Selvstudium 3: Tilføjelse af interaktive overlejringer

Når du gennemgår dette selvstudium, skal du arbejde med mappen CityGuide_Folio i mappen TutorialAssets. Du skal oprette interaktive objekter direkte i InDesign. I slutningen af lektionen skal den første side i hovedartiklen se sådan ud på iPad.

Fuldført folio på iPad

A. Visning i tværformat (vandret) B. Visning i højformat (lodret) C. Hyperlinks D. Videooverlejringer 

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du hente selvstudieelementerne. Se Opsætning af selvstudium.

Import af artikler

I den foregående lektion oprettede du en artikel ved at åbne kildedokumentet og vælge Tilføj artikel. En anden metode er at importere artikler. Hvis du bruger den korrekte mappestruktur og de rette konventioner for filnavngivning, kan du importere en eller flere artikler.

Når du importerer en artikel, skal du pege på en artikelmappe. Når du importerer flere artikler, skal du pege på foliomappen.

 1. Før du importerer artikler, skal du åbne InDesign-kildedokumenterne i mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio for at sikre dig, at alle links er opdateret, og filerne er gemt.

 2. Naviger til artikelvisning, og vælg Importer artikel fra panelmenuen Folio Builder.

 3. Vælg Importer flere artikler.

 4. Klik på mappeikonet Placering, og naviger til mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio. Klik på Åbn.

  Vælg mappen CityGuide_Folio, ikke en undermappe.

 5. Klik på OK for at importere artiklerne i mappen CityGuide_Folio og overføre dem til serveren.

 6. Træk og slip artiklen WiFi Ad til slutningen af listen.

  Folio Builder-panelet efter import af artikler

Ændring af folioegenskaber

 1. Klik på pileikonet i Folio Builder-panelet for at returnere til foliovisning. Vælg folioen City Guide, og vælg Egenskaber for portefølje i panlet Folio Builder.

 2. Skriv City Guide Monthly som publikationsnavn.

  Publikationsnavnet er ikke det samme som folionavnet. Publikationsnavnet vises i fremviseren. Folionavnet bruges til interne formål, f.eks. lænker og konfiguration af gengivelser.

 3. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du angive Cover_v.jpg for Lodret og Cover_h.jpg for Vandret og klikke på OK. Disse forsidebilleder vises i mappen CityGuide_Folio.

  Eksemplet på forsiden vises i fremviserbiblioteket. Forsidebilleder kræves til udgivelse af app'en.

  Dialogboksen Egenskaber for portefølje

Tilføjelse af et interaktivt hyperlink

Nu skal du redigere Enjoy-dokumenter for at medtage interaktive objekter.

InDesign indeholder mange funktioner til interaktivitet. Det er dog kun nogle af disse funktioner, der virker sammen med de digitale udvidelsesværktøjer. Foruden de oprindeligt understøttede funktioner indeholder Overlay Creator-panelet interaktive overlejringer, der kun virker sammen med digitale udgivelsesværktøjer.

Først skal du oprette et hyperlinkobjekt til “D. I. Y. Meet”-logoet.

 1. Brug Folio Builder-panelet til at navigere til layoutvisningen af Enjoy_Article, og dobbeltklik på Højformat for at åbne Enjoy_v.indd.

 2. Vælg rektangelværktøjet på værktøjslinjen, og træk derefter et rektangel hen over “D.I.Y. Meet”-logoet på den første side. Sørg for, at rektanglet ikke har streg eller fyld.

 3. Åbn Hyperlinks-panelet (vælg Vindue > Interaktiv > Hyperlinks), og vælg derefter Nyt hyperlink i panelmenuen.

 4. Vælg URL i menuen Link til, og skriv en URL-adresse i feltet URL (vi bruger http://www.bikeworks.org/). Fravælg Delt hyperlinkdestination. Usynligt rektangel og Ingen skal være markeret under Udseende. Klik på OK.

  Anvendelse af et hyperlink på en rektangelramme

 5. Brug Folio Builder-panelet til at dobbeltklikke på Tværformat for at åbne dokumentet Enjoy_h.indd. Kopier hyperlinkobjektet fra filen Enjoy_v.indd, og indsæt det i filen Enjoy_h.indd. Flyt objektet hen over “D.I.Y. Meet”-logoet.

 6. Hvis du hurtigt vil se en skærmversion af dokumentet, skal du gemme dokumentet og vælge Filer > Eksempel på portefølje. Klik på hyperlinket. Afslut derefter Adobe Content Viewer.

Som standard åbnes hyperlinks i en fremviser i programmet, ikke i mobilbrowseren. Du kan bruge Overlay Creator-panelet til at ændre indstillinger, så der åbnes et websted i en mobil Safari-enhed. Du får mere at vide om Overlay Creator-panelet herefter.

Oprettelse af en filmoverlejring

Film, du tilføjer i et InDesign-dokument, bliver interaktive, når du pakker filerne. Du skal tilføje videoen og derefter bruge Overlay Creator-panelet til at ændre indstillingerne. Du skal tilføje en cykelfilm.

