Selvstudium 1: Hurtig oversigt

Hvis du vil have et hurtigt overblik over processen til oprettelse af folioer, skal du gennemgå dette selvstudium. Hvis du vil have mere detaljerede instruktioner, skal du springe til næste selvstudium.

Oprettelse af en folio og en artikel

Brug panelet Folio Builder til at oprette en folio, og føj artikler til denne folio. Du kan oprette artikler på to måder. Den ene metode er at åbne InDesign-dokumentet og bruge indstillingen Tilføj artikel. Den anden metode er at importere artiklen fra InDesign-filer. Ved import af artikler kræves bestemte konventioner for navngivning af mapper eller filer.

 1. Installer Folio Producer-værktøjerne til InDesign CS5 eller nyere.

 2. Åbn panelet Folio Builder i InDesign. I InDesign CS5 eller CS5.5 skal du vælge Vindue > Udvidelser > Folio Builder. I InDesign CS6 skal du vælge Vindue > Folio Builder.

  Det er valgfrit, om du vil logge på panelet.

  Det er ikke påkrævet at logge på panelet. Hvis du ikke logger på, kan du oprette offlinefolioer og se en skærmversion af dem på en tilsluttet iPad (kun Mac OS). En fordel ved at logge på, er at du kan overføre folioer til Folio Producer-serveren og hente dem på en iPad eller en anden enhed ved at logge på Adobe Content Viewer-app'en. Hvis du er Professional- eller Enterprise-abonnent, kræves det også, at du logger på for at oprette folioer til en fremviser-app til flere folioer.

 3. Klik på Opret ny folio for at oprette en ny folio, og angiv følgende indstillinger: Klik på OK.

  • Angiv et folionavn, f.eks. "Tutorial".

  • Klik på fremviserversionsnummeret, og angiv den nyeste version.

  • Lad Retning være angivet til både højformat og tværformat. Du skal oprette både vandrette og lodrette layout for alle artiklerne i folioen.

  • Klik på mappeikonerne i sektionen Eksempel på forside, og angiv billederne cover_v.jpg og cover_h.jpg i mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio.

  Opret en ny folio

  Derefter skal du oprette et nyt dokument og tilføje det som en artikel.

 4. Opret et nyt 1024 x 768-dokument i tværformat med Gengivelse angivet til Web (InDesign CS5 eller CS5.5) eller Digital Publishing (InDesign CS6). Gem dokumentet som "test_h.indd." Tilføj tekst eller grafik.

  Det er ikke nødvendigt at gemme dokumenter med _h og _v som suffiks, medmindre du skal importere dem. Vi anbefaler dog, at du føjer add _h- og _v-suffikser til InDesign-dokumenter, så du kan importere dem senere.

 5. Vælg Tilføj artikel fra panelmenuen i panelet Folio Builder for at oprette en artikel. Angiv et artikelnavn som f.eks. "test", og klik på OK.

 6. Dobbeltklik på artiklen "test" i panelet Folio Builder, eller klik på pilen til højre for artiklen for at vise den i layoutvisning.

  Bemærk, at det kun er tværformatet, der vises som layout.

  Visning af tværformat i panelet Folio Builder

 7. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • (InDesign CS5/CS5.5) Opret et nyt 768 x 1024-dokument i højformat med Gengivelse angivet til Web. Gemt det som "test_v.indd." Tilføj tekst eller grafik.

  • (InDesign CS6) Opret et nyt 768 x 1024-dokument i højformat med Gengivelse angivet til Digital Publishing, eller opret et alternativt 768 x 1024-layout i højformat. Ulempen ved at oprette alternative layout er, at du ikke kan importere dokumenter med alternative layout i øjeblikket. Du kan kun bruge metoden Tilføj artikel.

 8. Sørg for, at du er layoutvisning i panelet Folio Builder, og klik på Tilføj layout for at tilføje layoutet i højformat.

  Layoutvisning skulle nu indeholde både tværformat og højformat.

Ændring af folio- og artikelegenskaber

Folio Builder-panelet indeholder tre visninger: foliovisning, artikelvisning og layoutvisning.

 1. Eksperimenter med at navigere gennem de tre panelvisninger.

 2. Klik to gange på pilen øverst til venstre for at vende tilbage til foliovisning. Vælg folioen, og vælg Egenskaber for portefølje i panelet Folio Builder.

 3. Angiv et publikationsnavn som f.eks. “Sample Folio”.

  Publikationsnavnet er ikke det samme som folionavnet. Publikationsnavnet vises i fremviseren. Folionavnet vises i panelet Folio Builder og Folio Producer.

  Dialogboksen Egenskaber for portefølje

 4. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du angive billeder for Eksempel på forside (placeret i mappen CityGuide_Folio) og klikke på OK.

