indstillinger.

Tilgængelige artikler i folio

A. Valgt artikel B. Listevisning og Miniaturebilledvisning C. Vis vandret eller lodret layout 

Brug listevisning til at ændre rækkefølgen af artikler manuelt, ændre overførselsprioriteter og redigere andre indstillinger.

Folioartikler, der vises i listevisning

Brug Miniaturebilledvisning til at se skærmversioner af artikler

HTML-artikler og InDesign-artikler, som bruger JPEG- eller PNG-billedformatet, viser miniaturebilleder i Folio Producer Editor. Der vises dog ingen miniaturer i artikler, som bruger PDF-billedformatet.

 1. Log på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard, og klik på Folio Producer.

 2. Vælg den folio, du vil redigere, og klik på Åbn.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Skift af rækkefølge

  Træk en artikel for at ændre dens rækkefølge.

  Redigering af artikelegenskaber

  De ændringer, du foretager af indstillingerne for artikelegenskaber, afspejles i panelet Folio Builder. Se Ændring af artikelegenskaber.

  Visning af vandrette og lodrette layout

  Klik på knapperne Vandret og Lodret for at ændre layoutet. Træk skydeknappen Miniaturestørrelse for at ændre størrelsen af artiklens miniaturebilleder.

  Tilføjelse af en artikel

  Klik på Tilføj, og vælg derefter en artikel i den folio, du vil kopiere fra. Du kan også kopiere en artikel til en anden folio ved at vælge Kopier til i artiklens pop op-menu.

  Importer HTMLResources.zip-fil

  Klik for at importere filen HTMLResources.zip. Se Import af HTMLResources.

  Omdøbning af en artikel

  Vælg Omdøb i artiklens pop op-menu, og omdøb derefter artiklen. Hvis du omdøber en artikel, ændres artikelnavnet, men ikke den artikeltitel, der kan ses i fremviseren. Omdøbning af en artikel kan medføre brudte navto-hyperlinks mellem artikler.

Redigering af artikelindstillinger

 1. Vælg og åbn en folio i Folio Producer Editor.

 2. Rediger de ønskede artikelindstillinger ved hjælp af enten miniaturevisning eller listevisning. Se Ændring af artikelegenskaber.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?