Selvstudium 2: Oprettelse af en simpel folio

I dette selvstudium skal du oprette en folio og en artikel, se skærmversionen på pc'en og derefter se skærmversionen på iPad. I slutningen af lektionen skal din fil på én side se sådan ud på iPad.

Fuldført folio på iPad

A. Visning i tværformat (vandret) B. Visning i højformat (lodret) 

Oprettelse af en folio og en artikel

En folio er en samling af artikler. Inden du starter dette selvstudium, kan du se denne video for at få et overblik over værktøjerne i Digital Publishing Suite.

Oversigtsvideo

I dette selvstudium skal du åbne separate dokumenter, der er designet til lodrette og vandrette layout. Oprettelse af to layout til hver artikel giver brugerne mulighed for at rotere iPad for at se tilsvarende indhold i en anden retning.

 1. Åbn panelet Folio Builder i InDesign. I InDesign CS5 eller CS5.5 skal du vælge Vindue > Udvidelser > Folio Builder. I InDesign CS6 skal du vælge Vindue > Folio Builder.

  Det er ikke påkrævet at logge på panelet. Hvis du ikke logger på, kan du oprette offlinefolioer og se en skærmversion af dem på en tilsluttet iPad (kun Mac OS). En fordel ved at logge på, er at du kan overføre folioer til en acrobat-com-server og hente dem på en iPad eller en anden enhed ved at logge på Adobe Content Viewer-app'en. Hvis du er Professional- eller Enterprise-abonnent, kræves det også, at du logger på for at oprette folioer til en fremviser-app til flere folioer.

 2. Klik på Opret ny folio for at oprette en ny folio, og angiv følgende indstillinger: Klik på OK.

  • Angiv et folionavn, f.eks. "City Guide".

  • Klik på fremviserversionsnummeret, og angiv den nyeste version.

  • Lad Retning være angivet til både højformat og tværformat. Du skal oprette både vandrette og lodrette layout for alle artiklerne i folioen.

  • Vælg Automatisk som standardformat i stedet for PDF. Selvom PDF er den foretrukne indstilling for folioer, du udgiver, vælger vi Automatisk, så vi kan få vist en skærmversion ved hjælp af Desktop Viewer.

  • Klik på mappeikonerne i sektionen Eksempel på forside, og angiv billederne cover_v.jpg og cover_h.jpg i mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio.

  Oprettelse af en ny folio

  Derefter skal du oprette en artikel, der er baseret på et åbent InDesign-dokument.

 3. Hvis du endnu ikke har gjort det, skal du pakke filen TutorialAssets (.zip) ud og navigere til mappen Meridien_Folio. Se Opsætning af selvstudium.

 4. Brug InDesign til at åbne filerne WiFi_h.indd og WiFi_v.indd, der er placeret i mappen WiFi_Article. Opdater lænkerne, hvis du bliver bedt om det, og gem filerne i den relevante mappe.

  Disse to dokumenter er kildefilerne til de vandrette og lodrette layout af en artikel, du skal oprette.

  Bemærk:

  I InDesign CS6 kan du oprette flere layout i samme dokument, men vi skal ikke kigge på denne metode i disse selvstudier.

 5. Vælg Ny artikel i panelmenuen i panelet Folio Builder for at oprette en ny artikel. Skriv WiFi Ad som artikelnavn, og klik på OK.

  Tilføjelse af en artikel i en folio

  Artikelnavnet vises i Folio Builder-panelet. Artikeloplysningerne overføres til folioarbejdsrummet på internettet.

 6. Dobbeltklik på artiklen WiFi Ad i Folio Builder-panelet.

  Bemærk, at der kun vises ét layout i layoutvisning. Du skal tilføje det andet layout.

 7. Gør det andet WiFi-dokument aktivt, og klik derefter på Nyt layout i layoutvisning for at tilføje det andet layout.

  Både vandrette og lodrette dokumenter er tilføjet som layout

 8. Luk WiFi-filerne i InDesign.

Ændring af artikelegenskaber

Folio Builder-panelet indeholder tre visninger: foliovisning, artikelvisning og layoutvisning.

Foliovisning (venstre), artikelvisning (midten) og layoutvisning (højre)

 1. Eksperimenter med at navigere gennem de tre panelvisninger i Folio Builder-panelet.

  Dobbeltklik på folio- og artikelnavnene (eller klik på pilene til højre) for at dykke længere ned. Klik på pilen øverst til venstre for at flytte et niveau op.

 2. Dobbeltklik på folioen City Guide i Folio Builder-panelet. Vælg artiklen WiFi Ad, og vælg Artikelegenskaber i panelmenuen Folio Builder.

  Du kan ændre artiklens egenskaber for at bestemme udseendet af artiklen i fremviseren.

  Bemærk, at dialogboksen Artikelegenskaber indeholder feltet Titel. Artikeltitlen vises i fremviseren. Artikelnavnet vises i panelet Folio Builder og Folio Producer. Når du opretter links til andre artikler, skal du bruge artikelnavnet, og ikke artikeltitlen.

  Dialogboksen Artikelegenskaber

 3. Skriv Meridien Ad som titel, vælg indstillingerne Annonce og Skjul i IHF, angiv andre metadata, og klik på OK.

  Når du vælger Skjul i IHF, vises artiklen ikke i fremviserens indholdsfortegnelse.

Skærmversion af artiklen i Desktop Viewer

Du kan se skærmversioner af artikler og folioer i Adobe Content Viewer til pc'en (kaldes også "Desktop Viewer") eller Adobe Content Viewer på en mobilenhed.

 1. Vælg testartiklen i panelet Folio Builder, og klik derefter på Skærmversion.

  Bemærk:

  Desktop Viewer kan ikke vise skærmversioner af PDF-artikler. Hvis du ikke valgte Automatisk i stedet for PDF som billedformat, skal du vælge Filer > Folio til skærmversion for at se en skærmversion af layoutet.

 2. Tryk på Ctrl/Kommando+r for at rotere retningen.

  Artikel, der vises i Desktop Viewer

 3. Afslut Adobe Content Viewer.

Du kan også se en skærmversion af folioen på mobilenheder som f.eks. iPad ved at logge på Adobe Content Viewer med det samme Adobe-id, som du brugte til at logge på panelet Folio Builder. Det skal du gøre i den næste lektion.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?