  Eksemplet på forsiden vises i fremviserbiblioteket. Forsidebilleder kræves til udgivelse af app'en.

 5. Dobbeltklik på folioen i panelet Folio Builder for at gå til artikelvisningen. Vælg testartiklen, og vælg Artikelegenskaber i panelmenuen Folio Builder.

  Bemærk, at dialogboksen Artikelegenskaber indeholder feltet Titel. Artikeltitlen vises i fremviseren. Artikelnavnet vises i panelet Folio Builder og Folio Producer. Når du opretter links til andre artikler, skal du bruge artikelnavnet, og ikke artikeltitlen.

  Dialogboksen Artikelegenskaber

 6. Angiv artikelegenskaberne, og klik på OK.

Import af artikler

Du har netop oprettet en artikel ved at åbne kildedokumentet og vælge Ny artikel. En alternativ metode er at importere artikler. Du kan importere en enkelt artikel eller flere artikler, hvis du bruger den påkrævede mappestruktur og de rigtige konventioner for filnavngivning. Til import skal hver artikelmappe have InDesign-dokumenter med _v eller _h som suffiks for at angive, om den er lodret eller vandret.

Når du importerer en artikel, skal du pege på en artikelmappe. Når du importerer flere artikler, skal du pege på en foliomappe, som indeholder artikelundermapper.

Bemærk:

Før du importerer artikler, skal du åbne kildedokumenterne i mappen TutorialAssets for at sikre dig, at alle links er opdateret, og filerne er gemt. Se Opsætning af selvstudium.

 1. Vælg Importer artikel i panelmenuen Folio Builder i artikelvisning.

 2. Skriv Meridien Ad som artikelnavn.

 3. Klik på mappeikonet Placering, og naviger til mappen TutorialAssets > Meridien_Folio > WiFi_Ad. Klik på Åbn.

  Import af en enkelt artikel

 4. Klik på OK for at importere og overføre artiklen.

  Importer derefter flere artikler i en foliomappe. Når du importerer en hel folio, importeres alle undermapper i foliomapper som en separat artikel.

 5. Vælg Importer artikel i panelmenuen Folio Builder i artikelvisning.

 6. Vælg Importer flere artikler.

 7. Klik på mappeikonet Placering, og naviger til mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio. Klik på Åbn.

 8. Klik på OK for at importere artiklerne i foliomappen.

  Folio Builder-panelet efter import af artikler

  Artiklerne er importeret. Hvis din foliomappe indeholder filen sidecar.xml, er artikelegenskaberne udfyldt.

 9. Naviger til foliovisning, vælg selvstudiefolioen, og klik på Skærmversion.

Hvis du redigerer kildedokumentet til en artikel, afspejles ændringerne ikke i skærmversionen, før du opdaterer artiklen. Vælg artiklen, og vælg Opdater i Folio Builder-panelet.

Vis indhold

Du kan se skærmversioner af artikler og folioer i enten Desktop Viewer eller Adobe Content Viewer på en mobilenhed. Desktop Viewer er en god metode til hurtigt at få vist en skærmversion af et layout, men du skal også se et eksempel på en iPad eller anden mobilenhed på et tidspunkt.

Desktop Viewer viser ikke artikler med PDF-billedformatet. I stedet kan du se en skærmversion af det aktuelle layout.

 1. Åbn et layout, og vælg Filer > Folio til skærmversion.

  Artiklen vises i Desktop Viewer. Hvis du opretter artikler med et PNG- eller JPG-billedformat, kan du bruge Desktop Viewer til at se en skærmversion af enten artikler eller folioer.

 2. Afslut Desktop Viewer.

 3. Hvis du har en iPad, skal du installere Adobe Content Viewer og slutte din iPad til en Mac OS-computer (Skærmversion på enheden understøttes ikke i Windows). Start Adobe Content Viewer på iPad'en.

 4. Vælg den selvstudiefolio, du har oprettet, i panelet Folio Builder, klik på indstillingen Skærmversion nederst i panelet, og vælg Vis eksempel på [enhedsnavn].

Hvis du bruger en Windows-computer eller foretrækker at få vist en skærmversion af folioer via overførsel, kan du logge på panelet Folio Builder og overføre din folio til acrobat.com-serveren. Log derefter på Adobe Content Viewer på din iPad med det samme Adobe-id, som du brugte til at logge på panelet Folio Builder. Sørg for, at mobilenheden har forbindelse til internettet.

Hvis du vil slette folioen og alle dens artikler, skal du vælge folioen i Folio Builder-panelet og klikke på knappen Papirkurv.

Adobe-logo

Log ind på din konto