 1. Vælg i filen Enjoy_h.indd Filer > Indsæt, naviger til mappen CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Links, og dobbeltklik på cycling_432x234.mpg. Indsæt filmen i øverste højre hjørne.

  Designerne har oprettet et videobillede med et filmikon som tegn på, at objektet er interaktivt. Nu skal du bruge billedet som displaybillede.

 2. Åbn Medier-panelet (Vindue > Interaktiv > Medier), og vælg Vælg billede i genvejsmenuen Displaybillede. Dobbeltklik på cyclist.jpg i mappen CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Links.

  Det nye displaybillede vises. Nu skal du bruge Overlay Creator-panelet til at angive, hvordan filmen skal afspilles.

 3. Vælg Vindue > Udvidelse > Overlay Creator for at åbne Overlay Creator-panelet.

 4. Vælg Tryk for at se controller i Overlay Creator-panelet, mens filmobjektet stadig er valgt.

  Brug af Overlay Creator til at redigere filmindstillinger

 5. Brug markeringsværktøjet til at kopiere billedet, skifte til Enjoy_v.indd og indsætte det. Flyt det til den tomme plads på den første side, og juster det efter de omgivende objekter.

 6. Hvis du vil se en skærmversion af filmen, skal du gemme dokumentet og vælge Filer > Eksempel på portefølje. Klik på filmen for at afspille den. Afslut derefter Adobe Content Viewer.

Oprettelse af en slideshowoverlejring

Nu skal du oprette et interaktivt diasshow i panelet Objekttilstande. Billederne er allerede tilføjet på den anden side af den lodrette “Enjoy”-fil. Du skal arrangere dem i en stak, konvertere dem til et objekt med flere tilstande og oprette knapper, der navigerer gennem diassene.

 1. Åbn Enjoy_v.indd i InDesign, og gå til side 2.

 2. Vælg de syv billeder mellem de røde pile, og klik derefter på knapperne Juster vandret, centreret og Juster lodret, centreret i kontrolpanelet. Centrer billederne mellem pilene.

 3. Mens billedet stadig er valgt, skal du vælge Vindue > Interaktiv > Objekttilstande for at få vist panelet Objekttilstande. Klik på knappen Konverter markering til objekt med flere tilstande.

  Billeder kombineret i objekt med flere tilstande

  Hvert billede vises som en separat tilstand i panelet Objekttilstande.

 4. Brug panelet Objekttilstande til at ændre objektnavnet til Sea Slugs.

  Når objekter med flere tilstande i vandrette og lodrette dokumenter har samme objektnavn, huskes tilstanden, når du roterer iPad. Nu, hvor du har oprettet objektet med flere tilstande, skal du lade brugerne rulle gennem dem.

 5. Vælg Vindue > Interaktiv > Knapper for at få vist panelet Knapper, og vælg derefter den røde pil til venstre.

 6. Klik på Konverter objekt til en knap, og vælg derefter Gå til forrige tilstand fra plusikonet ud for Handlinger.

  Opret navigationsknapper

  Nu skal du ændre knappens udseende en smule, når brugeren trykker på den.

 7. Klik på [Klik] i panelet Knapper, og klik derefter på ikonet Skyggeeffekt i kontrolpanelet.

 8. Vælg den røde pil til højre, konverter den til en knap, og anvend handlingen Gå til næste tilstand. Gør udseendet af [Klik] til en skyggeeffekt.

  Brugerne kan trykke på knapperne for at flytte fra billede til billede. Du skal også give dem mulighed for at bruge træk til at flytte gennem dias.

 9. Marker objektet med flere tilstande. Vælg Træk for at skifte billede i panelet Overlay Creator.

  Slå træk til for diasshow

 10. Kopier pilene og objektet med flere tilstande fra filen Enjoy_v.indd til side 2 i filen Enjoy_h.indd. Flyt pilene ned under objektet med flere tilstande, hvor de passer bedre.

 11. Hvis du vil se en skærmversion af diasshowet, skal du gemme dokumentet og vælge Filer > Eksempel på portefølje. Klik på navigationskapperne for at flytte gennem dias. Afslut derefter Adobe Content Viewer.

Oprettelse af en panoramaoverlejring

Panoramaer kræver seks billeder, som hver især repræsenterer en inderside af en kube.

 1. Åbn Enjoy_v.indd, og gå til side 3.

 2. Vælg rektangelrammeværktøjet i værktøjskassen, og træk derefter et rektangel af vilkårlig størrelse.

 3. Vælg Panorama i panelet Overlay Creator.

 4. Klik på kildemappen, og vælg mappen CourtyardPano i mappen CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Links. Klik på Åbn.

  Pladsholderrektanglet har fået form som panoramabilleder, men klikkeområdet skal være mindre.

 5. Hold Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) nede, mens du trækker i et markeringshåndtag for at ændre størrelsen af panoramaobjektet, så det er ca. 400 x 400 pixel.

