Eksempelvisning af elastikfunktion til værktøjet Pen

Når man anvendte værktøjet Pen, var det svært at forudsige kurven, som blev tegnet, medmindre der blev indsat et ankerpunkt på lærredet. I 2014-versionen af Illustrator CC viser penneværktøjet en forhåndsvisning af den sti, der tegnes fra det forrige ankerpunkt til markørens aktuelle position.

 1. Når du bruger værktøjet Pen, skal du klikke én gang på tegnebrættet for at tegne et udjævnet punkt og trække musen for at oprette håndtagene, alt efter behov.

  Bemærk:

  Når du tegner et udjævningspunkt med værktøjet Pen, er de modsatte håndtag altid ens og parret. Tryk på Cmd/Ctrl, mens der trækkes i håndtagene for et udjævningspunkt, for at oprette håndtag, der er uens i længden (mens parringen bevares).

 2. Slip museknappen. Når du bevæger musemarkøren hen over tegnebrættet, vises der en kurve, der angiver, hvad der vil blive tegnet, hvis du vælger at indsætte et ankerpunkt på stedet for musemarkøren.  

  A. Første ankerpunkt og dets håndtag B. Elastik-eksempel på kurven mellem det første ankerpunkt og musemarkøren 

 3. Når det viste eksempel er den kurve, som du vil tegne, skal du klikke på placeringen, så tegner Illustrator kurven, sådan som den blev vist.

Bemærk:

Når forhåndsvisning er slået til, kan du ved at trykke på Esc stoppe forhåndsvisningen og afslutte stien. Det er den samme handling som at bruge tastaturgenvejen P, mens du arbejder med penneværktøjet (med funktionen for forhåndsvisning slået fra).

Slå funktionen for eksempelvisning til eller fra:

 1. Åbn dialogboksen Indstillinger (Ctrl + K)
 2. Gå til fanen Markering og visning af anker
 3. Markér eller fjern markering af afkrydsningsfeltet Aktivér elastik for værktøjet Pen.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?