Styring af artikler

Brug panelmenuen Folio Builder til at opdatere, kopiere og omdøbe artikler.

Panelmenuen Folio Builder

Ændring af artikelegenskaber

De artikelegenskaber, du angiver, bestemmer, hvordan artiklen ser ud i fremviseren. Du kan ændre artikelegenskaberne ved hjælp af indstillingen Artikelegenskaber i panelet Folio Builder eller Folio Producer Editor. Du kan også bruge filen sidecar.xml til at føje artikelmetadata til alle artikler i en folio, enten ved import af artikler eller senere.

Artikelegenskaber

A. Beskrivelse B. Forrider C. Titel D. Forfatterlinje 

 1. Vælg en artikel i panelet Folio Builder.

 2. Vælg Artikelegenskaber i panelmenuen Folio Builder.

 3. Angiv følgende indstillinger, og klik på OK.

  Titel

  Angiv artikeltitlen, som den skal vises i fremviseren. Titelværdien adskiller sig fra artikelnavnet, som vises i panelet Folio Builder. Artikelnavnet bruges til at oprette links mellem artikler. Titlen vises i indholdsfortegnelsen og i visninger til folionavigation. En titel kan maksimalt bestå af 60 tegn.

  Forfatterlinje

  Angiv forfatternavnet. En forfatterlinje kan maksimalt bestå af 40 tegn.

  Forrider

  Sektionstitlen for et magasin, f.eks. "Anmeldelser", "Funktioner" eller "Redaktionelt". Forrideren vises i indholdsfortegnelsen og i visninger til folionavigation. En forrider kan maksimalt bestå af 35 tegn.

  Beskrivelse

  Beskriv artiklen. Beskrivelsen vises, når du gennemser folioen. Beskrivelsen vises i indholdsfortegnelsen og i visninger til folionavigation. En beskrivelse kan maksimalt bestå af 120 tegn.

  Annonce

  Vælg denne indstilling for at markere artiklen som en annonce i forbindelse med analyserapportering.

  Skjul i IHF

  Vælg denne indstilling for at forhindre, at artiklen vises, når brugerne trykker på knappen Indholdsfortegnelse i fremviserens navigationslinje.

  Jævn rulning

  Angiv, om de enkelte artikler ruller fortløbende eller ved fastgørelse til siden, i kolonnen Jævn rulning. Jævn rulning fungerer kun i lodret retning ved træk op og ned. Dokumentet kan ikke indeholde flere sider. Du kan anvende indstillingen Jævn rulning på retningen kun tværformat, kun højformat eller begge layoutretninger. Se Jævn rulning i artikler.

  Kun vandret træk

  Når du vælger Kun vandret træk for en artikel, bladrer brugerne gennem artiklen ved at trække mod venstre og højre i stedet for op og ned. Denne indstilling hed tidligere "Samkopier". Se Vandret træk af artikler.

  Eksempel på indholdsfortegnelse

  Når brugerne trykker på knappen Indholdsfortegnelse i navigationslinjen i fremviseren, vises der et indholdsfortegnelsesikon på 70 x 70 pixel ud for de enkelte artikler. Der oprettes automatisk et standardikon for indholdsfortegnelsen ud fra den første side i artiklen. Hvis du vil bruge et andet ikon, skal du klikke på mappeikonet og vælge en PNG-fil. Brug PNG-filer, der er 70 x 70 pixel. Hvis du vil bruge billeder, der er større end 70 x 70, skal du føje dem til artikelmapperne og importere dem.

  Fremviserindholdsfortegnelse

 4. Hvis du vil ændre artikelegenskaber, som ikke findes i dialogboksen Artikelegenskaber, skal du bruge Folio Producer Editor. Vælg Folio Producer i panelmenuen for at åbne Folio Producer Organizer. Vælg folioen, og vælg derefter Åbn. Vælg så artiklen, og rediger følgende egenskaber. Se Folio Producer Editor.

  Rækkefølge

  Indtast numre for at ændre rækkefølgen af artiklerne.

  Låst

  Lås en artikel, så den ikke kan opdateres.

  Overførselsprioritet

  Når kunderne overfører den tilpassede fremviser, kan de se filen, mens den stadig overføres. Hvis du ikke ændrer overførselsprioriteten, overføres artiklerne fra første til sidste.

  Mærker

  Mærker vises i browsertilstand i fremviseren. Et mærke kan maksimalt bestå af 75 tegn.

  Artikeladgang

  Denne indstilling bestemmer, om en artikel er tilgængelig i webfremviseren, når artiklen deles, og hvis skærmversion af artikler er aktiveret. Hvis foliofremviserens version er v26 eller senere, og artiklerne i denne folio opdateres i panelet Folio Builder, kan du vælge Free, Metered eller Protected (gratis, målt eller beskyttet). Hvis versionen af foliofremviseren er v25 eller tidligere, kan du vælge, at artikeladgangen skal være målt eller beskyttet.