  Oprettelse af en panoramaoverlejring

  Brug standardindstillingerne for panoramaet til at sikre fuld bevægelsesfrihed.

 6. Kopier panoramaobjektet fra filen Enjoy_v.indd til side 3 i filen Enjoy_h.indd.

 7. Gem og luk InDesign-filerne.

Skærmversion af folioen på din iPad (kun Mac OS)

Derefter skal du bruge funktionen Skærmversion på enheden til at se et eksempel på folioen. Hvis du bruger en Windows-computer, skal du fortsætte til næste afsnit for at lære, hvordan du får vist en skærmversion ved at overføre filer.

 1. Hvis du endnu ikke har gjort det, skal du installere Adobe Content Viewer fra App Store på din iPad. Søg efter "Content Viewer" i App Store.

 2. Slut iPad'en til din Mac OS-computer, og start app'en Adobe Content Viewer.

 3. Naviger til folioen City Guide, som du netop har oprettet, i panelet Folio Builder.

 4. Vælg Skærmversion > Skærmversion på [iPad-enhedsnavn] nederst i panelet.

 5. Se folioen City Guide Magazine.

  • Roter din iPad, så du kan se både den vandrette og lodrette version af filen.

  • Træk til højre eller venstre for at se forskellige artikler. Træk op og ned for at læse en artikel.

  • Naviger til Enjoy-artiklen. Sørg for, at de interaktive overlejringer virker.

  • Tryk på et ikke-interaktivt område for at få vist navigationslinjerne, og tryk på knappen Home for at springe til starten af folioen. Tryk på knappen Indholdsfortegnelse i øverste venstre hjørne for at se indholdsfortegnelsen og miniaturerne. Træk i rullepanelet for at bladre gennem artiklernes skærmversioner.

  Tryk for at vise navigationslinjer i Adobe Content Viewer

Overfør og vis skærmversion af filerne

Du kan også få vist en skærmversion af folioer på din iPad ved at logge på panelet Folio Builder, overføre folioen og derefter hente den igen.

 1. Vælg Sammenlænk igen i panelmenuen i panelet Folio Builder. Log derefter på med et Adobe-id, der er bekræftet til brug med DPS.

  Hvis du har et Creative Cloud-medlemskab, skal du bruge dine legitimationsoplysninger til Creative Cloud. Hvis du ikke har et Creative Cloud-medlemskab, skal du logge på http://digitalpublishing.acrobat.com og følge vejledningen for at bekræfte din konto.

 2. Når du er logget på, skal du vælge folioen City Guide i panelet og derefter vælge Overfør til Folio Producer i panelmenuen.

  Folioelementerne overføres til acrobat.com-serveren.

 3. Hvis du endnu ikke har gjort det, skal du installere Adobe Content Viewer fra App Store på din iPad.

  Bemærk:

  Hvis du har en anden mobilenhed som f.eks. en Android-tavleenhed eller en Kindle Fire, kan du hente Adobe Content Viewer fra Google Play eller Amazon Appstore.

 4. Start Adobe Content Viewer på din iPad.

 5. Hvis du ikke er logget på, skal du trykke på knappen Log på. Log på med det samme Adobe-id, som du brugte til at logge på panelet Folio Builder.

  Din iPad skal have forbindelse til internettet for at kunne logge på.

 6. Hent og se folioen City Guide Magazine ved at følge vejledningen på skærmen.

  Hvis du redigerer nogen af InDesign-kildedokumenterne, skal du markere artiklen og vælge Opdater i panelmenuen for at opdatere artiklerne. I Adobe Content Viewer på iPad'en bliver du bedt om at hente den opdaterede folio.

Hvad nu?

Du har lært de grundlæggende trin til oprettelse af artikler og folioer og til tilføjelse af interaktive overlejringer. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at få mere at vide om overlejringer og andre DPS-funktioner:

 • Åbn kildedokumenterne i Overlay_Examples_Folio, og eksperimenter med forskellige overlejringselementer. Du kan redigere de eksisterende overlejringer i dokumenterne eller oprette dine egne.

 • Hent den gratis DPS Tips-app. Søg efter "DPS Tips" i App Store fra din iPad eller iPhone, eller søg i Google Play Butik efter Android-enheder eller i Amazon Appstore efter Kindle Fire.

 • Vil du publicere en app på Apple App Store? Hvis du er abonnent på Adobe Creative Cloud, kan du oprette og indsende et ubegrænset antal apps med en enkelt folio til iPad. Du kan også købe en Single Edition-licens for at oprette en app til enkelt folio. Når du er klar til at oprette din app, skal du vælge folioen i panelet Folio Builder og derefter vælge Opret app i panelmenuen. Du bliver bedt om at hente den trinvise publiceringsvejledning. Følg instruktionerne i vejledningen for at oprette din første app.

 • Hvis du vil oprette apps med flere folioer, kan du tegne et Professional- eller Enterprise-abonnement på Digital Publishing Suite.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online