  • Når en artikel er markeret som beskyttet, er den ikke tilgængelig til visning i webfremviseren eller i en detailfolio, hvor skærmversion er aktiveret.
  • Når en artikel er markeret som målt, overføres den til en server, så den kan blive vist i webfremviseren. Kunderne kan se målte artikler i webfremviseren eller i en detailfolio med skærmversioner af artikler aktiveret, medmindre de når den betalingsvæggrænse, som udgiveren har angivet.
  • Når en artikel er markeret som gratis (kun v26 eller nyere), er den tilgængelig til visning som skærmversion i webfremviseren eller i en detailfolio, hvor visning i skærmversion er aktiveret. Visning af gratis artikler tæller ikke i forhold til betalingsvæggens grænse.

  Du kan finde yderligere oplysninger under Brug af social deling og Metoder til at tilbyde gratis indhold.

  Tillad adgang til berettigelsesoplysninger

  Du kan oprette en HTML-artikel, som refererer til Reading API. (I panelet Overlays kaldes denne indstilling "Tillad API-adgang.") Denne indstilling er også tilgængelig for Overlejring til webindhold. Du kan finde flere oplysninger under Brug af HTML og JavaScript til at udvide DPS.

  Sektion

  Hvis du inddeler en folio i sektioner, f.eks. Sport, Forretningsstof og Stil, kan du angive et sektionsnavn for hver artikel i folioen. En sektion kan maksimalt bestå af 60 tegn. Se Oprettelse af sektioner

Redigering og opdatering af en artikel

Når du opretter en artikel eller et artikellayout, overføres InDesign-dokumentet til arbejdsrummet på serveren. Når du redigerer og gemmer et dokument, der er en del af en artikel, gemmes ændringerne lokalt, indtil du opdaterer artiklen. Du kan vælge og opdatere flere artikler.

 1. Hvis du vil redigere et dokument, skal du dobbeltklikke på et layout i panelet Folio Builder og foretage ændringerne. Du kan bruge en hvilken som helst metode til at åbne dokumentet.

  Du behøver ikke at være logget på eller have oprettet forbindelse for at kunne redigere et artikeldokument.

 2. Når du har redigeret og gemt dokumentet, skal du logge på panelet Folio Builder og vælge den artikel, der indeholder det dokument, du har redigeret.

  Når du har redigeret kildefilerne til flere artikler, kan du holde Skift eller Ctrl/Kommando nede for at vælge flere artikler, der skal opdateres.

 3. Vælg Opdater i panelmenuen Folio Builder.

Når du opdaterer en artikel, opdateres begge layout. Hvis den opdaterede artikel skal være tilgængelig i en udgivet fremviser-app, skal du bruge Folio Producer Organizer til at opdatere folioen.

Bemærk:

Hvis du bruger det samme kildedokument i flere folioer, skal du huske at opdatere artiklen i hver folio.

Kopiering af en artikel til en anden folio

Når du har oprettet en artikel ud fra et dokument, behøver du ikke at oprette endnu en artikel, hvis den skal vises i en anden folio. I stedet kan du kopiere artiklen fra én folio til en anden.

 1. Åbn den folio, der indeholder artiklen, i panelet Folio Builder, og vælg artiklen.

 2. Vælg Kopier til i panelmenuen Folio Builder.

 3. Vælg målfolioen i dialogboksen Kopier til, og klik på OK.

Du kan også bruge Folio Producer til at kopiere artikler mellem folioer. Desuden kan du bruge kommandoen Copy i Folio Producer Organizer til at kopiere en hel folio.

Omdøbning af en artikel

Når du omdøber en artikel, kan du risikere at bryde de links, der fører til den omdøbte artikel.

 1. Vælg en artikel i panelet Folio Builder.

 2. Vælg Omdøb i panelmenuen Folio Builder, og angiv et andet navn.

Sletning af en artikel

Når du sletter en artikel, fjernes den fra folioen og fra arbejdsrummet på serveren. Men InDesign-kildedokumenterne slettes ikke.

 1. Vælg en artikel i panelet Folio Builder.

 2. Klik på knappen Papirkurv, og klik derefter på Slet.

Ændring af rækkefølgen af artikler

Du kan ændre rækkefølgen af artikler ved at trække og slippe dem i Folio Builder-panelet eller bruge Folio Producer Editor til at ændre rækkefølgen af artikler. Se Folio Producer Editor.

Du kan også bruge filen sidecar.xml til at omarrangere artikler og opdatere metadata. Se Oprettelse af en sidecar-fil med metadata til import af artikler.

Hvis du flytter kildedokumenterne for en artikel til en ny placering eller overfører dem til en anden computer, kan du sammenlænke kildefilerne til dine artikellayout igen i panelet Folio Builder.

 1. Hvis du overfører filerne til en anden computer, skal du sørge for at reparere brudte lænker. Sørg også for, at interaktive masker peger på den korrekte fil eller mappe.

  Hvis masken ikke længere peger på den korrekte placering, vises en fejlmeddelelse om, at placeringen af aktivet er ugyldig, når du opretter artiklen.

 2. Vælg Sammenlænk igen i panelmenuen i panelet Folio Builder.

 3. Angiv filplaceringerne for at sammenlænke med det ene eller begge layout igen.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?